:

Strålenhielm nr 1761

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strålenhielm nr 1761 †

Adlad 1720-03-07, introd. 1723. Utdöd 1877-11-24.

TAB 1

Hakvin Gallander. Prästvigd 1651 till huspredikant hos riksrådet Gustaf Bielke. Kyrkoherde i Bergs pastorat av Växjö stift 1656. Död 1675 i slutet av året.[1]. Gift 1:o 1656 med Maria Jönsdotter Gahm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare som kyrkoherde i Berg Erik Bergius, död 1655), död elva veckor efter äktenskapets ingående, dotter av kyrkoherden i Kulltorps pastorat av Växjö stift Johannes Petri Gahm och Ingrid Zachrisdotter. Gift 2:o med Christina Bring, som levde ännu 1699, dotter av rådmannen i Uppsala Daniel Bring.[1]

Barn:

 • 2. Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, till Eknaholm i Tjureda socken, Kronobergs län, som han fick med sin 1:a fru. Född 1665-03-25 i Bergs prästgård. Inspektor vid salpetersjuderierna i Kalmar län och Öland 1689. Transp. till Skaraborgs, Älvsborgs, Värmlands, Dals och Bohus län 1690. T. f. överinspektör vid salpetersjuderierna i Västergötland, Östergötland, Småland och Öland 1710. Ord. överinspektör därst. 1720-03-07. Adlad s. d. (introd. 1723 under nr 1761). Död 1732-07-05 på Eknaholm och begraven i Tjureda kyrka. Gift 1:o 1693-10-08 med Elisabet Stråle af Ekna, född 1677-12-23, död 1709-01-30, dotter av löjtnanten Olof Stråle af Ekna, och Christina Magdalena Hård af Torestorp, nr 60. Gift 2:o 1710-11-30 (1:a adventssöndagen) med Anna Lundeberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementspastorn vid Kronobergs regemente Hemming Montelius, död 1708-03-06 i Polen), född 1681-06-02, död 1761-01-06 på Skavenäs i Tjureda socken, dotter av9 häradsprosten och kyrkoherden i Tolgs pastorat av Växjö stift Nikolaus Lundeberg och hans 2:a hustru Elisabet Håkansdotter Berghman (syster till Hans Bergman, adlad Berghman, och Arvid Bergman, adlad Bergenadler).

Barn:

 • 1. Catharina, född 1694-08-08, död s. å. 7/11.
 • 1. Gustaf, född 1695-11-28, död 1696-08-16.
 • 1. Adam, född 1697-04-07, död s. å. 14/4.
 • 1. Hakvin, född 1698. Salpetersjuderiinspektor. Död 1752. Se Tab. 2.
 • 1. Magnus, född 1699. Överkrigskommissarie. Död 1757. Se Tab. 6.
 • 1. Dorotea Juliana, född 1700-12-25, död 1761. Gift 1717-11-26 med kaptenen vid Kronobergs regemente Bengt Kullberg, född 1682-11-06, död 1758-05-12 i Nykulla by i Tjureda socken och begraven s. å. 21/5.
 • 1. Erik, född 1702. Direktör. Död 1772. Se Tab. 12
 • 1. Nils, född 1703. Sjötullsinspektor. Död 1769. Se Tab. 13
 • 1. Gustaf, född 1705. Kyrkoherde. Död 1776. Se Tab. 14
 • 1. Carl Johan, född 1706. Fältväbel. Död 1760. Se Tab. 15.
 • 2. Elisabet, född 1712-11-05, död 1748-03-21 i Växjö. Gift 1728-12-04 i Vederslövs socken, Kronobergs län med professorn och teol. lektorn vid Växjö gymnasium, sedan kyrkoherden i Vederslövs pastorat av Växjö stift, filosofie magister Johannes Streling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1752-06-24 i Växjö med Catharina Juliana Schmiedeberg i hennes 2:a gifte, född 1724-11-21 Lidboholm, död 1810-03-30 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten Johan Schmiedeberg, och Gunilla Juliana Lindelia), döpt 1693-08-17 i Myresjö socken, Jönköpings län, död 1773-07-26 i Växjö.
 • 2. Gabriel, född 1714. Jägmästare. Död 1768. Se Tab. 16
 • 2. Christina Magdalena, född 1717-01-22, död 1779 Sunnanvik. Gift 1739-06-17 med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Olof Magnus Renner, född 1712, död 1789-09-11.
 • 2. Johanna Catharina, född 1721-05-15 på Eknaholm, död 1800-05-14 i Lekaryds prästgård, Kronobergs län. Gift 1745-09-22 med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Carl Laurin, född 1699-07-09, död 1756-10-25.

TAB 2

Hakvin (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1698-04-28. Salpetersjuderiinspektor i Västergötland. Död 1752-02-23 Eknaholm. Gift 1722-10-26 med Anna Helena Egman, född 1702-04-02 i Linköping.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1723-11-11, död 1796-10-22 i Asarums socken, Blekinge län. Gift 1748-06-19 med komministern i Fröryds, Ramkvilla och Bäckaby försars pastorat av Växjö stift Johan Kebon, född 1718-11-12 i Dädesjö socken, Kronobergs län, död 1773-12-30 i Ramkvilla socken, Jönköpings län.
 • Arvid, född 1725. Fänrik. Död 1775. Se Tab. 3
 • Johan Olof, född 1728-01-27. Student i Lund2 1742-10-25. Död 1748-05-27 i Fulltofta prästgård, Malmöhus län och begraven s. å. 4/6 i Äspinge kyrka, Malmöhus län.
 • Reinhold, född 1731. Löjtnant. Död 1799. Se Tab. 4
 • Christina Magdalena, född 1733-04-11, död s. å. i juli.
 • Christina Magdalena, född 1734-10-16. Gift 1762-10-03 på Eknaholm med regementskommissarien och vice auditören vid södra skånska kavalleriregementet Johan Danielsson, född 1720-09-03.
 • Magnus Gustaf, född 1736-05-08, död s. å. i juli.
 • Maria Jakobina, född 1738-07-21, död 1739-08-11.

TAB 3

Arvid (son av Hakvin, tab 2), född 1725-12-04 på Skavenäs i Tjureda socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1746-02-26. Förare därst. 1747-09-07. Sergeant 1749-06-14. Fältväbel 1750-04-28. Fänriks avsked 1766-06-16. Död 1775-08-29 på Eknaholm. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762 och blev därunder 1759 fången i Anklam men utväxlad s. å. Gift 1769-03-14 på Eknaholm med Christina Margareta Grönwall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1786-09-09 med sergeanten Lars Johan Klase), född 1746-09-01, i Apelhestra i Alsheda socken, Jönköpings län, död såsom änka, dotter av kornetten Paul Grönwall och Margareta Littovia.

Barn:

 • Hakvin Magnus, född 1769-12-04 på Eknaholm. Volontär vid Björneborgs regemente 1784. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1788. Sergeant vid förstn. regemente s. å. 13/10. Konstit. fänrik vid Savolaks' fribataljon 1789-04-19. Vargeringskornett vid Nylands dragonregemente 1791-04-15. Fänrik vid Tavastehus regementes jägarbataljon 1796. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1806-05-23. Död ogift 1812-05-14 på Viasvesi nybygge i Ulvsby socken i Finland.
 • Carolina Margareta, född 1773, död 1780-04-12 på Eknaholm.
 • Gustava Christina, född 1774-08-04 på Eknaholm, död 1807-04-24 Sånnahult och begraven s. å. 5/5. Gift 1798-10-03 Fålaboda med Gustava Carolina Schenfelt, född 1774-04-01, död 1831-03-11 i Växjö, dotter av fänriken Jonas Andreas Schenfelt, och Inga Christina Werre), född 1761-01-20, död 1818-04-23 i Växjö.3

TAB 4

Reinhold (son av Hakvin, tab 2), född 1731-02-07. Furir vid Kronobergs regemente 1750. Avsked 1759-07-17. Fänrik. Löjtnant. Död 1799-02-19 i Ronneby. Gift 1:o 1757-10-12 med Sofia Juliana Klint, född 1737, död 1763-01-05 på Eknaholm, dotter av9 löjtnanten Törne Klint och Anna Sofia Lindstorphia. Gift 2:o 1763-10-26 Örsholm med Anna Margareta Rutensköld, född 1740-11-23 på Tofta i likanämnd (nu Tävelsås) socken, Kronobergs län, död 1804-05-13 Odensvallahult, dotter av majoren Edvard Rutensköld, och Elisabet Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • 1. Christina Juliana, född 1758-06-25, död 1839-09-08. Gift 1778-07-31 med kaptenen vid Kronobergs regemente Kilian Kjellsson, född 1756-05-18 i Nyaby i Alsheda socken, Jönköpings län, död 1826-06-26 på Degernäs.
 • 2. Hakvin Evert, född 1764. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 5.
 • 2. Carolina Elisabet, född 1769-10-13 på Eknaholm, död där s. å. 6/12.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1772-12-19 på Eknaholm, död där 1773-05-04.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1775-11-10, död 1776-02-25 på Eknaholm.
 • 2. Carl Fredrik, född 1778-10-06 på Eknaholm.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1780-07-14 på Eknaholm, död där s. å. 29/12.

TAB 5

Hakvin Evert (son av Reinhold, tab 4), född 1764-11-14 på Eknaholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1777. Furir därst. 1784. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1785-03-20. Fänrik därst. 1787-10-09. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1794-04-18. Transp. till Kronobergs regemente 1799-12-18. Avsked 1801-02-18. Död 1830-08-25 å invalidinrättningen på Ulriksdal. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1:o 1799-05-16 Hassla med Gustava Magdalena Charlotta Falkenberg af Trystorp, född 1771-08-10 Hultaby, död 1808-04-08 i Urshults socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten Sten Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru Hedvig Gustava Anckarstierna, nr 1142. Gift 2:o 1810 med Catharina Sofia Hval, död 1812-04-21 i barnsäng.

Barn:

 • 1. Margareta Charlotta, född 1802-03-24 på Trehörna i Urshults socken, Kronobergs län, död där s. å. 1/4.
 • 1. Beata Lovisa, född 1803-06-27 på Trehörna, död 1847-03-27. Gift 1837-10-29 på Näshult med skomakaren Johannes Carlsson, som levde 1854.
 • 1. Brita Gustava, född 1804-10-07 på Trehörna, död där s. å. 23/10.
 • 1. Anna Sofia, född 1805-12-28 på Trehörna, död 1806-01-09 Odensvallahult
 • 2. Catharina Sofia, född 1812-04-15, död 1894-03-05 Möcklaryd. Gift 1834-11-01 i Väckelsångs socken, Kronobergs län med fanjunkaren vid Kalmar regemente, svärdsmannen Johan Fredrik Tengblad, född 1805-10-05 i Nottebäcks socken, Kronobergs län, död 1870-07-02 Bo

TAB 6

Magnus (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1699-08-11 Eknaholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1715. Förare därst. 1717-10-00. Sekundsergeant 1718-04-00. Fänrik s. å. 26/6. Löjtnants avsked 1719-09-30. Inspektor vid Kungsbro nyligen anlagda salpetersjuderiverk 1721-03-07. Inspektor vid Vadstena krigsmanshus 1723-05-27. Överkrigskommissaries karaktär 1748-03-02. Död 1757-11-17 Lindekulla s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 29/11 i Vadstena klosterkyrka. 'Han inhämtade åren 1715–1717 kännedom i häradsbokhålleriet hos häradsskrivaren Lindberg samt förrättade sistnämnda år dennes häradsskrivarsyssla. Bestred 1717 mönsterskrivartjänsten och förde korrespondensen vid Albo kompani av Kronobergs regemente. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge och blev under belägringen av Fredrikshall skjuten i vänstra benet. Var behjälplig att från nämnda ställe till Skräddarön överföra en mängd krigsberedskap, vilket ock lyckligt utfördes, oaktat de flera svårigheter, som fiendens häftiga anfall åstadkommo. Beordrades sedermera med regementet 1719 till Stockholm och Roslagen för att hindra ryssarnas härjningar.' Gift 1:o 1721-06-24 Bröttjestad med Anna Margareta Österberg, född 1699-08-11, död 1739-05-10 i Vadstena, dotter av salpetersjuderiinspektoren Lars Österberg och Anna Maria Wichman. Gift 2:o 1741-05-01 Åsarp s socken, Östergötlands län med Ulrika Sofia Hederhielm, född 1715-12-22, död 1803-02-23 på Lindekulla, den sista av Hederhielmska namnet, dotter av lagmannen Peter Hultéen, adlad Hederhielm, och Christina Sofia Bilberg, adlad Bilberg.

Barn:

 • 1. Lars, född 1722-03-24 på Bröttjestad, död 1724-11-19 i Vadstena.
 • 1. Elisabet, född 1724-02-24 i Vadstena, död 1778-09-04 Herrsäter
 • 1. Anna Maria, född 1725-07-26 i Vadstena, död 1756 och begraven s. å. 21/7 i Stockholm, Maria förs Gift 1748 -09-20 på Lindekulla med revisorn i kammarrevisionen Johan Magnus Rydberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1757 med Christina Margareta Furuträd, född 1727, död 1786-05-20)5, född 1718-09-30, död 1776.5
 • 1. Arvid Lorentz, född 1726-12-27 i Vadstena, död där 1730-11-25.
 • 1. Mattias, född 1728. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 7.
 • 1. Christina Magdalena, född 1729-04-12 i Vadstena, död där 1732-09-28.
 • 1. Engel Catharina, född 1730-06-17 i Vadstena, död där 1732-02-21.
 • 1. Carl Gustaf, född 1732-04-05 i Vadstena, död där s. å. 11/8.
 • 1. Erik Gustaf, född 1733-05-24 i Vadstena, död där s. å. 14/6.
 • 1. Carl Magnus, född 1734-09-22 i Vadstena, död där 1735-01-05.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1735-11-03 i Vadstena, död ogift 1775-10-18 på Lindekulla och begraven s. å. 26/10 i Harstads socken, Östergötlands län.
 • 1. En dotter, dödfödd 1737-04-01.
 • 2. Christina Sofia, född 1742-03-05 i Vadstena, död ogift 1814-07-05 Valstad
 • 2. Adolf Fredrik, född 1745. Underlöjtnant. Död 1773. Se Tab. 8.
 • 2. Per Gustaf, född 1750. Kapten. Död 1819. Se Tab. 9

TAB 7

Mattias (son av Magnus, tab 6), född 1728-01-04 i Vadstena. Extra ordinarie page vid hovet 1742-10-11. Ord. page7 1745-04-09. Ridpage vid k. stallet 1747-05-02. Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1750-05-15. Kornett därst. 1751-02-26. Löjtnant 1752-10-30. Ryttmästare 1760-01-31. RSO s. å. 28/4. Kompanichef 1766-03-12. Major 1775-10-26. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Avsked 1782-08-23. Död 1800-01-10 i Linköping. Gift 1762 med Fredrika Dorotea von Wakenitz, född 1730-10-02 i Tyskland, död i barnsäng 1768-12-30, dotter av överstelöjtnanten i svensk tjänst Carl Filip von Wakenitz och Charlotta Sofia von Oertzen.

Barn:

 • En son, född trilling 1764-01-05 i Pommern, död s. d.
 • Carl Filip, född trilling 1764-01-05 i Pommern, död 1772-09-23 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län och begraven s. å. 27/9.
 • Ludvig, född trilling 1764-01-05 i Pommern. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1773-12-24. Kvartermästare därst. 1774-08-15. Kornett 1777-04-09. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1785-05-02. Kapten därst. 1792-04-17. Major vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1796-10-31. Död ogift 1797-11-23 Smedstad och begraven s. å. 4/12.
 • Charlotta Dorotea Filippina, född 1766-10-01, död 1825-02-01 på Smedstad. Gift där 1788-12-12 med hovmarskalken friherre Fredrik Ulrik von Friesendorff, i hans 2:a gifte, född 1740, död 1793.

TAB 8

Adolf Fredrik (son av Magnus, tab 6), född 1745-09-28 i Vadstena. Volontär vid fortifikationen 1761-12-07. Kadett vid artilleriet 1764-11-20. Adjutant vid finska artilleriet 1767-04-07. Underlöjtnant därst. Död 1773-11-15. Gift 1770-05-06 i Falun med Catharina Margareta von Ertman, född 1743 i Stockholm, som levde ännu 1817, dotter av kammarrådet Jakob von Ertman, och Anna Maria Lenman.

Barn:

 • Fredrika Margareta Jakobina, född 1771-01-04, död 1808-10-30 i Roma prästgård och begraven i Sävegraven på Roma kyrkogård. Gift 1797-03-12 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Roma och Björke pastorat av Visby stift, hovpredikanten, LNO, teol. doktorn Per Hieronymus Säve i hans 1:a gifte (gift 2:o 1810-07-24 i Roma prästgård med sin syssling Hedvig Charlotta Lallerius, född 1775-03-18 i Visby, död där 1830-02-23, dotter av förste lantmätaren Magnus Israel Lallerius och Brita Lange)4, född 1765-09-30 i Visby, död där 1837-01-28 och begraven på Visby nya kyrkogård.4

TAB 9

Per Gustaf (son av Magnus, tab 6), född 1750-02-24 i Vadstena. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1766. Förare därst. 1768-01-28. Fänrik i armén 1775-02-01. Löjtnant därst. 1784-10-18. Kapten vid Östgöta infanteriregemente (sedan livgrenadjärregementet) 1789-09-09. RSO 1790-03-02. Avsked 1792-06-13. Död 1819-09-09 på sin egendom Valstad i Klockrike socken, Östergötlands län. Han bevistade kriget 1788–1790, varunder han blev blesserad. Gift 1792-03-25 i Edshults kyrka, Jönköpings län med Agneta Magdalena Hammarberg, född tvilling 1769-09-24 Härjestad, död 1841-12-28 i Vadstena, dotter av majoren Carl Fredrik Hammarberg, och Margareta Sofia Reutercrona.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1792-12-24 i Harstads socken, Östergötlands län, död 1793-04-07 på Lindekulla i nämnda socken.
 • Per Gustaf, född 1794-01-10 i Harstads socken. Sergeant vid Göta garde 1798-11-01. Fänrik vid Bohusläns regemente 1810-07-03 och vid andra gardet 1811-04-10. Löjtnant därst. 1816-06-18. Avsked 1818-12-19, med tillstånd att kvarstå i armén såsom löjtnant. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1821-06-26. Major i armén och bataljonschef vid nämnda beväring 1828-05-28. RSO 1836-01-28. Avsked 1838-07-21. Död ogift 1840-03-17.
 • Henrik Otto, född 1795. Löjtnant. Död 1846. Se Tab. 10
 • Fredrik, född 1796-12-03 på Valstad, död s. d.
 • En son, född 1800-02-25, död utan dop.
 • Ulrika Sofia, född 1801-11-13 Näsbyholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1820-10-31 i Vadstena.

TAB 10

Henrik Otto (son av Per Gustaf, tab 9), född 1795-01-27 Valstad. Sergeant vid Göta garde 1798-11-01. Fänrik vid drottningens livregemente 1810-07-03. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1812-03-24. Avsked 1824-12-14. Förlustig adelskapet 1831-09-17. Död 1846. Gift med Gustava Aurora Blomberg.

Barn:

 • Ulrika Sofia Matilda, född 1825-03-26 Granberga, död ogift 1878-12-21 i Uppsala.
 • Otto Ludvig Gustaf, född 1826-09-04, död s. å. 8/10.

TAB 11

Ludvig (son av Per Gustaf, tab 9), född 1805-11-07 på Valstad i Klockrike socken, Östergötlands län. Sergeant vid rusthållsfördelningen av livgrenadjärregementet 1812-01-30. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1817-10-14. Förare 1820-06-28. Fänrik vid Närkes regemente 1826-04-25. Löjtnant därst. 1832-03-03. Kapten 1845-11-13. RSO 1854-12-18. Major i armén 1855-09-26. T. f. kommendant på Vaxholms fästning 1856-05-28. Postmästare i Västervik 1868-07-31. Avsked ur armén s. å. Död 1877-11-24 i nämnda stad och utgick ätten med honom på manssidan. Gift 1849-10-21 Udden med Amalia Emma Elisabet Hagander, född 1819-01-31 i Skövde, död 1900-02-26, dotter av häradshövdingen Johan Hagander och Brita Christina Sundler.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1851-08-20, död 1860-08-25 i Kristinehamn.
 • Amalia, född 1854-06-25 på Udden. Kassör i Skandinaviska kreatursförsäkringsaktiebolag. Död ogift 1922-04-25 i Stockholm, Gustaf Vasa förs.

TAB 12

Erik (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1702-03-29. Salpetersjuderiinspektor i Östergötland. Direktörs karaktär 1761-02-20. Död 1772-11-28 på Bröttjestad i Slaka socken, Östergötlands län. Gift där 1728-06-24 med sin broders svägerska Maria Catharina Österberg, född 1701-12-18, död 1790-06-13 på sin gård Bröttjestad, dotter av salpetersjuderiinspektören Lars österberg och Anna Maria Wichman.

Barn:

 • Mattias, född 1729-07-11 på Bröttjestad, död där 1740-01-11.
 • Anna Maria, född 1731-01-14 på Bröttjestad, död 1773-11-26 i Stockholm. Gift 1759-12-25 i Slaka socken med kamreraren i militie-, änke- och pupillkassan Johan Reinhold Bauer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1774 före 27/10 i Göteborg med fru Anna Hall), född 1729-01-29 i Kalmar.
 • Elisabet, född 1733-06-16 på Bröttjestad, död ogift 1751-05-16.
 • Arvid Lorentz, född 1735-08-24 på Bröttjestad. Student i Uppsala6 1753-09-22. Page vid hovet7 1754-05-16. Volontär vid Kallings kompani 1755-03-00. Underskeppare vid amiralitetet 1756-05-20. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1759-08-14. Kapten och direktör. Död barnlös 1775-04-28 på Bröttjestad. Gift med Anna Elisabet Åkerhielm, född 1738-06-23 i Karlskrona, död 1789-06-17 på Bröttjestad, dotter av kommendörkaptenen Henrik Jakob Åkerhielm, och Anna Catharina Forsén.
 • Olof Magnus, född 1737-05-05, död 1739 och begraven s. å. 15/7 i Slaka socken.
 • Johan Gustaf, född 1739-08-31, död 1740-04-11 på Bröttjestad.
 • Engel Margareta, född 1741-05-15, död s. å. 24/12 i Slaka socken.

TAB 13

Nils (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1703-08-24 Eknaholm. Tullinspektor i Karlstad. Inspektor vid stora sjötullen i Sandhamn. Död 1769-01-24. Gift 1:o 1734-03-12 med Margareta Maria Springer, född 1710-03-25 i Stockholm, död 1758-10-25, dotter av postkamreraren Lorentz Springer och Catharina Margareta Scherf. Gift 2:o 1759-05-24 i Värmdö socken, Stockholms län med Anna Maria Malmén, död 1777-03-07 i Värmdö socken.

Barn:

 • 1. Elisabet Margareta, född 1734-12-08, död 1738-04-16.
 • 1. Arvid Lorentz, född 1736-03-08. K. page. Död 1754-10-27 och begraven s. å. i nov. i Solna kyrka, Stockholms län.
 • 1. Christina Beata, född 1739-03-08 i Sandhamn, död änka 1806-09-04 i Kalmar. Gift 1757 med överinspektören i Nystad Anders Grotte.
 • 1. Olof Magnus, född 1740-02-16 i Sandhamn, död 1745-12-08.
 • 1. Anna Elisabet, född 1741-02-03 i Sandhamn, död 1744-01-08 Fredriksborg
 • 1.Filip Ulrik, född 1744-06-07. Sidenvävare. Var sidenvävaremästare i Berlin 1776 och gift men barnlös.8
 • 1. Elisabet Charlotta, född 1747-06-04. Gift före 1769 med komministern i Blidö förs av Uppsala ärkestift Henrik Werner, född 1734-02-19, död 1799-12-17.
 • 1. Petrus, född 1749-06-28, död 1750-06-23.
 • 2. Anna Charlotta, född 1764, död 1791-03-04 i Vaxholm. Gift 1782-06-07 Sund

TAB 14

Gustaf (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1705-04-08 Eknaholm. Gymnasist i Växjö 1722. Student i Lund 1724-07-20 och i Uppsala6 1730-12-05. Filosofie kandidat i Greifswald 1732-12-28. Disp. där 1733. Filosofie magister s. å. Teol. baccalaureus i Wittenberg 1734. Prästvigd 1735-02-13. Extra ordinarie hovpredikant i Stockholm s. å. Teol. adjunkt i Lund 1736-06-20. Kyrkoherde i Fulltofta och Östra Äspinge försars pastorat av Lunds stift s. å. 9/11. Orator vid prästmötet 1754. Död 1776-02-16 och begraven s. å. 1/5 i Fulltofta kyrka[2]. Gift 1736-12-26 i Eskilstuna med Maria Elisabet Roland, född 1714-08-10, död 1788-01-10 Röginge och begraven s. å. 18/1, dotter av handlanden och rådmannen i Eskilstuna Roland Rolandsson och Catharina Mobach.

Barn:

 • Arvid Roland, född 1737-10-20 i Fulltofta prästgård, död där 1740-11-09.

TAB 15

Carl Johan (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1706-12-25 på Eknaholm. Fältväbel vid Kronobergs regemente. Död 1760-04-11 i Jönköping. Bodde på Holma i Lemnhults socken, Jönköpings län. Gift med Brita Catharina Mrovinsky, född 1717, död 1775-12-31 i Boatorp Norregård i Lemnhults socken, dotter av kornetten vid Smålands kavalleriregemente Albrekt Mrowinsky och Brita Maria Ulfsax.

Barn:

 • Adalbertus Reinhold, född 1735-09-13 på Holma.
 • Eva Catharina, född 1737-01-28 på Holma. Gift 1777-09-30 Nässelsta med fiskaren Anders Thelander.
 • Arvid.
 • Christina Margareta.
 • Hakvin Magnus.
 • Ulrika Eleonora, född 1742-03-25, död ogift 1805-06-12 i Lund och begraven s. å. 16/6 i Fulltofta kyrka
 • Regina Juliana, född 1743, död ogift 1812-12-25.
 • Erik Magnus.
 • Carl Johan, född 1749-05-16 på Holma.
 • Maria Elisabet, född 1754-07-05 på Holma.
 • Johanna Catharina, född 1758-12-11 på Holma.

TAB 16

Gabriel (son av Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, tab 1), född 1714-06-12 på Eknaholm. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1734. Underlantjägare i Blekinge 1737-06-27. Jägerifiskal i Kronobergs län. Överlantjägare därst. Jägmästare i Kronobergs län. Död 1768-12-20 på Skavenäs i Tjureda socken, Kronobergs län. Gift 1750-03-25 på Eknaholm med Christina Magdalena Ulfsax, född 1729-01-00, död 1793-09-25 på Skavenäs, dotter av överstelöjtnanten Magnus Ulfsax, och Maria Stråle af Ekna.

Barn:

 • Anna Maria, född 1750-12-13 på Tjureda. Gift 1775-06-24 på Skavenäs med fänriken vid Kronobergs regemente, löjtnanten Jakob Henrik Bexell, född 1747-04-19, död 1811-09-04 i Skafta i Traheryds socken, Kronobergs län.
 • Catharina Eleonora, född 1752-09-30 på Tjureda, död 1827-10-09 på Skavenäs. Gift där 1777-03-24 med kvartermästaren vid adelsfaneregementet Alexander Scheibe, född 1752-06-02, död 1814-12-04 i Skavenäs Mattisgård, av samma släkt som Scheibeska grenen av adl. ätten Ridderborg.
 • Magnus, född 1756-10-11, död s. å. 7/12.
 • Sofia Johanna, född 1762-06-24, död 1829-08-20 i Horda Lillegård i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1781-06-24 på Skavenäs med häradsskrivaren och mantalskommissarien i Kinnevalds och Norrvidinge härader Johan Westerblad, född 1753 i Alsheda socken, Kronobergs län, död 1811 på Horda Lillegård.3

Källor

1Um. 2Lsn. 3SL. 4As. 5Öä VIII, sid. 356. 6Um. 7SAB. 8At (L). 9Medd. av P. G. Vejde.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: