:

Von Olthoff nr 1752

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Olthoff nr 1752 †

Adlad 1707-05-04, introd. 1723. Utdöd 1856-08-21.

Om ättegrenen Charisius' äldre släktled se adliga ätten von Carisien.


1E. Lange, Vitæ Pomeranorum (1898). 2At (Sch). 3At (S).

TAB 1

Johannes Olthoff. Luthersk präst i staden Osnabrück på 1500-talet. Gift med Gesa Hamsing.

Barn:

 • Statius Olthoff, född 15551. Konrektor vid stadsskolan i Rostock. Död1 1629-02-28.

Barn:

 • Johannes Olthoff, född 1595-03-05. Prost och kyrkoherde i Bergen på Rügen. Död 1662-12-26. Gift 1:o ?1644-05-05 m. Maria Völschow, som var änka efter advokaten Jurgen Engelbrecht. Gift 2:o 1654-10-01 med Ursila Zeaman.
 • [?Barn:
 • 1. Lukas Olthoff. Superintendent vid furstl. Mecklenburg-schwerinska hovet.]

Barn:

 • 2. Justin Ludvig Olthoff, adlad von Olthoff, född 1659-01-18 i Schwerin i Mecklenburg. Stadssekreterare i Stralsund 1685. Advokat vid de svenska domstolarna i Pommern 1686. Rådman och vice syndikus i nyssn. stad 1692. Förste syndikus därst. 1694. Jur. doktor i Greifswald och preses i konsistorium s. å. Borgmästare i Stralsund 1701. Lantråd i Pommern 1702. Regeringsråd därst. 1707-03-22. Adlad s. å. 4/5 tillika med styvbarnen Charlotta Elisabet Charisius och Christian Ehrenfried Charisius. Död 1720-04-22. 'Han representerade 1697 jämte lantmarskalken von Maltzan samtliga pommerska ständerna vid konung Carl XI:s begravning och konung Carl XII:s kröning.'. Gift 1:o2 1681 med Ilsabe Engelbrecht, född 1657, död 1699. Gift 2:o 1700 med Juliana Catharina Cock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1695 med lantrådet Christian Ehrenfried Charisius i hans 3:e gifte, född 1647, död 1697, se Tab. 4), död 1739, dotter av hovrättsrådet Christian Cock och hans 2:a fru Anna Elisabet Carsten samt halvsyster till Alexander och Joakim Christian Cock, adlade Cock, och kusin till Bernhard Mikael och Gottfrid Cock, adlade von Cochenhausen, men ej introd.

Barn:

 • Justus Ernst Ludvig. Överstelöjtnant. Se Tab. 2
 • Herman Christian. Referendarie vid hovrätten i Greifswald 1715. Sedermera kanslist, registrator, arkivarie (1734) och sekreterare därst. [2]
 • Magnus Ludvig. Underofficer vid Trautwetters regemente. Livdrabant 1725-09-21.
 • Carl Ernst. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1722. [2]

TAB 2

Justus Ernst Ludvig (son av Justus Ludvig Olthoff, adlad von Olthoff, Tab. 1). Överstelöjtnant och kommendant i Lübeck. Gift med Charlotta von Usedom.

Barn:

 • Ernst Bogislav. Var stabskapten vid preussiska infanteriregementet von Knobelsdorff 17772. Postmästare i Stolp2, Pommern, död ogift 1778.
 • Charlotta Dorotea, död ogift 1821-10-28 i Kvidinge socken, Kristianstads län.
 • Gustaf Ludvig Fredrik, född 1743. Ryttmästare. Död 1814. Se Tab. 3.
 • Juliana.
 • Carl Christian. Ryttmästare vid preussiska husarregementet Graf von der Schulenburg2. Död2 1789-03-07.

TAB 3

Gustaf Ludvig Fredrik (son av Justus Ernst Ludvig, Tab. 2), född 1743-01-13. Fanjunkare vid gula husarregementet 1758-05-05. Kornett därst. 1759-05-05. Löjtnant 1764-07-30. Ryttmästare i armén 1775-02-16. Stabsryttmästare vid blå husarregementet 1778-03-11. RSO 1779-01-24. Avsked 1784-10-18. Död 1814-05-05 i Ängelholm. Gift med Charlotta Vilhelmina Sodenstierna, född 1751-12-07, död 1814-02-28 i Ängelholm, dotter av ryttmästaren Johan Gustaf Sodenstierna, och hans 1:a fru Maria Anna Scheffer.

Barn:

 • Charlotta, levde ogift 1821-11-05.
 • Charlotta Christina Elisabet, född 1774-09-06 i Ystad, död 1852-04-25 i Kvidinge socken Kristianstads län. Gift 1797-10-02 i nämnda socken med hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Kvidinge pastorat av Lunds stift Hans Georg Krook, född 1762-04-13 i Västra Hoby socken Malmöhus län, död 1854-06-21.
 • Ulrika Henrika, född 1775, död 1781-07-16 i Ystad.
 • Vilhelmina, född 1778, död ogift 1865-03-06 i Hälsingborg, 3

TAB 4

Christian Ehrenfried Charisius (se adliga ätten von Carisien, Tab. 1), född 1647-05-25. Borgmästare i Stralsund och lantråd i Pommern. Död 1697-07-29 i Stralsund. Gift 3:o 1695 med Juliana Catharina Cock i hennes 2:a gifte, se ovan Tab. 1.

Barn:

 • 3. Charlotta Elisabet Charisius, adlad von Olthoff, född 1695. Adlad jämte styvfadern 1707-05-04. Död 1770. Gift 1729 med assessorn vid tribunalet i Wismar Barthold Peter von Maschkow, född 1671-11-10, död 1746-04-06, brorson till Niklas von Maschkow, natural. von Maschkow.
 • 3. Christian Ehrenfrid Charisius, adlad von Olthoff, född 1697, död 1759. Se Tab. 5.

TAB 5

Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Olthoff (son av Christian Ehrenfried Charisius, Tab. 4), född 1697-03-14 i Pommern. Adlad jämte styvfadern 1707-05-04 (introd. 1723 under nr 1752). Befalld 1718 att under generallöjtnanten, friherre Joh. Reinh. Trautwetter bevista fälttåget i Norge. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen 1719. Kopist därst. s. å. 18/7. Kanslist 1725-12-08. Sekreterare med schoutbynachten Joh. von Utfall till Algier 1727-09-25. Kammarherre 1733-08-07. Tillika registrator i förutn. expedition 1740-05-02. Presidentssekreterare i k. kansliet 1741-09-30. Regeringsråd i Pommern 1743. Postdirektör därst. 1745-02-21. Överpostdirektör. Död 1759-01-02. Gift 1:o 1730-05-31 på Hestra i Torpa socken Älvsborgs län med friherrinnan Engel Charlotta Lindhielm, född 1715-06-00, död 1751, dotter av överkammarherren, friherre Axel Lindhielm, och hans 2:a fru Debora Grönhagen. Gift 2:o med Ulrika von Rieben, död barnlös 1767.

Barn:

 • 1. Axel, född 1731, död 1733.
 • 1. Eleonora Juliana, döpt 1732-07-02 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1753 i barnsäng. Gift 1750 med översten Fredrik Magnus von Numers, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1796.
 • 1. Daniel Niklas, döpt 1733-09-26 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1734.
 • 1. Fredrik, döpt 1734-11-28 i Stockholm Hovförsamlingen. Fänrik vid drottningens livregemente. For sedan till England, där han blev handlande i Liverpool och varest han dog. Gift med en engelska, med vilken han skall haft barn.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1736-09-08, död 1774-05-05 Brandsnäs. Gift 1753-10-21 Hestra med sin moders kusin, majoren Adam Fredrik Grönhagen, nr 929, född 1720, död 1797.
 • 1. Carl Christian Ehrenfried Charisius, född 1739. Överste/9 död 1819. Se Tab. 6.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1742-05-28 på Ängsholm i Ytterjärna socken Stockholms län. Förare vid Posses regemente i Stralsund 1757-12-07. Fänrik därst. 1758-05-10. Död 1759-04-03.
 • 1. Johan Ehrenfried Charisius, född 1743. Kapten. Död 1830. Se Tab. 7.
 • 1. Axel Reinhold, döpt 1745-04-18 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1747.
 • 1. Axel Christian, född 1749, död 1753.

TAB 6

Carl Christian Ehrenfried Charisius (son av Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Olthoff, Tab. 5), född 1739-11-15 i Stockholm. Page hos mecklenburgska prinsessan, sedan drottningen av Storbritannien, Sofia Charlotta. Kornett vid von Ziethens husarregemente i preussisk tjänst 1755. Volontär vid Spens' regemente i svensk tjänst 1756-03-16. Förare 1758-01-28. Sergeant s. å. 16/4. Fänrik s. å. 1/7. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1767-04-01. Löjtnant därst. 1768-12-10. RSO 1772-09-12. Kapten 1776-08-01. Major 1788-07-15. Överstelöjtnant 1790-04-29. Överste i armén 1796 24/??. Avsked 1798-08-27. Död 1819-11-21 i Linköping. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762. Blev fången vid Demmins övergång 1759-01-19. Utväxlad 1762-05-10. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och blev på slagfältet vid Valkeala befordrad till överstelöjtnant. Gift 1763 med Lovisa Charlotta Wulff, född 1750, död 1791, dotter av handlanden Wulff i Stralsund.

Barn:

 • Charlotta, född 1764, död 1766.
 • Carl Albert, född 1765. Kapten i preussisk tjänst. Frös ihjäl ogift under kriget i Polen.
 • Hedvig Charlotta. Gift 1:o med possessionaten Wewetzer i Pommern, död 1784. Gift 2:o med förpaktaren Döhn på Polchwitz å Rügen.
 • Christina, död ung.
 • Hedvig Eleonora, levde ogift 1820.

TAB 7

Johan Ehrenfried Charisius (son av Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Olthoff, Tab. 5), född 1743-07-25 i Stralsund. Volontär vid Spens' regemente 1758-01-03. Furir därst. 1759-04-23. Adjutant vid Blixenska regementet 1762-09-19., Förare vid förutn. regemente 1767-02-01. Adjutant vid von Blixens regemente 1768-03-18. Fänrik därst. s. å. 8/8. Fänrik vid Jönköpings regemente 1769-11-09. Avsked 1776-11-20. Överjägmästare i Östergötland 1777-12-17. Efter jägeristatens reduktion och förändring till en militärtrupp chef för denna kår 1790-03-07. Avsked 1794-08-14. Konstit. kapten vid Västernorrlands lantvärn 1808-03-07. Chef för lantvärnsbataljonen s. å. 1/10. Kommendant i Sundsvall 1809-10-05. Konfirm. som kapten i armén 1810-05-22. Död 1830-05-04 i Stockholm. Bevistade pommerska kriget 1758, tillfångatogs 1759-01-19 vid Demmins övergång, men utväxlades 1762-05-10. Deltog som frivillig i kriget i Finland 1789 och 1790 samt som officer i krigen i Norge och Finland 1808 och 1809. Gift 1:o 1768-12-30 i Bexheda prästgård i Småland med Maria Christina Trolle, född 1751, död 1773-05-14 Tykavik, dotter av kyrkoherden Lorentz Trolle och Maria Christina Fahnehielm. Gift 2:o 1794-04-25 Holma med Anna Charlotta Dandenell, född 1767-03-27 på Torpa, död 1845-08-03 i Stockholm, dotter av fänriken Per Dandenell och Magdalena Christina Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1769-11-14 Hestra, död s. å. 21/11.
 • 1. Charlotta Christina Eleonora, född 1770, död 1791-09-15 Angaryd
 • 1. Louisa Fredrika, född 1773-02-04 på Tykavik, död 1808-01-22 i Klockrike socken Östergötlands län. Gift med ingenjören Samuel Fredrik Mörck, född 1766-02-13 i Skeppsås församl., död 1814-07-30, drunknade i Vättern.
 • 2. Carl Peter, född 1795. Revisor. Död 1856. Se Tab. 8
 • 2. Christina Charlotta, född 1797-03-20, död 1801 17/?? i Stockholm. 2. Gustaf Vilhelm, född 1798-10-14. Murare.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1800-01-19, död 1838-12-16. Gift 1833-06-23 med kontrollören i riksgäldskontoret, assessorn Johan Henrik Bagge, född 1795-09-15, död 1837-02-27.
 • 2. Fredrik August Charisius, född 1801. Förare. Död 1844. Se Tab. 9.
 • 2. Johan Otto Alexander, född 1804-05-21 i Stockholm. Studerande. Smedsgesäll.
 • 2. Fredrika Dorotea Charlotta, född 1806-06-17, död 1885-06-06 i Vaxholm. Gift där 1828-04-12 med grosshandlaren och kortfabrikören Samuel Heurlin, född 1803-09-03 i Växjö, död 1856-04-29 i Stockholm och begraven å Nya kyrkogården.
 • 2. Ludvig Julius, född 1810-08-25. Handelsbetjänt. Aktör vid Djurgårdsteatern. Död ogift 1841-05-30 i Stockholm.

TAB 8

Carl Petter (son av Johan Ehrenfrid Charisius, Tab. 7), född 1795-03-01. Anställd i kammarrätten 1811-11-13. Revisor därst. Död 1856-08-21 i Göteborg. Gift 1:o 1819-12-25 i Stockholm med Charlotta Vilhelmina Björck, född 1797-12-26, död 1820-06-12 i Stockholm. Gift 2:o i Göteborg med Maria Christina Liljeberg, död 1866-09-11 i nämnda stad.

Barn:

 • 1. Carl August Gotthard, född 1820-05-05 i Stockholm, död där s. å. 19/6.

TAB 9

Fredrik August Charisius (son av Johan Ehrenfried Charisius, Tab. 7), född 1801-11-20. Förare vid Kalmar regemente 1819-12-31. Avsked 1828-05-07. Gardist vid Svea livgarde. Död 1844-06-23. Gift 1828-05-01 med Aurora Lovisa Dandenell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1854-11-10 i Stora Åby socken, Ög., med fanjunkaren Carl Christian Lindelöf, död i Vadstena), född 1809-09-16 i Torpa socken Östergötlands län, död 1862-03-21 Munketorp

Barn:

 • Aurora Christina Charlotta, född 1829-01-21 i Södra Vi socken Kalmar län. Död 1880-05-04 i Bollnäs socken Gävleborgs län. Gift 1:o 1852-11-23 i Karlskrona med distriktsläkaren i Bollnäs distrikt av Gävleborgs län, t. f. förste bataljonsläkaren vid Hälsinge regemente, med. och filosofie doktorn, kir. magister Sven Filip Bogislaus Åberg, född 1822-12-25 i Hälsingborg, död 1861-05-29 i Söderhamn. Gift 2:o 1863-10-28 i Bollnäs socken med överstelöjtnanten i Hälsinge reg:s reserv, RSO, Per Axel Åkerman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1881-09-06 i Stockholm med Gurli Bratt, född 1861-03-13 i nämnda stad), född 1830-06-05 i Bollnäs socken, död 1917-01-20 i Söderhamn.
 • Carolina Matilda, född 1831-03-13 i Virserums socken Kalmar län, död ogift 1914-12-23 i Karlskrona.
 • Elise Augusta Rosalie, född 1833-03-03 i Virserums socken. Gift 1860-04-27 i Karlskrona med godsägaren Erik Mauritz Netterberg, född 1833-07-01 på Skärsjöhult i Älmeboda socken Kronobergs län, död 1884-02-22 i Listerby socken Blekinge län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: