:

Laurin nr 926

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Laurin nr 926 †

Adlad 1678-02-23, introd. 1680. Utdöd 1698-01-01.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lagerström, och den adopterade grenen av adliga ätten Klöfverfelt.

Litteratur: A. Kinberg, Slägten Laurin (1886).


1Hm. 2Srr. 3KrAB.

TAB 1

Lars Olofsson. 'Skall varit härkommen av gammal god adel, som i vapnet förde ett lagerträd i rött fält'. Fogde över de k. arvgodsen i Östergötland 1578, i Hammarkind 1578–1587, i Memming 1588–1590 och ånyo i Hammarkind 1598–1599. Slottsfogde på Stegeborgs slott. Död 1606-02-13 och ligger jämte sin hustru begraven i Söderköping. Gift med Helena Johansdotter, död 1608-02-16 [A1].

Barn:

  • Laurentius Laurentii Laurinus senior, född 1577 i Söderköping. Student i Uppsala 1594. Mag. i Wittenberg 1602-10-19. Konrektor vid Söderköpings skola 1603. Rector scholae därst. 1604-11-15. Kyrkoherde i Häradshammars och Jonsbergs församl:s pastorat av Linköpings stift 1609. Prost 1620. Död blind 1656-11-22. 'Han var en god latinsk poet samt har av trycket låtit utgå flere skrifter, bland annat en krönika över Sveriges konungar, allt ifrån Magog. Hans porträtt finnes i Häradshammars kyrka s sakristia'. Gift 1:o 1605 med Margareta Larsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med domprosten i Linköping Johannes Canuti Trelogius, född 1559 i Ringarums prästgård, Ög., död 1603 i pesten)1, född 1570, död 1620-07-22, dotter av konung Johans befallningsman i flera olika östgötska fögderier, sedan proviantmästaren i Öster- och Västergötland samt Småland, Lars Joensson och Kerstin Jakobsdotter. Gift 2:o 1621-06-24 med Elisabet Ungia, död 1651-07-07, dotter av superintendenten i Kalmar, mag. Johannes Ungius och hans 1:a hustru Helena Månsdotter.1

Barn:

  • 1. Johan Larsson Laurinus, född 1609. Rådman. Död 1686. Se Tab. 2.
  • 1. Laurentius Laurentii Laurinus junior, född 1613. Prost. Död 1672. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Larsson Laurinus (son av Laurentius Laurentii Laurinus senior, Tab. 1), född 1609-06-01. Student i Uppsala 1630-09-09. Disp. s. å. Auditör 1634. Lagläsare i 12 härader i Uppland 1637. Vårdskrivare i Stockholm2 1640-08-18. Notarie i stadskämnärsrätten 2 1648-05-12. Stadsnotarie 1652. Rådman 1655. Avsked på grund av ålder och sjuklighet 1678. Död 1686-05-09 i Stockholm och begraven s. å. 20/6 i Maria kyrka. 2. Gift 1:o 1640 med Emerentia Roches, begraven 1655-08-10 i Maria kyrka 2, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Paul Roches d. ä. Gift 2:o 1656-01-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm 2 med Margareta Johansdotter Utter, död 1710.

Barn:

  • 2. Magnus Laurin, adlad Lagerström, född 1666 död 1736. Se adliga ätten Lagerström, Tab. 1.

TAB 3

Laurentius Laurentii Laurinus junior (son av Laurentius Laurentii Laurinus senior, Tab. 1), född 1613-08-27 i Häradshammars prästgård. Student i Uppsala 1631-03-06. Mag. i Wittenberg 1639, varefter han fortsatte sina utrikes resor och blev därunder poëta laureatus cæsareus samt återkom hem 1641. Eloquentiae och poëseos lektor vid Linköpings gymnasium 1642. Prästvigd 1643-08-22. Logices lektor 1644. Historiarum och moralium lektor 1650. Förste teologie lektor och kyrkoherde i Skeda pastorat 1657. Tillika poenitentiarius publicus 1656. Kyrkoherde i Söderköping 1659-08-03. Kontraktsprost s. å. Död 1672-11-20 under riksdagen i Stockholm [Hm]. Gift 1641-06-19 med sin styvmoders systerdotter Helena Wallerius, född 1620, begraven 1695-10-27, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Lars Wallerius och Catharina Ungia.

Barn:

  • Christophorus Laurinus, född 1642. Prost och kyrkoherde. Död 1702. Se Tab. 4.
  • Johan Laurin, adlad Laurin, född 1643. Överste. Död 1698. Se Tab. 5.

TAB 4

Christophorus Laurinus (son av Laurentius Laurentii Laurinus junior, Tab. 3), född 1642-06-30 i Linköping. Student i Uppsala 1665-10-03. Mag. 1679-12-16. Rektor i Söderköping 1682. Kyrkoherde i Törnevalla pastorat av Linköpings stift 1691. Kontraktsprost s. å. Preses vid prästmötet 1699. Död 1702 [Hm]. Gift 1:o 1679 med Maria Widman, död 1694-07-15, dotter av kyrkoherden i Alsike pastorat av Uppsala ärkestift Johannes Widman och Lisbet Laurin. Gift 2:o 1696 med Margareta Sondel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kontraktsprosten och kyrkoherden i Husby-Sjutolfts pastorat av Uppsala ärkestift Anders Jäger i hans 1:a gifte, död 1730), född 1672-03-10, var död 1712, dotter av kyrkoherden i Håtuna pastorat av nämnda stift Nils Sundelius och Christina Johansdotter Achrælius [Hm].

Barn:

  • 2. Nils Laurin, född 1697-02-28 i Törnevalla prästgård 1. Mönsterskrivare vid livregementet till häst 1709-11-00. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1713. 2. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1716-03-30. Sekundkornett därst. s. å. 12/7. Sekundlöjtnant 1718-06-26. Kapten vid Kronobergs regemente 1732-09-06. RSO 1748-11-07. Avsked 1749-05-09. Död 1751. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 samt norska kampanjerna 1716 och 1718. Gift med Sofia Elisabet Bennersten, dotter av tullförvaltaren i Kalmar Anders Bennersten och Sofia Hansdotter Bergman.

Barn:

  • Anders Christoffer Laurin, adlad och adopt. Klöfverfelt, född 1718, död 1788. Se ad 1. ätten Klöfverfelt, Tab. 4.

TAB 5

Johan Laurin, adlad Laurin (son av Laurentius Laurentii Laurinus junior, Tab. 3), till Kålstad i Risinge socken Östergötlands län. Född 1643-04-26 (1645-04-21 enl. huvudbaneret i Risinge kyrka ). Värvad till soldat vid guvernören i Brüssel Duc de Wilhermosas regemente 1661. Avsked därifrån 1662 och gick såsom gemen till Ostindien, där han gjorde tjänst i tre år. Återkom till Sverige 1668. Amiralitetslöjtnant 1670. Sedan båtsman och slutligen kapten, än till sjöss, än till lands, i holländsk tjänst. Avsked ur holländska tjänsten vid krigets utbrott mellan Sverige och Holland. Kapten vid överste John Mels regemente i Karlsburg. Kommendant på Gullbergs skans 1676. Major vid prins Carls livregemente 1677-02-05. Kommendant på Ny-Älvsborg s. å. Adlad 1678-02-23 (introd. 1680 under nr 926). Kommendant på Hedvigsholms skans vid Marstrand 1679-10-29. Major vid svenska livregementet till fot 3 1680-06-01. Överstelöjtnant, vid Västgötadals regemente 1691-12-27. Överste och kommendant på Marstrand 1693-12-31. Död 1698-01-01 på Kålstad och slöt själv sin adl. ätt samt begraven s. å. 3/7 i Risinge kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med en holländska. Gift 2:o före 1679-11-25 med Ingeborg Roches, död 1705 på Kålstad och begraven s. å. 7/6 i Risinge kyrka, dotter av rådmannen i Göteborg Paul Roches och Marina N. N.

Barn:

  • 1. Christoffer, död barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: