:

Siöstierna nr 1303

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Siöstierna nr 1303 †

Adlad 1693-09-28, introd. 1697. Troligen utdöd 1811-09-19.


1Öa, del 12, 2SK. 3Sagu kyrkoarkiv. 4Karuna kyrkoarkiv. 5Pemars kyrkoarkiv.

TAB 1

Otto Kröger, adlad Siöstierna (son av en skräddare och borgare i Lübeck vid namn Kröger), född 1653 i nämnda stad. Kom till sjöss 1665 och var i engelsk, holländsk och spansk dels örlogs-, dels kofferditjänst. Gick 1677 i svensk tjänst vid amiralitetet och blev brandarekapten s. å. Gjorde 1678 och 1679 en resa som kapare och uppbringade åtskilliga priser men blev slutligen fången och förd till Köpenhamn. Kommendör vid amiralitetet. Adlad 1693-09-28 (introd. 1697 under nr 1303). Schoutbynacht 1698. Vice amiral 1709-01-18. Amiral 1703-11-09. Död 1709-02-28 och begraven i Karlskrona. Gift 1678-10-15 med Anna Margareta Otterdahl, död 1736 och begraven s. å. 20/9 i Karlskrona, dotter av skomakaråldermannen Anders Olsson och Anna Greta Schlipping.

Barn:

 • Hans, född 1679-09-11. Konstapel vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1700-05-02. Extra ordinarie överlöjtnant därst. s. å. 8/6. Ord. underlöjtnant s. å. 23/10. Stupade ogift 1701-06-26 vid ön Modeski under expeditionen till Arkangelsk.
 • Anders, född 1682. Riksråd. Död 1739. Se Tab. 2
 • Aron, född 1684. Vice amiral. Död 1746. Se Tab. 6
 • Otto, född 1687. Amiralitetskapten. Död 1715. Se Tab. 7
 • Rebecka, född 1689-03-29, död ogift 1710-04-05.
 • Anna Margareta, född 1693-02-29, död 1770 och begraven s. å. 12/10 i Karlskrona. Gift där 1716-02-19 med amiralitetskaptenen Jakob Anckarfjell, nr 221, död 1740.
 • Ulrika Eleonora, född 1696-04-18, död 1698-07-16.

TAB 2

Anders (son av Otto Kröger, adlad Siöstierna, Tab. 1), född 1682-04-03. Reste 1692 på en konvoj med fadern till Spanien och Portugal. Vistades på utländska farvatten till 1700, då han hemreste till Sverige. Arklimästare 1699-08-01. Underlöjtnant 1701-08-22. Överlöjtnant 1704-02-06. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Kapten 1709-09-13. Kommendör 1715-08-07. Generaladjutant 1720-08-13. Vice amiral vid flottan 1736-11-16. Kommendant i Karlskrona 1738-10-25. Riksråd 1739-04-14. Död s. å. 18/10 i Karlskrona och begraven i Tyska kyrkan därst. Till följd av hans riksrådsvärdighet blevo vid klassinrättningen på riddarhuset 1778 hans avkomlingar uppflyttade i riddarklassen. Gift 1711-10-15 med (friherrinnan) Magdalena Eleonora Adlersten, född 1689-05-12, död 1741-05-18 Göholm, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg.

Barn:

 • Göran Adlersten, född 1713. Kommendörkapten. Död 1772. Se Tab. 3.
 • Otto Gustaf, född 1716. Kommendörkapten. Död 1760. Se Tab. 4.
 • Magdalena Eleonora, född 1720-01-18 i Karlskrona, död 1765-05-07 Bredåkra. Gift 1:o 1738-02-03 på Göholm med kaptenlöjtnanten Gustaf von Unge, död 1749. Gift 2:o med hovrättskommissarien Sven Crona i hans 1:a gifte (gift 2:o 1770 i Karlskrona med Susanna Hök, född 1734, död 1814 i Ramdala socken, Blek.), född 1732, död 1804 i Ramdala socken.
 • Fredrik, född 1727. Kaptenlöjtnant. Död 1758. Se Tab. 5

TAB 3

Göran Adlersten (son av Anders, Tab. 2), döpt 1713-06-13 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1721. Lärstyrman därst. 1725-04-02. Arklimästare 1729-06-03. Konstapel 1733-12-14. Löjtnant 1735-12-18. Kaptenlöjtnant 1743-02-17. Kapten 1746-11-06. Kommendörkapten 1755-05-09. RSO 1761-11-23. Död 1772-12-27 i Karlskrona och begraven 1773-01-05 i Listerby kyrka. Gift 1:o 1743-02-15 i Karlskrona med Lovisa Anna Cronhawen, född 1724-08-02, död 1749-08-01 i Karlskrona, dotter av schoutbynachten Paul Unbehawen, adlad Cronhawen, och hans 1:a fru Charlotta Granskog. Gift 2:o 1753-01-31 Ulvåkraholm med Anna Elisabet von Boisman, född 1730-02-19, död 1810-01-16 i Växjö, dotter av majoren Erik Boisman, natural. von Boisman, och Catharina Elisabet Branting.

Barn:

 • 1. Magdalena Charlotta, född 1744-01-22 på Göholm i Listerby socken, Blekinge län, död 1826-12-06 i Karlskrona. Gift 1774-11-18 Kolhöga med Jacob Johan Frumerie, född 1743, dp 02-28, i Karlskrona amiralitetsförsamling, löjtnant vid amiralitetet, död där 1782-09-19.
 • 1. Anna Christina, född 1745-09-18 på Göholm, död ogift 1809-02-10 i Karlskrona.
 • 1. Beata Ulrika, född 1746-12-15 på Göholm, död ogift 1811-12-18 Tunaby
 • 1. Vilhelm, född 1748-03-13 på Göholm, död där s. å.
 • 2. Aron, född 1753-12-07 på Ulvåkraholm. Kadett vid amiralitetet. Arklimästare därst. 1774-10-19. Fänrik 1778-04-08. RSO 1779-09-28. Löjtnant 1783-06-04. Kapten 1788-07-21. Major vid örlogsflottan 1793-12-22. RFrOPlemér. Avsked 1796-06-27. Död ogift 1811-04-28 i Karlskrona och slöt troligen ätten på svärdssidan.
 • 2. Sara Catharina, född 1755-01-18 på Göholm, död där s. å. och begraven 10/3.
 • 2. Anders Erik, född 1755-12-15 på Göholm, död 1771-08-11 av ett vådaskott.
 • 2. Lovisa Anna, född 1757-04-10 på Göholm, död där s. å. och begraven 31/5.
 • 2. Paul Gabriel, född 1758-12-01 på Göholm, död där 1764 och begraven s. å. 12/11.
 • 2. Elisabet Catharina, född 1760-10-04 på Göholm, död där 1770 och begraven s. å. 2/3.
 • 2. Lovisa Johanna, född 1764-10-05 på Göholm, död 1835-03-13 i Växjö. Gift 1823-11-13 med handlanden i nämnda stad Johan Wahrstedt.
 • 2. Fredrik Adolf, född tvilling 1767-10-24 på Göholm, död där s. å. och begraven 7/11.
 • 2. Sofia Albertina, född tvilling 1767-10-24 på Göholm, död där s. å. och begraven 1/12.
 • 2. Sara Fredrika, född 1771-03-17 på Göholm, död ogift 1841-08-01.

TAB 4

Otto Gustaf (son av Anders, Tab. 2), döpt 1716-03-22 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1729-02-12. Arklimästare därst. 1733-12-17. Löjtnant 1737-12-13. Kaptenlöjtnant 1744-06-08. Kapten 1754-05-04. Kommendörkapten 1757-04-01. Död 1760-02-04. Gift 1744-06-01 i Karlskrona med Fredrika Eleonora Wiebe, född 1719, död 1759 Korsnäs å. 28/8 i Listerby kyrka, dotter av handlanden i Karlskrona Carl Wiebe.

Barn:

 • Anders Carl, född 1744-11-23 på Göholm, död före 1822.
 • Otto Adlersten, född 1746-10-14 på Korsnäs. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1760-05-14. Löjtnant vid amiralitetet 1771-06-05. Död ogift 1811-09-19 i Växjö.
 • Eleonora Lovisa, född 1748-06-05 på Korsnäs, död ogift 1840-02-05 i Kalmar.
 • Adolf Fredrik, född 1750-05-05 på Korsnäs, död 1757 och begraven s. å. 24/3 i Listerby kyrka
 • Vilhelmina, född 1752-02-10 på Korsnäs, död före 1822.
 • Eleonora Beata, född 1754-12-03 på Korsnäs, död 1787-05-16 i Stockholm. Gift 1783-07-01 i Karlskrona med bankkamreraren i Stockholm Anders Grevesmühl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1781 med Lovisa Maria Holmström, född 1757, död 1782-06-12 i Stockholm. Gift 3:o med Maria Christina Mellin)1, född 1750, död 1806-07-12 i Stockholm.1
 • Vilhelm, född 1756-01-02 på Korsnäs, död 1757 och begraven s. å. 24/3 i Listerby kyrka
 • Anna Elisabet, född 1757-12-07 på Korsnäs, död ogift 1822-02-07 Gärsnäs s socken, Kristianstads län.

TAB 5

Fredrik (son av Anders, Tab. 2), född 1727-08-03 på Göholm i Listerby socken, Blekinge län. Arklimästare vid amiralitetet 1743-04-11. Löjtnant därst. 1748-02-10. Kaptenlöjtnant 1755-08-09. Död 1758-06-05. Gift 1748-10-16 i Karlskrona med Lovisa von Stauden, född 1729-05-25 i nämnda stad, död 1765 Brunsvik och begraven s. å. 15/4 i Listerby kyrka, dotter av schoutbynachten Claudius Stauden, adlad von Stauden, och hans 1:a fru Anna Barbro Siöhierta, av en 1698-04-20 adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1749-08-01 på Brunsvik, död 1774-10-12 i Stockholm. Gift 1771-08-06 i Karlskrona med majoren vid arméns flotta, RSO, Paul Henrik Scharf, född 1733-04-06, död 1817-04-29 i Göteborg.
 • Anders Vilhelm, född 1750-12-08 på Brunsvik.
 • Anna Ulrika, född 1756-02-20 i Karlskrona, död s. å. på Brunsvik och begraven 28/6 i Listerby kyrka

TAB 6

Aron (son av Otto Kröger, adlad Siöstierna, Tab 1), född 1684-04-27. Konstapelmat vid amiralitetet. Konstapel därst. 1702-06-02. Underlöjtnant 1705-12-16. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Överlöjtnant 1708-02-29. Extra ordinarie skeppskapten 1710-04-12. Ord. skeppskapten 1711-02-06. Konfirm.fullm. 1712-10-22. Kommendör 1715-08-17. Vice amiral 1741. Död 1746-07-03 i Karlskrona. Gift 1717-05-26 med friherrinnan Anna Elisabet von Psilander, född 1700-08-11, död 1772-07-13, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, och Ingrid Lepin.

Barn:

 • Inga Elisabet, född 1726-06-02, död 1812-01-12 i Älmeboda socken, Kronobergs län. Gift 1758-10-17 i Karlskrona med konteramiralen, RSO, Johan Vilhelm Du Bordieu i hans 2:a gifte (gift 1:o 1723-10-27 med Beata Charlotta Fabritius, född 1704-05-11, död 1756, dotter av envoyén Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, och hans 1:a fru Anna Christiana von Schönfelt), född 1699, död 1777-10-00 i Karlskrona.
 • Otto, född 1728-09-24 i Karlskrona, död där 1732 och begraven s.å. 14/2.
 • Gustava, född 1732-01-23 i Karlskrona, död där 1809-03-11. Gift 1752-06-02 i nämnda stad med vice amiralen Carl Fredrik Feif, född 1722, död 1795.
 • En dotter, död 1734 och begraven s. å. 7/9 i Karlskrona.
 • Margareta Charlotta, född 1735-04-18 i Karlskrona, död ogift 1816-09-21 Skärsjöhult
 • Gustaf Otto, född 1736-09-03 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1747-06-09. Konstapel därst. 1750-01-26. Löjtnant 1755-10-04. Död ogift 1761-07-14 i Karlskrona.
 • Anna Sofia, född 1739-10-19 i Karlskrona, död 1825-01-08 på Skärsjöhult. Gift 1768-09-08 i Karlskrona med sin kusin kaptenen Gustaf Reinhold Anckarstierna, nr 1142, född 1732, död 1792.

TAB 7

Otto (son av Otto Kröger, adlad Siöstierna, Tab. 1), till Överby. Född 1687-05-14. Konstapelmat 1701-08-22. Konstapel vid amiralitetet 1704-01-12. Underlöjtnant därst. 1706-12-29. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Överlöjtnant 1709-09-13. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Extra ordinarie amiralitetskapten 1711-04-01. Död 1715 i Stockholm på skeppet Carlskrona Vapen och begraven s. å. 15/7 i Stora Malms socken, Södermanlands län. Gift 1713 på Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län med grevinnan Ulrika Emerentia Nieroth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-06-24 med kaptenen friherre Gerhard Grundel, i hans 1:a gifte, född 1690), döpt 1687-06-21 i Stockholm, död 1738-03-11 på Kårnäs i Vekkelaks (nu Kymmene) socken, i Finland, dotter av k. rådet, generalen och generalguvernören Carl Nieroth, friherre och greve Nieroth, och friherrinnan Christina Margareta Horn af Marienborg.

 • Barn.
 • Carl Otto, född 1713. Kapten. Död 1765. Se Tab. 8
 • Anna Christina, döpt 1714-10-03 på Överby.
 • Bengt Reinhold, född posthumus och döpt 1715-11-11 på Överby. Konstapel vid flottan. Av amiralitetsöverrätten dömd att hängas för »otrohet och vårdslöshet med dess artilleriuppbörd» 1750. Död ogift.

TAB 8

Carl Otto (son av Otto, Tab. 7), född 1713-10-08 Grönö. Förare vid Åbo läns regemente 1731. Sergeant därst. 1735. Fältväbel 1741. Fänrik 1742-06-09. Löjtnant 1752-10-30. RSO 1760-04-28. Kapten 1764-03-08. Död 1765-06-18 Savisalo 3. Gift 1754-10-10 på Timböle4 med Elsa Beata de la Motte, född 1724, död 1777-02-25 Timböle

Barn:

 • Ulrika Margareta, född 1755-08-27 på Fuila5 i Pemars socken, död 1841-02-27 på Tjuda gård i Kimito socken i Finland. Gift 1777-12-10 på Timböle4 med majoren Vilhelm Gyllenskepp, nr 902, född 1748, död 1807.

Av okänt ursprung

 • Bengt Siöstierna. Gift med Kerstin. Bodde 1730-06-18 med hustrun på Övraby i Stora Malm/D. Källa: Stora Malm AI:1 s254

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: