:

Insenstierna nr 1421

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Insenstierna nr 1421 †

Adlad 1699-03-07, introducerad 1719. Utdöd 1852-04-27.


TAB 1

Henrik Insen. Bördig från Holland. Född 1625-08-24. Borgare och handlande i Stockholm 1665-03-04. Död i Stockholm 1683-10-21. Gift med Catharina Rossio, död 1704.

Barn:

 • Henrik Insen, adlad Insenstierna, född i Stockholm. Borgare och handelsman i Stockholm 1685-01-30. Förpaktade de livländska skattemedlen enligt kontrakt med kammarkollegium (Ak.) 1692-05-02. Kommissarie i kommerskollegium 1698-12-17. Adlad 1699-03-07 (sonen Anders introducerad 1719 på ättens vägnar under nr 1421). Arrenderade under sina sista levnadsår Vattholma bruk i Uppland av Nils Bielkes änka Eva Horn (At (So).). Död 1701-12-06. Gift 1:o 1684-08-03 med Eva Leijel, född 1668-05-28 i Stockholm, död i Stockholm 1689-12-07 och begraven 1689-12-15 i Nikolai kyrka, dotter av handelsmannen och brukspatronen Henrik Leijel och Judita Rokes samt syster till landshövdingen Adam Leijel, naturaliserad Leijel. 2:o omkring 1690 (At (So).) med Eva Hök i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1702-11-30 i Stockholm med lagmannen Carl Broman, adlad Broman, född 1666, död 1722), född omkring 1670 (Öä X s. 361.), död 1742-05-00, dotter av brukspatronen Anders Larsson Hök (broder till Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök) och Anna Mackeij, som sedan fick ärkebiskopen, doktor Ericus Henrici Benzelius (se adliga ätten Benzelstierna).

Barn:

 • 1. Henrik. Student i Uppsala 1697-10-18. Kapten vid Sachsiska infanteriregementet. Blev 1708-10-17, under det han låg sjuk Kolkanpaä
 • 1. Judita, född omkring 1687. Nedsattes 1714-02-05 med sin lille son i Bergbygraven i Vendels kyrka Uppsala län. Gift med översten Henrik Danckwardt, död 1719.
 • 1. Catharina, född 1689, död 1762-04-25 Malma och begraven 1762-05-06. Gift 1:o 1713-01-06 i Stockholm med kammarrådet Albin Müller, adlad Grundelstierna, nr 1612, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1730. Gift 2:o 1732-05-28 med landshövdingen Lars Benzelius, adlad Benzelstierna, nr 1628 B, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1755.
 • 2. Anna Christina, begraven 1694-07-01 i Bergbygraven i Vendels kyrka.
 • 2. Eva, född 1696, död 1767-05-13 i Stockholm. Gift 1:o 17(21) (Öä XII.) med sin kusin, handelsmannen i Stockholm Jakob Donatsson Feif, född 1691-07-18, död 1736 (Öä XII.), broder till Donat Feif, adlad Adlerstolpe, samt Christer Feit, adlad Ehrensparre. Gift 2:o 1741-03-24 i Stockholm i Nikolai församling (Storkyrkans i Sth. arkiv.), med landshövdingen (friherre) Johan Rudberus, adlad Cederbielke, i hans 2:a gifte, född 1677, död 1752.
 • 2. Erik, född 1697, död ogift 1714-02-08 i Stockholm och begraven 1714-02-18 i Bergbygraven i Vendels kyrka
 • 2. Brita Charlotta, döpt 1699-11-26 i Stockholm, död 1742-08-03. Gift 1721-04-13 med majoren Claës Anckarström, nr 897, född 1688, död 1759.
 • 2. Carl, död ung före 1704.

TAB 2

Anders (son av Henrik Insen, adlad Insenstierna, Tab. 1), född omkring 1691. Student i Uppsala 1701-04-25. Hovjunkare hos hertigen av Holstein. Adjutant hos arvprinsen av Hessen-Cassel. Volontär vid. Upplands tremänningskavalleriregemente. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente. Premiärlöjtnant vid Västgötadals regemente 1716-08-21. Kornett vid livregementet till häst 1716-10-06. Sekundlöjtnant vid livregementet 1718-04-02. Kammarherre 1722-06-09. Död 1736-03-00. Gift 1719-12-29 med Elisabet Adlerberg, född 1702, död 1762-01-29 på Bärby i Vendela socken, Uppsala län, dotter av majoren Göran Swebilius, adlad Adlerberg B, och Maria Utterklo.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1721, död 1789-05-07 i Stockholm. Gift 1745-12-17 med översten Gustaf Crispin Jernfeltz, född 1718, död 1767.
 • Eva Görvel, född 1722, död ogift 1802-05-19 i Stockholm. Hon gjorde 1793-10-01 testamente till sin syster Ulrika Eleonora.
 • Fredrik Ulrik, född 1723. Landshövding. Död 1768. Se Tab. 3
 • Inga Charlotta, född 1730-06-01, Död ogift 1754.
 • Ulrika Eleonora, född 1731-10-16, död ogift 1816-07-15 i Stockholm.
 • Henrik, född 1736, död 1736.

TAB 3

Fredrik Ulrik (son av Anders, Tab. 2), född 1723-12-21. Student i Uppsala 1734-10-18. Auskultant i kommerskollegium (Ak.) 1741-11-20. Hovjunkare hos sedermera konung Adolf Fredrik (SAB.) 1744-03-22. Kammarherre 1745-10-16. Hovmarskalk 1761-02-23. Landshövdings fullmakt 1762. Landshövding i Västmanlands län 1763. Död 1768-11-12 i Stockholm. Gift 1:o 1747-01-27 med sin både kusin och syssling Ulrika Feif, död 1753-09-12, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Donatsson Feit och Eva Insenstierna samt brorsdotter till riddarhuskamreraren Donat Feif, adlad Adlerstolpe, och överstelöjtnanten Christoffer Feit, adlad Ehrensparre. Gift 2:o 1754-11-19 i Stockholm med Sofia Charlotta Kjerrman, adlad Kjerrmansköld, född 1731-08-10, död 1782-02-18 i Stockholm, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Gustaf Kjerrman och hans 1:a hustru, Anna Margareta Geding.

Barn:

 • 1. Fredrik Ulrik, döpt 1747-10-26 i Stockholm, död 1747.
 • 1. Erland, döpt 1748-10-31 i Stockholm, död 1750.
 • 1. Carl Gustaf, född 1749-10-16 i Vendels socken, död 1749.
 • 1. Anders, 1750, död 1750.
 • 1. Henrik, född 1751, död 1751.
 • 1. Nils, född 1752, död 1752.
 • 1. Eva Elisabet, född 1753, död 1758-09-17 i Stockholm.
 • 2. Fredrika Charlotta, född 1757-02-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1811-10-23 i Strängnäs.
 • 2. Gustaf, född 1758. Kapten. Död 1819. Se Tab. 4
 • 2. Carl Didrik, född 1768-03-18 i Vendels socken. I bouppteckningen efter systern Fredrika Charlotta säges hon efterlämna utom brodern Gustaf ännu en broder, som till namn och vistelseort var obekant. Han är ej omnämnd i fastern Ulrika Eleonoras bouppteckning 1816-08-20.

TAB 4

Gustaf (son av Fredrik Ulrik, Tab. 3), född 1758-10-01 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1766-11-20. Förare vid livgardet 1768-11-15. Page hos konungen 1772-11-10. Fänrik vid Södermanlands regemente 1776-12-18. Transporterad till garnisonsregementet i Göteborg 1778-08-06. Löjtnant garnisonsregementet i Göteborg 1784-03-08. Erhöll Svensksundsmedaljen i guld. Kapten och regementskvartermästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1791-04-24. Kapten vid Göta artilleriregemente 1800. Avsked 1817-09-16. Död 1819-04-06 i Göteborg. Han bevistade reträtten vid Viborg 1790-07-03 och slaget vid Svensksund 1790-07-09. Gift 1786-06-02 i Göteborg med Christina Charlotta Rydingsvärd, född 1766-12-08. Död 1834-07-04 i Göteborg, dotter av översten Johan Erik Rydingsvärd, och Fredrika Ulrika Nordman.

Barn:

 • Fredrika Charlotta, född 1787-03-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1811-07-04 i Göteborg.
 • Johan Erik, född 1788-11-04 död 1788-11-21.
 • Augusta Gustava, född 1791-07-27. Stiftsjungfru. Död 1879-01-30 i Stockholm. Gift 1814-12-31 i Göteborg med arkiatern Jonas Hagberg, död 1839-04-28.
 • Erik Ulrik, född 1793-03-28. Reste till sjöss 1815 om våren och har sedan dess icke avhörts.
 • Fredrik, född 1794-09-12, död 1807-05-16 i Göteborg.
 • Gustaf Adolf, född 1796-09-12, död 1802-07-05.
 • Elof, född 1799-05-26 i Lundby socken Göteborgs och Bohus län. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1817-08-06. Avsked 1849-09-03. Underlöjtnants titel 1849-10-09. Död ogift 1852-04-27 å Karlsborg och utgick ätten troligen med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: