:

Leijonram nr 390

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leijonram nr 390 †

Adlad 1647-03-26, introducerad 1649. Utdöd 1697.


TAB 1

Tore i Långsäter i Bergs socken, Skaraborgs län. Död 1631. (Hm (Skara).) – En son var biskopen i Göteborgs stift Laur. Tordsson Billichius, född 1597. Död 1678.

Barn:

  • Jonas Toresson, adlad Leijonram, till Locknevi i Locknevi socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1627-12-00 (Um.). Kansliskrivare i hovkansliet 1628. Fänrik 1635. Löjtnant 1637. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1640. Kapten vid Kalmar regemente 1641. Major 1646. Adlad 1647-03-26 (introducerad 1649 under nr 390). Erhöll 1653-03-18 i förläning ödeshemman i Mola socken, i Viborgs län och 1656-07-30 brev på ett gods i Preussen, varav han dock icke kom i besittning, varför hans änka 1664-11-24, erhöll en ny förläning i Mola socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Överstelöjtnant 1656 . Kommendant i Damm i Pommern 1658 . Stupade 1659-11-00 på Fyen. I sjöslaget vid Femern 1644-10-13 äntrade han danska amiralskeppet Oldenburg och erövrade detsamma jämte dess amiral Stenzel von Jasmund. Gift med Margareta N. N. Död 1694-05-24 Fluxerum

Barn:

  • Vendela, begraven 1677-03-21 i Rumskulla socken, Kalmar län. Gift före 1670 med kaptenen Gustaf Rutencrantz, död 1704-10-00, broder till överstelöjtnanten Carl Rutencrantz, adlad Rutencrantz.
  • Agneta, till Locknevi. Född 1649, död 1723-03-08 på Locknevi och begraven 1723-04-12. Gift med fänriken Anders Årrhane, från vilken hon 1686-11-24 blev skild.
  • Carin. Hon hade under äktenskapslöfte en son 1670 med översten Lars Barnsköld. Gift med Fredrik Hansson Leussner, av en adlad men ej introducera ätt (Sk.), i hans 1:a gifte, död före 1720.
  • Jonas. Volontär vid livgardet 1664. Pikenerare vid livgardet 1666 . Var reformerad fänrik 1666. Avsked 1668-07-31. Fänrik vid Kalmar regemente 1670-05-09. Löjtnant vid Kalmar regemente 1676. Stupade 1676-08-15 vid Kristianstad.
  • Maria. Död 1718-06-04 i Karlstorps socken. Gift med vice häradshövdingen Ragvald Billing, död 1722-02-22 på Lillgården i Karlstorps socken.
  • Margareta, Gift 1689 med kaptenen Gustaf Ulfsax, nr 109, i hans 2:a gifte, född 1651 (1655), död 1709.

TAB 2

Carl (son av Jonas Torsson, adlad Leijonram Tab. 1). Inskrevs i Växjö skola (Liber scholæ cathèdralis Wexionensis (Läroverksprogram).) 1667-07-30. Tjänade en tid hos hertig Adolf. Gick i holländsk tjänst och blev fänrik och löjtnant i holländsk tjänst. Löjtnant vid greve Ture Oxenstiernas regemente 1674. Ryttmästare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1677-10-00 (1683 års rulla utg. av O. Bergström.). Död 1697-01-10 och begraven i Karlstorps kyrka, där hans vapen uppsattes. Slöt ätten på svärdssidan. 'Han satt 1696 fången på Varbergs slott och fick ej hava sin fru hos sig.' Gift med Maria Elisabet von Scheiding i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Johan Brun, adlad Braun, född 1659, död 1710), död 1722-12-19 Tyllinge och begraven 1723-02-18 i Dalhems kyrka, dotter av överstelöjtnanten Otto von Scheiding, och Catharina Stake.

  • ??Barn:
  • Margareta.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: