:

Lybecker nr 1445

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lybecker nr 1445 †

Adlad 1709-10-03, introducerad 1719. Utdöd 1762.


 • Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lybecker.

TAB 1

Harald Lybecker, adlad Lybecker (son av Hans Filip Lybecker, se adliga ätten Lybecker, Tab. 2), född 1649-05-23 i Falun. Student i Uppsala (Vm.) 1663-02-07. Brukande bergsman vid Stora Kopparberget 1671. Geschwomer vid Salberget 1671-11-21, men tillträdde ej förrän 1675 (Ab.). Bergmästare vid Stora Kopparberg (Ab.) 1691-02-15. Tillika assessor i bergskollegium 1692-05-29 men skulle tills vidare kvarbo vid Stora Kopparberg. Tillika kommissarie vid riksens ständers banks kontor i Falun 1693-01-20 och erhöll kungl maj:ts tillstånd att mottaga denna tjänst (Ab.) 1693-02-21. Adlad 1709-10-03 (äldsta sonen 1719 introducerad under nr 1445). Bergsråds titel 1713-06-26. Död 1714-01-16 och begraven 1714-02-07 i Falu kyrka. 'Han uttänkte och i verket ställde åtskilliga nya påfund till kopparhanteringens lättande, drift och vidmakthållande utom annat till bergsverkens förbättring. Har slutligen författat en handskriven berättelse om Stora Kopparbergs gruvor.' Gift 1673-08-24 i Sala med Emerentia Runsvik, född 1652-06-13, död 1723-06-27 efter 20 års sängliggande, dotter av lands kamreraren i Södermanland Hans Runsvik och Catharina Svahn.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1675-08-26, död 1749-05-31. Gift 1693-01-26 med konststatsinspektoren i Falun Erik Sohlberg, född 1659, död 1739. De gåvo 1721 den minsta klockan till Skenninge kyrka
 • Hans Filip, född 1677. Assessor. Död 1746. Se Tab. 2
 • Göran, född 1679-02-27. Student i Uppsala (Vm.) 1688-06-20. Död 1696.
 • Emerentia, född 1681-12-18, död 1735-01-07. Gift 1:o 1699-12-10, med markscheidern i bergskollegium Samuel Buschenfelt, född 1666-01-00, död 1706-07-17. Gift 2:o 1708 med bergmästaren i Nora, Lindes, Ramsbergs, Lekebergs och Lerbäcks bergslager Per Jakob Christiernin, född 1670, död 1739, farfader till konteramiralen Harald Christiernin, adlad af Cristiernin.
 • Harald, född 1684-07-30. Student i Uppsala (Vm.) 1694-10-27. Auskultant i bergskollegium 1708-11-21. Stipendiat i mekaniken (Ab.) 1709-12-23. Död ogift 1715-10-01 i Falun och begraven i Falun 1715-10-06.
 • Beata, född 1686-09-12, död 1781-04-13 på sin gård Kappalboda i Sala landsförsamling. Gift 1703-02-19 med bergsguardien i Sala Anders Stockenström, född 1664-05-19, död 1737-05-13.
 • Maria, född 1689-12-13, död 1761-06-05. Gift 1712-01-29 med assessorn i bergskollegium Göran Wallerius, född 1683-03-14. Död 1744-10-05 i Stockholm (Ab.).
 • Anna, född 1691-12-11, död 1720-03-00. Gift 1708-04-08 med landskamreraren i Falun Johan Urlander i hans 1:a gifte, död 1740-06-05.

TAB 2

Hans Filip (son av Harald Lybecker, adlad Lybecker, Tab. 1), född 1677-10-17 vid Salberget. Student i Uppsala (Vm.) 1688-10-17. Stipendiat i mekaniken (Ab.) 1699-07-22. Auskultant i bergskollegium 1704-12-00. Geschwomer vid Sala silververk 1710-11-12. Bergmästare vid Nya Kopparberget samt Hellefors och Grythytte bergslager 1719-03-26 och i Nora och Lindes bergslager 1722-07-14. Fick 1722-12-19 kungligt tillstånd att få kvarbliva vid Nya Kopparberget. Avsked med assessors karaktär 1737-03-15. Död 1746-06-10 på ett honom tillhörigt torp vid Salberget. Gift 1724-02-11 med Magdalena Björck, född 1705-09-14 i Pensylvanien, död 1768-05-01, dotter av prosten och kyrkoherden i Falun, mag. Ericus Tobiæ Björck och hans 1:a hustru Christina Petersdotter Stalkopp.

Barn:

 • Emerentia Christina, född 1725-12-07, död 1763-01-28 i Stockholm. Gift 1753 med vice häradshövdingen Anders Göransson Engvall, född 1720, död före 1775-12-28 i Stockholm.
 • Magdalena, född 1727-09-11, död som barn.
 • Brita Catharina, född 1728-09-19, död ogift 1804-02-18 Sjöholm
 • Magdalena, född 1730-02-27, Död som barn.
 • Sara Margareta, född 1731-03-09.
 • Harald, född 1732-06-05, död som barn.
 • Hans Filip, född 1733-12-10, död som barn.
 • Beata Magdalena, född 1735-05-04, död späd.
 • Marta Charlotta, född 1736-09-11, död ogift 1819-10-11 Lagmansö och var den sista av ätten.
 • Magdalena, född 1739-09-26.
 • Anna Maria, född 1740-12-01.
 • Erik, född 1743-01-01. Volontär vid amiralitetet. Reste utrikes och dog ogift 1762 i Batavia samt slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: