:

Ehrenadler nr 1625

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1719-06-25, introd. 1720. Utdöd 1758.

1Um. 2Öa. X s. 315. 3Hm. 4Lk. 5Öä. 6Lå. 7Mäntsälä kyrkoarkiv.

Krögerska ättegrenen.

TAB 1

Johan Kröger, född i staden Thorn. Inkom till Sverige. Gift med Catharina Gadde från Örebro.

Barn:

 • Johan Kröger, adlad Ehrenadler, född 1669-12-12 i Stockholm. Student i Uppsala1 1684-02-20. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Kopist vid livländska kontoret i k. kansliet 1698-05-25. Kanslist i tyska expeditionen därst. 1703-09-25. Registrator 1706-10-16. Registrator vid utrikesexpeditionen 1710-09-23. Assessor i Svea hovrätt 1714-01-02. Adlad 1719-06-25 jämte en av sina styvsöner och sina fyra styvdöttrar, eftersom han själv icke hade några barn (introd. 1720 under nr 1625). Hovrättsråd 1728-03-02. Död 1732-06-11 i Stockholm mycket hastigt och slöt själv sin ättegren. Gift 1715 i Stockholm, efter lysning s. å. 13/3 i Täby kyrka Stockholms län med Margareta Wulf i hennes 2:a gifte (gift 1:o med notarien Georg Lindemeijer, född 1660, död 1701, se Tab. 2), född 1668-10-11, dotter av assessorn Daniel Wulf (fader till kammarrådet Daniel Wulf, adlad Wulfcrona) och Margareta Östman.

Lindemeijerska ättegrenen.

TAB 2

Johan Lindemeijer. Rådsförvant i staden Heilbronn2 i hertigdömet Württemberg. Död 1634. Gift med Catharina Uburlüering.

Barn:

 • Georg Lindemeijer, född 1622-05-12 i Heilbronn. Kom 1647 till Sverige. Blev 1651 borgare och skinnare (körsnär) i Stockholm. Död 1669-12-29. Gift 1653-07-31 med Lucia Wulf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1650 med körsnären i Stockholm Georg Schultz. Gift 3:o 1672-03-03 med guldsmeden därst. Otto Pettersson i hans 1:a gifte, död 1710)2, död 1674, dotter av skräddaren i Stockholm Christoffer Wulf och Lucia Kastens.2

Barn:

 • Georg Lindemeijer, född 16602. Student i Uppsala1 1672-02-09. Notarie vid Södermalms kämnärsrätt i Stockholm. Död 1701. Gift med Margareta Wulf, född 1668-10-11, som sedan gifte sig med hovrättsrådet Johan Kröger, adlad Ehrenadler. Se vidare här ovan.

Barn:

 • Daniel Lindemeijer, adlad Ehrenadler, född 1688. Överste. Se Tab. 3.
 • Catharina Lindemeijer, adlad Ehrenadler, född 1698-01-01 i Stockholm, död ogift 1777-09-11 Kulla-Gunnarstorp och begraven s. å. 16/9.
 • Anna Maria Lindemeijer, adlad Ehrenadler, född 1700. Död ogift.
 • Christina Lindemeijer, adlad Ehrenadler, född 1701, död ogift.
 • Margareta Lindemeijer, adlad Ehrenadler född 1702, död 1749-03-03 i Västerås. Gift 1729-09-23 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Folkärna pastorat i Västerås stift Johan Wulff i hans 1:a gifte (gift 2:o 1745-11-01 med Maria Sofia von Heijne i hennes 1:a gifte, född 1718, död 1781, dotter av Georg Heijne, adlad von Heijne, och Maria Adlerberg)3, född 1698-12-06, i Västerås, död 1756-10-30, i Folkärna prästgård.3

TAB 3

Daniel Lindemeijer, adlad Ehrenadler (son av Georg Lindemeijer, Tab. 2), döpt 1688-07-10 i Nikolai/A. Volontär vid livgardet 1706-09-18. Förare därst.4 1710-05-04. Sergeant därst. s. å. 4. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1711-03-09. Kaptenlöjtnant därst. 1713-03-21. Konfirm.fullm. 1716-12-13. Sekundkapten 1718-06-16. Premiärkapten4 s. å. 13/9. Adlad 1719-06-25. Jämte sin styvfader (med honom introd. 1720 under nr 1625). Kapten vid fältartilleriet 1720-04-05. Kapten vid artilleriet i Finland 1729-05-08. Gick 1742 under varande krig över till ryska armén. Major och kommendant i rysk tjänst. Överste därst. Död i Moskva. Gift 1:o 1714-01-31 i Kyrkefalla socken Skaraborgs län med Anna Christina Uggla, född 1686-08-09 på Rottneros i Västra Sunds socken Värmlands län, död 1723-02-26 Esbjörntorp, dotter av ryttmästaren Gustaf Uggla, och Elisabet Björnberg. Gift 2:o 1725-09-24 i Halmstad med Sofia Ulrika Ishausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövding Anders Dubb, † 1722) död 1764-12-26.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1714-12-22 Ruder å. 31/12.
 • 1. Johan Gustaf. Född 1717-09-15 i Varola socken Skaraborgs län. (död ung?).
 • 1. Anna Christina, född 1719-04-10 i Sventorps socken Skaraborgs län, död 1767-02-26 Kauhola Gift 1:o 1738-06-22 i Tavastehus med mantalskommissarien Erik Johan Bosin, född 1681, död 1747. Gift 2:o med kaptenen och livdrabanten Erik Cristiernin i hans 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1740 med Anna Freijstein från Tyskland. Gift 3:o 1771 i Stockholm med Eva Maria Schylman, född 1725, † 1793. Dotter till statskommissarien Henrik Schylman och Margareta von Glan),5 född 1707 i Stockholm, död 1787-07-24 i Lovisa i Finland.
 • 1. Johan Georg, född 1720. Major. Död 1758. Se Tab. 4
 • 1. Greta, född tvilling 1720-08-25, död s. d.

TAB 4

Johan Georg (son av Daniel Lindemeijer, adlad Ehrenadler, Tab. 3), född tvilling 1720-08-25 i Sventorps socken. Student i Åbo 17386. Styckjunkare vid artilleriet i Sverige. Major i rysk tjänst. Död 1758 av blessyrer, som han erhöll i slaget vid Zorndorf, och utgick med honom ätten. Gift med Anna Catharina Schiönberg.7

Barn:

 • Anna Christina, född 1743-08-09 Nummis [7]

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: