:

Drakensköld nr 1028

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Drakensköld nr 1028 †

Adlad 1682-12-12, introducerad 1682. Utdöd sannolikt 1703.


TAB 1

Anders Andersson, adlad Drakensköld, född 1619-08-24 i Västergötland. Lakej hos pfalzgreven, sedermera konung Carl X Gustaf 1640. Hans kammartjänare 1645. Husgeråds mästare 1652. Adlad 1682-12-12, (introducerad 1682 under nr 1028). Avsked 1689-04-09. Död (SAB.) 1689-09-12 i Stockholm och begraven i Eskilstuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Han erhöll 1647 donation på hemmanet Kölsta i Sköldinge socken, Södermanlands län, vilket reducerades 1698, men förlänades till döttrarna Catharina och Maria 1720-10-29. Ägde Ekeby, Brunnsta, Hälleby och Hageby frälsehemman i Västerrekarne härad, Södermanlands län, ävensom livstidsfrihet på hemman i Kettilstads by i Fors socken i Kettilstads by. Ägde dessutom hus i Stockholm och Eskilstuna. Gift med Anna Mattsdotter, död 1698.

Barn:

  • Anders. Löjtnant vid kavalleriet. Stallmästare. Var (At (Sch).) Död 1690-01-14.
  • Hedvig Eleonora. Gift 1:o med hovkvartermästaren Johan Schott, vars epitafium ses i Eskilstuna kyrka. Gift 2:o 1684-02-05 i Eskilstuna med hovkvartermästaren Hans Christoffer von Gertten i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elsa Utterhielm), levde 1701.
  • Anna Catharina, född 1645-11-24, död 1739-06-04 på Kölsta. Gift 1667-06-20 med husgerådsmästaren Elias Fult, född 1641, död 1692, broder till ryttmästaren Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd.
  • Maria, född 1653, död 1736 och begraven 1736-03-31 i Eskilstuna. Gift 1:o 1677-12-02 i Fors socken med kaptenen vid livregementet till häst Anders Jerner. Gift 2:o före 1697-07-10 med kvartermästaren vid livregementet till häst Peter Ahlberg.
  • ? Sven.

TAB 2

Carl (son av Anders Andersson, adlad Drakensköld, Tab. 1). Hovstallmästare hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1679. Död 1703. 'Han ihjälstack 1678-08-04 hovjunkaren Mårten Canterhielm och dömdes därför till döden, men kom på flykten och fick sedan förskoning 1679'. Gift med Brigitta Ehrenskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Samuel Zeedtz, adlad Zeedtz, död 1717), död omkring 1724, dotter av landshövdingen Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Catharina Rask.

Barn:

  • Catharina Elisabet, döpt 1695-07-29 i Stockholm Hovförsamlingen, död barnlös 1738-06-20. Gift efter 1725 med livdrabanten Jöns Silfwerbrand, i hans 1:a gifte.
  • Charlotta, döpt 1699-01-17 i Stockholm Hovförsamlingen, död ogift 1710-12-16 i Kalmar.
  • Anna Vendela. Gift 1737-03-05 Högantorp med kungliga livkirurgen Carl Fredrik Ribe i hans 1:a gifte, född 1708, död 1764, fader till majoren Mattias Ribe, adlad Ribben.
  • Utan känd härledning:
  • Volontären Carl Gustaf Drakenskölds dotter Brita Elisabet, död 1760-01-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm 2 år gammal [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: