De Maré nr 2332

Från Adelsvapen-Wiki

2332.jpg

Adliga ätten de Maré nr 2332

Adlad 1860-05-04 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

de Maré A233200.png

TAB 1

Anders Baltzar de Maré, adlad de Maré, (son av Jakob Gustaf de Maré, se adliga ätten Ridderborg, tab 2). Född 1798-03-09 i Stockholm. Student i Uppsala 1814. Kansliexamen 1817. Hovrättsexamen s. å. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen s. å. Kopist 1818-12-17. Protokollssekreterares n. h. o. v. 1822-06-05. Ledamot av borgarståndet från 1840 års riksdag. LLA 1851. RNO 1852-04-23. Ledamot av kommittén angående förbättrad skogshushållning 1855-06-20. KVO 1859-04-02. Ordförande i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1859-03-05–1865-01-28. Adlad 1860-05-04 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 31/7 under nr 2332). Ordförande i nämnda läns landsting 1865–1866. Hedersledamot av nämnda hushållningssällskap 1866-01-29. Kmstk VO 1869-07-29. HLLA 1870-06-03. Död 1882-09-06 Marieholm. Han ägde Ankarsrums, Toverums och Eds järnbruk samt Vinäs och Marieholm, de båda förstnämnda i Hallingebergs och Locknevi snr, de senare i Västra Eds socken (alla i Kalmars län.). Gift 1823-07-01 i Stockholm med Anna Maria Nordenström, född 1806-10-10 Lugnsbo, död 1886-12-20 i Västervik, dotter av lagmannen Emil Nordenström och Anna Helena Noréus.

Barn:

 • Gustaf, född 1825. Bruksägare. Död 1882. Se Tab. 2
 • Anna Emma Maria, född 1826-08-11 på Ankarsrum, död där 1838-12-08 och begraven i familjegraven vid Ankarsrums bruk.
 • Alfred Bernhard, född 1831. Bruksägare. Död 1898. Se Tab. 8.
 • Emil Baltzar Teodor, född 1833-12-26 på Ankarsrum. Fanjunkare vid Smålands husarregemente 1850-01-28. Officersexamen 1851-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/7. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855. Avgången 1856. Löjtnant därst. 1861-07-05. Död ogift 1863-11-20 i Västervik och begraven i familjegraven vid Ankarsrum.

TAB 2

Gustaf, (son av Anders Baltzar de Maré, adlad de Maré, tab 1), född 1825-01-14 på Ankarsrum. Student i Uppsala 1842. Genomgick Degebergs lantbruksskola 1845–1847. Disponent på Toverum 1847. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1867–1868. Vice ordförande i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1864 och dess ordförande 1870. Ledamot av rikdagens 1. kammare 1868–1879. KVO1kl 1871-12-18. Ordförande i Kalmar läns norra landsting 1872. LLA 1874. Ledamot av kommittén angående förändrad lagstiftning i fråga om utgörande av väghållningsbesväret på landet 1876-11-24. Ledamot i Västervik-Hultfreds järnvägs styrelse 1880. Död 1882-04-04 Nygård samt begraven i familjegraven vid Ankarsrum. Arrenderade jämte bröderna 1861–1870 Ankarsrum och Toverum. Ägde tillsammans med brodern Nygård 1862–1882 samt Ankarsrums och Toverums järnverk 1870–1882. Gift 1849-09-06 i Uppsala med grevinnan Henriette Christina Cronstedt, född 1825-03-24 i Stockholm, död 1894-10-23 i Linköping och begraven i familjegraven vid Ankarsrum, dotter av konteramiralen, greve Claes August Cronstedt, och friherrinnan Margareta Charlotta Cederström.

Barn:

 • August Hugo Baltzar, adelsman vid farfaderns död 1882, född 1850-06-12 på Toverum. Student i Uppsala 1870. Elev vid bergsakademien i Leoben i Österrike 1870–1873. Extra elev vid bergshögskolan i Stockholm 1873. Disponent på Toverum 1877. Ledamot av Kalmar läns norra landsting 1888. Ledamot av Östergötlands hypoteksförenings styrelse s. å. RVO 1892-01-21. Död ogift 1897-12-06 på Marieholm, som han ägde.
 • Otto Gustaf, född 1851. Bruksägare. Död 1929. Se Tab. 3.
 • Torgny, född 1853. Före detta överste. Se Tab. 5.
 • Alfred Henrik, född 1860. Hovmarskalk. Död 1937. Se Tab. 7.
 • Carl Garibaldi, född 1861-05-03 på Toverum. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1879-04-25. Mogenhetsexamen 1880-05-21. Elev vid krigsskolan s. å. 24/7. Utexaminerad 1881-10-28. Underlöjtnant s. å. 18/11. Ordonnansofficer vid 2. (armé) fördelningen 1888-11-18. Löjtnant 1889-09-05. Adjutant vid nämnda arméfördelning 1893-03-08. Kapten i armén 1901-04-26. RSO 1902-12-01. Kapten i nämnda regemente s. å. 5/12. Av k. m:t förordnad ledamot i styrelsen för Västervik-Åtvidaberg-Bersbo jämvägsaktiebolag 1905–1925. Major vid regementet 1909-12-31. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1911-06-09. Död 1930-03-25 i Oscars förs, Stockholm ]], begr. i Hallingsberg, Kalmars län. Gift 1889-06-09 i Göteborg med Harriet Vilhelmina Kjellberg, född 1869-07-11 i nämnda stad, död 1922-12-27 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Carl Ossian Kjellberg och Ingeborg Arnoldsson.
 • Henriette Maria Margareta, född 1862-12-03 på Nygård. Gift 1883-04-23 med kammarherren Hans Filip Stjernsvärd, född 1850, död 1909.

TAB 3

Otto Gustaf, (son av Gustaf, tab 2), adelsman vid äldre broderns död 1897. Född 1851-10-01 Toverum. Genomgick Ryssbylunds lantbruksskola 1870–1871. Studerade lantbruk i Brandenburg 1871–1872, i Schlesien 1872–1873 och i Halle 1873–1874. Arrenderade Viby i Östra Ryds socken, Östergötlands län 1875-03-14–1880-03-14 och Mauritzholm i Örtomta socken, Östergötlands län 1879-03-14–1914. Ordförande i IV. hästpremieringsdistriktet sedan 1900. Suppleant i remonteringsstyrelsen sedan 1904. RVO 1907-06-06. RNO 1922-11-25. Äg. villa Granbo vid Kimstad i likanämnd socken, Östergötlands län. Död 1929-11-20 i Linköping och begr. i Hallingebergs socken, Kalmars län (Kimstads förs, Östergötlands län, db). Gift 1879-07-07 på Ottenby på Öland med grevinnan Hillevi Posse, född 1857-02-15 Stävlö, död 1889-10-13 på Mauritzholm, dotter av hovstallmästaren greve Fredrik Salomon Albrekt Mauritz Posse, och Eva Charlotta Vilhelmina Henrietta Ramsay.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Baltzar (Gösta), född 1880-05-29 på Mauritzholm, liksom syskonen. Bosatt i Argentina. Död 1933-05-00 i Asunsion i Sydamerika.
 • Eva Maria Henrietta, född 1881-09-03. Död 1931-12-08 (1931-12-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm db 272) i Lidingö och begr i Hallingebergs socken, Kalmars län.
 • Arvid Otto Alfred, född 1883. Mayordomo. Se Tab. 4.
 • Bertil, född 1884-08-18. Reservofficersexamen vid Karlberg 1908-08-29. Underlöjtnant i Norrlands artilleriregementes reserv 1909-12-31. Löjtnant därst. 1914-10-16. Död 1917-06-17 på Malmslätt till följd av olyckshändelse vid fältflygning (Kärna förs, Östergötlands län, db).
 • Margareta Charlotta (Greta), född 1886-10-01 i Örtomta förs, Östergötlands län. Anställd i aktiebolag Göteborgs bank i Stockholm.
 • Brita Eleonora, född 1888-10-02 i Örtomta förs, Östergötlands län. Gift 1918-09-13 på Villa Granbo vid Kimstad (Kimstads förs Östergötlands län, vb) med rektorn vid Solbacka läroverk, verkst, direktören i aktiebolag Lantläroverk, filosofie mag. Johan Alfred Enlund, född 1891-02-01 i Söderhamn

TAB 4

Arvid Otto Alfred, (son av Otto Gustaf, tab 3). (Adelsman vid broderns död 1933), född 1883-04-12 Mauritzholm. Mayer dome på Estancia El Infernio i provinsen Santa Fé i Argentina. Arr. Estancia "Les Paraises" (Gerchs, F. C. S. Argentina). Gift 1908 med Alcira'' Escuberri född 1887-05-17 i provinsen Santa Fé, Argentina, dotter av Pedro Eduardo Escuberri och Nicolasa Agilera.

Barn:

 • Carmen Alcira, född 1908-10-28 i provinsen Santa Fé, Argentina . Gift 1937-08-30 med lantbrukaren Santiago Lisarte, född 1912-07-21, arrendator
 • Brita Hillevi, född 1912-03-15 i provinsen Santa Fé, Argentina. Gift 1938-03-16 med tjänstemannen i Jordbruksministeriet i Buenos Aires Samuel Romero, född 1904-03-08, anställd vid Jordbruksministeriet i Buenos Aires
 • Otto Alfonso, född 1915-10-18 i provinsen Santa Fé, Argentina
 • Pedro Gustavo, född 1917-08-30 i provinsen Santa Fé, Argentina. Död 1918-06-29.
 • Carlo Antonio, född tvilling 1921-04-01 i provinsen Santa Fé, Argentina. [
 • Enrique Alejandro (Aljander?), född tvilling 1921-04-01 i provinsen Santa Fé, Argentina.
 • Alfonse Salvador, född 1923-05-16 i provinsen Santa Fé, Argentina. Död i Argentina. Gift med Blanca Esther Gonzales.

TAB 5

Torgny, (son av Gustaf, tab 2), född 1853-05-05 Toverum. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. Utexaminerad 1874-04-17. Underlöjtnant i Smålands husarregemente s. å. 24/4. Löjtnant 1884-10-03. Gymnastik- och ridlärare vid ridskolan å Strömsholm 1884–1887. Ryttmästare 1893-05-06. Stadsfullmäktig i Eksjö 1893. RSO 1894-12-01. Adjutant hos konungen 1896-03-20. SiamVEO4kl 1897-07-00. OII:sJmt s. å. 18/9. Major vid nämnda regemente 1898-02-04. RNS:tOO 1900-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid skånska husarregementet 1901-03-08. Överste i armén och t. f. chef för Smålands husarregemente 1903-02-26. Överste och chef för samma regemente samt överadjutant hos konungen s. å. 20/5. KSO2kl 1906-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. KSO1kl 1911-06-06. Överste i II. arméfördelningens reserv 1913-06-04. Avsked ur krigstjänsten 1919-04-04. Gift 1885-02-12 i Stockholm med Harriet Nielsine Lossius, född 1860-08-20 i Kristianssund, Norge, dotter av Niels Rossing Lossius och Aase Catharine Sörensen.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1886-05-10 i Jacobs förs, Stockholm. Gift i Klara förs, 1914-07-15 med löjtnanten vid Smålands husarregemente, fältflygaren, GV:sO1M Carl Jakob Oscar Philipson, född 1889-09-13 i Askers socken, Örebro län
 • Ingrid, född 1890-11-10 i Eksjö. Äg och bebor Sergoita Farm (Njoro, Kenya). Gift där 1911-05-17 med före detta löjtnanten i Smålands husarregementets reserv Gillis Lindström, född 1882-01-30 i Göteborg, farmare
 • Henriette, född 1899-02-23 i Eksjö. Gift 1926-03-16 i Kenya Colony Afrika, med farmägaren Nils Axel Fjæstad, född 1890-02-22

TAB 6

Nils, (son av Thorgny , tab 5), född 1887-09-20 Marieholm. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1905. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Smålands husarregementets reserv s. å. Löjtnant 1911-11-17. Avsked s. å. 15/12. Kapten vid Persiska gendarmeriet s. å. Deltog i expeditioner och fälttåg i Persien, Mesopotamien och Kurdistan 1911–1917. PersFörtjGM 1912. PersGMtf 1913. RPersSLO4kl s. å. Major 1914. RPersSLO3kloIP 1915. TMO3kl s. å. Avsked ur persisk tjänst och gick i tysk tjänst under världskriget. Ryttmästare i preussisk tjänst 1916. Flygspanare i Flandern i norra Frankrike 1918. RPrJK2kl s. å. PrMM. Avsked ur tysk tjänst vid revolutionen i nov. s. å. UMM. ÖMM. Äg. Altaltmansdorf vid Camenz i Schlesien sedan 1920-01-01. Gift 1920-04-28 i Berlin med Olga Hilda Hedin, född 1891-10-06 i Lund, dotter av godsägaren Lorenz Hedin och Hilda Kinberg.

Barn:

 • Henriette Madeleine, född 1920-12-29 i Münsterberg, Schlesien, liksom syskonen.
 • Olga Ingrid, född 1921-12-29 i Münsterberg, Schlesien. Operasångerska.
 • Thorgny Rolf, född 1923-07-29< i Münsterberg, Schlesien. Död 1943-05-02, stupad i Ryssland.

TAB 6 1/2

Folke, (son av Thorgny tab 5), född 1896-06-19 i Eksjö. Studentexamen i Stockholm 1917-05-14. Officersaspirant vid Svea livgarde s. å. 26/9. Utexaminerad från Krigsskolan 1919-12-18. Fänrik vid förutn. garde. 1919. Underlöjtnant vid samma garde 1921-12-31. Utexaminerad från gymnastiklärarekursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1924-06-07. Löjtnant s. å. 9/8. Kapten på övergångsstat i Svealivgarde 1934-11-23 . Förvaltare på Cetswold estate (Kiambu, Kenya Colony, Afrika). Kaffefarmare i Kenya från 1926. Gift 1935-10-19 i Membassa i Afrika med Ingrid Helena Bergenhem, född 1905-11-29 i Nyköping, dotter av lasarettsläkaren i Nyköping, doktor Bengt Bergenhem och Elna Helena Lovisa Hedlund.

Barn:

 • Catharina Harriet Ylva, född 1936-12-05 i Nairobi, Kenya Colony, Östafrika.
 • Agneta Ingrid Charlotte, född 1938-11-19.
 • Susanne Henriette

TAB 7

Alfred Henrik, (son av Gustaf, tab 2), född 1860-01-30 Toverum. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1877-11-30. Korpral 1879-09-24. Mogenhetsexamen i Västervik 1880-05-21. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7. Sergeant 1881-07-18. Fanjunkare s. å. 21/7. Utexaminerad s. å. 28/10. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Genomgått Krigshögskolan 1884–1886. Ordonnansofficer vid 2. fördelningens stab 1886-06-07–1888-12-12. Tjg. vid Lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1887–1888. Aspirant vid Generalstaben 1888-10-01–1890-07-31. Löjtnant 1889-02-01. Tjg. vid Generalstaben 1890–1891. Repetitör vid Krigshögskolan och adjutant hos inspektören för militärläroverken 1891-04-01–1897-11-30. Ordonnansofficer hos hertigen av Västergötland 1895-12-24. SiamKrO 4kl 1897-07-14. RDDO s. å. 27/8. OII:sJmt s. å. 18/9. Kapten s. å. 19/11. Adjutant hos hertigen av Västergötland s. å. 20/11. Militärattaché vid beskickningen i Berlin s. å. 26/11–1904-03-31. RSAO1kl 1898-04-23. RPrRÖO3kl 1900-05-06. BadJubM 1902-04-25. RSO s. å. 1/12. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben samt överadjutant och major i samma stab 1903-10-08. OffSAO 1904-03-14. RBadZLO1kl m.ekl. s. å. 23/3. Stabschef vid 1. arméfördelningen s. å. 1/8–1905-05-12. RNS:tOO 1904-12-01. Kammarherre, tjänstgörande hos hertigen och hertiginnan av Västergötland 1905-05-15. Chef för hertigens av Västergötland hovförvaltning s. d.–1920-08-01. KDDO2gr 1906-09-11. RRS:tAO2kl och S:tStO2kl m.kr. 1908-04-00. Avsked med tillstånd att såsom major inträda i Generalstabens reserv s. å. 4/6. RNO s. å. 16/6. KDDO1gr 1911-03-03. KN02kl 1914-09-30. Hovmarskalk hos hertigen och hertiginnan av Västergötland 1915-12-31. ÖRKHt5kl m.krigsdek. 1916-03-05. PrRKM2o3kl s. å. 1/9. KNS:tOO1kl 1918-09-16. OIISGbmt. GV:sJmt. KBadZZLO2kl. KNS:tOO m.kr. ÖRKHt1kl. SiamOVE5kl. Död 1937-08-08 i Oscars förs, Stockholm (db nr 235). Gift 1:o 1887-02-19 i Tyska S:t Gertruds förss kyrka i Stockholm med riksgrevinnan Ellen Fredrika Wilhelmina von'' Hallwyl, från vilken han 1906-08-24 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907 med professorn vid Stockholms högskola, läraren vid konsthögskolan, RVO, dr. Phil. Johan August Emanuel Roosval, född 1879-07-29 i Kalmar) född 1867-07-29 Erikslund. Dotter av godsägaren, kaptenen, riksgreve Walter von Hallwyl och Wilhelmina Anna Fredrika Kempe. Gift 2:o 1920-06-15 i Oscars förs, Stockholm ]] med Amalia Charlotta Lizzie'' Östberg, född 1870-06-05 i Ljungskile, Ljungs förs, Göteborgs och Bohus län. Dotter av lantbrukaren Svante Östberg och Carolina Hansson.

Barn:

 • 1. Rolf, född 1888-05-09 i Stockholm. Rentier i Paris.

TAB 8

Alfred Bernhard, (son av Anders Baltzar de Maré, adlad de Maré, tab 1), född 1831-03-17 Ankarsrum Elev vid Ultima lantbruksinstitut 1851–1852. Förvaltare vid Ankarsrum 1853–1861. RNS:tOO 1866-07-23. RFrHL 1868. Extra fullmäktig i Järnkontoret 1871. RNO s. å. 18/12. KÖFrJO m kr 1874. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1875–1891. LLA 1879. KVO1kl 1880-12-01. Ordförande i Kalmar läns norra landsting 1883–1892. Ordförande i samma läns hushållningssällskap 1883–1888. Verkst, direktör för aktiebolag Ankarsrums bruk 1883. KmstkVO 1890-12-01. Död 1898-01-06 på Bankestad. Arrenderade jämte sina bröder Gustaf och Baltzar Ankarsrum och Toverum 1861–1870 samt var jämte dem ägare av Nygård 1862–1882, av Ankarsrum och Toverum 1870–1883. Ägde från 1877 Bankestad i Västra Eds socken Kalmar län samt Eds bruk och Vinäs. Gift 1865-05-09 på Stockholms slott med hovfröken Henrietta Charlotta Ottonie Ramsay, född 1837-02-14 Hellekis, död 1915-03-25 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av löjtnanten Otto Johan Henrik Ramsay, och Christina Charlotta Wästfelt.

Barn:

 • Baltzar Otto, född 1866-09-21 på Ankarsrum. Mogenhetsexamen 1884-05-16. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1884–1886. Elev vid bergsakademien i Leoben i Steiermark 1886–1887. Anställd vid Ankarsrums bruk 1887. Disponent för aktiebolag Ankarsrums bruk 1895. Död ogift 1898-08-25 på nämnda bruk.
 • Syster Ottonie, född 1868-07-06 på Ankarsrum. Gift där 1890-09-11 med vice häradshövdingen, friherre Carl Gustaf Gripenstedt, född 1853, död 1835.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.