:

Gyllenstam nr 2015

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenstam nr 2015 †

Adlad 1773-09-22, introd. 1774. Utdöd 1790-12-17.


1At(P).

  • Zakarias Åberg, född 1674-03-13 i Jönköping. Konstapel. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-06-01. Underlöjtnant därst. 1703-07-29. Överlöjtnant 1706-12-29. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Extra ordinarie skeppskapten 1709-02-13. Ord. amiralitetskapten 1712-06-13. Konfirm. fullm. s. å. 22/12. Död 1715-04-00 av sina i slaget vid Femern s. å. 14/4 erhållna sår. Gift 1:o med Christina Catharina Strand, död 1712-01-30, dotter av sjömilitiekommissarien Strand. Gift 2:o omkr. 1713 med Maria Bulich i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688 med holmmajoren Mårten Olofsson i hans 3:e gifte, död 1704-08-00 i Karlskrona), född 1666, död 1738 i nämnda stad, dotter av handlanden i Stockholm Mårten Bulich och Maria Rücker [Öä].

Barn:

  • 1. Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam, född 1708-07-25. Arklimästare 1723-09-17. Ord. lärstyrman 1726-06-04. Medelstyrman 1736-03-31. Löjtnant vid amiralitetet s. å. 23/12. Kaptenlöjtnant 1743. Amiralitetskapten 1755. Kommendörkapten 1760-08-11. RSO 1772-05-28. Adlad 1773-09-22 (introd. 1774 under nr 2015). Överste vid amiralitetet 1775-12-20. Död 1790-12-17 i Karlskrona och slöt själv sin ätt. Gift 1746-08-10 i Karlskrona med Catharina Elisabet von Numers, född 1727-12-12, död 1776-03-18 i nämnda stad, dotter av kaptenen Lorentz von Numers, och Catharina Elisabet Ljungfelt.

Barn:

  • Brita Elisabet, född 1747-12-12 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1784-07-01 Trångsund. Gift där 1782-06-22 med hovarkitekten och professorn vid målare- och bildhuggareakademien, filosofie kandidat Olof Samuel Tempelman, född 1745-02-21 i Källstads socken, Östergötlands län, död 1816-07-27 i Stockholm.
  • Catharina Charlotta, född 1749-02-25, död 1808-03-30 på Visborg å Gotland. Gift 1768-09-18 i Karlskrona med översten Erik Klint, adlad af Klint, född 1732, död 1812.
  • Carl Fredrik, född 1755-01-13. Löjtnant vid amiralitetet 1776-03-06. Död ogift 1778-01-10 i Karlskrona.
  • Brita Beata, född 1757-08-05.
  • Laurentia Christina, född 1758-12-14, död ogift 1783-02-10 i Karlskrona.
  • Hedvig Ulrika, född 1764-09-09, död 1808-12-22 i Karlskrona. Gift där 1796-10-02 med överstelöjtnanten vid flottan, RSO, Johan Mattias Melander i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ingeborg Christina Åberg, född 1755, död 1795), född 1756-04-00, död 1839-12-06 i Karlskrona.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: