Lilliestierna nr 888

Från Adelsvapen-Wiki

0888.jpg

Adliga ätten Lilliestierna nr 888

Adlad 1675-09-24, introducerad 1678.

Lilliestierna A88800.png

TAB 1

Olof Persson Befallningsman i Stockholm. Bestyrde om konung Gustaf II Adolfs gravbyggnad. Död 1632. Gift med Christina Bjugg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Hans Israelsson), dotter av befallningsmannen på Stockholms slott Nils Bjugg, vilken troligen var av samma släkt som stamfadern för adlad ätten Lilliestierna.

Barn:

 • Anders Bjugg, adlad Lilliestierna, född 1631-11-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1637-09-07. Kanslist vid konung Carl X Gustafs fältkansli 1657. Aktuarie vid konung Carl X Gustafs fältkansli 1658. Legationssekreterare på greve Schlippenbachs ambassad till Polen 1660-11-16, men denna beskickning blev inställd, emedan Schlippenbachs ambassadör på bortresan drunknade vid Landsort 1660-11-23. Legationssekreterare på riksrådet, friherre Sten Bielkes ambassad till samma land 1660-12-12. Sekreterare vid staten i hertigdömena Bremen och Vorden 1661-12-20. Konfirmationsfullmakt 1672-03-14. Sekreterare på riksrådet, greve Nils Brahes ambassad till Danmark 1674-11-04. Ordinarie sekreterare vid regeringens kansli i Bremen 1675-07-24. Adlad 1675-09-24 (introducerad 1678 under nr 888). Protokollssekreterare vid kungliga kansliet i Stockholm 1675. Sekreterare på riksrådet Bengt Horns kommission 1677-10-02. Död 1679-06-05 i Stockholm (Gravvers i UB. (medd. av O. Edelstam).) och begraven 1679-09-14 i S: t Nikolai kyrka, varest familjegraven finnes och hans vapen uppsattes. 'Han var på samma fartyg som ambassadören, greve Schlippenbach, då denne drunknade men blev tillika med 25 man bärgad. ' Gift 1667-04-09 i Stade med Catharina Beata Tönneck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amtmannen i Bremen Henrik Knutsten), född 1644-12-24, död 1715 i slutet av året, dotter av majoren Georg Tönneck och hans fru, född von Galen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1668. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 2.
 • Henrik Gerhard, född 1669. Generalauditör. Död 1711. Se Tab. 3.
 • Sofia Christina, född 1671-03-02 i Stade, död 1744-06-03 på Surahammars bruk i Sura socken, Västmanlands län och begraven i Sura kyrka. Gift med assessorn i Svea hovrätt Palm (Palamedes) Rigeman, död 1715 och begraven i Nikolai kyrka i Stockholm.
 • Maria Christina, född 1673-01-03 i Stade, död 1678-02-13 i Stockholm och begraven i Bromma kyrka, Stockholms län.
 • Hedvig, född 1675-03-30 i Stockholm, död i Stockholm 1742-11-08 (11-09) och begraven i Tyska kyrkan. Gift 1689-02-10 i Stockholm med kammarherren Casten Klingenstierna, född 1651, död 1713.

TAB 2

Carl Gustaf, (son av Anders Bjugg, adlad Lilliestierna, tab 1), född 1668-02-07 i Stade. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga. Löjtnant vid Gust. Maur. Lewenhaupts svenska regemente i Holland 1688-10-20. Kapten vid Pistolekors' regemente 1692-03-16. Kapten vid guvernörsregementet i Riga 1694-12-23. Major vid guvernörsregementet i Riga 1700-09-07. Överstelöjtnant 1701-07-11. Död 1701-07-21 av sexton blessyrer, dem han erhöll i slaget vid Dünaströmmen den 7 i samma månad samt begraven i Riga. Gift med Anna Margareta Rigeman, dotter av burggreven i Riga Paul Rigeman, till Langholm, och hans 1:a hustru Ursula Rothausen.

 • Barn.
 • Paul Gustaf, född 1693, död 1710 i Riga av pesten.
 • Sigrid Charlotta, född 1695. Gift med en major i rysk tjänst vid namn von Volkersahn.
 • Maria Sofia, döpt 1700-06-01 Reval.

TAB 3

Henrik Gerhard, (son av Anders Bjugg, adlad Lilliestierna, tab 1), född 1669-02-01 i Stade. Fältsekreterare 1700-09-24. Hovjunkare 1702. Generalauditör vid livgardet 1702-06-19. Död 1710-12-07 i Moskva under rysk fångenskap, däri han råkade vid Poltava d. 1709-06-29. Gift 1:o 1694-06-12 i Nikolai förs, Stockholm (Wn) med Anna Petersdotter, adlad Nohlanvähr, död 1703-09-23, dotter av bruksägaren Peter Petersson och Brita Funck. Gift 2:o 1704 i Königsberg med Maria Elisabet Günther i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721 med preussiska kammarrådet Daniel Elias von Canitz), död 1744-04-25 änka i Königsberg, dotter av preussiska kammannästaren Julius Andreas Günther, stamfader för adelsätten Günther, och Maria Elisabet Kalisch.

Barn:

 • 1. Johan, döpt 1695-05-09 i Stockholm.
 • 1. Carl, född 1696. Lagman. Död 1742. Se Tab. 4.
 • 1. Brita Catharina, född 1697, död 1728-12-06 och begraven i Lilliestiernska familjegraven i Stockholms Storkyrka. Gift 1719-10-29, i Stockholm med kaptenen Johan Hedersköld, född 1692, död 1738.
 • 2. Anders Gerhard, född 1705. Kammarråd. Död 1774. Se Tab. 5.
 • 2. Carl Fredrik, född 1707. Frikorpral vid hertigens av Holstein-Beck regemente i Holstein (At (L.).). Återvände till Sverige 1726 (At (L.).). Därefter i preussisk tjänst, sedan i rysk, däruti han blev ryttmästare vid ett husarregemente. Följde ryska armén under fältmarskalken, greve Münnichs befäl mot turkarna och dog ogift under vägen 1738 i Ukraina.

TAB 4

Carl, (son av Henrik Gerhard, tab 3), född 1696-07-16 i Stockholm. Auditör vid överste Longvilles franska dragonregemente i svensk sold 1715-08-09. Överauditör vid finska armén 1718. Sekreterare i Åbo hovrätt 1718-09-06. Assessor i Åbo hovrätt 1728-05-23. Lagman i Karelen 1736-11-08. Död 1742-06-02 i Stockholm och begraven i familjegraven i Storkyrkan. Gift 1731-08-12 i Åbo med Brita Hiruo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-08-24 med hovrättsrådet Erik Wallwik, adlad Stiernvall, nr 1810, född 1685, död 1729), född 1695-12-24, död 1754-12-22, i Åbo (Åbo.), dotter av borgmästaren i Nådendal Jakob Persson Hirvo och Brita Vilu.

Barn:

 • Anna Carolina, född 1732-11-15, död 1738-07-04 i Åbo. (Åbo.)
 • Agnes, född 1734-03-18, död 1776-06-30 Sukkisberg Gift 1755-03-10 med majoren Carl Johan von Willebrand, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1810.
 • Brita Carolina, född 1739-04-20 i Åbo (Åbo.), död 1820-07-31 i Mariestad. Gift 1759-10-05 med kaptenen Carl Fredrik de Frese B, född 1731, död 1800.

TAB 5

Anders Gerhard, (son av Henrik Gerhard, tab 3), till Edö fideikommiss i Askersunds landsförs Född 1705-11-21 (12-21) i Königsberg. Student i Königsberg (Br). Volontär vid ett preussiskt regemente 1723–1725 (Br). Reste till Sverige 1725 (Br). Auskultant i riksarkivet 1728-05-02. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1729-05-20 och tillika i utrikesexpeditionen (Br) 1730-12-04. Ordinarie kanslist i riksarkivet 1733-02-22. Registrator 1741-02-04. Avsked 1744-02-21. Kammarråds karaktär 1751-11-05. Död 1774-06-05 på Edö. (At (Sch.).) Gift 1734-09-24 i Stockholm med sin kusins dotter Sofia Christina von Soldan, född 1719-07-29, död 1776-08-09 på Edö (At (Sch.).), dotter av kanslirådet Gustaf Soldan, adlad von Soldan, och hans 2:a fru Catharina Beata Rigeman.

Barn:

 • Arvid, född 1738-06-10 i Stockholm. Volontär vid Västmanlands regemente 1747-05-00. Furir vid Västmanlands regemente 1747-08-21. Sergeant 1750-04-23. Fänrik 1754-02-28. Död ogift 1762-11-17 Vallsta och begraven i Sura kyrka, Västmanlands län. Bevistade pommerska kriget.
 • Christian, född 1740-06-05 i Stockholm, död där 1740-09-04 och begraven i familjegraven i Storkyrkan
 • Aurora Clara, född 1743-02-09 i Svedvi socken, död 1761-11-24 och begraven i Sura kyrka
 • Adolf Viktor, född 1748. Ryttmästare. Död 1785. Se Tab. 6
 • Adam Optatus, född 1752-08-02. Page vid kungliga hovet. Livdrabant 1770-02-14. Avsked 1773-03-19, men död 1773-03-10 på Edö.
 • August Edvard, född 1754. Kapten. Död 1800. Se Tab. 13

TAB 6

Adolf Viktor, (son av Anders Gerhard, tab 5), till Edö. Född 1748-04-24 i Svedvi socken, Västmanlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1760-12-02. Sergeant vid Västmanlands regemente 1763-01-10. Livdrabant 1764-07-30. Löjtnant i armén 1768-09-27. Ryttmästares avsked 1778-01-14. Död 1785-06-06 På Edö. Gift 1777-02-25 i Stockholm med Sara Fredrika Törling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1786-12-27 med majoren Carl Sigismund von Waldén, nr 1708, född 1744, död 1820), född 1757, död 1790-10-27 på Edö, (At (Sch.).) dotter av hovrättsrådet Magnus Törling och Emerentia Fredrika Ruckersköld, nr 1937.

Barn:

 • Ulrika Aurora, född 1778-11-07. Stiftsjungfru. Död 1857-03-06 i Stockholm. Gift 1801-06-30 Fågelsby med korpralen vid livdrabanterna, majoren Emanuel Axelsson, född 1752-11-10, död 1827-12-09 i Uppsala.
 • Sofia Fredrika Catharina, född 1780-06-08 på Edö. Stiftsjungfru. Död ogift 1825-01-10 i Askersund.
 • Antoinetta Gustava, född 1781-09-03. Stiftsjungfru. Död 1840-05-24 Apelås. Gift 1824-12-26 Forsvik med godsarrendatorn Lars Gustaf Roos af Hjelmsäter, nr 51, i hans 1:a gifte, född 1799, död 1864.
 • Adolf Gerhard, född 1783. Kapten. Död 1841. Se Tab. 7

TAB 7

Adolf Gerhard, (son av Adolf Viktor, tab 6), till Edö fideikommiss, som blev utbytt mot Ek i Ek socken, Skaraborgs län. Född 1783-05-09 på Edö. Fänrik vid livregementets värvade infanteribataljon 1800-06-20. Sekundlöjtnant vid livregementet 1801-08-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1802-12-16. Avsked ur armén 1808-01-16. Död 1841-08-04 i Göteborg. Gift 1:o 1804-08-26 i Stockholm med Sofia Hirsch, född 1781, död 1824-05-17 i Askersund, dotter av handlanden Gumpert Hirsch och Johanna Wulff. Gift 2:o 1828-04-21 på majorsbostället Lind i Askersunds socken, Örebro län med Hedvig Gustava Mörner i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1843-07-07 med hovpredikanten och kyrkoherden Martin Efraim Silfverbrand, nr 508, född 1787, död 1845), född 1808-06-25, död 1882-01-26 på Ek, dotter av generalmajoren Christer Mörner, och friherrinnan Gustava Turinna Ribbing af Koberg.

Barn:

 • 2. Christer Gerhard Otto, född 1831-05-09 på Ek, död på Ek 1831-05-12.
 • 2. Adolf Hjalmar Teodor, född 1832. Kammarherre. Död 1895. Se Tab. 8.
 • 2. Ida Turinna Axiana Aurora, född 1836-06-08, död 1836-07-15.

TAB 8

Adolf Hjalmar Teodor, (son av Adolf Gerhard, tab 7), född 1832-06-04 på Ek. Kammarherre 1866-05-03. Död 1895-08-02 på Ek, vilken egendom han efter faderns död 1841 innehade såsom fideikommiss. Gift 1:o 1854-10-14 i Stockholm med Sofia Ulrika Augusta Tigerstedt, född 1829-04-17 i Stockholm, död 1872-11-29 på Ek, dotter av överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tigerstedt, och Jeannetta Constantia von Törne. Gift 2:o 1878-12-19 i Stockholm med Carolina Matilda Emilia Ingelman, född 1846-06-30 i Göteborg, domkyrkoförs ]], död 1933-05-27 i Oscars förs, Stockholm (db 123), dotter av häradshövdingen och rådmannen Magnus Gabriel Ingelman och Johanna Carolina Elvira Nyström.

Barn:

 • 1. Hedda Augusta Charlotta Constance Andrée, född 1855-07-07 på Ek, död ogift 1880-11-14 på Ek.
 • 1. Carl Adolf Helge Gerhard, född 1856. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 9.
 • 1. Laura Sigrid, född 1858-09-14 på Ek, död 1892-06-25 Lysegården. Gift 1880-09-11 på Ek med majoren Per Vilhelm Hårleman, i hans 1:a gifte, född 1845, död 1926.
 • 1. Anders Henrik Hjalmar Rikard, född 1861. Död 1936. Överstelöjtnant. Se Tab. 10.
 • 2. Carl Gustaf Hjalmar, född 1879. Ingenjör. Se Tab. 11
 • 2. Hedvig Charlotta Magda Emilia, född 1881-01-26 på Ek. Stiftsjungfru. Gift 1910-08-16 i Malmö (Eks förs, Skaraborgs län vb) med kaptenen i engelska armén köpmannen Robert Staaff Mason från Norwich, England, född 1880-03-15.
 • 2. Ulla Ingeborg Elvira, född 1882-03-07 och död 1882-03-11 på Ek.
 • 2. Signe Ingegerd Louise, född 1883-06-04 på Ek. Stiftsjungfru. Gift 1907-03-03 i Eks kyrka med tandläkaren, doktor phil. Ragnar Ekermann , född 1877-08-22 i Köpenhamn.
 • 2. Agnes Marianne, född 1884-12-29 på Ek. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1909-09-29 på Ek med lasarettsläkaren i Västerås, med. doktorn Carl Louis Lennart Norrlin, från vilken hon 1911-03-15 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1911-07-11 med Rut Signe Anna Andersson, född 1886-05-29, dotter av bokförläggaren Carl Andersson och Anna Sofia Öhrman), född 1876-09-24 i Skatelövs socken, Kronobergs län. Gift 2:o 1912-08-17 Mahult med superintendenten Vid Quarantine Hospital i Dayton, Ohio, USA, Egon von Greyerz, född 1878-07-06 i Ramlösa. Död 1938-07-30 på S:t Elisabeth lasarett, Dayton, Ohio, U.S.A.
 • 2. Arvid Magnus Hjalmar Bertil, född 1887. Sjökapten. Se Tab. 12.

TAB 9

Carl Adolf Helge Gerhard, (son av Adolf Hjalmar Teodor, tab 8), född 1856-05-26 på Ek i förs med samma namn, Skaraborgs län. Innehade Ek, fideikommissegendomen Ek, efter faderns död 1895-08-02. Död 1925-04-26 på Ek i förs med samma namn, Skaraborgs län. Gift 1909-10-30 i Mora förs, Kopparbergs län med exam. apotekaren Signe Charlotta Berg, född 1877-02-17 i Falun, dotter av direktören Anders Axel Berg och Sally Charlotta Elmberg.

Barn:

 • Anders Hakon Hjalmar Helgesson, född 1910-09-06 på Ek, liksom syskonen. Innehar nämnda fideikommissegendom sedan faderns död 1925. Se Tab. 9A.
 • Erik Soldan Helgesson, född 1911-12-09 på Ek i förs med samma namn, Skaraborgs län. Läroverksadjunkt.
 • Charlotta Hedvig, född 1917-04-01 på Ek i förs med samma namn, Skaraborgs län. Extra ordinarie kontorsbiträde i UD.

TAB 10

Anders Henrik Hjalmar Rikard, (son av Adolf Hjalmar Teodor, tab 8), född 1861-08-13 på Ek. Volontär vid Skaraborgs regemente 1880-01-14. Sergeant 1881-10-29. Mogenhetsexamen i Örebro 1882-12-12. Elev vid krigsskolan 1883-07-16. Avgången 1884-05-23. Åter antagen 1883-09-09. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1885-10-30. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1893-08-11. Kapten 1904-10-14. RSO 1905-12-01. Major i regementet 1911-11-17 och vid regementet 1912-11-08. Ledamot av stadsfullmäktige i Skövde 1913. Revisor i Skaraborgs enskilda bank 1914. Ledamot av drätselkammaren i Skaraborgs 1913–1918 och av kyrkorådet i Skaraborgs 1915 samt kyrkovärd 1915. Överstelöjtnant i armén och avsked från beställning på stat 1916-08-16. Ägde Nykvarn i Tidavads socken, Skaraborgs län 1896–1917. Död 1936-06-20 i Lidköping (Skövde db 89). 1933-06-16 RNO. Gift 1896-03-03 i Stockholm med Ingeborg Christina Wallenius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1882-08-08 med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Frans Villgot Bredelius, född 1849-07-28, död 1886-05-20 på Axvall), född 1861-08-03 i Örebro, död 1936-12-10 i Skövde (db 163), dotter av ingenjören Anders Teodor Wallenius och Anna Maria Jonsson.

Barn:

 • Anders Hjalmar Edvard, född 1897-04-22 i Klara förs, Stockholm. Studentexamen i Skövde 1915-05-31. Student i Uppsala 1915. Med. kand. 1920-01-19. C. o. amanuens vid patologiska institutionen i Uppsala 1921-09-01–1922-02-28. Med. lic. 1926-05-27. Assistentläkare vid Örebro lasarett 1926-06-16–12-15 och vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1927-02-05–1927-04-26. Läkare vid Ulricehamns sanatorium och badanstalt 1927-05-01–05-13. Andre underläkare vid Kolmårdssanatoriet 1927-06-0410-17. Tillförordnad förste underläkare vid Kolmårdssanatoriet sedan 1927-10-18. Gift 1927-06-12 i Uppsala med Gunnel Carola Helena Engström, född 1907-01-18 i Maria förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Johan Ludvig Engström och Gunhild Maria Helén. Se Tab. 10A.

TAB 10A

Anders Hjalmar Edvard, (son av Anders Henrik Hjalmar Rikard tab 10.), född 1897-04-22 i Klara förs, Stockholm. Studentexamen i Skövde 1915-05-31. Student i Uppsala 1915. Med. kand. examen 1920-01-19. Extra ordinarie amanuens vid patologiska institutionen i Uppsala 1921-09-01–1922-02-28. Med. lic. 1926-05-27. Assistentläkare vid Örebro lasarett 1926-06-16–12-15 och vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1927-02-05–1927-04-26. Läkare vid Ulricehamns sanatorium och badanstalt 1927-05-01–05-31. Andre underläkare vid Kolmårdssanatoriet 1927-06-0410-17. Tillförordnad förste underläkare vid Kolmårdssanatoriet sedan 1927-10-18. Gift 1927-06-12 i Uppsala domk. med Gunnel Carola Helena Engström, född 1907-01-18 i Maria förs, Stockholm, död 1942-05-24 i Norrköping (S:t Olai förs, Östergötlands län db nr 127), dotter av grosshandlaren Carl Johan Ludvig Engström och Gunhild Maria Helén.

Barn:

 • Ingeborg Gunhild Augusta Ulrika, född 1930-08-03 i Norrköping, S:t Olai förs.
 • Anna Christina, född 1932-04-24 i Norrköping (S:t Olai förs fb).
 • Gunnel Sigrid Margareta, född 1934-08-09 i S:t Görans förs, Stockholm (fb 268).
 • Märta Catharina Elisabeth, född 1938-09-05 i S:t Olai förs, Norrköping (fb nr 744).

TAB 11

Carl-Gustaf Hjalmar, (son av Adolf Hjalmar Teodor, tab 8), född 1879-09-21 på Ek i förs med samma namn, Skaraborgs län. Ingenjör vid maskinfabriken i Saginow, Michigan, U.S.A. Gift 1902-10-15 i Saginow, Michigan, U.S.A med Jessie Eliza Reynold , född där 1876-09-21, dotter av Sylvanus J. Reynolds och Harriet Lockwood.

Barn:

 • Carl Hjalmar, född 1903-11-28 i Saginow, Michigan, U.S.A. Se Tab. 11A.

TAB 11A

Carl Hjalmar, (son av Carl-Gustaf Hjalmar tab 11), född 1903-11-28 i Saginow, Michigan, U.S.A. Ingenjör. Gift 1934-02-03 med Viola Diment född 1908-11-02 i Saginow, Michigan, U.S.A.

Barn:

 • Gerald Fredrick, föd 1936-06-16 i Saginow.
 • Katherine Ann, född 1940-04-05 i Sagiow.

TAB 12

Arvid Magnus Hjalmar Bertil, (son av Adolf Hjalmar Theodor , tab 8), född 1887-07-04 på Ek i förs, med samma namn, Skaraborgs län. Sjökaptensexamen i Göteborg 1907. Andre styrman på rederiaktiebolag Nikes ångare Zelos 1908. Befälhavare på rederiaktiebolag Transatlantics motorfartyg Tisnaren 1918. RVO 1945-11-15. Gift 1:o 1916-05-26 i Göteborg, Oscar Fredriks med Ingrid Nanna Torstensson, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1921-11-16, född 1890-07-07 i Masthuggs förs, Göteborg. Gift 2:o 1923-03-04 i svenske generalkonsulns i Batavia (Java) hem med Anna Christina (Stina) Bolin, född 1896-05-28 vid Åkers krutbruk i Åkers socken, Södermanlands län. Dotter av överstelöjtnanten Arvid Bolin och Anna Harriet Gibson.

Barn:

 • 1. Torsten Bertil Hjalmar Bjugg, född 1917-10-10 i Göteborg, liksom halvsyskonen. Se Tab. 12A.
 • 2. Christina Emilia, född 1923-12-07 i Göteborgs Vasa förs. Studentexamen vid Sigtunastiftelsens läroverk 1944-05-15. Journalist. Författare.
 • 2. Anna Barbara (Barbara), född 1926-03-06 i Göteborgs Vasa förs. Konstnär.
 • 2. Hedvig Agneta, född 1929-10-14 i Göteborgs Vasa förs. Förskollärare.

TAB 13

August Edvard, (son av Anders Gerhard, tab 5), född 1754-07-07 i Svedvi socken, Västmanlands län. Volontär vid livgardet 1768-04-03. Förare vid Västmanlands regemente 1769-03-22. Livdrabant 1771-12-30. Löjtnant 1777-02-19. Kaptens avsked 1786-04-12. Död 1800-02-16 på Vedbjörbyn (Vedbyholm) i Holms socken, Älvsborgs län. Gift 1787-04-22 på Södra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län med Christina Magdalena Koch, född där 1765-12-14, död 1839-12-19 på Gustafsvik på Dal, dotter av bruksägaren Samuel Koch och Catharina Elisabet Svinhufvud i Västergötland, samt syster till majoren Nils Koch, adlad von Koch, nr 3244.

Barn:

 • Sofia Christina, död 1857-03-11 i Åmål. Gift 1806-08-02 Forsbacka med postmästaren i Åmål. Nils Fredrik Ekerman, född 1779-04-25 på Forsbacka, död 1843-06-12 i Åmål.
 • Catharina Elisabet, född 1788-01-25, död före modern. Gift med handlanden i Göteborg, sjökaptenen Johan Hjorth, född 1779-12-12.
 • Anders Samuel, född 1789. Kapten. Död 1875. Se Tab. 14
 • Anna Catharina, född 1790-12-01 i Holms socken, död ung.
 • August Edvard, född 1791. Major och postmästare. Död 1879. Se Tab. 17.
 • Eleonora Gustava, född 1795-01-06, död 1864-05-05 i Borås. Gift 1828-06-24 Gyltungebyn med kronofogden Magnus Håkan Timell.
 • Nils Gustaf, född 1796-04-11.
 • Johan Magnus (Jean), född 1798. Sergeant. Död 1880. Se Tab. 18.

TAB 14

Anders Samuel, (son av August Edvard, tab 13), född 1789-10-27. På Vedbyholm i Holms socken, Älvsborgs län. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1807-09-06. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-15. Löjtnant 1812-07-14. Kapten 1826-10-05. RSO 1839-01-26. Avsked ur krigstjänsten 1839-05-07. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1875-10-17 Täcktö. Bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 och 1813–1814. Gift 1828-10-03 Landsjö s socken, Östergötlands län med Carolina Christina Borin, född 1803-12-23 i Norrköping, död där 1848-04-30, dotter av handlanden Johan Petter Borin och Beata Margareta Kuylenstierna.

Barn:

 • Vilhelmina Christina (Mimmi), född 1829-11-17 i Långseruds socken, Värmlands län, död 1922-06-15 i Linköping. Gift 1856-04-10 Ulvåsa med kammarherren Carl Fredrik Christoffer Ridderborg, född 1826, död 1907.
 • Beata Charlotta (Lotten), född 1831-08-07 på Landsjö, död 1912-01-01 i Gränna. Gift 1854-07-30 på Skörtinge i Skärkinds socken, Östergötlands län med överstelöjtnanten Carl Gustaf Filip Ulfsparre, nr 9, född 1829, död 1899.
 • Lovisa Carolina, född 1833-10-12 i Långseruds socken, död 1923-05-17 i Karlskrona. Gift 1855-11-29 Karstorp med lantbrukaren Gustaf Alfred Nordén, född 1828-11-22 i Klockrike socken, död 1899-04-05 i Karlskrona.
 • Carl August, född 1835-11-18, död 1835-11-23 i Gillberga socken, Värmlands län.
 • Carl Vilhelm, född 1840. Bankkassör. Död 1925. Se Tab. 15.
 • Viktor August, född 1842-05-04, död 1844-03-10.

TAB 15

Carl Vilhelm, (son av Anders Samuel, tab 14), född 1840-06-07 Ramserud. Anställd vid Östergötlands enskilda banks huvudkontor i Linköping 1868-07-01. Kassör 1885-10-02. Kassakontrollant vid Östergötlands enskilda banks huvudkontor 1889-10-04. Avsked. Död 1925-08-07 i Linköping domk. förs. Gift 1863-11-15 på Hjälmsäter i Örtomta socken, Östergötlands län med stiftsjungfrun Henrietta Catharina Eleonora Klingspor, född 1832-10-06 Tvärdala, död 1919-03-21 i Linköping domk. förs, dotter av översten David Magnus Klingspor, och Catharina Maria von Yhlen.

Barn:

 • Carl David, född 1864. Stadsfiskal. Död 1910. Se Tab. 16

TAB 16

Carl-David, (son av Carl Vilhelm, tab 15), född 1864-09-01 Fruvalsinge. Mogenhetsexamen i Linköping 1883-05-30 . Student vid Uppsala universitet 1883-09-14. Jur. preliminärexamen 1884-05-31 och examen till rättegångsverken 1892-01-29. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1892-02-08 . Extra ordinarie landskanslist i Östergötlands län 1892-02-02. Tillförordnad landskanslist i Östergötlands län 1896-01-15. Stadsfiskal i Falun 1905-08-12. Död 1910-01-12 i Falun, Kristina förs. Gift 1900-10-06 i Linköping med Ellen Augusta Eufemia Källström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-05-30 Linköpings domk. med disponenten Johannes Georg Hieronymus, född 1869-10-06 i Askeryds socken, Jönköpings län, död 1915-07-27 i Köpenhamn), född 1877-03-03, död 1926-11-06 å Köpings lasarett (Linköpings domk. förs db), dotter av disponenten Johan Alfred Källström och Augusta Engelmarck.

Barn:

 • Erik, född 1901-08-21 i Linköping. Vistas sedan 1919 utrikes. Se Tab. 16A.
 • Elsa Katarina , född 1906-09-12 i Falun . Stiftsjungfru. Död 1937-10-25 i Stockholm (Linköpings domkyrkoförs db nr 196). Gift 1929-08-31 i Stockholm (Linköpings domk. förs vb) med extra ordinarie hovrättsnotarien, sedermera landshövding, Per Valdemar Nikolaus Westling, född 1900-12-22 i Örebro.

TAB 16A

Erik, (son av Carl-David tab 16), född 1901-08-21 i Linköping. Sjökapten. Vistas sedan 1919 utrikes. Bosatt i Vancouver, BC, Canada. Gift 1935-06-25 i Victoria BC, Canada med Marie Bernadette Danes, född 1903-09-14 i Victoria, BC, Canada. Barn:

 • Anne-Marie, född 1938-06-13 i Victoria. B.C., Canada.

TAB 17

August Edvard, (son av August Edvard, tab 13), född 1791-10-06 Vedbyholm. Sergeant vid Bohusläns regemente 1808-01-15. Fänrik vid Älvsborgs lantvärn 1808-05-17. Fänrik vid Västgötadals regemente 1809-10-13. GMtf 1814-08-25. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1816-03-26. Kapten 1821-06-19. RSO 1837-06-24. Major i armén 1843-05-29. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1843-05-26. Postmästare i Åmål 1843-11-20. CXIVJoh:s medalj 1855. Avsked från postmästarbefattningen 1874-10-02. Död 1879-06-20 i Åmål. Utgav från trycket »En åttiårings minnen » (1874–1875). Gift 1821-09-29 på Fenneslunda i Fenneslunda socken, Älvsborgs län med Jeanna Beata Sundler, född 1803-11-19, död 1858-10-21 i Åmål, dotter av vice häradshövdingen Johan Sundler och Jeanna Sahlefelt.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1822-08-02 i Anundtorps socken, död ogift 1859-11-24 i Åmål.
 • Julia Augusta Johanna, född 1824-05-14 i Gyltungebyn i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, död 1863-03-29 på Gunnarstorp i Särestads socken, Skaraborgs län. Gift 1854-09-25 Myran
 • Selma Maria Eleonora, född 1826, död ogift 1849-04-23.
 • Vendela Carolina Elisabet, född 1828-06-21 på Myran, död 1901-11-25 Ulfstorp. Gift 1858 i Åmål med sin systers svåger kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Knut Gerhard Alfred Liedberg, född 1831-02-18 på Ulfstorp, död på Ulfstorp 1910-03-30.
 • Tullia Matilda Annette, född 1830-10-14, död 1833-09-22.
 • Adolf Fredrik, född 1833-04-03 och död 1866-11-14 på Myran.
 • August Johan Viktor, född 1836-09-22, död 1857-12-08.
 • Eva Amanda Charlotta, född 1838-10-15 på Myran, död ogift 1889-12-31 på Ulvstorp.
 • Constance Eugenie Terese, född 1841-07-07 på Myran, död ogift 1872-10-24 i Åmål.

TAB 18

Johan Magnus (Jean), (son av August Edvard, tab 13), född 1798-06-02 Vedbyholm. Förare vid Västgötadals regemente 1812-10-06. Sergeant vid Västgötadals regemente 1820-05-19. Avsked 1847-01-15. Död 1880-10-01 Strandhem. Gift 1821-12-16 Humletorp, dotter av Sven Frödin.

Barn:

 • Augusta, född 1823-02-23 i Karsbyn i Edsleskogs socken, Älvsborgs län, död 1904-10-17 i Tydje socken, Älvsborgs län. Gift 1844-12-29 i Karsbyn med skomakaren Peter Jonsson, född 1819-03-25 i Tydje stom i Tydje socken, död.
 • Sven Edvard, född 1825. Fanjunkare. Död 1883. Se Tab. 19
 • Emanuel, född 1828-06-29. Var någon tid anställd vid statens järnvägsbyggnader och blev sedan banvakt vid Göteborg. Död 1883-09-23 i Göteborg. Gift 1856-10-23 med Christina Andersdotter, född 1815-08-20, död 1881-01-25 på Tjurkö Blekinge län.
 • Johan Magnus (Janne), född 1831. Bruksförvaltare. Död 1921. Se Tab. 20.
 • Carolina Christina, född 1834-01-09 i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, död ogift 1883-03-02 i Fröskogs socken.
 • Sofia Johanna, född 1837-01-06, död 1839-03-17.
 • Anna Sofia (Nanny), född 1839-11-21, död 1920-05-04. Gift 1876-11-29 med lantbrukaren Johan August Svensson, född 1839-07-17, död 1918-05-15 i Kallebäck i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Brita Eleonora (Nora), född 1843-03-18, död 1888-10-12) vid Lindfors bruk i Nyeds socken, Värmlands län. Gift 1865-03-25 med hammarsmeden vid Lindfors bruk Carl Fredrik Funke.
 • Erika Elisabet, född 1846-04-01. Gift 1882-10-27 i Göteborg med filaren Emil Julius Draminsky, född 1857-04-03, död.

TAB 19

Sven Edvard, (son av Johan Magnus, tab 18), född 1825-05-20 Karsbyn. Volontär vid Västgötadals regemente 1839-06-20. Furir vid Västgötadals regemente 1840-07-27. Underofficersexam. 1842. Sergeant vid Värmlands fältjägarkår 1849-05-23. Fanjunkare 1855-05-22. Svärdsman 1865-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1879-08-05. Död 1883-10-18 i Mariestad. Gift 1860-10-23 i Skenninge med Carolina Elisabet (Lina) Zellander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1851 i Skenninge med fabrikören Carl Petter Guillaume), född 1832-09-23 i Skenninge ]], död 1922-12-31 i Mariestad ]], dotter av vagnmakaren, guldsmedsgesällen Per . Zellander och N. N. Hedda Krautmeyer.

Barn:

 • Carl Edvard, född 1861-05-16 i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Volontär vid livregementets husarer 1879. Underofficersexamen 1883. Sergeant vid livregementets husarer 1884-01-09. Fanjunkare vid livregementets husarer 1901-01-04. Svärdsman 1905-01-21. Avsked 1913-05-16. Gift 1903-12-26 i Västanfors socken, Västmanlands län med Signe Vilhelmina Carlsson, född 1878-08-12 i Arboga landsförsaml., dotter av lantbrukaren Carl Johan Alfred Carlsson och Johanna Bark.
 • Olga Lovisa, född 1864-03-23 i Mölltorps socken, död ogift 1911-08-11 i Mariestads förs.
 • Majken Elin, född 1865-05-31 i Mölltorps socken. Sjuksköterska vid lasarettet i Gävle 1888, död 1921-05-09 i Scranton, Pa., U.S.A. Gift 1895-06-23 i Nordamerika med ingenjören Lars Harald Kjellstedt, född 1864, död 1918-09-13 i Scranton.
 • Ester Valborg, född 1867-09-01 på Karlsborg. Sjuksköterska vid lasarettet i Gävle 1889. Död 1932-08-06 i Mariestads förs. Gift 1895-05-06 i Tingsryd, Kronobergs län med extra provinsialläkaren i Stegeborgs distrikt, med. lic. Johan Vilhelm Hagelin, född 1861-04-01 i Linköping, död 1905-09-22 i Stegeborg.
 • Gertrud Skuldfrid, född 1871 på Karlsborg, död där 1872-10-28.

TAB 20

Johan Magnus (Janne), (son av Johan Magnus, tab 18), född 1831-03-28 i Änimskogs socken. Bruksförvaltare på Kristinedal och Lisefors bruk i Fröskogs socken, Älvsborgs län 1856–1881. Arrenderade sergeantbostället Bergane i Steneby socken, Älvsborgs län 1881–1906. Död 1921-09-03 i Efnebyn i Steneby socken, Älvsborgs län. Gift 1867-10-18 i Ulricehamn med Maria Catharina Christina Olander, född 1837-07-16 i Ulricehamn, död 1924-04-30 i Dingelvik i Steneby socken ]], dotter av rådmannen Jonas Magnus Olander och Bolla Maria Hagren.

Barn:

 • Sven Hjalmar Christoffer, född 1875. Lokomotivförare. Se Tab. 21.

TAB 21

Sven Hjalmar Christoffer, (son av Johan Magnus, tab 20), född 1875-05-23 Bodarne Underofficersexamen 1894. Lokomotiveldare vid statens järnvägar 1899–1907. Lokomotivförare vid statens järnvägar 1907-04-01. Gift 1:o 1899-10-20 i Åmål med Ebba Axelina Carolina Carlson född 1875-10-22, Vissle, död 1915-06-03 i Göteborg, Kristine förs, dotter av handlanden Axel Carlson och Ebba Andersson. Gift 2:o 1918-03-10 i Stockholm (Karlstads stadsförs vb) med Signe Christina Karlsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med före detta kontorsbiträdet vid statens jär vägar Erik Peter Harald Eriksson-Lagerfeldt, från vilken hon blev skild, född 1882-06-23), född 1885-03-07 i Sunne, Värmlands län, död 1929-04-01 i Kristinehamns förs, dotter av lantbrukaren Carl Johan Andersson och Maria Olsson.

Barn:

 • 1. Axel Hjalmar Herlow, född 1897-03-20 i Åmål. RHD protokoll 1900-10-29. Lokomotivförare vid statens järnvägar. Gift 1927 med Ester Margit Ullf i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden David Valentin Andersson från vilken hon blev skild, född 1889-06-25), född 1896-07-16 i Kotka, Finland, dotter av hyttmästaren Anders Emil Ullf och Edla Teresia Petersson.
 • 1. Ingeborg Maria, född 1900-08-05 i Gamlestads förs i Göteborg. Gift 1921-10-16 i Orsa socken Kopparbergs län (Wåmhus förs, Kopparbergs län vb) med handlanden Sjöns August Larsson, född 1891-01-07 i Orsa.
 • 1. Sven Torvald, född 1904-09-11 i Christine förs i Göteborg. Korpral vid livregementets husarer 1920. Avsked 1925. Se Tab. 21A

TAB 21A

Sven Thorvald , (son av Sven Hjalmar Christopher tab 21), född 1904-09-11 i Kristine förs, Göteborg. Korpral vid Livregementets husarer 1920. Avsked 1925. Butiksbiträde. Landstormsfänrik 1941-01-01. Tjänsteman vid C J Wennbergs mek. verkstad. Gift 1928-10-27 i Karlstads stadsförs med Karin Viola Andersson född 1905-11-25 Barn:

 • Rolf, född 1929-02-07 i Karlstad.
 • Gerd Karin, född 1930-11-08 i Karlstads stadsförs.
 • Gun Ebba, född 1932-10-13 i Karlstads stadsförs, död 1933-04-22 i Karlstads stadsförs.
 • Åke Sven, född 1936-04-28 i Karlstad (fb nr 157).
 • Ulf Sivert, född 1937-06-24 i Karlstad (vb nr 263).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.