Murray nr 2216

Från Adelsvapen-Wiki

2216.jpg

Adliga ätten Murray nr 2216 †

Adlad 1810-11-19 enl. 37 § R.F., introd. 1812. Utdöd 1934-04-04.

Härstammar från en gammal adlig ätt i grevskapet Perth i Skottland, för vilken en Malkolm Murray, som levde omkring år 1250, var stamfader. Hertigen av Atholl, greven av Dunmore och baron Elibank i Skottland föra ännu familjenamnet Murray, ävensom greve Mansfield i England och sex baronetätter i England och Skottland. Under Cromwells regering flyttade en gren till Preussen. Till denna gren, som förde det Murrayska stamvapnet eller tre femuddiga silverstjärnor i blått fält, hör även den svenska släkten, av vilken den introducerade ätten utgör blott en del.

TAB 1

Johan Murray, född 1665-08-06. Jordägare i Preussen. Död 1721. Gift med sin fränka Anna Murray.

Barn:

 • Anders Murray, född 1695-08-09 i Memel i Preussen. Filosofie magister i Jena 1717. Kyrkoherde i Slesvig och Haddeby 1725, vid Tyska kyrkan i Stockholm 1735. Pastor primarius därst. 1738. Teol. doktor 1752 vid konung Adolf Fredriks kröning. Död 1771-11-26 i Stockholm. Han utgav bl. a. i Hamburg 1733–35 en tysk postilla i sex delar: Die Wahrheit und Göttlichkeit unsers christlichen Glaubens. Gift 1:o med Lovisa Catharina Strickert, född 1703, död 1731, dotter av hovrådet vid hertigl. Eutinska hovet Otto Strickert. Gift 2:o2 1735-10-23 med Johanna Christina Golitz, död 1800-10-13 i Stockholm, dotter av kyrkoherden vid Tyska kyrkan därst., doktor Johan Golitz och Johanna Elisabet Mathei.

Barn:

 • 2. Gustaf Murray, adlad Murray, född 1747-03-28 i Stockholm. Filosofie magister i Göttingen 1768-06-04. Docent vid akademien därst. s. å. Prästvigd 1769-04-20 samt tjänstgörande vid tyska församl. i Stockholm till år 1773. Ord. hovpredikant och förste hovpredikant hos hertig Carl av Södermanland 1774-03-26. Teol. doktor 1778. Kyrkoherde vid Jakobs och Johannes församl. i Stockholm 1780-10-02. Serafimerordens kapellan 1794-11-24. Pastor primarius och kyrkoherde vid Storkyrkan 1801-07-16. Tillika kyrkoherde i Sånga och Skå församl. av Uppsala ärkestift 1805-10-28. Konungens överhovpredikant 1809-06-12. Ordensbiskop och KNO s. å. 3/7. Adlad 1810-11-19 enl. 37 § R.F. (introd. 1812 under nr 2216). RCXIII:sO 1811-05-27. Biskop i Västerås stift s. å. 11/9. Död där 1825-05-04. Gift 1783-02-20 i Stockholm med Christina Margareta Lamberg, född 1764, död 1832-11-01 i Västerås, dotter av biskopen i Göteborg, doktor Erik Lamberg och hans 2:a hustru Margareta Elisabet Lidberg.

Barn:

 • Gustaf Anders, född 1784. Bankokamrerare. Död 1824. Se Tab. 2
 • Christina Margareta, född 1785-03-14 i Stockholm, död ogift 1868-04-29 i Västerås.
 • Carl Erik, född 1786-02-17. Student i Uppsala 1801. Först grosshandlare i Stockholm, sedan disponent vid Fiskars järnbruk i Finland. Sedermera tullförvaltare på Åland, i Åbo och i Helsingfors. Död ogift 1870-01-02 i Västerås. [1]
 • Charlotta Vilhelmina, född 1788-04-09, död ogift 1850-03-07 i Västerås.
 • Sofia Lovisa, född 1790-03-23, död s. å. 16/6. Axel Vilhelm, född 1794-05-24, död 1796-03-14. Augusta Sofia, född 1796-05-15, död 1828-06-28. Gift 1827-07-12 i Västerås domkyrka med majoren Reinhold Ulrik Nauckhoff B, i hans 1:a gifte, född 1793, död 1856.
 • Johanna Lovisa, född 1798-07-17 i Stockholm, död 1858-07-29 i Strängnäs. Gift 1824-08-31 med majoren vid Västmanlands regemente, postmästaren i Strängnäs, RSO, Gustaf Adolf Tuné, född 1791-01-04, död 1856-03-17 i Strängnäs, broder till översten Carl Tuné, adlad von Tuné.
 • Johan Jakob, född 1800. Postmästare. Död 1870. Se Tab. 4.

TAB 2

Gustaf Anders (son av Gustaf Murray, adlad Murray, Tab. 1), född 1784-01-11. Kamrerare i rikets ständers bank. Död 1824-11-02 i Stockholm. Gift 1824-10-19 med Johanna Juliana Öhman. Född 1794-04-10, död 1866-04-28 i Stockholm, dotter av skepparen Olof Öhman och Johanna J. Wase.

Barn:

 • Augusta Johanna, född 1811-10-14 i Stockholm, död 1879-06-29 i Kalmar. Gift 1844-01-03 i Mönsterås med prosten, kyrkoherden i nämnda köping, teol. doktorn och filosofie jubeldoktorn, LNO, Anders Georg Elfström, född 1784-04-01 i Åby prästgård Kalmar län, död 1879-08-26 i Kalmar.
 • Gustaf Robert, adelsman vid farfaderns död 1824. Född 1813. Bankokommissarie. Död 1889. Se Tab. 3.
 • Matilda Teresia Aurora, född 1815-09-06 i Stockholm, död där 1881-02-01. Gift 1843-04-12 i nämnda stad med lagmannen, häradshövdingen i Norra Möre och Stranda härads domsaga i Kalmar län, RNO, Johan Peter Berg, född 1803 18/2 på Brostorp Värmlands län, död 1888-03-27 i Stockholm.

TAB 3

Gustaf Robert (son av Gustaf Anders, Tab. 2), adelsman vid farfaderns död 1824. Född 1813-11-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1829. Kanslist i bankofullmäktiges expedition 1842-12-08. Sekreterare vid understyrelsens expedition i rikets ständers bank 1844-03-21. Kommissarie i nämnda bank 1849-04-19. RNO 1868-06-03. Död 1889-03-15 i Stockholm. Gift där 1852-12-16 med Maria Charlotta Lydia Küsel, född 1820-08-12 död 1861-05-13 i nämnda stad, dotter av bergsrådet Jakob Küsel och Johanna Silfvergren.

Barn:

 • Gustaf Johan Georg, född 1853-04-04 i Stockholm, död där 1866-09-29.

TAB 4

Johan Jakob (son av Gustaf Murray, adlad Murray, tab 1), född 1800-10-24 i Stockholm. Extra ordinarie postexpeditör 1827-05-08. Postmästare i Mora 1830-11-23. Postmästare i Säter 1833-06-22. Stadskassör 1841. Tullkammarföreståndare i nämnda stad 1843-12-13. RVO 1867-12-01/1. Död 1870-07-20 i sistnämnda stad. Gift 1834-05-14 på Siljansfors bruk i Mora socken Kopparbergs län med Anna Mariana Juliana Kramer, född 1799-11-15 i Stockholm, död 1854-07-31 i Säter, dotter av bruksägaren Herman Cornelius Kramer och Anna Catharina Vilhelmina Kramer.

Barn:

 • Gustaf Herman Axel, född 1835-02-17 och död s. å. 9/7 i Säter.
 • Carl Vilhelm Otto, adelsman vid sin kusins död 1889. Född 1836. Grosshandlare. Död 1919. Se Tab. 5.
 • Vilhelmina Augusta, född 1838-05-14 i Säter. Död 1925-11-17 i Stockholm. Gift 1859-06-27 på Garpenbergs bruk i likan, socken Kopparbergs län med bruksägaren, RVO, Rikard Malkolm Wallerstedt, född 1832-01-27 i Vadstena, död 1916-01-12 i Stockholm.
 • Julia Johanna, född 1839-06-10 i Säter, död 1927-05-31 i Örebro. Gift 1862-06-04 i Eskilstuna med trafikdirektören i andra distriktets övre avdelning av statens järnvägstrafik, RVO, Carl Adolf Natanael Norberg, född 1837-08-12 i Göteborg, död 1903-01-14 i Örebro.
 • John Axel Georg, född 1841. Apotekare. Död 1914. Se Tab. 6

TAB 5

Carl Vilhelm Otto (son av Johan Jakob, Tab. 4), adelsman vid sin kusins död 1889. Född 1836-03-26 i Säter. Elev vid Avesta bruk 1854-11-01. Järnbokhållare 1855-05-01 och bokförare på nämnda ställe 1856-05-01. Bokhållare vid Garpenbergs bruk 1857-05-01. Smidesmästare vid Skinnskattebergs bruk s. å. 1/11. Bruksinspektör därst. 1859-11-01. Bruksförvaltare vid Baggå bruk 1861-11-01. Kamrerare vid Motala mekaniska verkstad 1867-11-01–1872-09-00. Grosshandlare i Stockholm 1873. Föreståndare för egen kontorsskola, kallad »Stockholms praktiska kontorsskola», sedan 1890. Död 1919-04-08 på Annehill vid Saltsjöbaden. Gift 1862-09-22 Ängsberg med Gustava Bergöö, född 1835-07-25 på Virsbo bruk i Ramnäs socken Västmanlands län, död 1919-05-09 på Annehill, Salsjöbadens församling,. Dotter av bruksförvaltaren Carl Anton Bergöö och Carolina Littmarck.

Barn:

 • Anna Carolina, född 1863-08-18 Baggå. Vistades en tid i Nordamerika och var där lärarinna i slöjd och handarbete i Chicago. Inspektris för handarbete och slöjd i San Franciscos skolor till 1913. Specialstudier i Teachers' College vid Columbiauniversitetet i New York 1913–1914. Lärarinna i Stockholm.
 • John Otto Cornelius (Conny), adelsman vid faderns död 1919. Född 1865-02-26 på Baggå. Anställd å grosshandelskontor i Stockholm 1882. Elev vid Stockholms praktiska handelsskola 1890. Utexaminerad 1891. Elev vid direktör K. Liedbecks gymnastikinstitut 1894. Utexaminerad 1895. Assistent i massagebehandling vid Loka brunn 1895-06-00–aug. Praktiserande sjukgymnast i Björneborg i Finland s. å. i okt., sedan i Stockholm. Död 1934-04-04 i Stockholm och utslocknade med honom denna adl. ätt.
 • Julia Gustava, född 1866-09-20 på Baggå, död 1874-01-21 i Stockholm,
 • Augusta Maria, född 1868-04-12 i Motala, död där 1869-03-08.
 • Amalia Maria (Alma), född 1869-10-13 i Motala. Examen vid folkskollärarinneseminariet i Stockholm 1890-05-31. Extra ordinarie lärarinna vid Stockholms folkskolor 1891-01-00. Ord. lärarinna vid Nikolai församl:s folkskola i nämnda stad s. å. 1/7. Gift 1916-06-20 i Nikolai förs. i Stockholm (Oscars församling, Stockholm vb) med komministern och regementspastorn Axel Christer Mörner, född 1851.
 • Siri Vilhelmina, född 1873-06-03 vid Stora Nybohov i Brännkyrka socken Stockholms län. Sjukgymnast i Stockholm.

TAB 6

John Axel Georg (son av Johan Jakob, Tab. 4), född 1841-08-05 i Säter. Elev på apoteket i Hedemora 1855-07-26. Farm. Stud examen 1860-12-17. Konditionerade å sistnämnda apotek till 1861-02-13. Amanuens vid farmaceutiska institutet i Stockholm 1864-04-01–1865-10-01. Apotekarexamen 1867-05-29. Laborant å apoteket Enhörningen i Göteborg 1867-07-01,–1870-09-01. Innehade enahanda befattning å apoteket Kronan i Uppsala 1870-10-01–1873-04-01. Tjänstg. därefter ånyo å apoteket Enhörningen till 1878-06-01. Erhöll s. å. 27/4 personligt privilegium på apoteket Svanen i Nikolai församl. i Stockholm med skyldighet att inom tre år efter tillträdet förflytta det till plats inom Jakobs församl. belägen norr om Jakobsbergsgatan. Öppnade nytt apotek med samma namn vid Regeringsgatan s. å. 24/12. Innehade medikamentsförrådet å Värmdön sedan 1879-01-01. Kassaförvaltare i farmaceutiska föreningen 1879-10-011886-10-01. Ledamot i apotekarsocietetens direktion 1883-09-14. Hedersledamot av farmaceutiska föreningen 1894-04-14. Ledamot av kyrko- och skolråden i Jakobs och Johannes församl. 1895. RVO 1898-01-01. RNO 1907-12-01. Död 1914-04-24 i Jacobs församling, Stockholm. Ägde huset nr 19 Fjällgatan i Stockholm. Gift 1882 25/? i nämnda stad med Hilda Christina Collijn, född 1845-04-27 i Torshälla, död 1932-09-26 i Stockholm. Dotter av rådmannen Vilhelm Gabriel Collijn och Anna Sofia Tornberg.

Barn:

 • Gerda Anna Christina, född 1884-12-10 i Stockholm. Gift 1908-05-30 i Adolf Fredriks förs. i Stockholm (Jacobs församling, Stockholm vb) med kaptenen Sven Alfred von Heijne, född 1881.

Källor

1C. Blackstadius, Sthlms i Uppsala studerande nations medlemmar. 2At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.