:

Adlerstolpe nr 1816

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Adlerstolpe nr 1816 †

Adlad 1727-08-03, introducerad 1727. Utdöd 1765-08-28.

Av samma stam som adliga ätterna Feif, och Ehrensparre. Om ättens äldre led se adliga ätten Feif.


  • Donat Feif, adlad Adlerstolpe (son av Donat Feif. se adliga ätten Feif), född 1685-06-02, i Stockholm. Riddarhuskamrerare. Fick lika rang med kamrerarna i kungl. kollegierna 1723-08-13. Adlad 1727-08-03 (introducerad 1727 under nr 1816). Död 1729-08-28. Gift 1711 med Maria Christina Haag, dotter av kommissarien Jonas Haag och Beata Persdotter (Öä IX s. 272, not 1.).

Barn:

  • Beata Sofia, född 1712-05-18, död ogift.
  • Carl, född 1714, död ung.
  • Maria Elisabet, död ung.
  • Hedvig Christina, född 1717, död 1787-07-26 i Stockholm. Gift 1:o med taffeltäckaren Erik Johan Sundell (SRB.). Gift 2:o 1762 med kontrollören vid stora sjötullen i Stockholm Olof Thunborg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Beata Udd, död 1754-04-26) (SRB.), död 1773-06-13.
  • Eleonora Charlotta, död ogift 1757-04-01.
  • Carl Donat, född 1722-05-07. Var 1750 extra ordinarie kanslist vid lilla sjötullen i Stockholm. Död 1765-08-28 i Stockholm och utgick ätten med honom.
  • Utan känd härledning från stamfadern:
  • Sara Elisabet Adlerstolpe. Var 1799 gift med löjtnanten Gustaf Henrik Sigismund Cragius [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: