:

Bratt af Höglunda nr 49

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bratt af Höglunda nr 49 †

Adlad 1456-12-28 introducerad 1625. Helt utslocknad 1984-03-22

Se även Bratt där utredning sker

Släkten skall ha inkommit från Norge med Nils (Stensson) Brath, som adlades av konung Karl Knutsson 1456. De efter honom närmast följande släktleden hava ännu icke, trots alla på senare tider gjorda forskningar, kunnat fastställas. Att Brattska genealogien på riddarhuset i denna del är ytterst felaktig, ligger i öppen dag. Emellan nämnde Nils Brath och de år 1625 levande bröderna Nils och Per Jönssöner har denna ej mindre än sju led, då tiden icke kan medgiva mer än högst fyra, och Mats Brath till Björke, som bevisligen var fullmyndig man 1507, uppgives där såsom sonsons sonson till Nils, som gifte sig 1480. Det troliga är, att Mats varit son till Karl Brath, vilken 1469 ägde Björke och, att sluta av vissa arvsförhållanden, synes hava varit en broder till Nils. Nils hade i sitt (senare?) gifte sönerna Peder Nilsson till Hölöne, nu Höglunda, och Ivar Nilsson till Rottne eller Rottneros, som hans fader ärvde efter Lindorm Mattsson, den siste av Lämaätten (måhända var Nils Brath i ett föregående gifte förenad med en dotter till Lindorm Mattsson). Sannolikt härstammar ätten från nämnde Peder Nilsson till Höglunda, och antagligen var den frälseman Nils i Skarsinge, som 1540–1562 ägde nämnda gård och 1562 även Höglunda, dennes son. – Huru Höglunda kommit i släktens ägo är ännu ovisst. År 1472 ägdes det av en Magnus Håkansson (i Hyllene). Var denne Magnus en son av Håkan Tordsson, som var gift med Karl Braths syster Margareta, samt död barnlös, så kan dock härav förklaras, huru gården kommit till denna släkt [RHD]. – I Riddarhusgenealogien kallas ätten endast Bratt, men har alltid varit kallad Bratt af Höglunda, till skillnad från den stora Värmlandssläkt Bratt, som även anses härstamma från den adlade Nils Brath, det saknas dock godkänd dokumentation för detta.

Bratt af Höglunda A4900.jpg

TAB 1

Steinar eller Sten Östensson Bratt född ca 1385, † ca 1455. Kunglig ombudsman/syssloman 1452-03-15 i södra Gudbrandsdalen. Flydde 1449 till Sverige efter ett misslyckat försök att avsätta danske kung Christian I och därmed förena Norge och Sverige? Sigrid Alfsdotter som levde 1462-05-09 då hon kvitterade Paal Amundsson de pengar hon hade i Steinar Bratts gård och sin giftogåva? Sigrids far Alf var bror till till Steinar? Källa: Diplomatarium Norvegicum Vol. 3:2 No. 856.

Barn:

 • Nils Stensson Brath född ca 1410, † före 1468. se Tab 2.
 • Karl Steinarsson Brath, † 1472 på Björke. se Tab 3.
 • Margareta Steinarsdotter Brath, † före 1472. Gift med Håkon Tordsson.

TAB 2

Nils Stensson Bratt född ca 1410, † före 1468. Fogde i Värmland 1454, men kallades då ännu inte väpnare (RHD.). Adlad av konung Karl Knutsson 1456-12-28. Han köpte 1457 av Sten Bese Grava i Västra Emterviks socken, Öjervik i Sunne socken och Skanum i Nors socken, men sålde dem åter 1459 (RHD.). Ärvde Rottneros i Sunne socken efter Lindorm Mattsson [Läma] och ägde 1468 Småris i Nedre Ulleruds socken, som då å hans vägnar innehades av (hans svåger?) Håkan Tordsson. (RHD.)

Barn:

 • Jöns Nilsson Bratt född ca 1454, † ca 1471.
 • Nils Nilsson Bratt till Höglunda född ca 1458, † före 1490. se Tab 4.
 • Mats Brath till Björke född ca 1460, † ca 1550. Var en fullt myndig man år 1507. "Maths Brath i Bjärka i Sunds sn, Frykdals härad, erkänner att han för Sigrid Stensdotters själ givit en summa motsvarande hans förtjänst under 7 år och att han till sin guddotter Ingeborg Ivarsdotter (kusinen Ivar Nilssons dotter?) skänkt en kvarnström i Bjärka." Källa RAs pergamentsbrev: SDHK-nr: 33470 och 38499.
 • Torbern? (Norska grenen Bratt)

TAB 3

Karl Steinarsson Brath, † 1471 på Björke. Troligen den Karl Bratt som år 1469 ägde Björke, vilken gård han senare överlät till sin syster Margareta.

TAB 4

Nils Nilsson Bratt till Höglunda född ca 1458, † före 1490. Gift 1480 på Burvik (Borgvik) i Grums socken med Margit Ivarsdotter född senast 1455, då han gav Gruvön i nämnda socken i morgongåva, Dotter till frälsemannen Ivar Jönsson [Vingat Svärd].

Barn:

TAB 5

Per Nilsson.

Barn:

 • Jöns Persson till Höglunda. Känd 1525-1540
 • Per Persson till Höglunda. Känd 1540-1557. se Tab 6.
 • Nils Persson till Skärsmyr. Känd 1540-1551.
 • Anders Persson till Stridsbol.

TAB 6

Per Persson till Höglunda, † före 1562. Känd 1540-1557. Troligen Gift med Ingjäl Torstensdotter Rahm från Strand i Värmskogs sn. Dotter till Torsten Rahm

Barn:

 • Jöns Persson till Höglunda och Bråne. se Tab 7.

TAB 7

Jöns Persson till Höglunda och Bråne. Känd 1557-1587.

Barn:

 • Ingrid Jönsdotter Bratt, enligt landsting i Karlstad 1651-02-26.
 • Per Jönsson, † Död 1639-10-07. se Tab 8.
 • Nils Jönsson till Höglunda. se Tab 9.

TAB 8

Per Jönsson, † Död 1639-10-07 och begraven i Arvika kyrka, där hans monument på en trätavla uppsattes. Ägde Vik i Arvika socken samt Berg, Rud, Norserud, Ökna och nästan allt frälse i Jösse härad. Underskrev, bland hertig Carls lagläsare och fogdar, Uppsala mötes beslut 1593. Introducerad 1625 under nr 49. Var frånvarande vid 1627 års riksdag utan laga förfall och blev dömd till 50 dalers böter. Underskrev 1633 års riksdagsbeslut. Han och hans 1:a fru erhöll 1602-02-19 i testamente av Ingrid Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter all hennes lösa och fasta egendom, som hon tillöst sig av sina samarva, däribland Berg och Vik. Gift 1:o före 1602 med Ingrid Pålsdotter, dotter till dansken, som tjänade hos Knut Ribbing, Påvel N.N. och Karin Bryntesdotter Roos af Hjelmsäter. Gift 2:o med Ingeborg Amundsdotter, som levde ännu 1656. Hon fick genom testamente 1629-03-23 säteriet Ökna, vilket dock bestreds av sonen i 1:a giftet.

Barn:

 • 1. Gustaf Persson. Se Tab. 10.
 • 1. Ingrid Persdotter levde 1650-09-22, men var nyligen död 1651-03-03. Gift med häradsskrivaren Antonius Wasteson Mattson, som levde 1647-06-13 men var död 1648.
 • 2. Annika Persdotter till Berg, † 1647. (Öä.) Gift 1:o med Anders Gjordsson Wädurhorn född 1599, † 1621. Gift 2:o med befallningsmannen i Västersysslet (se Fernow: Beskrivning över Värmland.) Joen Larsson till Ökna. (Öä.) i hans 1:a gifte.

TAB 9

Nils Jönsson till Höglunda. Uppgives hava blivit introducerad 1625 och död 1639. Någon Nils Bratt nämnes icke i riksdagshandlingarna från denna tid, men väl en Jöns Bratt, om vilken är antecknat, att han uteblivit från 1640 års riksdag på grund av ålderdom. Gift med en Skragge.

Barn:

TAB 10

Gustaf Persson till Vik och genom sitt gifte till Degeberg i Rackeby/R. Levde 1648, men var död 1649-01-15. Gift med Brita Olofsdotter till till Forstena, levde 1668. Dotter till ståthållaren Olof Christoffersson till Forstena men modern okänd.

Barn:

 • Anna Gustafsdotter till Vik, † före 1678-11-16. Gift 1:o 1652-06-27 med kaptenen Joen Torstensson Blanckenfjelli hans 2:a gifte, † strax efter 1667-01-29. Hans 1:a gifte med Carin Roos af Hjelmsäter samt hans 3:e gifte med Catharina Dreffenfelt Gift 2:o efter 1667-01-29 men före 1670 med ryttmästaren Henrik Dreffenfelt, † 1704.

TAB 11

Anders Nilsson född 1620, † 1679. Han sålde 1671 dammfäste i Norsälven till brukspatronen Herman Kolthoff mot en tunna sill vartannat år. Gift med Anna Pedersdotter, dotter till ryttmästaren Peder Broddesson eller Bindeson.

Barn:

 • Peter, † före 1689. Han fick 1673-05-09 jämte sina syskon Kungl. Maj:ts resolution, att de inte skulle tvingas gå ifrån Höglunda eller Höllene gods i Värmland, för att deras moder var ofrälse. Sannolikt den Peter Bratt, som var löjtnant vid livregementet till häst 1674–1677 (Blr.) Avsked 1679. Gift före 1674 med Catharina Hanefelt.
 • Torbern Andersson till Höglunda född 1644-11-00, † 1694-12-00 på Höglunda och begraven i Nors kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Korpral vid livregementet till häst. Gift 1679-03-01 med Margareta Bäfverfeldt född 1640, levde 1697. Hennes 1:a gifte med ryttmästaren Anders Nilsson Calman, † 1675 under skånska kriget. Dotter till justitiepresidenten i Göteborg Petrus Canuti Carolstadius, sedan Canutius, adlad Bäfverfeldt och hans 1:a fru Helena Prætoria.
 • Johan Andersson, född 1645. Kapten. Död 1698. Se Tab. 12.
 • Dorotea Andersdotter, levde 1678.
 • Anders Andersson, † 1689 i juni. Hängde sig i Grums.
 • Nils, till Höglunda. Löjtnant. Död ogift före 1689.

TAB 12

Johan, (son av Anders, Tab. 6), till Höglunda. Född 1645. Löjtnant vid dalregementet 1675-08-13. Kaptenlöjtnant 1676. Kapten och kompanichef 1676. Död 1698-06-28 på kaptensbostället Sollerön [Pd]. 'Han anmälde vid riksdagen 1689, att han, hans fyraåriga son Abraham och hans broder Torbern voro de enda manliga levande av ätten.' Gift 1680 med friherrinnan Christina Charlotta Kruuse af Verchou, död 1716 på Höglunda, dotter av generalmajoren och landshövdingen Hans Abraham Kruse, friherre Kruuse af Verchou, och hans 1:a fru Brita Strömfelt.

Barn:

 • Abraham, född 1685. Kornett vid adelsfanan. Fången 1709-06-28 vid Poltava och död i rysk fångenskap.
 • Johan, född 1691. Löjtnant. Död 1753. Se Tab. 13
 • Carl, född 1694-10-31, död 1697-08-14 på kaptensgården i Gruddbo, Sollerö kapellförs., 2 år 9 månader och 14 dagar gammal.
 • Gustaf, född 1695. Fänrik. Skjuten vid Fredrikshald 1718.
 • Gustaf Adolf, född 1697-06-04 på kaptensbostället i Gruddbo, Sollerö kapellförs. (Källa: Mora kyrkoarkiv C:2).
 • Maria, född 1697, död ogift.
 • Brita, född 1698, död 1740. Gift 1712 med en kapten Deteren (? Gustaf de Tern eller von Dettern).

--- Allt nedanför denna linje ska redigeras och byta TAB-nummer ----


TAB 13

Johan, (son av Johan, Tab. 7), född 1691. Var fältväbel vid Skaraborgs regemente 1711. Löjtnant vid dalregementet. Död 1753-08-15. Han försålde 1728 det gamla stamgodset Höglunda. Gift 1711-10-11 i Vånga socken, Skaraborgs län med Maria Tornberg, född 1687, död 1762-01-20, dotter av löjtnanten vid livregementet Joen Svensson.

Barn:

 • Johan, född 1712. Reste utrikes 1726 och dog utrikes 1734 (1743?). (KrAB.)
 • Christina Charlotta, född 1713-08-23 i Vånga socken, död där 1714 och begraven 1714-09-12.
 • Abraham, född 1718. Kornett. Död 1799. Se Tab. 15
 • Carl, född 1723-12-22. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1742. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1743. Rustmästare vid Sanderska regementet 1745. Furir 1746. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1748. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1751. Fänrik 1758-05-30. Löjtnant 1772-01-22. Död ogift 1772-10-08 på bostället Bo i Grava socken, Värmlands län [Nv].

TAB 14

Sven, (son av Johan, Tab. 8), till Gastorp i Forshems socken, Skaraborgs län. Född 1715-03-20 Kvänum Fänrik vid garnisonsregementet i Göteborg. Död 1778-05-10 på Gastorp. Gift 1737-09-08 på Gastorp, med Magdalena Christina Karlström, född 1709-02-02, död 1771-09-09 Blomberg, dotter av överstelöjtnanten Johan Georg Karlström, och friherrinnan Charlotta Roos.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1737-10-06 i Forshems socken, död änka 1808-11-28 i Vånga. Gift 1768-10-21 på Gastorp med skeppskaptenen Carl Rullman.
 • Christina Magdalena, född 1738-12-14 i Forshems socken. Gift 1773-08-14 på Gastorp med fänriken Anders Pelikan, född 1742, död 1792-01-23 i Forshems socken.
 • Johan Gustaf, född 1739-12-09 i Forshems socken. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1757. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1758. Premiärkorpral 1759. Kvartermästare 1764 (KrAB.). 2. Regementsadjutant (KrAB.) 1769-04-19. Kornett vid adelsfanan 1771-08-08. Död ogift 1779-06-11 i Forshems socken.
 • Carl Gustaf, född 1742. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 17
 • Axel Erik, född 1745. Kornett. Död 1823. Se Tab. 18
 • Nils, född 1750-03-12. Volontär 1771.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Sven, Tab. 9), till Bolltorp. Född 1742-01-25. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1759-06-16. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1760-10-20. Kvartermästare 1764-09-24. Kornett 1771-12-11. Löjtnant 1776-05-22. Avsked med ryttmästares karaktär 1786-09-20. Död 1795-03-03 på Bolltorp vid Skövde. Gift 1785-01-12 med sin kusins dotter Beata Charlotta Karlström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-09-23 med kaptenen Axel Adolf Ulrik Mannerhierta, i hans 2:a gifte, född 1755 död 1814), född 1760-02-08 Horn, död 1837-12-17, dotter av ryttmästaren Johan Georg Karlström, och Fredrika Magdalena Uggla.

Barn:

 • Johanna Carolina, född 1785-05-18 på Bolltorp, död 1786-01-14.
 • Johanna Gustava, född 1787-07-13 på Bolltorp, död 1874-06-17 i Lidköping. Gift 1803-09-20 på Bolltorp med hovjunkaren och lagmannen Carl Johan von Becker, född 1775, död 1831.

TAB 11

Axel Erik, (son av Sven, Tab. 9), född 1745-02-22 i Forshems socken. Volontär vid Västgöta kavalleriregementet. Kornett vid Västgöta kavalleriregementet. Död 1823-02-03 på Gastorp. Gift på Gastorp 1784-04-23 med Ingrid Margareta Forsström, död 1800-08-00 på Gastorp.

Barn:

 • Sven Johan, född 1784-06-13 på Gastorp, död på Gastorp 1793-03-11.
 • Axel Ulrik, född 1786. Levde utan tjänst. Död 1837. Se Tab. 19.
 • Carl Gustaf, född 1788-04-25 på Gastorp, död på Gastorp 1790-02-04.

TAB 12

Axel Ulrik, (son av Axel Erik, Tab. 11), född 1786-05-25 på Gastorp. Levde utan tjänst på denna sin egendom. Död 1837-05-26 i Mariestad. Gift 1:o 1808-09-28 med Margareta Hagelberg. Gift 2:o 1813-06-06 med Ulrika Northman, död 1846-02-06.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1808-11-19 på Gastorp, död ogift 1885-09-18 Vasa
 • 2. Erik Georg, född 1814-08-22. Handlande. Död ogift 1867-06-08 i Mariestad.

TAB 15

Abraham, (son av Johan, Tab. 8), till Odensvik och Senäte i Senäte (Otterstads) socken, Skaraborgs län. Född 1718-12-06. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1799-03-22 på Odensvik och begraven i en av honom uppförd grav vid Senäte nu raserade kyrka. Gift 1:o 1744-02-11 på Åkedal i Händene socken, Skaraborgs län med Märta Sofia Klöfverskjöld, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1751-06-20 Östorp med drängen Anders Johansson), döpt 1726-04-12 på Åkedal, död 1782-01-27 Krusön Gift 2:o 1750-12-27 i Björsäters socken, Skaraborgs län med Brita Christina Rahde, född 1731, död 1810-12-28 på Odensvik, dotter av kaptenen Lars Rahde.

Barn:

 • 1. Johan Abraham, född 1745-02-02 på Åkedal. Styrman på en ostindiefarare. Reste till Amerika, där han gifte sig.
 • 2. Johan Lorentz, född 1751-09-19 på Senäte, liksom helsyskonen, död på Senäte 1751-10-09.
 • 2. Carl Lars, född 1752. Livdrabant. Död 1805. Se Tab. 14
 • 2. Abraham, född 1754-07-08. Livdrabant. Död 1774-02-16.
 • 2. Nils Gabriel, född 1756. Major. Död 1818. Se Tab. 16
 • 2. Fredrika Beata, född 1759-02-03, död 1763-03-06 på Senäte.
 • 2. Eric Magnus, född 1761-07-26, död 1761-07-30 på Senäte.
 • 2. Maria Emerentia, född 1762-09-24, död 1831-05-04 i Otterstads socken. Gift 1:o med bokhållaren Johan Dahlquist, född 1771 i Vänersborg. Gift 2:o 1817-05-09 med konditorn B. Sundberger, född 1794 i Göteborg.
 • 2. Christina Johanna, född 1765-03-22, död 1784-10-13.
 • 2. Eva Charlotta, född 1766-04-18, död 1766-10-03 på Senäte.
 • 2. Fredrik Alexander, född 1768. Ryttmästare. Död 1847. Se Tab. 18.
 • 2. Per Gustaf, född 1769-02-08, död 1772-05-04 på Senäte.
 • 2. Eva Charlotta, född 1770-08-01, död 1770-11-13 på Senäte.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1773. Kornett. Död 1827. Se Tab. 22
 • 2. Ulrica Catharina, född 1774-04-28, död 1818-05-06 på Odensvik och begraven i familjegraven vid Senäte kyrka. Gift 1794-11-23 på Odensvik med löjtnanten Olof Christian Roos af Hjelmsäter, född 1759 död 1836.
 • 2. Lars, född 1775-08-09, död 1776-11-14 på Senäte.

TAB 14

Carl Lars, (son av Abraham, Tab. 13), född 1752-12-14 på Senäte. Rustmästare vid Västgöta-Dals regemente 1769-05-03. Furir vid Västgöta-Dals regemente 1770-05-21. Avsked 1773-08-16. Kornett. Livdrabant 1774-12-21. Avsked 1775-05-18. Död 1805-09-06 Uppegården s socken, Skaraborgs län. Gift 1793 med Anna Elisabet Christiernin, född 1771, död 1836-11-04, dotter av löjtnanten Olof Joakim Christiernin och hans 1:a fru Catharina Elisabet Aurell. (Öä.)

Barn:

 • Abraham Lorentz, född 1793-04-22 och död 1793-06-08 Ullered s socken.
 • Abraham Ulrik, född 1794-05-28 och död 1795-09-20 på Uppegården.
 • Alexander Magnus, född 1797-03-25 på Uppegården död 1816-03-25 i England.
 • Johan Fredrik, född 1799. Kammarskrivare. Död 1825. Se Tab. 15
 • Christina Elisabet, född 1801-11-30 och död 1807-04-14 på Uppegården.
 • Anna Sofia, född 1804-05-16 på Uppegården, död ogift 1883-02-25 i Skara.

TAB 15

Johan Fredrik, (son av Carl Lars, Tab. 14), född 1799-07-18 i Otterstad/R på Uppegården, † 1825-10-18 i Finska församlingen/A . Extra ordinarie kammarskrivare. Gift 1824-04-09 med Maria Carolina Höglund född 1803-07-16 i Gamla Karleby i Finland, † 1877-06-15 i Finska församlingen/A. Dotter till sjöman Petter Höglund och Maria Sara Kristina Lindqvist i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • Johan Edvard Leonard Oskar, född 1823-11-26 i Katarina/A, † 1824-04-09 i Finska församlingen/A.
 • Sofia Carolina, född 1825-06-25 och † 1826-04-19 i Finska församlingen/A.

TAB 16

Nils Gabriel, (son av Abraham, Tab. 13), född 1756-05-08 på Senäte, † 1818-07-27 Schedingsnäs. Volontär vid H. G. Gyllengranats värvade garnisonsregemente i Göteborg 1769. Furir vid H. G. Gyllengranats värvade garnisonsregemente i Göteborg 1771-04-04. Fältväbel 1772-03-23. Livdrabant 1773-07-11. Kapten vid Hälsinge lantvärn 1789-02-07. Kapten vid Skaraborgs regemente 1793-01-28. Korpral vid hertig Carls drabanter 1794-01-25. Major vid adelsfanan 1795-01-30. Avsked 1806-10-23. Gift 1786-03-23 med Maria Lovisa Silfverbrand född 1766-02-15, † 1853-02-14. Från henne blev han skild. Dotter till majoren Jöns Fredrik Silfverbrand, och Maria Christina Renstrahl. Hennes 2:a gifte 1799-02-21 med ryttmästaren Göran Måns Ulfsparre af Broxvik i hans 2:a gifte, född 1746, † 1826.

Barn:

 • Abraham Gabriel, född 1786. Sergeant. Död 1833. Se Tab. 17
 • Brita Lovisa, född 1787-07-15 Uppegården s socken, Skaraborgs län, död 1805-11-21 på Schedingsnäs.

TAB 17

Abraham Gabriel, (son av Nils Gabriel, Tab. 16), född 1786-04-19 på Uppegården. Sergeant. Avsked. Död 1833-07-05 i Värnamo. Gift med Inga Catharina Ekwurtzel, född 1802-12-02, död 1882-09-27 på Malmö hospital.

Barn:

 • Carolina Charlotta född 1822-09-15, † efter knappt två veckor den 28e.
 • Maria Lovisa född 1820-04-21, † 1859-04-27. Gift 1852 med civilingenjören Gustaf Evald Nystrand född 1823-07-03 i Eskilstuna, † 1896 i Lösen/K.
 • Emilia Fredrika, född 1821-03-13 i Värnamo, död 1900-03-17 i S. Åsum, Malmöhus län . Gift 1842-03-19 i Stockholm, Maria Magdalena förs. med kyrkoherden i Ilstorps pastorat av Lunds stift Anders Fredrik Cronhamn, född 1813-05-08 i Lund, död 1886-10-22.
 • Carl Occhi, född 1823-12-07 i Värnamo, † 1824-05-21.
 • Sofia Carolina, född 1826-04-15 Sörsjö, död 1849-12-28 i Ljungby köping. Gift 1847-12-23 med postföraren Johan Ludvig Malmberg.
 • Clara Augusta, född 1833-11-07, död på 1880-talet.

TAB 18

Fredrik Alexander, (son av Abraham, Tab. 13), född 1768-03-04 på Senäte. Antagen i krigstjänst såsom sergeant vid arméns flotta 1788-05-12. Styckjunkare vid arméns flotta 1788-06-20. Fänrik 1790-03-06. Konfirmationsfullmakt 1788-07-08. Sekundlöjtnant vid värvade bataljonen av livregementetsbrigadens lätta infanteri 1793-12-02. Ryttmästare vid adelsfanan 1796-04-20. Avsked 1802-07-30. Flyttade till Pramhus i Vingers prästegäll i Norge. Död 1847-10-18 på gården Nordre Pramhus i nämnda socken. Gift med Eva Maria Hellberg, född 1781, död 1851-06-13 på Nordre Pramhus.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1805. Godsägare. Död 1868. Se Tab. 19
 • Lovisa Christina Fredrika Gevinne, född 1810-12-22, död 1811-03-14.
 • Elise Maria Emerentia, född 1814-03-17, död 1814-06-26.

TAB 19

Johan Abraham, (son av Fredrik Alexander, Tab. 18), född 1805-11-11 (döpt 1806-01-17) på Pramhus. Godsägare i Norge. Död 1868-04-26 i Kristiania. Gift 1850-11-07 i Vingers kyrka med Tea Rangel Bjerkebæk, född 1814-04-05 Overud

Barn:

 • Lars Fredrik, född 1851. Rektor. Död 1906. Se Tab. 20
 • Gustaf Alexander, född 1853. Överrättssakförare. Död 1915. Se Tab. 21.
 • Martin Teodor, född 1855-07-18 på Pramhus. Farm. examen 1876. Apotekarexamen 1879. Provisor. Arrenderade apoteket Elefanten i Kristiansand 1896–1905. Erhöll privilegium å apoteket i Notodden 1904-11-12. Död 1925 (enl. a. kal.). Gift 1896-12-04 i Kristiania med Marie Louise Jörgensen-Lobes, född 1869-07-22 i Kristiania, dotter av vaktmästaren Ole Jörgensen och Inger Christine Hansen.
 • Minda Ursilla Maria, född 1858-01-11 på Pramhus. Gift 1879-11-06 i Kristiania med distriktsläkaren i Indre Fosen i Södra Trondhjem i Norge Albert Severin Ström, född 1850-12-20 i Solör, död 1898-08-18 i Kristiania.

TAB 20

Lars Fredrik, (son av Johan Abraham, Tab. 19), född 1851-11-29 Pramhus Student vid Kristiania universitet 1871. Lärare vid Gjertsens skola 1874. Studerade i Göttingen och Leipzig 1876–1877. Filosofie kandidat. Lärare vid Frogner högre allmänskola i Kristiania. Rektor. Död 1906-05-26 i Kristiania. Gift 1883-12-28 i Trondhjem med Aagot Nona Augusta Ström, född 1861-06-30 i Tönset, dotter av borgmästaren i Trondhjem Sivert Ström och Albertine Margrete Kristiane Riis.

Barn:

 • Nils Johan, född 1885-06-16 i Christiania . Farm. kandidat Apotekare i Christiania . Död 1920-11-26 i Christiania . Gift i Christiania 1920-10-11 med Dora Hansen, född 1891-06-02.
 • Torbjörn, född 1890-05-09 i Christiania , Uranienborgs förs. Konsulterande kemisk ingenjör. Gift 1917-06-04 i Watford Hertshire , England med Daisy Sherry, född 1882-09-23 i Watford, Hertshire, England, dotter av advokaten Henry Sherry och Gertrud Rosalie Harwood.
 • Per, född 1895-05-02 i Kristiania. Student vid Tekniska högskolan i Darmstadt. Chem. Dr, Diplomingenjör. Bosatt i Los Angeles, Californien. Gift 1931-02-07 i Watford, England med Elsa von Schledorn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Don Otto Kruse), född 1889-12-05, dotter av ingenjören Fredrik von Schledorn.

TAB 21

Gustaf Alexander, (son av Johan Abraham, Tab. 19), född 1853-08-02 på Pramhus. Student vid Kristiania universitet 1870. Jur. kandidatexamen 1875. Överrättssakförare i Kristiania 1878. Död 1915. Gift 1901 med Tora Eriksen, född 1859-08-12, död 1941, dotter av posttjänstemannen Olof Eriksen och Anna Eriksen.

Barn:

 • Tora Oktavia, född 1889-10-08, pianist. Gift 1926 med disponenten Wallace Symons Buchanan kapten i USA:s flottas reserv, född 1892-03-04

TAB 22

Gustaf Adolf, (son av Abraham, Tab. 13), född 1773-03-13 på Senäte. Kornett i rysk tjänst. Kornett vid Västgöta linjedragonregemente. Avsked. Död 1827-02-12 Ulriksdal. Gift 1:o 1804-08-05 med sin broders svägerska Ulrika Charlotta Christiernin, från vilken han 1811-10-20 blev skild, född 1784, dotter av löjtnanten Olof Joakim Christiernin och hans 1:a fru Catharina Elisabet Aurell. Gift 2:o 1823-01-05 med Anna Christina Gustafsson.

Barn:

 • 1. Brita Charlotta, född 1806-01-06, † 1885-03-07 i Amnehärad enl. vederb. död- begr. bok (Se Geneal. avd:s Ink. skr. 161/1996) . Gift 1834-12-02 med målaren Fredrik Wessman.
 • 1. Maria Carolina, född 1807-09-26, † 1868-06-02 i Amnehärad enl. vederb. död- begr. bok (Se Geneal. avd:s Ink. skr. 161/1996). Gift 1845-05-12 i Amnehärads socken, Skaraborgs län med skolläraren i Amnehärads socken, Niklas Brandberg, född 1822-10-06 i Amnehärads socken. (Gift 2:o 1875-09-23 i Amnehärad med Mathild Christina Lagerberg (ofrälse), född 1850 (Se Geneal. avd:s Ink. Skr. 161/1996).)
 • 1. Lars Ture Adolf, född 1809-11-06, död 1812-08-22.
 • 2. Carolina Charlotta, född 1824-01-05.

TAB 23

Magnus Fredrik, (son av Johan, Tab. 8), född 1727-03-24. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1750. Gift 1747-10-02 med Anna Sara Frumerie, född 1730-12-22, dotter av löjtnanten Per Frumerie och Anna Maria Wargh.

Barn:

 • Carl Johan, född 1749-05-08 i Värmland. Kom i tjänst 1765. Förare vid Närke och Värmlands regemente 1781-12-31. Sergeant vid Närke och Värmlands regemente. Dödsskjuten 1790-06-04 vid Savitaipale.
 • Fredrik, född 1753-11-13. Sergeant vid Närke och Värmlands regemente 1778-04-18. Död 1791-03-01.
 • Maria, född 1755-04-16. Antecknad "rymd 1775". Möjligen identisk med ”Maria von Bratt” som 1791 föder tvillingarna Maria (20/12) och Gustaf (21/12) i Holmedal, där hon inte är skriven vid tiden.
 • Gustaf, född 1758-03-08. Uppsyningsman i Falun. Död ogift.
 • Nils, född 1761-05-07 i Ny socken, Värmlands län. Frivolontär vid Närkes och Värmlands regemente 1787-05-25. Korpral vid Närkes och Värmlands 1788-11-01. Rustmästare 1789-08-06. Förare vid Stedingkska regementet 1794-08-28. Sergeant 1797-03-22. Fanjunkare vid Värmlands fältjägarebataljon 1809-07-08. Död 1815-12-06. Gift 1785-03-28 med sin kusin Elisabet Bagge, född 1754, dotter av inspektoren Johan Bagge och Clara Maria Frumerie. (6 L. B. Bagge, Genealogisk öfversigt öfver de ofrälse Baggesläkterna i Sverige (1908).) Ska enligt en norsk släktforskares databas ha haft en dotter Cajsa, vilket inte verkar stämma. Har däremot 1781 9/6 blivit far utom äktenskap till sonen Nils, född av Maria Hansdotter i Lia eller Mögsjötorpet under Gustås i Arvika landsförsamling.
 • Johan Magnus, född 1764. Major. Död 1812. Se Tab. 24
 • Clara Christina. Gift 1791-03-24 med kronolänsmannen Anders Nyström.
 • Anna Maria, född 1769-11-07, död 1769.
 • Anna Maria, född 1770-11-12.

TAB 24

Johan Magnus, (son av Magnus Fredrik, Tab. 23), född 1764-06-09. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1785-06-01. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1788-08-10. Konstituerad fänrik 1790-05-06. Konfirmationsfullmakt 1792-01-25. Löjtnant 1796-10-26. RSO 1801-05-28. Stabskapten 1802-05-06. Kapten med kompani 1808-02-15. Major i armén 1809-06-29. Major i regementet 1810-10-10. Död 1812-11-18 Kastenbol. Han deltog i 1788–90 års krig i Finland och 1808–09 års krig mot Norge [Nv]. Gift 1805-05-19 i Arvika kyrka med Anna Christina Brand, född 1782, död 1832-01-18 på Aspsäter, Värmlands län, dotter av kammarrådet Jonas Brand och Anna Catharina Lilljebjörn.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1807-01-31, död 1887-01-08 i Kalmar. Gift 1:o 1826-12-19 med brukspatronen Axel Vilhelm Nisbeth, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1801, död 1857. Gift 2:o 1829-12-15 på Aspsäter med den förre mannens sysslings son, tulldistriktschefen Per Fredrik Nisbeth, född 1803, död 1897.
 • Jonas Magnus, född 1808-08-27. Anställd vid finska och inrikes tullbevakningen i Stockholm. Sergeant vid Värmlands regemente. Död ogift 1850-12-30 i Stockholm.
 • Knut August, född 1809-11-18. Rustmästare vid Värmlands regemente 1824-03-11. Förare vid Värmlands regemente 1825-06-17. Fänrik 1827-04-25. Avsked 1830-02-06. Tullinspektor i Borgholm 1857. Död ogift 1864-02-06 i Borgholm.
 • Fredrik Vilhelm, född 1811-12-20. Underkonstapel. Dömd adelskapet förlustig 1832-08-02.

Källor

Bratt, släkt, http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/artikel/16881, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. G. Påhlman.)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: