:

Stiernstolpe nr 1347

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernstolpe nr 1347 †

Adlad 1696-09-10, introd. 1697. Utdöd 1892-12-01.


1Hm. 2Um. 3At (L). 4Lk. 5El. 6At (Sch) 7Åbo.

TAB 1

Jonas Erici, född i Jäders socken, Södermanlands län. Kyrkoherde i Gåsinge pastorat av Strängnäs stift 1616. Kontraktsprost omkr. 1620. Död 1655. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1625 med N. N. Månsdotter, dotter av kyrkoherden i Lilla Mellösa pastorat av Strängnäs stift Magnus Birgeri Ludgovius. [1]

Barn:

 • Botvidus Jonæ Hellenius, kallad Botvid Krank. Student i Uppsala2 1635-10-08. Kyrkoherde i Bettna pastorat av Strängnäs stift 1656. Död 1670. Gift omkr. 1640 med Maria Green i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare kyrkoherden Johannes Pauli Vestring, död 1681), dotter av kyrkoherden i Stora Malm Daniel Petri Green och Brita Ragvaldsdotter. [1]

Barn:

 • Jonas Krank, adlad Stiernstolpe, född 1645-04-12. Student i Uppsala2 1668-05-28. Häradshövding i Strömsholms och Svartsjö län. Adlad 1696-09-10 (introd. 1697 under nr 1347). Borgmästare i Eskilstuna och Torshälla 1701. Var postmästare i Torshälla 1702-02-00. Död enl. riddarhusgenealogien 1704-10-13, men enl. sonen Botvids brev till överpostdirektören3 redan 1702, och begraven i Torshälla stadskyrka. Gift 1680-06-03 med Elisabet Osenia, död 1690-04-04.

Barn:

 • Beata, född 1683-05-09, levde änka 1750. Gift 1:o 1698-07-31 i Stockholm4 med kaptenen vid garnisonsregementet i Narva Gideon Wertmüller, död 1709-06-27 i Moskva under fångenskapen. Gift 2:o 1721-02-15 med löjtnanten Carl Gustaf Uttermarck, född 1690, död 1737.
 • Torsten, född 1685-09-07, död 1688-06-18.
 • Elisabet, född 1688-08-19, död 1750-02-16. Gift 1720-03-29 med tullförvaltaren i Visby och övertullinspektoren på Gotland Johan Niklas Camitz, född 1685, död 1763-02-04.
 • Jonas, född 1690. Löjtnant. Död ogift 1734-10-07.

TAB 2

Botvid (son av Jonas Krank, adlad Stiernstolpe, Tab. 1), född 1681-06-03 i Södermanland. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1704. Adjutant därst. s. å. 29/9. Fänrik 1705-04-24. Löjtnants karaktär 1725-06-03. Löjtnants indelning 1739-09-06. Kaptens karaktär 1741-10-272. Transp. till livdrabantkåren 1742-08-06. Avsked 1745. Död 1754-02-01 Fållökna och begraven i Lilla Malma kyrka. Han blev fången 1709-02-16 vid Radziovka i Ukraina av ryssarna, hemkom från Tobolsk 1722-06-30. Gift 1721-11-07 i Tobolsk med Anna Maria von Schader, född 1704, död 1793-06-17 i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län, dotter av majoren i rysk tjänst Mikael von Schader.

Barn:

 • Erik Elof, född 1722. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 3.
 • Maria Elisabet, född 1724-09-27, död 1788-06-07 Mälby. Gift 1756-09-30 med löjtnanten Jonas Carl Schönberg, född 1728, död 1796.
 • Christina Charlotta, född 1727-01-23, död 1802-01-11. Gift med tullinspektören i Strängnäs Carl Fredrik Lemon.
 • Anna Lovisa, född 1729-07-14, död 1799-04-04 Högtorp. Gift med kommissionslantmålaren Hans Graf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808 med Brita Christina Hellström), född 1737 i Nyköping, död 1825 på Högtorp.5
 • Helena Sofia, född 1732-03-12, död ogift 1762-08-10.
 • Carl Vilhelm, född 1734. Löjtnant. Död 1816. Se Tab. 5.
 • Per Fredrik, född 1739. Tullnär. Död 1805. Se Tab. 6
 • Torsten, född 1745-02-24, död s. å. 6/3.
 • Hedvig, född 1745-02-24, död s. å. 6/3.

TAB 3

Erik Elof (son av Botvid, Tab. 2), född 1722-07-17 på Fållökna. Volontär vid Södermanlands regemente 1736-05-12. Korpral därst. 1737-06-19. Furir 1740-09-08. Förare 1741-12-122 fältväbel 1742-02-18. Avsked 1743-03-12. K. livdrabant s. å. 21/9. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabantkåren 1767-05-13. Död 1799-02-23 på torpet Slättfall i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1746-12-02 med Catharina Dorotea Öberg, född 1724, död 1769-10-18 i Lilla Mellösa socken. Gift 2:o 1773-06-01 med Ebba Margareta Mozelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1761 på Smesta i Dunkers socken, Södermanlands län, med kyrkoherden i Botkyrka pastorat av Strängnäs stift Daniel Brannius i hans 2:a gifte [gift 1:o med Brita Magdalena Thavenius, död 1758-09-10, dotter av kyrkoherden i Gryts pastorat av nämnda stift Lars Thavenius och hans 1:a hustru Elsa Gerenius], född 1714-12-02, död 1768-06-19), född 1741-01-06, död 1807-12-10 på Slättfall, dotter av prosten och kyrkoherden i Dunkers och Lilla Manna församlingars pastorat av Strängnäs stift Johannes Mozelius och Ebba Margareta Axelsson samt brorsdotter till amiralitetskammarrådet Lars Mozelius, adlad Stiernstam.

Barn:

 • Botvid Elof, född 1748. Underlöjtnant. Se Tab. 4
 • Hedvig Catharina, född 1749-01-20, död två dagar gammal.
 • Henrik Vilhelm, född 1750-07-20, död s. å. 3/8.
 • Johanna Christina, född 1751-09-21, död 1794-11-16 i Stockholm. Gift 1:o 1769-05-20 med underlöjtnanten vid artilleriet Gustaf Grönberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1765-09-29 med Johanna Catharina Silfverbrand, född tvilling, döpt 1737-11-12 Händö. Gift 2:o 1779-06-07 med fänriken vid Österbottens regemente Jakob Conrad Löthman, född 1750-06-11 Östuna
 • Erik Adolf, född 1753-08-22, död 1754-11-02.
 • Hedvig Maria, född 1755-05-06, död 1762-04-12.

TAB 4

Botvid Elof (son av Erik Elof, Tab. 3), född 1748-03-17 i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Kadett vid artilleriet 1765-02-28. Sergeant därst. 1767-06-04. Underlöjtnant 1770-10-15. RSO 1772-09-12. Avsked 1779-07-22. Utreste till Amerika och kom ej åter. Gift 1773-12-28 i Aspö i Helgesta socken, Södermanlands län med Ulrika Brånberg, född 1757, död 1791-01-01 i Stockholm, dotter av stånddrabanten Brånberg.

Barn:

 • Dorotea Sofia, född 1775-01-13, död före 1799.
 • Anna Lovisa, född 1776, död 1781-10-29 i Stockholm.

TAB 5

Carl Vilhelm (son av Botvid, Tab. 2), född 1734-12-13 Fållökna. Volontär vid Södermanlands regemente 1750-06-18. Förare därst. 1759. Sekundadjutant vid Jämtlands dragonregemente 1767-09-23. Fänrik vid Södermanlands regemente 1769-06-23. Sekundadjutant vid Närkes och Värmlands regemente 1771-09-25. Avsked med löjtnants karaktär s. å. 27/11. Död 1816-12-18. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1770-03-20 i Norrköping med Margareta Catharina Grusell, född 1740, död 1802-11-11 i Stockholm.6

Barn:

 • Peter Vilhelm, född 1771-08-09, död s. å. 28/4.
 • Inga Elovina, född 1772-07-05 i Norrköping, död ogift 1806-07-07 i Stockholm.

TAB 6

Per Fredrik (son av Botvid, Tab. 2), född 1739-07-29. Sidenfabrikör i Åbo, sedan gränstullnär. Död 1805-05-08 vid Hälle gränstull i Lommelands socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1762-11-07 i Åbo7 med Catharina Margareta von Fuhrman, född 1739, död 1811-04-08 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Christoffer von Führman och Anna Christina de Laval. Gift 2:o med Ulrika Eleonora Silfverbrand, född 1744-01-06 i Torshälla, död 1784-01-28, dotter av livdrabanten och kornetten Jöns Silfverbrand, nr 508, och hans 2:a fru Ulrika Eleonora Riddergroll. Gift 2:o 1784 med Dorotea Christina von Rijs, född 1743, död 1810-04-09 på Hälle.6

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1762-02-01 i Åbo7, död 1765-01-07.
 • 1. Fredrika Christina, född 1769-10-03 i Åbo, död ogift 1851-01-12.
 • 2. Jonas Magnus, född 1777-12-08. Student i Uppsala 1798. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen av k. kansliet 1801. Kopist därst. 1808. Kanslist s. å. Protokollssekreterare 1810. Förste expeditionssekreterare och tillika registrator i samma expedition 1817-04-15. Död ogift 1831-09-16 i Stockholm. 'Han har gjort sig ett namn genom sina poesier och sina utmärkta översättningar.'
 • 2. Gustaf Botvid, född 1779. Tulluppsyningsman. Död 1832. Se Tab. 7.
 • 2. Maria Eleonora, född 1783-11-24, död ogift 1855-06-06 i Strömstad.

TAB 7

Gustaf Botvid (son av Per Fredrik, Tab. 6), född 1779-06-03. Handelsbetjänt. Extra gränsridare i Värmland 1801-06-00. Tullnär vid Hälle gränstullplats i Lommelands socken (Göteborgs och Bohus län) 1802-08-00. Under kriget 1808 mot Norge först fanjunkare och sedan fänrik vid Göteborgs lantvärn. Fänrik i armén 1809-10-13. Tulluppsyningsman vid kontrollbevakningen mot norska gränsen 1825-10-00. Död 1832-06-11 i Strömstad. Gift 1819-01-01 med Anna Gunilla Maria Olsson, född 1790-05-03, död 1842-08-29.

Barn:

 • Vilhelmina, född 1813-10-12 i Strömstad, död 1884-05-04 i Göteborg. Gift 1844-07-14 med handlanden Per Olehn, född 1811-03-03 i Grimetons socken, Hallands län, död 1885-03-21 i sistnämnda stad.
 • Peter Vilhelm, född 1816. Överkonstapel. Död 1854. Se Tab. 8.
 • Ulrika Eleonora (Ulla), född 1819-06-26 i Strömstad, död 1891-06-07 i Lilleström i Skesmo i Norge. Gift 1858-12-27 i Fredrikshall med trälastfullmäktigen Christian Thoresen, född 1825-01-23 vid Spydeberg i Norge.
 • Fredrika Dorotea, född 1820-09-30, död 1824-06-11 i Lommelands socken.
 • Carl Fredrik, född 1822-03-31, död s. å. 11/8.
 • Anna Maria, född 1823-07-10 i Strömstad, död ogift 1878-02-12 i Göteborg.
 • Johanna Maximiliana, född 1825-11-20 i Strömstad, död ogift 1880-02-09 i Göteborg.
 • Per Fredrik, född 1827-04-10 i Strömstad. Sjöman. Död 1892-12-01 i San Francisco och med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1868 i sistnämnda stad med Henriette Charlotte Harriet Signeul, född 1833 i Göteborg, dotter av färgerifabrikören Gustaf Adolf Signeul och Henriette Isidore Clementine Signeul.
 • Jonas Magnus, född 1831, död s. å. 23/11 i Strömstad.

TAB 8

Peter Vilhelm (son av Gustaf Botvid, Tab. 7), född 1816-02-16. Underskeppare vid k. m:ts flotta. Överkonstapel därst. Död 1854-04-28. Gift 1841-04-20 å Nya varvet i Göteborg med Amalia Justina Sandberg, född 1814-09-11 på nämnda ställe, död 1895-12-02 i Göteborg, dotter av styckjunkaren Johan Arvid Sandberg och Sofia Engelbert Ekman.

Barn:

 • Paul Gustaf Alexis, född 1842-07-03 i Göteborg, död 1848-02-29.
 • Laura Isabella Constantia, född 1843-11-29 å Nya varvet, död 1918-08-28 i Göteborg, den sista av ätten. Gift 1883-02-01 i Göteborg med ångbåtsbefälhavaren Olof Eriksson, född 1844-09-21 i Leksands socken, Kopparbergs län.
 • Paulina Vilhelmina, född 1846-06-13, död 1852-10-17.
 • Paul Johan Arnold, född 1849-06-12 å Nya varvet. Handelsbokhållare. Död ogift 1887-03-09 i Göteborg.
 • Paul Elof Botvid, född 1851-07-07, död 1852-09-27.
 • Knut Julius, född 1853-12-17 å Nya varvet, död där 1862-12-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: