:

Von Henel nr 1670

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Henel nr 1670 †

Adlad 1719-10-10, introd. 1720. Utdöd 1744-05-05.


  • Wolfgang Henell, född 1489 i bergsstaden Wolkenstein i Meissen. Borgmästare i samma stad. Död 1566.

Barn:

  • Blasius Henell, född 1520 i Wolkenstein. Stadsrichter i Zerbst.

Barn:

  • Caspar Henell, född i Zerbst. Jur. kandidat. Bryggare i nämnda stad.

Barn:

  • Caspar Henell, född 1603. Major vid greve von Schlichs dragonregemente i kejserl. tjänst. Amtman i Loburg i hertigdömet Magdeburg.

Barn:

  • Caspar Henell, född 1636 i Loburg. Amtman därst. 1656. Avsked därifrån 1669-05-04. Reste sedan till Livland och blev informator först för en baron Liewen, sedan för herrar Hastfer, dem han följde till Stockholm, varest han blev hovrättsadvokat. Gift i Stockholm med Barbro Bero, borgardotter från Lindesberg.

Barn:

  • Anders Joakim Henell, adlad von Henel, född 1687-01-19 i Stockholm. Auditör vid von Huenes bataljon 1707, därvid han en tid förrättade adjutantstjänsten. Avsked 1708. Fänrik vid Österbottens regemente 1709-10-23. Löjtnant vid Viborgs läns dubbleringsinfanteriregemente 1710-05-16. Transp. till östra skånska infanteriregementet 1712-01-30. Regementskvartermästare vid Upplands ståndsdragonregemente s. å. 17/3. Kapten därst. 1713-04-13. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1716-06-05 och vid Västgöta femmänningsregemente till fot 1718-02-24. Adlad 1719-10-10 (introd. 1720 under nr 1670). Major och kommendant på Arensburgs slott 1720-06-23. Avsked från kaptensbeställningen 1721-01-13 och interimskommendant i Malmöhus slott. Placerad som major på kaptens exspektans vid drottningens livregemente i Stralsund 1724-04-23. Majors exspektans därst. 1731-07-19 och vid Adlerfeltska regementet 1741-07-13. Kommendant på Malmö citadell 1737-05-05. Död där 1744-05-05 barnlös och slöt själv sin adl. ätt. Han är bekant bl. a. för sina böcker med titel: Det 1729 (och 1735) florerande Sverige, av vilka den ena trycktes i Leipzig 1730 och den andra i Stockholm 1736. Gift 1:o med en dotter till assessorn Christian Maneken, adlad von Maneken. Gift 2:o 1733-12-02, i Göteborgs garnisonsförsaml. med Maria Elisabet Rutensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Johan Pistolskiöld, född 1683, död 1726, gift 3:o 1748 med översten Christer Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, född 1678, död 1751), född 1696, död 1765-06-06 i Karlshamn, dotter av majoren Lars Rutensköld, och Maria Breitholtz.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: