:

Hjortsberg från Närke

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Jonas Laurentti Hjortsberg född 1652 i Hjortsberga i Kumla sn, † 1709-03-03 i Husby-Rekarne/D kl. 07.00 på morgonen. Komminister i Fogdö 1680, kyrkoherde i Husby Rekarne år 1687-1709. Fadern Lars var bonde och smed och hade stora förväntningar på att sonen Jonas skulle bli bonde, släkten hade ju varit bönder sedan urminnes tider. Jonas valde ändå att bli präst och likaså hans ättlingar i flera århundraden därefter. Gift 1:o med NN Drossander, dotter till kyrkoherden i Julita sn Lars Drossander † 1684 och Catharina Bäckius. Gift 2:o med Katarina Lundius, dotter till kyrkoherden i Fogdö och Helgarö Daniel Lundius född 1627, † 1675 och Elisabeth Basmontana . Gift 3:o med Regina Bernhardzdotter Ahlbom född ca 1670, begravd 1746-03-07 inne i Husby-Rekarnes kyrka.

Barn gifte 1:o:

 • Laurentius Hjortsberg född 1678, † 1743. Se Tab. 2.

Barn gifte 2:o:

Barn gifte 3:o:

 • Daniel Hjortsberg född 1686-08-05 † 1735-03-20. Se Tab. 3.
 • Bernhard Hjortsberg född 1689-05-08 † 1741-06-28. Se Tab. 4.
 • Bengt Hjortsberg född 1692-03-28 † 1721-03-07. Se Tab. 5.
 • Ebba Hjortsberg född 1695-12-08 i Husby-Rekarne.
 • Peder Bernard Hjortsberg född 1698-10-18 i Husby-Rekarne
 • Jonas Hjortsberg född 1700-01-18, † 1779-07-21. Se Tab. 6.
 • Brita Kristina Hjortsberg. Gift med fänrik NN Nordström.
 • Anna Regina Hjortsberg döpt 1703-03-26 i Husby-Rekarne, † 1766-01-07 kl. 10 på dagen i Vadstena krigsmanshusförsamling, 62 år 9 mån gammal. Gift 1726-01-27 med sergeanten Magnus Gabriel Björnståhl † 1766-08-28.

TAB 2

Laurentius Hjortsberg född 1678, † 1743-05-28. Kyrkoherde i Husby Rekarne sn 1700. Gift med Katarina Brotherus dotter till lanträntemästaren i Finland Samuel Brotherus.

Barn:

 • Christina Regina Hjortsberg född 1701-10-02 i Husby Rekarne.
 • Jonas Hjortsberg, född 1703, † 1766. Se Tab. 7.
 • Ebba Hjortsberg född 1705-11-22 i Husby-Rekarne, † 1776-09-27 på Hallsta i Lista sn, 71 år gammal. "...afsomnade min sahlig hustru då hon förut nu 14 dagar hade 3...dag frossa then sedan förbyttes sig i en hetsig feber som på stod til..8 dager, och blef begrafven, af då härvarande prosten Herr Mag. C.A. Nybohm efter gunstigt tillstånd uti Wingsleöhrs graf i Lista kyrka vid sockenherrarnas förnäma närvaro d. 6 octobris p. merid. Blef sedermera om wintern förd till Husby kyrka och therstädes under altaret nedlagd i min sahlig sivärfars Pastor Lars Hjortsbergs graf..." Källa: Lista C:1 s186. Gift 1:o med handlaren i Arboga Carl Ahlström. Gift 2:o 1754 med komministern i Gillberga senare komminister i Lista sn Erik Forssander, bondson från Östra Vingåker född 1712-02-27, † 1784-02-01.
 • Brita Christina Hjortsberg född 1707-09-03 i Husby-Rekarne.
 • Samuel Hjortsberg född 1711-11-27 i Husby Rekarne.
 • Maria Hjortsberg född 1713-05-05 i Husby-Rekarne
 • Christina Hjortsberg född 1717-01-20 i Husby-Rekarne.
 • Anna Catharina Hjortsberg född 1719-02-02 i Husby-Rekarne.
 • Maria Margareta Hjortsberg , † 1754. Gift 1730 med domprosten i Strängnäs Carolus Fredrik Liungberg i hans 1:a gifte, född 1699-08-24, † 1761-08-21 i Strängnäs. Hans 2:a gifte 1760-03-27 på Händö med Brita Magdalena Silfwerbrand.
 • Katarina Hjortsberg. Gift med kyrkoherden i Julita år 1749 Olaus Sundelius född 1701, † 1789.

TAB 3

Daniel Hjortsberg född 1686-08-05 på Helgarö, † 1735-03-20. Kyrkoherde i Ekeby Gift 1715-02-15 med Magdalena Maria Edenius född 1696, dotter till kyrkoherden i Stora Mellösa Gabriel Edenius. Tre söner och tre döttrar dog före fadern.

Barn:

 • Katarina Magdalena Hjortsberg född 1721-07-12, † 1795-01-21 i Örebro. Gift med komministern Nicolaus Liungblad.
 • Erik Magnus Hjortsberg född 1723, † 1781. Se Tab. 8.
 • Lars Hjortsberg född 1727 † 1789 Se Tab. 9.
 • Jonas Gabriel Hjortsberg † minderårig 1729. "Placide" i föräldrarhemmet i Ekeby sn.

TAB 4

Bernhard Hjortsberg född 1689-05-08 i Husby Rekarne, † 1741-06-28. Gymnasiet i Strängnäs 1699, studier i Uppsala 1710, prästvigd i Strängnäs 1712-05-14 och pastorsadjunkt i Stenkvista samma år, collega intermedius i Örebro år 1714, befordrad till fattighus- och fångpredikant 1716 då han visat sig vara en god lärare, och tillika en flitig och lycklig predikant, lärare vid Örebro trivialskola, sud. Coll. 1721, hospitalspräst 1723. Sökte Kils pastorat 1729, prästvigd 1730, sökte Lännäs 1733, kyrkoherde i Lillkyrka år 1734 och tillträdde 1736. I Lillkyrkas kyrkoarkiv kan man läsa om honom att han var en rask och drivande man. Trots sin korta tid i pastoratet renoverade han hela prästgården samt byggde en hel ladugård. Gift med Kristina Katarina Engzelius, levde ännu år 1750 vid prästgården i Lillkyrka hos dottern Ebba Regina och hennes familj.

Barn:

 • Klas Hjortsberg.
 • Jonas Hjortsberg.
 • Johannes Hjortsberg.
 • Magnus Hjortsberg.
 • Anna Margareta Hjortsberg.
 • Ebba Regina Hjortsberg född 1720-03-16 i Örebro Nikolai, † 1758-07-16. Gift 1741-12-29 med kyrkoherden i Lillkyrka 1742, Fromholdus Hallman i hans gifte 1:o, född 1704-01-08, † 1765-08-11. Källa: Örebro Nikolai C:2 föd. bok 1720.
 • Konrad Hjortsberg född 1723-06-05 i Örebro Nikolai. Örebro Nikolai föd bok C:2 AD bild 222.
 • Christina Beata Hjortsberg född 1725-08-18 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Stadssecreteraren Jonas H., collegia schole Johan Berglind, studiosus Martinus Strömer, högwälborne fru grewinna på slottet Ebba Charlotta Douglas, hustru Bagger, madame Elsa Spiker, knappmakarmästare Ekmans madame Norén. Källa: Örebro Nikolai föd bok 1725 AD bild 245.
 • Maria Kristina Hjortsberg född 1726-10-11 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Conrector, schola Arvid Berger, Erich Nybleaus, adjunctus Jonas Hjortsberg, borgmästarinnan Catharina Leur, madame Stina de Besche. Källa: Örebro Nikolai C:2 föd bok 1726 AD bild 255.
 • Carl Magnus Hjortsberg född 1729-11-14 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Öfwercommissarien Carl Sonström, handelsmannen Johan Fredrich Bagge, teol studiosus Magnus Engzelius, madame Maria Thuring, madame Brigita Malmberg, jungfru Christina Roman. Källa: Örebro Nikolai C:2 föd bok 1729 AD bild 282.
 • Erik Hjortsberg född 1732-08-28 i Örebro Nikolai. Dopvittnen: Landshöfdingen Erik Wrangel, magister Gustaf Nerdman i Glanshammar, landssecreterare Lars Wollmer, studiosus Joh. Nybleaus, högwälborne friherrinnan fru Lisa Roos, högwälborna fröken Barbro Helena Meijendorff von Yxkull, högwälborna fröken Ingeborg Wrangel, prostinnan fru Magdalena Norin i Glanshammar. Källa: Örebro Nikolai C:2 år 1732.

TAB 5

Bengt Hjortsberg född 1692-03-28 i Husby-Rekarne kl 9 på kvällen, † 1721-03-07. Komminister i Sköldinge sn år 1717. Gift med Maria Engzelius i hennes 1:a gifte, dotter till kyrkoherden i Stenkvista Johannes Magni Engzelius och Ebba Stenius.

TAB 6

Jonas Hjortsberg född 1700-01-18 i Husby-Rekarne, † 1779-07-21. Komminister i Mosås, Mosjö 1728, och kyrkoherde där 1751. Gift 1:o 1727-12-17 i Mosjö med Ingrid Berger född ca 1691, † 1748-04-04 i Mosjö 57 år gl. Gifte 2:o 1748-10-23 med Anna Greta Qvist född 1710-06-10 † 1767-02-24 i Mosjö/T i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte 1739-09-17 med frälseinspectoren på Ekensbergs säteri Petter Sundman, † 1747-04-30. Mosjö dödbok 1767 C:2 AD bild103.

Barn gifte 1:o:

 • Jonas Hjortsberg född 1730-09-26, † 1804-01-31.Se Tab. 10.
 • Inga Katarina Hjortsberg född 1732-11-27 i Mosjö Mosjö C:2 föd bok AD bild 16., † 1777-10-04 på Storgatan 145 S i Örebro. gift 1:o 1760 med prästen i Örebro Erik Johannes Marck född 1719 i Örebro, † 1760-06-30 i Örebro. Äktenskapet barnlöst. Gift 2:o med guldsmeden i Örebro Pehr Söderbom.
 • Maria Hjortsberg född 1735
 • Arvid Hjortsberg född 1735-04-26 i Mosjö, † 1807-01-20. Komminister i Råby år 1788 och kyrkoherde där år 1782. Gift 1:o med Anna Kristina Elg född 1737 † 1789-07-18. Gift 2:o med Maria Margareta Sjöberg född 1764 i Svennevad Se Tab. 11.
 • Ulrika Hjortsberg född 1743-01-16. Gift 1763 med färgaren Göran Elg född 1745-08-21.
 • Olof Hjortsberg född 1745-03-31 Se Tab. 12.
 • Jonas Hjortsberg död som barn.

Barn gifte 2:o:

 • Greta Lisa Hjortsberg, född 1749-09-29. Gift 1770-03-04 i Mosås med ekol. lektorn i Strängnäs Daniel Jonas Nording född 1742-12-11 i Länna/D, † 1787-02-28 i Strängnäs

TAB 7

Jonas Laurenti Hjortsberg född 1703-06-20 i Husby Rekarne, † 1766-07-26 i Kjula. Komminister i Maria år 1735, kyrkoherde i Kjula år 1746. Gift 1730-02-10 på Lundby med Maria Hultstedt född 1713 † 1769-02-23 vid Hjortsberga. Kammarjungfru hos fröken Hedvig Kristina Cruus på Edeby i Helgarö sn, där hon även mötte sin stora kärlek.

Barn:

 • Jonas F. Hjortsberg född 1730-10-26 i Husby-Rekarne.
 • Hedvig Katarina Hjortsberg född 1732-03-14 i Helgarö, † 1785-02-17 i Strängnäs . Gift 1754-03-14 i Kjula med Daniel Lundmark lektor i Strängnäs, senare kyrkoherde i Österhaninge. Född 1712-07-03 i Viby, Kjula sn, † 1776-05-17 i Österhaninge.
 • Klara Hjortsberg född tvilling 1733-04-12 i Helgarö, † 1801-05-10 på Nälberg i Hardemo sn. gift 1:o 1758-03-30 i Kjula med kyrkoherden i Sköllersta år 1754 Johannes Danielis Stenius född i Kvistbro 1714, † 1765-09-28 i Sköllersta. Gift 2:o 1768-06-28 i Edsberg med kyrkoherden i Edsberg och Hackvad år 1765 Ericus Flodman född 1711-05-26, † 1769-10-25 i Edsberg.
 • Katarina Hjortsberg född tvilling 1733-04-12 i Helgarö, † 1794-10-18 i Ösmo . Gift 1760-11-25 i Ulrika Eleonora Stockholm med kyrkoherden i Ulrika Eleonora, senare i Ösmo Petrus/Per Norman.
 • Lars Hjortsberg, född 1735-07-10, † 1806-04-08 Se Tab. 13.
 • Anna Maria Hjortsberg född 1737-06-09 i Maria Stockholm, † 1809-04-05 på Gällared i Hillareds sn. Gift 1758-11-09 med löjtnanten i armén Daniel Schedvin.
 • Magnus Hjortsberg döpt 1739-07-01, † 1804-03-03 Se Tab. 14.
 • Kristina Hjortsberg döpt 1741-11-16 i Maria Stockholm, † 1781-04-16 i Sköllersta sn. Gift 1768-04-12 i Sköllersta med underofficeren och fältväbeln vid Närkes regemente Jakob Jonas Johlman.
 • Elisabet Hjortsberg döpt i Maria i Stockholm 1743-02-12, † 1812-05-07 på Staholm i Köpings sn, 70 år gammal. Gift 1780-03-30 i Klara i Stockholm med apotekaren vid apoteket Hjorten i Stockholm, senare assessor Karl Kristoffer Hellman.
 • Jakob Hjortsberg född 1750-04-03 i Kjula, † 1751-02-18 ibidem.
 • Samuel Hjortsberg, † 1765 som student.

TAB 8

Erik Magnus Hjortsberg född 1723-07-18 i Ekeby gård, † 1781-10-08 i lungsot på Stora Malms prästgård. Kyrkoherde i Stora Malms sn. Gift 1:o med Ulrika Elisabet Ulfwin † 1759. Gift 2:o med Hedvig Katarina Liungberg född 1731-10-29, † 1787-11-13. Familjen ankom till Blacksta sn från Stockholm år 1764. Källa: Oppunda HR bou FII:1 1782 s.24-32.

Barn gifte 2:o:

 • Carl Daniel Hjortsberg född 1761-06-13 i Klara/A, † 1762-08-11 i Klara/A.
 • Erik Magnus Hjortsberg född 1763-01-14 i Klara/A, † 1786-09-02 i Stockholm. "Ex. oeconom. cum laude; dissert 1783. In flore aetatis obiit, juvenis et morum integritate et probitate animi conspicuus".
 • Magdalena Maria Hjortsberg född 1765-11-22 i Blacksta sn, † 1788-12-20 i Strängnäs.
 • Lars Fredrik Hjortsberg född 1767-11-05 † 1794-11-03 i Nyköping. Berömlig ekonomi- och teologiexamen år 1789, fil. kand år 1793, fil. mag. år 1794, apologist samma år.
 • Daniel Erici Hjortsberg född 1769-11-08 i Blacksta sn, Södermanland, † 1816-08-12. gift 1797-06-29 med Charlotta Aurora Brauner född 1769, † 1844 i Skellefteå prästgård. Se Tab. 15.
 • Karl Gabriel Hjortsberg född 1777-05-01, död före fadern.
 • Hedvig Katarina Hjortsberg född 1773-03-20 † samma år.

TAB 9

Lars Hjortsberg född 1727-10-11, † 1789-07-04 i Karlskrona. Medicine doctor. Gift med Margareta Elisabet Wallerius † 1805.

Barn:

 • Lars Daniel Larsson Hjortsberg född 1758, † 1825. Kyrkoherde i Backaryd i Blekinge. Gift med Regina Beata Nyström dotter till en landskamrer. Se Tab. 16.
 • Nils Hjortsberg, † efter 1783. Läkare. Se Tab. 17.
 • Margareta Elisabeth Hjortsberg född 1763-01-19 i Karlskrona amiralitetsförsamling, † 1795-11-03 i Karlskrona. Gift 1790-03-19 i Karlskrona med Carl Henrik Hästesko af Målagård.
 • Erik Magnus Hjortsberg född 176x, † 1785. Se Tab. 18.
 • Magdalena Katarina Hjortsberg, † ogift 1783.
 • Eva Johanna Hjortsberg född 1775-12-29 i Karlskrona amiralitet.

TAB 10

Jonas Hjortsberg född 1730-09-26 i Mosjö, † 1804-01-31 i Råby-Rönö. Gästgivare i Råby vid Nyköping. Kontraktsprost. Gift med Brita Kumlin född 1739, † 1798-12-22 i Råby-Rönö sn, änka efter traktören på Råbyholm Per Lundholm född 1737-07-18, † 46 år gl 1783-01-20.

Barn:

 • Ingrid Hjortsberg född 1785-03-03, † 1785-03-12.

TAB 11

Arvid Hjortsberg, född 1735-04-26 i Mosjö, † 1807-01-20. Hade först tjänst som kappellan i Råby-Rönö och befordrades till kyrkoherde där år 1781, komminister i Mosjö och Råby-Rönö år 1788 . Gift 1:o 1767 med Anna Kristina Elg född 1737-08-01 i Örebro, † 1789-07-18. Dotter till färgaren i Örebro Anders Elg och Margareta Catharina De Besche. Gift 2:o med Maria Margareta Sjöberg född 1764 i Svennevad, äktenskapet var barnlöst.

Barn Gifte 1:o:

 • Jonas Gustaf Hjortsberg född 1768-01-30 i Mosjö. Kammarskrivare i Stockholm, sedan kantor där. Levde 1796. Se Tab. 19.
 • Lovisa Katarina Hjortsberg föd 1769-01-20 i Mosjö. Gift 1792 med patron Magnus Julius Elmén
 • Karl Edvard Hjortsberg född 1770-01-28 i Mosjö. Se Tab. 20.
 • Hedvig Margareta Hjortsberg född 1771-02-21 i Mosjö sn, † 1772.
 • Kristina Elisabet Hjortsberg född 1772-03-23 i Mosjö. Gift 1803-05-22 med mönsterskrivaren vid Svea artilleri Olof Henrik Fernholm.
 • Adolf Wilhelm Hjortsberg född 1773-05-13 i Mosjö, † s.å. i Mosjö.
 • Adolph Wilhelm Hjortsberg född 1775-06-13 i Mosjö, inspektor. Se Tab. 21.
 • Ulrica Wilhelmina Hjortsberg född 1777-03-10 i Mosjö.
 • Gabriel Fredrik Hjortsberg född 1779(?) och † samma år.
 • Wilhelm Hjortsberg född 1781-09-13. Frälseinspector. Gift 1818-09-25 i Hylingen i Västra Husby med Maria Christina Lundström. Se Tab. 22.

TAB 12

Olof Hjortsberg född 1745-03-31.

TAB 13

Lars Hjortsberg, född 1735-07-10 i Maria Stockholm, † 1806-04-08 i Johannes Norrköping. Slottsstenhugare i Stockholm. Gift 1764 med Maria Lovisa Schützer född 1746, † 1813. Paret fick sju barn. Källa: Gustaf Henrik Melin: Sveriges store män, 1849.

Barn:

 • Anna Lovisa Hjortsberg, f. 1767 i Stockholm, berömd för sin fägring; balett elev 1786; aktris vid Dramatiska Teatern 1791, men lemnade snart teatern; vid Moskvas brand 1812 gick deras hus förloradt, och hon måste taga sin tillflykt till en kyrka, der hon nödgades uppehålla sig i flere dagar utan skydd mot kölden, hvaraf hon slutligen blev blind. Gift med militär av rysk släkt NN Olivestam.
 • Jonas Hjortsberg född 1769-08-27 i Klara/A
 • Maria Elisabeth Hjortsberg född 1771-04-01 i Stockholm, † 1807-06-04 av barnsbörd (i Norrköping?). Gift 1788-07-03 med kapten Jonas Gabriel Åhmansson vilken överlevde henne. Paret fick 12 barn, varav 8 levde vid hennes död, bland dem fanns det yngsta barnet. Åminnelsetal om henne finns skrivet av Axel Gabriel Silfverstolpe, hovjunkare och handsekreterare hos änkedrottningen, riddarhussekreterare, samt en av de aderton i svenska akademien .
 • Hans Hjortsberg. Se Tab. 23.
 • Lars Hjortsberg född 1772-11-22 i Stockholm, † 1843-07-08. Se Tab. 24.
 • Hedvig Kristina Hjortsberg född 1777, † 1867. Var en utmärkt dansös. Gift 1:o 1804 med grosshandlare Eric Samuel Koersner. Gift 2:o 1811 med bergmästare Abraham Hülphers.

TAB 14

Magnus Hjortsberg Döpt 1739-07-01 i Katarina Stockholm, † 1804-03-03 i Kjula. Kyrkoherde i barnhusförsamlingen Nr 10 1774-1785, kyrkoherde i Sundby, i Kjula 1784. Gift 1:o med Maria Triewaldt född 1744-03-04 i Tyska församlingen i Stockholm † 1775-12-21 i Barnhusförsamlingen Stockholm och nedsatt i Worsterska graven i Maria Magdalena i januari 1776.. Gift 2:o 1777-02-23 i Tyska kyrkan, Stockholm med Maria Wissendorff född 1738, † 1821-12-16.


TAB 15

Daniel Erici Hjortsberg född 1769-11-08 i prästgården i Blacksta sn, Södermanland, † 1816-08-12. Gift 1797-06-29 med Charlotta Aurora Brauner född 1769, † 1844 i Skellefteå prästgård.

Barn:

 • Johan Erik Hjortsberg född 1798, † 1812.
 • Lars Daniel Hjortsberg född 1805-05-01 i Örebro, † 1863. Inskriven 1822-09-17 vid Uppsala universitet, kansliex. ht 1825, hovrättsex. vt 1826, e.o. kanslist i krigsdepartementet s.å., e.o. notarie i Svea hovrätt 1827. Se Tab. 25.

TAB 16

Karl Edvard Hjortsberg född 1770-01-28 i Mosjö. Korpral vid livregementets dragoner. Gift med Johanna Lundberg född 1773 i Östra Vingåker/D. Flyttar till Lerbo 1802. Källa Västra Vingåker AI:5b skolhuset s407.

Barn:

 • Maria Lovisa Elisabeth Hjortsberg född 1796-06-14 i Västra Vingåker, till Råby 1797.
 • Carolina Kristina Hjortsberg född 1798-08-08 i Västra Vingåker.
 • Carl Gustaf Wilhelm Hjortsberg född 1802-09-15 i Lerbo/D. Se Tab. 26.

TAB 24

Lars Hjortsberg född 1772-11-22 i Stockholm, † 1843-07-08. Var den fjärde i ordningen av sju syskon. Skådespelare. Utsedd år 1799 av sina kamrater till ordningsman för dramatiska scenen. Styresman för teatrarna 1810. Återigen ordningsman för dramatiska scenen 1816. Avsade sig denna befattning 1828. Tog avsked som skådespelare 1834 och blev chef för sceniska avdelningen. Tog avsked därifrån 1836, blev därefter hovintendent. Hans avskedsrecett gavs den 14 februari 1838 Hovsekreterare och hovintendent. Gift 1795 med då 15 år gamla Sophia Catharina Dosmo född 1780, † 1853-02-21 i Jakob-Johannes/A. Dotter till hovfurir Jean Baptista Di Dosmo. Paret fick 17 barn tillsammans, av vilka 10 överlevt fadern.

Barn:

 • Christina Hjortsberg född ca 1793, † 1800-08-07 i Jakob/A av kopporna. (Jakob FIa:3 s86)
 • Sophia Charlotta Hjortsberg född 1802, † 1858-10-16 i Jakob/Johannes/A. Gift 1819 med segelfabrikanten och godsägaren Magnus Stangenberg född 1793, † 1874.
 • Carl Edvard Hjortsberg född 1804, † 1857. Se Tab. 27.
 • Hedvig (Hedda) Catharina Hjortsberg född 1805-09-27 i Stockholm, † 1867-02-05 i Jakob/A (Jakob FIa:5 s298). Gift 1824 med grosshandlare Severin Wigert född 1788, † 1867.
 • Carolina Lovisa (Lina) Hjortsberg född 1807, † 1868. Gift 1831 med 1:e hovsågare, R.W.O. med mera Isak Albert Berg född 1803.
 • Lars Gustaf Hjortsberg född 1808, † 1871. Se Tab. 28.
 • August Julius Hjortsberg född 1812, † 1847. Se Tab. 29.
 • Abraham Teodor Hjortsberg född 1814, † 1849. Se Tab. 30.
 • Johan Alfred Hjortsberg född 1816. Se Tab. 31.
 • "En Son" Dödfödd i mars 1818 i Jakob/A, "nedsatt i jordgrav på Johannes kyrkogård". (Jakob FIa:4 s83)
 • Fredrik Magnus Ivar Hjortsberg född 1819. Se Tab. 32.
 • Max Joseph Hjortsberg född 1825, † 1880. Se Tab. 33.

TAB 27

Carl Edvard Hjortsberg född 1804, † 1857. Gift 1837 och skild 1849 med Fanny Westerdahl född 1817, † 1873.

Barn:

 • Lars Edvard född 1840. Musikhandlare i New York.

TAB 28

Lars Gustaf Hjortsberg född 1808, † 1871. Handlande i New York. Gift 1836 med Pamela Woods.

Barn:

 • Edvard född 1841. Bosatt i Shanghai, Kina.
 • Pamela född 1844. Gift med kaptenen vid yttre sjötullen i New York Charles Abbey.
 • Lina född 1846. Gift med Frans Krohn. Bosatt i Westphalen.
 • Sophia född 1850. Gift med George Staber. Bosatt i New York.

TAB 29

August Julius Hjortsberg född 1812, † 1847. Ingenjör. Föreståndare för Nyköpings mekaniska verkstad. Gift 1841 med Emelie Adelaide Homgren född 1817, bodde i Sundsvall.

Barn:

 • Carolina Augusta (Lina) född 1844. Gift 1869 med ingenjören Herman Klint. Bosatt i Sundsvall.
 • Gurli Katarina Gustava född 1846. Gift 1875 med förre löjtnanten vid flottan, senare trafikdirektörsassistent Anders Oskar Leonard Arehn född 1844. Bosatt i Sundsvall.

TAB 30

Abraham Teodor Hjortsberg född 1814, † 1849. Gift med Mary Elisabeth Åberg född 1810, † 1876.

Barn:

 • Charles Mauritz född 1834. Handelskassör i Stockholm. Gift med Laura Catharina Maria Svanström född 1836. Paret hade en dotter: Anna Marie Louise född 1862.

TAB 31

Johan Alfred Hjortsberg född 1816. Gift 1846 med Hortence Celine Roussel, † 1866.

Barn:

 • Lina Celine född 1847. Gift 1867 med tjänstemannen vid franska finansministeriet George Edouard Ott.

TAB 32

Fredrik Magnus Ivar Hjortsberg född 1819. Bodde i Amerika. Gift med Sarah.

Barn:

TAB 33

Max Joseph Hjortsberg född 1825, † 1880. Ingenjör. Järnvägsbyggare i Chicago. Gift 1:o med Ellen Lester född 1834, † 1861. Gift 2:o 1869 med Francisca Hubbard i Chicago där de bodde.

Barn:


Utan känd härledning

 • N. Hjortsberg. Kapten. Gift 1694-02-08 i Stora Malm/D med ädle och wälborna jungfru Catharina Gyllenstolpe till...torp. Stora Malm C:1 s4v

Källor och litteratur

 • Kyrkoböcker.
 • Beskrifning om upstaden Örebro, senare delen s.288
 • Hagström: Strängnäs stifts herdaminnen.
 • Lagerholm: Södermanland-Närkes nation i Uppsala.
 • Örnbergs ättartal vol.17 s.210.
 • Örnbergs samling s547.
 • Hülphers genealogier.
 • Svensk släktkalender.

: