:

Appelberg nr 904

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Appelberg nr 904 †

Adlad 1676-09-18, introducerad 1678. Tidigt utdöd. Ätten ansågs redan på 1760-talet för längesedan vara utslocknad.

Jonas Persson Appelberg, till Hässleberg och Hållika. Född 1609-09-07. Kom 1632 i tjänst. Räntmästare i Narva och Ivangorod. Död 1672-05-17 i Narva. Gift 1644-01-09 i Nikolai församling, Stockholm med Brita Appelbom, död 1689, dotter av häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom, ner 325, och Karin Andersdotter Hök af Partille. Deras barn blevo, för faderns 40-åriga nyttiga tjänster, adlade 1676-05-18. (sonen introducerad 1678 under nr 904).

Barn:

  • Margareta Jonasdotter, adlad Appelberg, född 1645-04-07 i Stockholm, död i Stockholm 1679-08-17 och begraven 1680-05-16 i Nikolai kyrka. Gift 1663-12-01 med överkrigskommissarien Henrik Schults, adlad Örnfelt, i hans 1:a gifte, född 1633, död 1684.
  • Catharina Jonasdotter, adlad Appelberg. Död änka. Erhöll av konung Carl XI några hemman i Östergötland under frälsefrihet. Gift med majoren Lorents von Numers, död 1676.
  • Per (Peter) Appelberg, d 1695 i Kristianstad (Lundberg Svinåkra II 1925, s 137, Hintze: Militärer i Skåne, Genealogiska Föreningen), fänrik vid Wittenbergs dragoner 1664, reformerad fänrik vid Västerbottens reg, Bygdeå kompani 1667 12/3 (Regementets historia), konfirmerad fänrik vid Västgöta-Dals/Jernskölds reg 1669, löjtnant 1672, kaptenslöjtnant 1674, kapten 1675 22/7 (Malling, H. Kgl Västgöta regementes äreminnen, 1919). Till Wittenbergs dragoner 1676, ryttmästare vid riksänkedrottningens kompani 1677 12/4. Sändebud från Riksamiralen i Göteborg för att berätta om Bohus fästning för fältmarskalken Rutger von Ascheberg i Beckholm i närheten av Åhus 1678 26/6 (R .v. Aschebergs dagbok, Karolinska Förbundet 1926). Ryttmästare vid Riksänkedrottningens livreg till häst 1679 20/10. Står som chef för 5. komp i rullan 1684. Mönstrad av Karl XI i Bohus län 1689 3/9 (Karl XI:s dagbok, utg av S. Hillebrand, 1918). Avsked 1692 4/4 (Elgenstierna anger detta datum som dödsdatum).
  • Brita Jonasdotter, adlad Appelberg.
  • Anders Appelberg (ej upptagen hos Elgenstierna, anses av Kleeberg och Noréen, Anteckningar om Kgl Hallands reg 1625-1910 tillhöra denna ätt), d 1674. Fänrik vid Kalmar reg, Ulfvenklous komp 1669 17/5 (Noréen), löjtnant vid Västgöta-Dals/Jernskölds reg, Ribbings komp samma år. Respass för treårig utlandsvistelse 1670 14/5. Fortfarande utomlands 1673 (Kleeberg).

Källor

Noréen, Anteckningar om Kgl Hallands reg 1625-1910, Johan Kleeberg, Krigskollegii historia 1630-1865, Register till Riddarholmsförsamlingens dödbok.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: