:

Pihlhielm nr 1654

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pihlhielm, nr 1654 och släkten Pihl

Pihlhielm, Adlad 1719, utdöd 1770

TAB 1

Baltzar Pihl, död 1665. Gift omkring 1650 med Margareta Graff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1666 med Mårten Bendorf), begraven 1673-10-25, dotter av rustmästaren vid kungliga slottet i Stockholm och inspektören över alla faktorier i Sverige Melchior Graff och hans 2:a hustru Ingrid Mårtensdotter Svenska ättartal.

Barn:

 • Ingeborg Pihl, född 1651, död 1708. Gift omkring 1672 med sämskmakaren i Stockholm Veit Hubert (d. 1734) Svenska ättartal
 • Märta Pihl, född omkring 1654, död 1731. Gift 1:o 1673-05-06 med sämskmakaren Henrik Buckou (d. 1679). Gift 2:o 1679 med mässingslagaren Henrik Kohl (d. 1691). Gift 3:o 1695 med guldsmedden, bankovärdie Veit Engelhardt Schröder (d. 1710) Svenska ättartal
 • Melchior Pihl, född 1657, död före 1663
 • Balzar Pihl, född 1658, död 1731. Se Tab. 2
 • Margareta Pihl, född 1661. Gift 1679-11-26 med sämskmakaren Johan Hintz
 • Melchior Pihl, född 1663, levde 1680
 • Maria Pihl, född 1665 (postuma), död 1710

TAB 2

Baltzar Pihl, född 1658, död 1731. Sämskmakarålderman i Stockholm. Gift 1686 i Stockholm med Anna Fust, (d 1722-08-22) dotter av mässingslagaren vid Avesta bruk Johan Fust.

Barn:

 • Johan Pihl, adlad Pihlhielm, född 1687, död 1758. Se Tab. 3
 • Melchior Pihl, född 1692, död 1771 Se Tab. 4
 • Balzar Pihl, född 1693 Se Tab. 7
 • Margareta Pihl, född 1696, död 1730 i Åbo. Gift 1714 med perukmakaren i Stockholm och Åbo Johan Hackman.

TAB 3

Johan Pihl, adlad Pihlhielm (son av Baltzar Pihl Tab, 2), född 1687 i Stockholm. Volontär vid bergsbataljonen 1708. Fänrik därst. s. å. Löjtnant 1709. Löjtnant vid livdragonregementet 1712-02-09. Avsked. Frivillig vid svenska armén i Tyskland. Kaptens karaktär 1713. Stabsadjutant 1718. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente s. å. 25/11. Konfirm.fullm.1719-05-22. Adlad s. å. 8/9 (introd. 1720 under nr 1654). Avsked 1719-09-30. Livdrabant 1720-06-23. Överadjutants karaktär 1721-07-29. Överinspektör vid stora sjötullen i Skåne 1722-06-11. Kaptens indelning vid karelska dragonregementet 1728-06-27. Major. Avsked 1741-11-04. Avskedet konfirmerat 1744-10-23. Död 1758. ‘Han bevistade slaget vid Gadebusch i dec. 1712 samt strax därefter träffningen vid Fredriksstad i Holstein jämte åtskilliga partier och kommenderingar samt förhöll sig så väl därvid att han bland annat blev av fältmarskalken Stenbock ombetrodd att överföra några angelägna brev från Tönningen, som. av de allierade var till lands och sjöss blockerad, till k. rådet, greve Maur. Vellingk i Hamburg, vilka brev han mitt igenom fientliga armén framförde, men blev på återresan av de danska uppsnappad och fången förd till Glückstadt, ur vilken fångenskap han själv frigjorde sig. Blev åter fången, då han ärnade sig till Sverige genom Sachsen, Schlesien och Polen, och denna gången i Graudentz i sistnämnda land, där han förråddes och bortfördes av Sjeremetievs armé, men lyckades ånyo undkomma, då han från Danzig följde engelska och holländska handelsflottorna till Hälsingör, varifrån han kom över till Hälsingborg. Deltog även i norska fälttåget 1718.'. Gift 1709 med Catharina Helena Ridderborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1700-02-15 med kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg, död 1708), född 1681, död 1751-04-04 i Drothems socken, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Jakob de Maré, adlad Ridderborg, och Anna Laurin.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1710, död 1724 i Hälsingborg, nedsatt i därvarande stadskyrkan s. å. 13/11 och begraven 1725-02-00
 • Baltzar, född 1712-04-25 Jämsjö. Volontär vid livgardet 1726-02-23. Rustmästare därst. s. å. 10/5. Förare vid karelska dragonregementet 1729-07-10. Sergeant därst. 1737-03-15. Korprals indelning vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1744-07-19. Sergeant därst. 1747. Kornett 1760-10-14. Löjtnant 1762-06-23. Kaptens avsked 1770-02-14. Död ogift s. å. 24/11 på sin gård Hylta i Tenala socken i Finland samt slöt ätten. Han bevistade bland annat slaget vid Villmanstrand den 23 aug. 1741.

TAB 4

Melchior Pihl (son av Baltzar Pihl Tab, 2), född 1692, död 1771. Sämskmakarålderman i Stockholm. Gift 1720 med Maria Schultz

Barn:

 • Brita Maria Pihl, född 1721. Gift 1736 med linkrämaren i Stockholm Eric Ericsson Norling
 • Johan Pihl, född 1722, död 1798 Se Tab. 5
 • Georg Pihl, född 1724, död före 1764
 • Margareta Pihl, född 1725, död före 1822. Gift 1:o 1756 med körsnär Johan Rothermund. Gift 2:o 1776 körsnärsålderman Carl Jonas Humbla.
 • Ulrica Pihl, född 1726, död 1752. Gift med sidenfabrikören Jean Baptist Oije
 • Melchior Pihl, född 1730, död före 1764
 • Carl Fredrik Pihl, född 1742, död ogift 1805. Karduansmakarålderman i Stockholm.
 • Hedvig Sophia Pihl, född 1744, död 1822. Gift 1775 med körsnär Anders Barck

TAB 5

Johan Pihl son av Melchior Pihl Tab, 4), född 1722, död 1798. Karduansmakare i Stockholm. Gift med Fredrika Ankarlin i hennes första gifte (omgift med bryggaren Nils Delin), dotter av vinskänk Anders Ankarlin och Christina Möller.

Barn:

 • Johan Adolf Pihl Se Tab. 6
 • Christina Maria Pihl, född omkring 1767, död före 1822
 • Lovisa Fredrika Pihl, född omkring 1773, levde ogift 1805 i Vassunda (C).
 • Hedvid Sophia Pihl, född omkring 1776, levde ogift 1805 i Stockholm, död före 1822.

TAB 6

Johan Adolf Pihl son av Johan Pihl Tab, 5), levde 1822. Gift med Anna Christina Dahlberg (född 1787, död 1821)

Barn:

 • Anna Christina Pihl, levde 1821
 • Johan Adolph Pihl, född 1815, levde 1821

TAB 7

Balzar Pihl (son av Baltzar Pihl Tab, 2), född 1693. Handelsman.Gift med Elisabeth Titze.

Barn:

Märta Pihl, född 1728 i Stockholm

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Örnberg: Svenska ättartal

: