Pistolskiöld nr 1025

Från Adelsvapen-Wiki

1025.jpg


Adliga ätten Pistolskiöld nr 1025 †

Adlad 1682-10-23, introd. s. å. Utdöd 1889-04-16.


1Um.

TAB 1

Olaus Johannis Vadstenensis. Kyrkoherde i Ekeby och Rinna församlingars pastorat av Linköpings stift. Död 1625.

Barn:

 • Johannes Podolinus, född i Ekeby prästgård Östergötlands län. Student i Uppsala 1612-03-25, sedan i Rostock, där han orerade 1614. Kyrkoherde i Tåby pastorat av Linköpings stift 1629. Död 1640. Gift med en dotter till kyrkoherden i Skepsås pastorat av nämnda stift Johannes Eld och N. N. Erlandsdotter.

Barn:

 • Gustaf Podolin. Var 1641 löjtnant vid Upplands regemente. Kapten 1648–1656. 'Tjänte länge och tappert i tyska och polska krigen.'

Barn:

 • Harald Podolin, adlad Pistolskiöld, till Oppeberg i Fellingsbro socken, Örebro län. Född 1644. Volontär vid Arendorffs regemente i Preussen 1659. Avsked 1660. 'Uppvaktade sedan i åtskilliga herrskapers hus i Sverige'. Korpral vid livregementet till häst 1670-09-04. Kvartermästare därst. 1675-11-00. Kornett 1676-12-00. Löjtnant 1677-06-00. Adlad 1682-10-23 (introd. s. å. under nr 1025). Regementskvartermästare 1688-09-24. Ryttmästare 1693-01-06. Avsked 1700-09-14. Död 1732-01-20 på Oppeberg. 'Han bevistade slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona samt blev vid Lund illa kväst och sårad, men anförde det oaktat, sedan hans ryttmästare blivit blesserad, kompaniet med tapperhet.'. Gift med Brita Christina Löfling, född 1658, död 1742 på Oppeberg och begraven s. å. 7/12, dotter av assessorn Johan Löfling, och Elisabet Anrep.

Barn:

 • Johan, född 1683 i Närke. Student i Uppsala1 1699-10-14. Korpral vid svenska adelsfaneregementet 1701. Kvartermästare därst. 1702-05-12. Kornett 1703-03-20. Löjtnant 1705-04-06. Regementskvartermästare 1707-01-31. Sekundryttmästare 1709-04-05. Majors karaktär 1723-08-08 med rang från 1722-06-26 och placering vid Västgöta kavalleriregemente. Regementskvartermästares indelning därst. 1723-08-10. Död barnlös 1726-10-10 på Storegården i Väla socken, Skaraborgs län. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-07-00. Gift med Maria Elisabet Rutensköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733-12-02 Göteborg med majoren Anders Joakim Henell, adlad von Henel, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1744. Gift 3:o 1748 med översten Christer Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, född 1678, död 1751), född 1696, död 1765-06-06 i Karlshamn, dotter av majoren Lars Rutensköld, och Maria Breitholtz.
 • Märta Elisabet, levde 1743. Gift med löjtnanten vid livregementet till häst Staffan Staffansson Wohlberg, född 1659-08-25, död 1727-04-16 Bejby, broder till ryttmästaren Bengt Staffansson Wohlberg, adlad Wohlberg.
 • Gustaf Reinhold, född 1687 i Närke. Student i Uppsala1 1699-10-14. Volontär vid livregementet till häst 1704-07-22. Korpral därst. s. å. 31/10. Kvartermästare 1706-07-13. Sekundkornett 1708-02-07. Premiärkornett 1709-06-00. Löjtnants karaktär 1723-07-19 med rang från 1722-06-26. Död ogift 1731-05-18 på Oppeberg. Han bevistade slagen vid Fraustadt och Holofzin. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722.
 • Christina Margareta. Gift med sekundlöjtnanten vid livregementet till häst Peter Fransson Wedholm, som levde 1735.
 • Carl, född 1696. Ryttmästare. Död 1765. Se Tab. 2

TAB 2

Carl (son av Harald Podolin, adlad Pistolskiöld, Tab. 1), född 1696-11-06 i Närke. Korpral vid livregementet till häst 1714-02-23. Kornett därst. 1718-04-02. Kvartermästare 1731-10-27. Löjtnant 1741-08-06. Ryttmästares avsked 1747-07-29. Död 1765-07-03 på Oppeberg. Han bevistade bland annat fälttåget i Norge 1718 och kampanjen i Roslagen 1719. Gift 1733-08-21 med Anna Christina Åkerhielm, född 1711-05-17 på Bergsäng i Nora landsförsaml. Örebro län, död 1776-08-02 Kullinge, dotter av bergsrådet Jakob Hartzen, adlad och adopt. Åkerhielm, och Elisabet de Besche.

Barn:

 • Brita Christina, född 1734-07-30, död änka 1807-08-09 i Arboga. Gift med fänriken Henrik Artz.
 • Carl Gustaf, född 1735-09-18 i Fellingsbro socken, Örebro län. Volontär vid livregementet till häst 1757-01-22. Korpral därst. s. å. 14/10. Adjutant 1762-12-14. Löjtnant 1771-06-05. Ryttmästare 1775-08-09. Avsked 1777-04-23. RSO s. å. 28/4. Död ogift 1813-05-27 Skåra
 • Jakob Reinhold, född 1737. Korpral. Död 1791. Se Tab. 3
 • Harald Johan, född 1738-01-17 i Fellingsbro socken. Kom i tjänst 1759-01-19. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1761-01-11. Korpral vid livregementet till häst 1764-12-07. Kvartermästare därst. 1774-12-15. Avsked 1791-04-01. Död ogift 1812-06-14 Värsta. 'Han bodde en tid Vinön '
 • Anna Elisabet, född 1739-04-25, död 1815-02-24 i Vadstena. Gift 1771-12-26 på Kullinge med vice korpralen vid livdrabantkåren, ryttmästaren Carl Gustaf Ahlbom i hans 3:e gifte (gift 1:o med N. N. Wohlberg. Gift 2:o 1759-09-23 med Anna Sofia Dahlfelt, född 1725-04-25, död 1770-12-06 på Kullinge, dotter av majoren Anders Björckman, adlad Dahlfelt, och Johanna Margareta Länder), född 1726-07-10, död 1803-06-19 på Kullinge.
 • Catharina Charlotta, född 1741-03-11 på Oppeberg, död där s. å. 23/11.
 • Märta Hedvig, född 1742-05-26, död 1815-07-11 i Stockholm. Gift 1763-09-06 på Oppeberg med ryttmästaren Arent Johan Wrangel af Fall, född 1730, död 1781.
 • Sara Margareta, född 1746-03-26 på Oppeberg död före modern.
 • Ebba Dorotea, född 1747-04-11. Död 1839-04-11. Gift 1:o 1773-12-12 på Kullinge med hovkamreraren och regementsskrivaren Anders Lannerstedt, född omkr. 1728, död 1778-04-04 i Sala. Gift 2:o 1781-01-04 i nämnda stad med kaptenen Samuel von Kysell, född 1747, död 1838.
 • Beata Lovisa, född 1750-01-24, död 1809-09-23 på Kullinge. Gift där 1773-12-12 med bruksägaren och kronolänsmannen Zakarias Pomp i hans 2:a gifte (gift 1:o före 1763 med Anna Maria Ternsten), född 1724, död 1791-02-26 Åbylund
 • Maria Helena, född 1752-05-28, död 1822-05-05 i Torshälla. Gift 1:o 1776-12-26 efter kungl. tillstånd, med sin kusin, löjtnanten Gustaf Wohlberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Charlotta Ahlbom, dotter av bruksägaren Anders Ahlbom och Anna Dorotea Appelbom), född 1718-03-10 Bejby, död 1782-06-16 i Kungs Barkarö socken, Västmanlands län. Gift 2:o 1783-06-22 i sistnämnda socken, med assessorn i antikvitetsarkivet, filosofie doktor Samuel Gagnerus i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Elisabet Fahlstedt), född 1731-06-21 i Västerås, död 1791-10-27 i Kungs Barkarö socken.

TAB 3

Jakob Reinhold (son av Carl. Tab. 2), född 1737-02-04. Kom i tjänst 1757-01-22. Korpral vid livregementet till häst 1761-05-04. Avsked 1776-02-18. Död 1791-11-18 i Motala och där begraven s. å. 27/11. Gift 1781-01-02 i Sala med Christina Catharina Nordengren, född 1753, död 1820-06-26 i nämnda stad.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1783-09-23, död 1796-05-31 i Sala.
 • Anna Charlotta, född 1787-01-07, död 1858-03-25 i Sala. Gift 1810-07-12 på Nybygget vid nämnda stad med apotekaren i Sala Alexander Breitfeldt, född 1778-02-23 i Stockholm, död 1846-04-09 i Sala.
 • Johan Jakob, född 1788. Löjtnant. Död 1819. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Jakob (son av Jakob Reinhold, Tab. 3), född 1788-11-08 i Torstuna socken, Västmanlands län. Volontär vid livgardet till häst 1810-12-12. Livdrabant 1811-05-14. En av de 24 äldste livdrabanterna och löjtnant i armén 1817-01-14. Död 1819-01-09 Binklinge. Gift 1817-12-06 med Eva Maria Örströmsson, född 1794-11-18, död 1881-10-19 i Sala, dotter av bergsrådmannen i nämnda stad Matts Örströmsson och C. E. Fordring.

Barn:

 • Johan Rudolf, född 1818-05-03 i Stockholm. Grosshandlare i nämnda stad. Sedan stadskamrerare i Sala. Död 1889-04-16 i sistnämnda stad och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1866-12-29 i Stockholm med Ulrika Charlotta Forsström, född 1824-05-01, död 1891-03-07 i Sala.
 • Johanna Matilda, född posthuma 1819-04-12 på Binklinge, död där s. d.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.