:

Von Dobrokowsky nr 1340

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Dobrokowsky nr 1340 †

Natural. 1695-11-07, introd. 1697. Utdöd 1712.


1Lk.

  • Rudolf Georg Dobrikowsky von Mategorea. 'Bördig av en släkt, som 200 år förut blivit av konung Uladislaus i Böhmen och Ungern adlad. Tjänte sig upp i svensk krigstjänst i de tyska, polska och danska krigen till överstelöjtnant'. Avsked 1661. Levde 1669 och var då bosatt i Zeitz.

Barn:

  • Vilhelm von Dobrikowsky, natural. von Dobrokowsky, född 1648 i Sachsen1. Var 1688 vid markgrevens av Baireuth adliga garde. Kornett vid överste Brunows regemente i svensk sold 1672. Löjtnant därst. 1675. Kaptenlöjtnant s. å. Ryttmästare vid överste Vellingks regemente till häst 1676-05-26. Kapten vid tyska livregementet till fot 1688-12-22. Konfirm.fullm. 1695-05-26. Natural. svensk adelsman 1695-11-07 (introd. 1697 under nr 1340). Major 1696-06-08. Överstelöjtnant 1700-02-15. Kommendant på Bohus s. å. 7/3. Överstelöjtnant vid tyska livregementet till fot1 1701-03-15. Överste för 3. militieregementet i Pommern 1711-05-23. Kommendant i Kristianstad s. å. 13/10, men kom ej att tillträda denna beställning, utan beordrades att kommendera tyska livregementet efter överste Rothliebs död. Död 1712-09-00 i Pommern och slöt själv sin ätt.

Barn:

  • ? Ludvig Henrik. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Löjtnant därst. 1703-08-31.
  • Anna Margareta, född 1686, död 1737-02-07 på Lidhem i Väckelsångs socken Kronobergs län. Gift med översten Christer Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1751.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: