:

Löschern von Hertzfelt nr 802

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Löschern von Hertzfelt nr 802 †

Naturaliserad 1667-05-23, introducerad 1672. Utdöd i början av 1800-talet.

Uppgives härstamma från en förnäm och namnkunnig släkt i Hessen, som förde liknande vapen, nämligen trenne i trekant ställda röda hjärtan i silverfält. Ätten, som länge varit bosatt i Östersjöprovinserna och Ryssland, inskrevs på riddarhuset i Reval under nr 85.


TAB 1

Anders Löschern, naturaliserad Löschern von Hertzfelt (vars fader uppgives hava levat i Sverige 1596), till Orgmetz i S:t Matthæi socken i Estland. Kornett 1654. Löjtnant 1654. Ryttmästare 1656. Major 1658. Naturaliserad svensk adelsman 1667-05-23 (introducerad 1672 under nr 802). Överstelöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1667-07-23 och vid överste Burghausens dragonregemente 1668-07-20. Överste för överste Burghausens dragonregemente 1677-01-01. Levde 1683. Gift med Margareta von Numers, dotter av burggreven Lorentz Numers, adlad von Numers, och Margareta Fock.

Barn:

 • Lorentz, född 1661. Generalmajor. Död 1729. Se Tab. 2
 • Andreas, döpt 1663-10-18 i Reval (RHH..). Löjtnant vid karelska kavalleriregementet. Kaptenlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1701-09-16. Ryttmästare 1702-07-28. Konfirmationsfullmakt 1704-05-06. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom från fångenskapen 1723-08-18. Död ogift och begraven 1734-02-18 i Reval. (RHH..) 'Han var med på sedermera översten Christoffer Freidenfelts lyckliga parti mot ryssarna vid Webst, ej långt från Dorpat 1703-05-25. Skall, enligt Ennes, under fångenskapen i Tobolsk 1721-06-02 hava med kniv ihjälstuckit kaptenen vid Upplands ståndsdragonregemente Casper Stackelberg.’
 • Gustaf. Brigadjär i Holland.
 • Casper. Löjtnant. Död ogift.
 • Gideon. Kapten i Holland.
 • Margareta Catharina, född 1670-04-19, död 1750-10-06. Gift 1:o 1698-12-00 Kaukjärvi Gift 2:o 1714-11-04 med översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1757.
 • Hedvig Sofia, född 1671, död 1735-05-16 i Norrköping och begraven 1735-05-20 i S:t Olai kyrka, Norrköping. Gift med översten Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1724.

TAB 2

Lorentz (son av Anders Löschern, naturaliserad Löschern von Hertzfelt, Tab. 1), född omkring 1661. Förare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1676. Sergeant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1676. Fänrik 1677-01-22. Löjtnant 1679-08-04. Reducerad 1680. Kaptenlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1684. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1694-04-05. Major 1701-08-28. Överstelöjtnant 1702-07-28. Konfirmationsfullmakt 1703-09-07. Överste för regementet 1708-12-04. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-05-00. Generalmajors karaktär 1721-11-10. Avsked 1724-02-18. Död 1729-05-01 i Reval och begraven 1730-02-24 i domkyrkan i Reval. Gift 1:o med Anna Magdalena (Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.) Stackelberg, döpt (Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.) 1678-09-22, begraven 1697-04-20 i Åbo domkyrka, dotter av lantrådet i Estland Nils Stackelberg till Mödders och Raggafer, och Ingrid Mannerhielm. Gift 2:o med Ursula Knorring, född 1655-04-20, begraven 1720-04-27 i Stockholm, dotter av majoren Casper Fredrik Knorring och hans 2:a fru Catharina Lichton, samt syster till Göran Johan Knorring, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring. Gift 3:o 1723-10-01 i Reval med Agneta Dorotea von Knorring i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantrådet Nils Stackelberg), född 1679-12-00, död 1749-12-19 i Reval och begraven 1750-02-26 i domkyrkan i Reval (Ha.), dotter av (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) kaptenen och mannrichtern Jürgen von Knorring, till Koppelmann, och Agneta Gertruda von Schulmann.

Barn:

 • Nils, döpt 1704-02-29 i Reval (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), död ung före fadern.
 • Margareta Elisabet, döpt 1706-07-04 i Reval. [RHH..]

TAB 3

Carl Gustaf (son av Anders Löschern, naturaliserad Löschern von Hertzfelt, Tab. 1). Arklimästare vid amiralitetet 1687. Konstapel Arklimästare vid amiralitetet 1689. Var 1690–1695 i holländsk örlogstjänst. Underlöjtnant vid amiralitetet 1694. Överlöjtnant vid amiralitetet 1697-09-20. Kapten 1700-02-03. Kommendör över en liten flotta i Peipussjön. Omkom 1704-05-14, då han sprängde sig i luften med sitt skepp Carolus i Embachån efter en strid med ryssarna. Han var en tapper sjöhjälte, som gjorde ryssarne stort avbräck och bl a 1702-05-21 hade en träffning på Peipussjön med icke färre än 100 ryska småfartyg, vilka han, biträdd av J. Hökeflycht, tillbakadrev efter fyra timmars strid. Gift 1697-01-17 med Margareta Lilliegren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1712-05-01 med ryske general en chef Johan Baltasar von Campenhausen [friherre von Campenhausen, ej introducerad], nr 881, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1758), född 1679-09-29. Hovmästarinna hos ryska kejsarinnan 1712. Död 1733-12-23, dotter av Axel Christersson Elephant, adlad Lilliegren, och hans 2:a fru Hedvig Ahlebom.

Barn:

 • Margareta Catharina. Gift 1717-12-19 i Reval (RHH..) med ryske översten N. N. von Campenhausen.
 • Anders Johan, född 1702. Assessor. Död 1747. Se Tab. 4
 • En dotter, levde änka 1736 Orgmetz Gift med överstelöjtnanten vid ryska artilleriet N. N. Haecks.
 • Inga Charlotta, död 1731-06-22 i Reval. Gift där (Ha.) 1724-11-11 med pastorn vid domen i Reval Christian Fredrik Mickwitz, född 1696-01-18, död 1748-03-20.

TAB 4

Anders Johan (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Reggafer i Ampels socken i Estland. Född 1702. Assessor vid hovrätten i Dorpat. Död 1747-01-22 i Reval. Gift med Agneta Charlotta von Sommer, född 1708, död 1747-05-06 i Reval, dotter av (Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.) överstelöjtnanten Detlof Johan von Sommer och Agneta Dorotea von Knorring.

Barn:

 • Agneta Dorotea, född 1731-11-14 i Reval, död i Reval 1756-05-20. Gift 1749-06-29 i Jakobi socken, Estland med hakenrichtern i Estland Gotthard Vilhelm von Helffreich, till Viol och Weitz, död 1767.
 • Johan Lorentz, född 1733-05-06 i Reval.
 • Carl Vilhelm, född 1734. Kornett. Död 1770. Se Tab. 5
 • Gustaf Fredrik, född 1736-07-10 i Reval. [1]

TAB 5

Carl Vilhelm (son av Anders Johan, Tab. 4), arvherre till Mödders i Jacobi socken och till Tois i Haggers socken, Estland. Döpt 1734-09-01 i Jakobi socken, Estland. Kornett. Död 1770-09-24 i Reval. Gift i Reval 1759-09-16 med Catharina Elisabet von Rosenthal i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1775-09-20 med kaptenen Johan Fredrik von Bluhm), döpt 1741-07-09 i Reval (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.), dotter av ryttmästaren Gustaf Adolf von Rosenthal och Anna Christina von Rosenthal.

Barn:

 • Dorotea Charlotta, född 1760-10-08 i Ampels socken i Estland.
 • Carl Johan, född 1761. General och verkligt ryskt statsråd. Död före 1821. Se Tab. 6.
 • Helena Elisabet, född 1763-04-14 i Reval, död (Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.) 1805-03-31. Gift 1791-08-18 i Reval med hovrådet Fredrik Vilhelm Bagghufvud, i hans 2:a gifte, född 1751, död 1810.
 • Catharina Juliana, född 1765-04-17 i Jakobi socken, död 1769 på Pocken och begraven 1769-12-23.
 • Gustaf Fredrik, född 1766-09-05 i Jakobi socken. Major i rysk tjänst. Död 1792-02-22 i Halljalls socken i Estland.
 • Carolina Sofia, född 1767-09-10 i Jakobi socken. Gift 1795-04-12 med sin kusin arfherren till Viol, Ravaküll och Errinal Gotthard Johan von Helffreich i hans 2:a gifte (gift 1:o 1778-08-25 med Juliana Vilhelmina von Wrangell, från vilken han blev skild, född 1761-08-30, död 1841-02-14 på Sarkfer, dotter av holsteinska kammarherren Berend Gustaf von Wrangell), född 1752-06-24 på Viol, död 1807-12-11 i S:t Petersburg.
 • Augusta Eleonora, född 1769-08-10 i Jakobi socken, död (Medd. av baron W. von Wrangell, Reval.) ogift 1810-02-16.
 • Vilhelm Lorentz, född posthumus 1770-10-26 i Jakobi socken.

TAB 6

Carl Johan (son av Carl Vilhelm, Tab. 5), född 1761-11-11 i Reval. General och verkligt ryskt statsråd. Död före 1821. Gift 1795-02-11 i S:t Petersburg med friherrinnan Anna Möller-Sakomelski, född 1780, död 1858-03-18 i S:t Petersburg, dotter av ryska general en chef, friherre Johan Möller-Sakomelski.

Barn:

 • Catharina, döpt 1796-10-10 i S:t Petersburg, liksom syskonen.
 • Elisabet, född 1797. Döpt i S:t Petersburg. Gift 1821-10-16 i S:t Petersburg med gardeskaptenen, friherre Teodor von Fredricks.
 • Fredrik Alexander, född 1799-03-25, döpt i S:t Petersburg, död 1799-04-00. (Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.)
 • Sofia, född 1807-11-02. Döpt i S:t Petersburg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: