Von Block nr 1603

Från Adelsvapen-Wiki

1603.jpg


Adliga ätten von Block nr 1603 †

Adlad 1719-05-20, introd. 1720. Utdöd 1843-02-23.

Urgammal mecklenburgsk adlig ätt, känd sedan 1300-talet, då en Klas Block omtalas bland fetaliebrödernas huvudmän och Albrekts av Mecklenburg anhängare i Stockholm. Flera av släktens medlemmar sägas på sin tid hava beklätt framstående ämbeten i Österrike, Sachsen, Hannover och Hessen [Bbl]. -- Den siste manlige medlemmen, död 1843, blev redan 1800 förklarad adelskapet förlustig. Namnet fortlever därigenom att innehavaren av fideikommisset Broxvik skall skriva sig von Block. Nuvarande innehavaren skall skriva sig Taube von Block.


1Um. 2Blr. 3Hm. 4SK. 5SRB

TAB 1

Martinus Blockius (son av en överste Block och Dorotea Rosenberg, vilka bägge dogo 1631, samt sonson av en general Block i kejserlig tjänst, gift med en von Schwerin), född 1627 i Holstein. Blev uppfostrad genom hertiginnans av Holstein försorg. Kom 1654 med drottning Hedvig Eleonora till Sverige. Skolpräst i Lund 1661. Til. magister i Uppsala 1664. Bibliotekarie hos greve Magn. Gabr. De la Gardie 1665. Hovpredikant hos änkedrottningen s. å. 17/11. Kungl. hovpredikant och biktfader 1666-11-06. Kyrkoherde i Riddarholmsförsamlingen i Stockholm samt Bromma 1674-01-05. Död i Stockholm 1675-02-02 och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1668 i Stockholm med Ursula Lilliestierna, till Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1676-04-04 med superintendenten på Gotland Petrus Olavi Stjernman, född 1642-03-29 i Uppsala, död 1692-05-09 i Visby), död 1722 och begraven i Sjösås kyrka s sakristia, dotter av Jöns Bosson Bjugg, adlad Lilliestierna, och Ingeborg Ulf af Korsnäs, nr 56.

Barn:

 • Magnus Gabriel Block, adlad von Block, född 1669-04-25 i Stockholm. Student i Uppsala1 1679-10-23. Kabinettssekreterare hos storhertigen i Florens 1696--1698. Kanslist i kungl. svenska kansliet 1700. Promoverad med. doktor i Harderwijk 1702. Provinsialläkare i Östergötland 1704-04-04. Tillika brunnsläkare vid Medevi. Adlad 1719-05-29 (Introd. 1720 under nr 1603). Assessor i collegium medicum 1719-06-15. Rikstranslator med kansliråds värdighet 1720-08-03. Död hastigt 1722-04-16 i Söderköping och begraven i S:t Lars kyrka i Söderköping, varest hans vapen uppsattes [Bbl]. 'Han disputerade vid 22 års ålder i Rom, bevisande först katolska religionens företräde och sedan den luterskas ypperlighet, vilket förskaffade honom en kardinals ynnest och därefter tjänst hos storhertigen. Uppfann 1708 Himmelstalunds hälsobrunn. Hade s. å. anbud att bliva assessor i Göta hovrätt och bidrog 1710 till pestens hämmande i Norrköping, vilken farsot han var så säker på att kunna bota, att han erbjöd 10 rdr för varje person, som dog under hans hand, om han däremot fick hälften för var och en, som han återbragte till hälsan.' Gift 1700-06-12 med Anna Christina Düben i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733-11-06 på Broxvik i Häradshammars socken, Östergötlands län, med assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum, i hans 3:e gifte, född 1675, död 1763), född 1676, död 1763-04-14 Smedby, dotter av hovkonditorn Hans Georg Düben och hans 2:a hustru, Maria de Besche, samt kusin till herrarna Düben, som blevo adlade von Düben.

Barn:

 • Achilles Gabriel, född 1701. Överste. Se Tab. 2
 • Martinus, född 1703, död s. å.
 • Anna Maria, född 1706-12-00, död 1709.
 • Hedvig Charlotta, född 1708-03-25, död 1725-07-10 på Broxvik.
 • Ulrika, född 1710-03-10, död 1741-02-03, i Söderköping. Gift 1727-06-06 med sin broders svåger, överstelöjtnanten Jakob Ridderborg, född 1687. död 1745.
 • Anna Christina, född 1713-05-28, död 1717.
 • Carl Jakob, till Broxvik, vilket kommit från hans mormors far i född 1720-08-24. Student i Uppsala1 1734-03-27. Kammarherre. Död ogift 1802-02-11 i Söderköping, sedan han gjort Broxvik, som han fick 1754, till fideikommiss för sin systers sonson, majoren Jakob Carl Ridderborg, vilken därför skulle kalla sig Ridderborg von Block, ävensom stiftat pensioner för adliga änkor och döttrar.

TAB 2

Achilles Gabriel (son av Magnus Gabriel Block, adlad von Block. Tab. 1), född 1701-07-12 i Stockholm. Volontär vid sachsiska regementet 1717. Furir vid sachsiska regementet 1718. Sergeant 1719. Fänrik 1720-04-05. Expektantsfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1721. Livdrabant 1722-01-31. Avsked 1723-07-20. Kapten vid Österbottens regemente. Gick 1742 i rysk tjänst, där han blev överste. Död i Ryssland. Gift 1724-09-00 med Hedvig Sofia Ridderborg, född 1695, dotter av ryttmästaren Jakob de Maré, adlad Ridderborg, och Anna Laurin.

Barn:

 • Anna Maria, född 1725-07-22 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län, död 1730-01-22.
 • Jakob Magnus, född 1726-08-16 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län. Gick i engelsk tjänst.
 • Hedvig Ulrika, född 1727-12-18 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län, död 1790-07-05 i Karlstorps socken, Jönköpings län. Gift med vice korpralen vid livdrabantkåren Johan Alexander von Johnstone, född 1725-05-21, död 1802-12-09 på St. Segerstad i Reftele socken, Kronobergs län.
 • Fredrika Eleonora, född 1729-07-07 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län, död s. å. 24/8, på Bjärby.
 • Anna Christina, född 1731-11-14 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län, död 1816-11-17. Gift med kvartermästaren vid Smålands kavalleriregemente Johan Falkberg, född 1728-08-28, död 1798-10-26 i Eksjö.
 • Maria Elisabet, född 1733-03-28 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län, död s. å. 11/4 på Bjärby.
 • Carl Gabriel, född 1735 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län. Ryttmästare. Död 1782. Se Tab. 3
 • Mårten Lorentz, född 1736 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län. Kornett. Död 1798. Se Tab. 4

TAB 3

Carl Gabriel (son av Achilles Gabriel, Tab. 2), född 1735-04-12 på Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län. Antagen i krigstjänst 1749. Furir vid Kalmar regemente 1758. Livdrabant 1762-03-09. Löjtnant i armén 1766-11-19. Avsked som livdrabant 1770-10-16. Ryttmästare. Död 1782-02-15 i Söderköping. Gift 1763 med Hedvig Sofia Brandtberg, född 1738, död 1798-07-26, i Söderköping, dotter av ryttmästaren vid livregementet till häst2 Arvid Brandtberg och Anna Catharina Isopedia.5

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1763-01-08 Libbhult, död 1792-01-26 i Drothems socken, Östergötlands län. Gift 1790-12-03 i Söderköping med kaptenen vid 2. livgrenadjärregementet Johan Herman Fahlstedt, född 1746-06-28, död 1818-05-21.
 • Sofia Catharina, född 1768-05-27. Gift 1:o 1792-09-09 i Tingstads kyrka Östergötlands län med kyrkoherden i Tingstads pastorat av Linköpings stift Magnus Palmblad, född 1728-08-03 i Karlshamn, död 1798-05-02 i Tingstads prästgård3. Gift 2:o 1799-05-03 med stadsingenjören i Norrköping Adolf Albrekt Edman, född 1770-09-25, död 1802-02-15 i Norrköping. Gift 3:o med kammarskrivaren J. O. Wetterling.
 • Carl Jakob, född 1769-11-01 i Stockholm, död i Stockholm 1770 i och begraven s. å. 7/11 i Jakobs förs.

TAB 4

Mårten Lorentz (son av Achilles Gabriel, Tab. 2), född 1736-12-16 i Bjärby i Kuddby socken, Östergötlands län. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Kornett. Död 1798-09-21 i Borgholm och begraven s. å. 25/9. Gift 1:o 1765-05-18 i Stockholm med Hedvig Salmoon, född 1746, död 1814-05-17 Holma, dotter av lagmannen i Östergötland Isak Salmoon, adlad Salmoon 1747 men ej introd., och hans 1:a fru Brita Christina Westring4. Gift 2:o 1785-26-04 i Torslunda kyrka på Öland med Anna Catharina Wahlbom i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid artilleriet Sven Schallin, född 1707, död 1783-04-02), född 1726, död 1802-01-25 på Kåtorp i Torslunda socken, Kalmar län.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1766-03-07 på Karryd i Sjösås socken, Kronobergs län, död 1812-08-07 på Kåtorp. Gift 1789-07-19 på Klocketorp i Djursdala socken, Kalmar län med sjöfaranden Olof Fredrik Schallin, född 1761-01-09 i Torslunda socken, död 1812-06-27 på Kåtorp.
 • 1. Gabriel Jakob, född 1767-10-24 på Karryd. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1784-09-20. Transp. till Flemings regemente 1787-05-30. Avsked 1789-03-25. Rekryt vid Svea garde. Förklarad adelskapet förlustig 1800-08-18. Död 1843-04-23 Frohult barnlös, och utgick med honom ätten.
 • 1. Lovisa Albertina, född 1769, död 1770-12-25 Hulta
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1772-09-11, död 1773-11-09 Skålsjögla
 • 1. Isak Lore'ntz', född tvilling 1774-11-13 i Kråkshults socken, död 1775-05-13 på Skålsjögla.
 • 1. Ulrika Eleonora, född tvilling 1774-11-13 på Skålsjögla, död 1817-06-10 på Holma rusthåll i Hultsjö socken, Jönköpings län. Gift med fanjunkaren Adolf Fredrik Pihl, född 1770-01-23, död 1818-02-05 på Holma.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.