:

Lillieqvist nr 613

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1654-05-10, introducerad s.å.

TAB 1

Nils Andersson, † före 1605. Kyrkolandbo i Hjälstad 1571, fogde i Vadsbo härad 1583-1586 och i Östersysslet i Värmland 1591-1592. Gift 1:o med Karin Nilsdotter. Gift 2:o med Ingeborg, † 1610.

Barn:

 • Per Nilsson född ca 1574, † ca 1647. Se adliga ätten Gyllenax
 • Sven Nilsson i Mo 1601-1624. Häradsskrivare i Värmland.
 • Anders Nilsson. Se Tab 2
 • Jon Nilsson i Mo 1627. Hovman.
 • Två döttrar levde och omnämns 1637.

TAB 2

Anders Nilsson i Mo. Hovman 1601-1604. Kan möjligen vara den Anders Nilsson Västgöte som var kamrer i Nyköping. Gift med Gertrud.

Barn:

 • Nils Andersson, † 1640. Se Tab 3
 • Isak Andersson Mogren, † 1670. Fogde i Orreholmens län/R.
 • Marina Andersson, † 1647. Gift med fogden i Skånings härad Olof Jönsson. Källa: Se SoH 1989 s.158.

TAB 3

Nils Andersson, † 1640. Drottning Maria Eleonoras bokhållare över hennes livgeding. Gift 1619 med Catharina Björsdotter född 1593-07-12 i Göteborg, † 1658-01-06 på Björköby gård och begravd i Mariefreds kyrka. Dotter till borgmästaren i Nylödöse stad Börge Pedersson och Elin Elfsdotter samt systerdotter till sekreterare Elf Elfsson. Det finns en likpredikan upprättad efter henne.

Barn:

 • Anders Nilsson adlad Lillieqvist född 1621-12-07, † 1668-03-15. Se Tab. 4.
 • Erich Nilsson. Proviantskrivare i Upplands län.
 • Peder/Pehr Nilsson född 1630-12-05 i Jomala sn, Åland. Skola i Strängnäs 1638, Kammarförvant i kungliga krigskollegeium.
 • Gustaf Nilsson. Fänrik vid artilleriet.

Catharina Björsdotters son i ett tidigare gifte:

 • Thore Jonsson. Klock- och proviantmästare i Jönköping.

TAB 4

Anders Nilsson adlad Lillieqvist till Björkeby i Toresund/D och Låstad, Strängnäs/D, född 1621-12-07 klockan mellan 3 och 4 på eftermiddagen på Kälviks gård i Överenhörna/D, † 1668-03-14 i Stockholm och begravd 6/5 s.å. i Riddarholmskyrkan. Han och hans hustrus gravstenar finns i Toresunds kyrka. Studerade år 1634 vid Strängnäs gymnasium i sex år jämte sin äldre bror. Han var kommissarie vid kungliga krigskollegiet. Gift 1647-11-28 med Maria Bohm som överlevde maken men var † 1670-12-30 då arvskifte efter bägge makarna hölls på Björkeby gård. Dotter till generalkamreraren i kungliga kammarkollegium Nils Olofsson Bohm från Örebro och Carin Pedersdotter. Syster till Katarina Nilsdotter Bohm som var gift med biskopen i Strängnäs Johannes Matthiae Upplänning vars barn adlades Oljeqvist nr 331. En bröllopsskrift från 1647 skriven av brudens systersöner bröderna Johannes Oljeqvist 10 år och Gustav Oljeqvist 9 år samt Lars Fredrik Peringer. Lars Fredrik Peringers hustru, Anna Andersdotter Upplänning var kusin med bröderna Gustav och Johannes Oljeqvist. Över Anders Nilsson Lillieqvist har utkommit personalier upplästa vid hans begravning i riddarholmskyrkan 1668-05-06. Med hustrun fick han två söner och fyra döttrar, av vilka en son och två döttrar avlidit före honom. Källa: Retzius Svenska personverser, Westinska samlingen.

Barn:

 • Anna Andersdotter Lillieqvist till Herrestad i Toresund, † i barnsäng 1679-03-30 och begravd 1679-06-01 i Mariefreds kyrka. Gift 1670 enligt kungligt tillstånd med bancosekreterare Erland Erlandsson Hjärne till Herrestad född 1637, † 1686-09-30.
 • Catharina Andersdotter Lillieqvist. Gift enligt kungligt tillstånd med sin svågers halvbror, kaptenlöjtnant vid artilleriet Henrik Hjärne född 1643.
 • Nils Andersson Lillieqvist född 1656, † 1693. Se Tab. 5
 • En son † ung.
 • En dotter † ung.
 • En dotter † ung.

TAB 5

Nils Andersson Lillieqvist född 1656, † 1693. Student i Åbo 1673. Junker, sekreterare. Gift 1:o 1677 i Toresunds socken/D med Catharina Bauman, † före 1684. Dotter till kapten Johan Bauman och Maria de Courlas och syster till schoutbynachten Johan Bauman adlad Bogeman. Gift 2:o 1686 med Christina Silfwerbrand. Hennes 2:a gifte år 1697 med sin kusin löjtnant Gustaf Adolf Silfwerbrand.

Barn:

 • Christina Nilsdotter Lillieqvist. Gift 1:o 1710-11-29 med bokhållaren Samuel Kadou, † 1718-07? i Storkyrkoförsamlingen/A och därefter förd till landet. Gift 2:o 1719-08-16 i Storkyrkoförsamlingen med sekreteraren och hovrättsadvokaten i Stockholm Johan Chytraeus, † 1743-02-25 i Storkyrkoförsamlingen. Bror till Olof Riddercreutz nr 1690Riddercreutz.
 • Anders Nilsson Lillieqvist, † ogift 1718-07-05 i Stockholm och slöt ätten på svärdsidan.
 • Maria Regina Nilsdotter Lillieqvist. Gift 1712-01-02 på Rödjenäs gård, Brjörkö sn/F med Isak Jakobsson.
 • Elisabet Catharina Nilsdotter Lillieqvist. Gift 1721-03-05 på Hårdanäs gård, Björkö sn/F med rustmästare Petter Malmgren i hans 2:a gifte.
 • Ett barn levde 1695.

Utan känt samband:

 • Johan Jonsson Lillieqvist, köpman. Omnämns i domboken för Eksjö sn år 1707 då han tillsammans med löjtnant Daniel Joelsson Falkman nämns i bouppteckningen efter sin svåger Arvid Bengtsson
 • Johan Didrik Lillieqvist född 1746-11-02. Från Småland. Gift med Anna Christina Haggren född 1753-05-03. Källa: Hammar AI:1a s.30.
 • Bergsmannen i Finland Jonas Adolf Lillieqvist född 1724-02-24, † 1806-09-06 och troligen begravd på Tenala kyrkogård med sin hustru Kristina Elisabet Hageman i Finland. Paret var barnlösa men hade adopterat två flickor. Inskriven som student vid Smålands nation i Uppsala 1742-07-18 och försvarade 1751-05-30 offentligen, till vederbörandes nöje, en matematisk disputaion. Avlagt teologisk examen den 1 och 2 juni 1752 och klargjorde i samband med sin examen sina goda förvärvade kunskaper i: Moral, Jure Civili et Metallurgico, Mineralogi, Kemi och Mathesi. Som en följd av detta blev Lillieqvist antagen som auskultant vid kungliga Maj:ts och Riksens Bergskollegium den 8 juni s.å. Titulerades år 1757 extra notarie och antog den 14 mars s.å. bergskollegiet fullmakt på bergsfogdebefattningen i finska Österbotten. År 1758 skickade greven och landshövdingen Jean Georg Lillienberg ett brev till Lillieqvist med en förfrågan om han fick köpa Lillieqvistska graven till vänster om altaret i Toresunds kyrka. Lillieqvist skickar med brev till greve Lillienberg ett jakande svar med en liten berättelse om vad han visste om sin släkt (detta brev lär finnas bevarat). Lillieqvist sålde 1760-01-11 den så kallade Lillieqvistska graven i koret vid sakristian uti Toresunds kyrka för 400 daler kopparmynt till häradshövding och greve Johan Georg Lillienberg.

Källor och litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.
 • Retzius personverser.

: