:

Gyllenållon nr 185

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenållon nr 185 †

Adlad 1594-03-27, introd. 1633. Utdöd 1736-06-29.


1GIr. 2Al. 3Hm. 4KrAB. 5SK. 6Lk. 7Skånska samlingar 1893 III: 3, s. 41–44. 8Pt X, s. 118. 9G.H. Lagfartsprot. för Smål. 1722 (medd. av kantor P. G. Vejde)

TAB 1

Arvid Nilsson, till Medhamra i Hagebyhöga socken, Östergötlands län. Gick 1543 i konung Gustafs tjänst och erhöll s. å. 30/4 konungens brev på underhåll för sig själv Fjärde och fyra hästar1. Fru Ebba Eriksdotters (Vasa) fogde över Alvastra och Skänninge klosters lantbor 1545–15472. Erhöll 1546-10-05 skattefrihet på sin gård Medhamra1. Var slottsfogde på Vadstena slott 1552 i den ordinaries ställe. Fogde i Dal och Lysings härader i Östergötlands län 1553–15632. Slottsfogde på Vadstena slott 1567–15682. Död 1583-05-14 och begraven i Vadstena klosterkyrka. Gift 1:o med Maria, död 1569-03-11 och begraven i Vadstena klos ter kyrka. Gift 2:o med Sigrid Svensdotter.

Barn:

 • Nils Arvidsson, till Medhamra. Född Sandby Var 1583 konung Johan III:s kammartjänare. Erhöll s. å. och 1586 konfirm. på besittningsrätten av Medhamra. Häradshövding i Vifolka härad i Östergötland 1587-06-28. Konfirm. därå 1594-03-26. Adlad 1594-03-27. Slottsfogde på Vadstena slott s. å. 25/4 (tilltr. s. å. 13/5)–15952. Ånyo stadfästad i häradshövdingebeställningen 1598-10-30. Död 1611-05-08 enligt påskriften å hans och hans frus i Hagebyhöga kyrka varande gravsten, som magen, kyrkoherden J. Bruzæus, bekostat. Gift med Barbro Andersdotter, född 1565, död 1614, dotter av ärkebiskopen Andreas Laurentii Bothniensis (Björnram) och hans 1:a fru Anna Michaelsdotter.

Barn:

 • Dordi, död ung och begraven i Hagebyhöga kyrka
 • Carin, död ung och begraven i Hagebyhöga kyrka
 • Brita, död ung och begraven i Hagebyhöga kyrka
 • Anna Nilsdotter Gyllenållon, död 1666. Gift med kyrkoherden i Hagebyhöga pastorat av Linköpings stift Joannes Bruzaeus, född 1600 i Hagebyhöga prästgård3, död där 1661-10-13 och begraven i Fivelstads kyrka s kor, broder till översten Claes Bengtsson Bruzaeus, adlad Kugelhielm.
 • Arvid Nilsson Gyllenållon, född 1593. Ryttmästare. Död 1678. Se Tab. 2.
 • Christina Nilsdotter Gyllenållon. Gift med Nils Eld.

TAB 2

Arvid Nilsson Gyllenållon (son av Nils Arvidsson, Tab. 1), till Medhamra. Född 1593. Blev 1633 på ättens vägnar och med namnet Gyllenållon, efter vapnet, introd. under nr 185. Ryttmästare vid Östgöta ryttare 1633–16354. Var ryttmästare vid adelsfanan 1657. Död 1678-05-06 på Medhamra och begraven s. å. 22/12 Hagebyhöga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1628 med Anna Krumesse från Livland. Gift 2:o 1638 med Brita Ulfsax, död 1677-05-02, dotter av överstelöjtnanten Lennart Persson Ulfsax, och Catharina Stråle af Ekna.

Barn:

 • 1. Magnus. Levde 1655.
 • 1. Nils. Fänrik vid Jönköpings regemente 16534. Död 4 1656-07-16.
 • ?1. Anna (Catharina), till Sandby i Hagebyhöga socken. Levde 1687. Gift 1659-03-02 med löjtnanten Holger Persson i Gertorp [RHG].
 • 2. Anders, född 1644. Major. Död 1713. Se Tab. 6
 • ?2. Arvid, född 1645. Ryttmästare. Död 1714-10-18 i Vadstena och begraven därst. s. å. 21/10. Gift med Dorotea Anrep i hennes 3:e gifte (gift 1:o med ryttmästaren Svenske. Gift 2:o 1673 med ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, i hans 3:e gifte, född 1623, död 1675), levde ännu 1687, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Anrep, natural. Anrep, och Christina Siöblad [RHG].
 • 2. Claes. Var konstapel vid artilleriet 1668–1673. Styckjunkare därst. och kommenderad till Pommern 1674. Löjtnant (?).
 • 2. Nils. Ryttare vid A. Wachtmeisters skvadron i Stade. Kornett vid Uvregementet till häst 1678. I fransk tjänst 1679–1680. Löjtnant. Levde 1693-04-05.
 • 2. Catharina, levde änka 1707. Gift 1:o med kaptenen vid skånska dragonregementet Henrik von Grünewaldt, stupade vid Landskrona 1676. Gift 2:o med ryttmästaren Evert von Klambeck, som levde 1701.
 • 2. Barbro. Gift med löjtnanten Carl Gustaf Holm (Lejonholm), av en adlad men ej introd. ätt.5
 • 2. Christina, född 1652-02-02, död 1692 och begraven 1693-06-21 i Ljungs kyrka Östergötlands län. Gift 1677-10-28 med sin svåger kaptenen vid Smålands regemente Johan Nilsson Leijonholm, född 1653-08-04 Sjöbacka 6
 • 2. Per, född 1660, död 1670-04-07 genom ett vådaskott.

TAB 3

Gustaf (son av Arvid Nilsson Gyllenållon, Tab. 2), till Medhamra. Kom i tjänst som ryttare 1645. Korpral vid Wolmar Wrangels regemente. Kvartermästare därst. Var vid utbrottet av Carl X Gustafs polska krig regementskvartermästare och blev under marschen från Polen till Danmark adjutant. Deltog i bremiska kriget 1665–1666 och beordrades efter dess slut att med ryttmästares tjänst hemföra den kontingent av Östgöta kavalleri som deltagit däri. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente4 1674-02-17. Var äldste ryttmästare vid nämnda regemente 1678. Majors karaktär 1681-02-28. Död 1702-07-10 på Medhamra. 'Hans och hans frus namn. Jämte årtalet 1716, stå på en ljuskrona i Hagebyhöga kyrka, där de äro begravna.'. Gift med Anna Margareta von Stenhoff, död 1711-01-04 på Medhamra.

Barn:

 • Volmar Gustaf. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1699. Sergeant därst. s. å. 10/9. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant s. å. 23/8. Konfirm.fullm. s. å. 31/8. Regementskvartermästare 1703-06-25. Sckundkapten 1705-01-02. Premiärkapten 1708-03-14. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1719-04-21 under fångenskapen i Tobolsk.
 • Anna Margareta, död 1737-02-22 Appleby Gift 1717-06-30 på Medhamra med trumpetaren Daniel Rölling [RHG].
 • Anna Christina, död 1735 på Medhamra och begraven s. å. 13/7. Gift 1706-08-24 i Linköping med Carl Eckerman på Tornby, född 1680, död 1712-12-28.

TAB 4

Leonard (son av Arvid Nilsson Gyllenållon, Tab. 2), född omkr. 1640. Kapten. Död omkr. 1686, innebränd vid en eldsvåda på Hissmåsa gård i Torups socken, Kristianstads län.7. Gift 1:o med Anna Koskull. Gift 2:o med Margareta Kåse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1690-03-12 i Pjätteryds socken, Kronobergs län med löjtnanten Fritz Ruth), född 1652, död 1691-10-03, troligen dotter till Axel Arvidsson Kåse, och hans 1:a fru Bengta Kåse.

Barn:

 • 1. Peter Gustaf, född 1671-02-00 i Småland. Kom i tjänst vid artilleriet 1686-07-15. Var underfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1694 och sergeant vid artilleriet i Jönköping 1696. Styckjunkare 1697. Fänrik 1702. Konfirm.fullm. 1703-06-27. Löjtnant 1706-12-06. Ogift ihjälslagen 1709-02-26 i Oposjnja av kosackbönder.
 • ? 1. Anna Brita, bodde 1745 i Kavlebäck i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift med sin kusin, kornetten Carl Gustaf Gyllenållon, född 1669, död 1708.
 • 2. Johan Carl, född 1675-06-00 Oshult Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1695. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1700-04-30. Sergeant därst. 1702-07-02. Fältväbel 1703-08-26. Sekundfänrik 1705-01-02. Premiärfänrik 1707-01-29. Sekundlöjtnant 1708-07-29. Premiärlöjtnant 1709-01-00. Fången s. å. 28/6 vid Poltava. Ogift ihjälslagen 1711-07-15 i Sibirien av ryska bönder.
 • 2. Arvid Filip, född 1677. Överstelöjtnant. Död 173. Se Tab. 5.
 • 2. Margareta Hedvig, född 1678 på Oshult, död 1749 på Kavlebäck och begraven s. å. 13/11. Gift 1720-04-03 på Medhamra med sergeanten Johan Rödberg.
 • 2. Leonard, född 1679, död 1689-04-17 på Oshult. När det själaringdes för honom sprack den ena klockan i Pjätteryds kyrka

TAB 5

Arvid Filip (son av Leonard, Tab. 4), till Medhamra i Hagebyhöga socken, Östergötlands län och Oshult i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Född 1677 på Oshult. Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1692-12-01. Lärfyrverkare vid artilleriet i Pommern 1694-06-01. Underfyrverkare därst. 1699. Överfyrverkare 1702-10-01 fänrik vid artilleristaten i Stettin 1710-03-11. Löjtnant därst. s. å. 21/5. Konfirm.fullm. 1713-03-31. Kapten vid pommerska fältstaten s. å. 14/4. Konfirm.fullm. 1717-05-06. Major vid artilleriet i Stockholm s. d. Major vid artilleriet i Stralsund 1721-02-25. Erhöll efter sin död överstelöjtnants fullmakt. Död på 1730-talet. Han var kommenderad till försvarsverket i Stockholm skärgård och vid armén i Roslagen 1715, vid fält-artilleriet i Skåne 1716, där han förrättade majorstjänst, och till Norge 1718. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Margareta Reuter af Skälboö i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736-08-24 på Stäholm i Munktorps socken, Västmanlands län, med kaptenen Ernst Christoffer von Wendel, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1757), född 1697, död 1739-11-00 i Hagebyhöga socken, dotter av översten Gustaf Reuter af Skälboö, och friherrinnan Ingeborg Margareta Posse af Säby.

Barn:

 • 1. Agneta Maria9, född 1701, död 1757-10-24 i Växjö. Gift omkr. 1720 med löjtnanten vid artilleriet i Malmö Anders Djurman, död 1747.
 • 2. Arvid Filip, till Medhamra. Född 1713-06-27 på Stäholm i Munktorps socken, Västmanlands län. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1736-06-29 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i familjegraven i Hagebyhöga kyrka.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1716. Död 1800-04-16 Karleby. Gift 1735-08-12 på Stäholm med löjtnanten Hans Sneckenberg, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1773.
 • 2. Brita Lovisa. Gift 1739-08-02 med kaptenen Georg Elias von Heijne, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1777.

TAB 6

Anders (son av Arvid Nilsson Gyllenållon, Tab. 2), till Medhamra i Hagebyhöga socken och St. Ljuna i Rinna socken (båda i Östergötlands län). Född 1644. Page hos konung Carl XI 1660. Avsked 1663. Ryttare vid Lybeckers regemente 1664. Fänrik vid Kronobergs regemente4 1666-03-07. Löjtnant därst.4 1672-07-05. Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente 16744. Kapten därst.4 s. å. 16/11. Major 1684-11-07. Avsked 1700-08-15. Död 1713-09-16 på Medhamra och begraven s. å. 24/9. Gift 1:o 1665-05-30 i Vadstena med Anna Gyllengranat, död 1711, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, och Hermika Gerstendorff. Gift 2:o med Anna Elisabet von Halle, död 1717-12-06 på Medhamra och begraven s. å. 20/12, ?dotter av överstelöjtnanten Joel von Halle, natural. von Halle, och hans 1:a fru.

Barn:

 • 1. Elisabet, döpt 1666-03-31 i Vadstena, död 1693-11-06 Mjölsefall, av våda ihjälskjuten av sin man, och begraven 1695-01-18 i Kisa socken men sedan förd till familjegraven i Hagebyhöga kyrka. Gift 1693-05-07 med furiren vid Östgöta infanteriregemente Constantin Campbell i hans 1:a gifte (gift 2:o 1698-12-16 i Stockholm med Maria Grubbe, född 1671, död 1732-12-06 Kopparbo, dotter av kaptenen Peter Grubbe, och Elisabet Forbes af Lund), född 166(9). [8]
 • 1. Carl Gustaf, född 1669. Löjtnant. Död 1708. Se Tab. 7.
 • 1. Hans Henrik, född 1672-01-09 på Hov i likan. socken Östergötlands län.
 • 1. Brita Christina, född 1682-03-26 på St. Ljuna, död 1748-08-17 på Medhamra. Gift 1724-10-10 Sandby 1670, död 1751-05-01 på Sandby.

TAB 7

Carl Gustaf (son av Anders, Tab. 6), född 1669-11-04 på Hov i likan. socken, Östergötlands län. Konstapel vid artilleriet i Stade 1686. Styckjunkare vid artilleriet i Wismar 1689–1694. Korpral vid Östgöta infanteriregemente 1697-12-00. Rustmästare därst. 1699-09-10. Förare s. å. 20/9. Sergeant 1700-04-30. Fältväbel vid livdragonregementet. Kornett därst. 1703-11-06. Död 1708 om hösten vid polska gränsen [Lk],. Gift med sin kusin Anna Brita Gyllenållon, dotter av kaptenen Leonard Gyllenållon och? hans 1:a fru Anna Koskull. Han hade under äktenskapslöfte med Johanna Andersdotter nedanstående.

Barn:

 • Anna Maria, född 1699, begraven 1768-07-20 i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift 1720-02-26 på Medhamra med sergeanten vid Östgöta kavalleriregemente Anders Kiellman.

Utan känt samband med stamfadern:


 • 1) Arvid Gyllenållon, som förut varit korpral, var 1700-09-05 dragon vid livregementet, var då 40 år gammal och östgöte [At (KrA)].
 • 2) Christina Gyllenållon, död ogift 1710-11-29 på Medhamra och begraven s. å. 5/12 [RHG].
 • 3) Anna Elisabet Gyllenållon, död ogift 1783 och begraven s. å. 23/2 i Västra Ny socken, Östergötlands län, 87 år gammal [RHG].
 • 4) Anna Elisabet Gyllenållon. Gift 1719-06-28 i Ystad med föraren vid Upplands femmänningsinfanteriregemente Johan Ernst Handkie.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: