Utterklo nr 849

Från Adelsvapen-Wiki

0849.jpg


Adliga ätten Utterklo nr 849 †

Adlad 1673-09-08, introd. 1675. Utdöd i början av 1700-talet.


1 Um. 2 At (P). 3 At (L).

  • Jöns Eriksson. Handelsman i Stockholm. Medlem av borgerskapets äldste 1603-05-16. Föreståndare för Horns tegelbruk 1604-05-04–1608-05-30, då han invaldes i rådet. Kämnär 1608-05-30–1609-05-05 och 1611-05-04. Rättsfogde 1609-05-05–1610-06-02. Död 1611-08-01. Gift 1601 med Margareta Mattsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1615-12-28 i Stockholm, Nik., med rådmannen Påvel Henriksson, död 1629), död 1641-07-26 och begraven s. å. 1/8 i Storkyrkan

Barn:

  • Anders Jönsson, född 1605-11-18 i Stockholm. Handelsman därst. i kompani med sin styvfader. Kämnär därst. 1632. Rådman 1636 (ed 16/5). Ordförande i kämnärsrätten på Norrmalm 1639. Byggnings- och ämbetsborgmästare i nämnda stad 1668-04-25. Död 1671-01-23 i Stockholm och begraven s. å. 26/2 i Storkyrkan, där hans änka och barn läto över honom uppsätta ett vackert epitafium med latinsk påskrift. 'Han blev efter faderns tidiga död vårdad av styvfadern, som sände honom till räkneskolan i Lübeck, där han gjorde så snabba framsteg, att han inom kort kunde på lediga stunder undervisa sina medlärjungar i räknekonsten, varigenom han samlade sig en liten summa, som förbättrade hans villkor. Övergav icke, då pesten i slutet av 1630-talet gruvligen härjade Stockholm, sitt ämbete liksom de flesta hans ämbetsbröder, vilka flydde undan, utan kvarblev troget på sin post, varför han ock blev angripen av smittan. Han gjorde sig väl känd, både på förståndets och hjärtats vägnar, varför parter voro ganska nöjda att få överlämna sina tvister till hans rättvisa granskning. Alla hans barn, som uppnådde manlig ålder, antogo namnet Utterklou.’ Gift 1629-11-01 med Carin Eriksdotter, född 1614-01-30, begraven 1683-05-06 i Storkyrkan, dotter av borgmästaren i Stockholm Erik Ingemundsson och Margareta Nilsdotter samt styvdotter till statssekreteraren Lars Nilsson, adlad Tungel.

Barn:

  • Johan Utterklou, adlad Utterklo, till Grängshammar i Silvbergs socken Kopparbergs län samt Uttersberg i Heds socken Västmanlands län, som han köpte 1672. Född 1647-08-19 i Stockholm. Student i Uppsala1 1656-01-30 och i Heidelberg 16662. Underlagman i Värmland 1670-07-16. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1673-05-05. Adlad s. å. 8/9 (introd. 1675 under nr 849). Död 1682-02-24 och begraven i Storkyrkan i Stockholm, där hans vapen varit uppsatt. Gift 1672 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Ingrid Boij, döpt 1636-10-17 i nämnda stad Nikolai förs. i Stockholm, död där 1696 (själaringning s. å. 27/1) och begraven s. å. 18/10 i Riddarholmskyrkan, dotter av borgmästaren i Stockholm Anders Boij och Maria Grooth samt syster till assessorn Anton Boij, adlad von Boij.

Barn:

  • Anders, född 1672-12-01 i Stockholm. Student i Uppsala1 1685-07-15. Fänrik vid Västerbottens regemente 1694-06-003. Befann sig i början av år 1703 i Köpenhamn hos farbrodern kommissionssekreteraren därst. Anders Utterklou. Död utomlands under sina resor.
  • Anton, född 1673, död som barn.
  • Maria, född 1674-09-06 i Stockholm, död 1731-09-01 och begraven i Skinnskattebergs kyrka Västmanlands län. Ägde Uttersberg. Gift 1:o 1692-01-10 med överstelöjtnanten Joakim Skyttehielm, i hans 2:a gifte, född 1653, död 1696. Gift 2:o 1697-11-09 med majoren Göran Swebilius, adlad Adlerberg, B, född 1662, död 1706.
  • Catharina, född 1676-06-21 på Uttersberg, död 1705-12-23. Gift 1698-09-08 (eller 1702-12-00) med assessorn Jsak Johansson Enander, adlad Silfverstråle, född 1665, död 1716.
  • Carl, född 1678-04-28 på Uttersberg, död s. å. 14/10 och begraven i Skinnskattebergs kyrka
  • Johan, född 1680-05-02 i Stockholm. Student i Uppsala1 1696-11-29. Uppgives varit kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente, men återfinnes ej i regementets rullor. Död ogift i Rom såsom klostermunk och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.