Lilliemarck nr 886

Från Adelsvapen-Wiki

0886.jpg


Adliga ätten Lilliemarck nr 886 utdöda

Adlad 1675-09-22, introducerad 1678. Utdöda 1802-12-31.


TAB 1

Helge Larsson. En förmögen bonde i Muggärde i Häggdångers socken, (Västra-norrlands län).[(Hm.)]

Barn:

 • Mattias Helgonis, född på 1560-talet. Prästvigd 1587. Komminister i Stigsjö 1590. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Ljustorps pastorat av Härnösands stift 1611. Död omkring år 1640 1638). [(Hm.)] Gift 1:o med Catharina Eriksdotter, död 1610. Gift 2:o 1611 med Elisabet Mårtensdotter, dotter av hovpredikanten hos konung Johan III, sedan kyrkoherden i Torp i Medelpad, Martinus Laurentii.

Barn:

 • 1. Laurentius Mattiæ Stigzelius, född 1598-10-27 i Stigsjö. Skolpilt i Gävle 1613, 'där han åtnjöt en mera sträng än uppbygglig undervisning'. Student i Uppsala (At (P.)) 1617-11-13. Handledare i studier för riksrådet och akademikanslern, friherre Joh. Skyttes söner 1622. Fil. mag. i Uppsala 1625. Fil. adjunkt vid akademien i Uppsala 1626. Logices professor vid akademien i Uppsala 1630. Prästvigd 1640-09-10. Tredje teol. professor vid Uppsala akademi 1640-10-12. Förste teol. professor och kyrkoherde eller domprost i Uppsala 1647-12-17. Teol. doktor 1648-01-28. Ärkebiskop i Uppsala 1670-03-13. Död i Uppsala 1676-09-31 och begraven i domkyrkan, där hans gravsten och epitafium ses. 'Han understöddes under sina utrikes resor för att förkovra sig i studier märkligen av fältmarskalken Baner och rikskansleren Oxenstierna. Hans föreläsningar och disputationer avhördes ofta och med nöje av drottning Christina, som ej sällan befallde honom till sitt bord. Han vann också en så allmän högaktning, att han enhälligt valdes till ärkebiskop, då han 1676 krönte konung Carl XI.' Hans barn blevo 1675-09-29 adlade med namnet Lilliemarck (sönerna 1678 introducerad under nr 886). Gift 1638-09-02 Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Christina Burca, född 1622-01-22 i Stockholm, död 1696-07-01 dotter av biskopen i Strängnäs, mag. Jacobus Burens, Zebråzynthius, och Catharina Stiernman samt syster till stadspresidenten Nils Bureus, adliga Burensköld.

Barn:

 • Catharina Stigzelia, adlad Lilliemarck, född 1641-09-24, död 1676-06-18. Gift 1664-11-20 med hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, i hans 1:a gifte, född 1630, död 1704.
 • Maria Stigzelia, adlad Lilliemarck, född 1644-03-01 död i barnsäng 1683-03-24. Gift 1:o 1664-02-08. Med teol. professorn i Uppsala Georg Berelius, född 1641-04-08 i Kalmar (Hm.), död 1676-01-07 i Uppsala, broder till lagmannen Johan Berelius, adlad Stierneroos B. 2:o 1681-04-17 med teol. doktorn och professorn samt domprosten i Uppsala Henrik Schütz i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Mackeij i hennes 2:a gifte, född 1650, död 1722, dotter av bruksägaren Isak Mackeij och Anna Leufstadia) , född 1647-11-16, död 1693-09-02 i Uppsala. (Bl.)
 • Anna, född 1646-04-10, död som barn och begraven i Uppsala domkyrka.
 • Christina, född 1648-03-24 död strax och begraven i Uppsala domkyrka
 • Jakob, född 1650-01-21, död 1670 och begraven i Uppsala domkyrka.
 • Lars Stigzelius, adlad Lilliemarck, född 1651-11-15 i Uppsala. Student i Uppsala (Ash.) 1663-12-14. För faderns förtjänster adlad jämte sina syskon 1675-09-29 (introducerad 1678 under nr 886). Assessor i exekutionskommissionen 1687-02-10. Adjungerad i lagkommissionen (At (P.)) 1688-01-28. Ledamot i lagkommisionen (Ash.) 1689-12-11. Sekreterare i Svea hovrätt 1691-12-07. Assessor i Svea hovrätt 1692-05-24. Död ogift 1695-10-16 i Stockholm och slöt själv sin ättegren samt begraven i faderns grav i Uppsala domkyrka
 • Anna, född 1653-06-22. Död strax och begraven i Uppsala domkyrka.
 • Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, född 1655. Hovrättsråd. Död 1731. Se Tab. 2.
 • Elisabet Stigzelia, adlad Lilliemarck, född 1656-07-06, död 1681-07-31. Gift 1:o 1675-01-14 i Uppsala med professorn vid Uppsala akademi, mag. Uno Terserus (se adliga ätten Tersér, nr 1048), född 1642, död 1675. Gift 2:o 1680 2774 Öster-Vallby med legationssekreteraren Mattias Edenberg, i hans 1:a gifte, född 1640, död 1709.
 • Christina, född 1658-09-04 död 1661-05-24.
 • Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck, född 1660. Protokollssekreterare. Död 1736. Se Tab. 4.

TAB 2

Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck (son av Laurentius Mattiæ Stigzelius, Tab. 1), till Örby i Lagga socken, Stockholms län och Öster-Valby i Rasbo socken, Uppsala län född 1655-03-09 i Uppsala. Student i Uppsala 1663-12-14. För faderns förtjänster adlad 1675-09-29 jämte sina syskon (introducerad 1678 under nr 886). Auskultant i Svea hovrätt 1679-10-15. Häradshövding i Vallentuna, Seminghundra, Sollentuna och Danderyds härader i Uppland samt Svartlösa, Öknebo och Sotholms härader i Södermanland 1687-07-05. Assessor i Svea hovrätt 1693-03-17. Ledamot i 1694 års skogskommission i södra Uppland. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1719-04-22. Död 1731-05-17. Gift 1686-07-18 Hylinge med Christina Beata Appelgren, född 1667-08-12, död 1754-02-27 på Öster-Vallby, dotter av presidenten Nils Appelgren, och Catharina Gyldenklou.

Barn:

 • Christina, döpt 1686-09-27 på Öster-Valby, död 1770-12-15 på Tislinge i östuna socken, Stockholms län och begraven 1771-01-24 i östuna. Gift (At (P.))1717-06-11 med sin syssling. lagmannen Johnn von Scheffer, född 1687, död 1748. Hon testamenterade 1770-11-12. Tislinge till sin systerdotter, Gertrud Helena Pfeiff, åt vilken hon stått fadder, och hennes man, majoren Johan Axel Nisbeth, såsom fideikommiss.
 • Johanna Catharina, döpt 1687-12-11 i Stockholm, död ung.
 • Lars, döpt 1689-06-22 i Stockholm, död ung.
 • Catharina Maria, döpt 1690-10-27 i Stockholm, död ung.
 • Anna Beata, döpt 1691-11-14 i Stockholm, död ung.
 • Elsa Christina, döpt 1693-03-14 i Stockholm, död 1694 (själaringning 1694-10-10 i Jakobs kyrka ).
 • Anna Brita, döpt 1694-08-11 i Stockholm, död ung.
 • Catharina, döpt 1695-12-30 i Stockholm, död ung.
 • Nils, döpt 1697-06-19 i Stockholm, död ung.
 • Johan, född 1699. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 3
 • Andreas, född 1700-12-00. Volontär vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712. Förare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1718. Död ogift(?).
 • Anna Beata, född 1703-01-23, död 1778-03-07 på Regnaholm i Regna socken, Östergötlands län. 'Hon omtalades såsom utmärkt skön.' Gift 1721-08-24 på Öster-Vallby med majoren Daniel Pfeiff, född 1691, död 1768.
 • Maria, född 1704, död 1709 och begraven 1709-04-14 i Rasbo jämte brodern Lars och ännu en broder.
 • Lars, född 1705, död 1709.
 • Elsa Christina, född 1708-07-24, död 1799-03-22 på Öster-Vallby. Gift på Öster Vallby 1738-06-11 med kaptenen Carl Olof Rudbeck, född 1706, död 1792.

TAB 3

Johan (son av Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, Tab. 2), född 1699-04-23. Volontär vid Upplands regemente 1720. Sergeant vid livgardet 1725. Fänrik vid Upplands regemente 1730-04-11. Konstituerade löjtnant vid Upplands regementet 1741-09-29. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Avsked 1743-02-19. Död utan söner 1751-02-14 i Rasbo socken och slöt denna ättegren på svärdssidan. Bevistade 1741 sjölaget på galärerna. Gift 1732-09-03 i Uppsala med sin svågers systerdotter Eva Helena Starling, född 1709, död 1795-10-08 vid Färjestaden i Tibble socken, Uppsala län, dotter av justitieborgmästaren i Uppsala Johan Starling och Barbara Sofia Pfeiff.

Barn:

 • Christina Aurora, född 173(6), död 1812-09-05 i Uppsala. Gift 1:o 1753-01-17 i Stockholm med kammarherren, friherre Johan Gabriel von Duben, nr 139, från vilken hon 1765 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1797. 2:o 1765 med majoren Fredrik Vilhelm Taube, född 1735, död 1795. (Hm.)

TAB 4

Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck (son av Laurentius Mattise Stigzelius, Tab. 1), till Sämsta i Rasbo socken, Uppsala län. Död 1660-06-07. Student i Uppsala 1673-03-01. För faderns förtjänster adlad 1675-09-29 jämte sina syskon (introducerad 1678 under nr 886). Medföljde såsom hovjunkare ambassaden till Moskva 1684-02-00. Återkom på sommaren 1684. Sekreterare hos envoyén C. von Kochen på dennes ambassad till Ryssland hösten 1684. Extra ordinarie tjänsteman i kungliga kansliet 1690. Translator i ryska språket i Närvä 1692-10-08, legationssekreterare vid beskickningen lill Moskva 1699. Följde konungen som translator 1701–1703. Överauditör och fältsekreterare vid armén i Finland, men tillträdde ej. Återinträdde i tjänst i kungliga kansliet 1704. Protokollssekreterare i senaten 1714-01-02. död 1736-07-15. På Sämsta och begraven i Uppsala. Gift med Sigrid Juliana Wallner, född 1696, död 1766-05-23 Hjärmesta och begraven 1766-05-27. dotter av en komminister i Hälsingland.

Barn:

 • Jakob Enok, född 1715. Konstapel. Död 1769. Se Tab. 5
 • Lars, död ung.
 • Margareta Christina, död 1748-06-17. Gift 1744-05-26 i Stockholm med amiralitetskaptenen och riddaren Peter Gemzell.
 • Anna Maria, född 1720-08-31, död 1756-03-18. Gift 1752-10-29 med kaptenen Per Strömner Gyllenhöök, i hans 1:a gifte, född 1714, död 1789.
 • Lars, född 1721. Styckjunkare. Död 1766. Se Tab. 6
 • Johan Gustaf, född 1723-04-13 på Sämsta, död 1742.
 • Catharina Elisabet, född 1725-06-05 på Sämsta, död 1776-12-28 på Giberga) Lunda socken, Södermanlands län. Gift på Giberga 1769-03-18 med kaptenen, friherre Göran Alexander Palbitzki, i hans 2:a gifte, född 1736, död 1780.
 • Fredrik, född tvilling 1727-06-26 på Sämsta. Förare vid Västerbottens regemente. Död ogift 1750-06-02.
 • Carl, född. tvilling 1727-06-26 på Sämsta, död ung.
 • Ulrika, född 1728-09-02 på Sämsta, död på Sämsta 1729 och begraven 1729-06-12.

TAB 5

Jakob Enok (son av Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck, Tab. 4), född 1715-06-14. Volontär vid amiralitetseskadern i Stockholm 1739-07-03. Arklimästare i Stockholm 1743-01-17. Konstapel 1755-09-22. Avsked för sjuklighet 1757-07-08. död 1769-01-24. Gift 1746-12-02 i Stockholm med Christina Maria Björck, född 1698, död 1769-05-03 i Stockholm, dotter av stensliparen Mattias Björck.

Barn:

 • Adolf Gustaf, född 1748-09-08. Styckjunkare vid arméns flotta 1780-12-13. Avsked 1784-04-19. Död 1790-11-07. Gift 1780-06-11 i Stockholm med Catharina Helena Hedman.

TAB 6

Lars (son av Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck, Tab. 4), född 1721-04-09 Sämsta. Student i Uppsala 1731-12-13. Hantlangare vid artilleriet 1738-01-02. Artilleriexamen 1739-02-28. Lärfyrverkare vid artilleriet 1739. Underfyrverkare 1740. Furir 1741-10-12. Sergeant 1742-06-24. Styckjunkare 1747-06-14. Avsked 1754-08-24. Död 1766-05-00. Gift 1753-09-29 med Anna Catharina Enberg, död 1762-05-07.

Barn:

 • Brita Christina, född 1754, död före 1766.
 • Enok, född 1755, död före 1766.
 • Carl Peter, född 1756. Fänrik. Död 1802. Se Tab. 7
 • Maria Charlotta, död före 1766.
 • Margareta Elisabet, född 1760-12-10, död 1782-01-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1776-07-07 med fabrikören Johan Christian Rehfelt.

TAB 7

Carl Peter (son av Lars, Tab. 6), född 1756-03-10. Furir vid livgardet. Fänrik vid dalfrikåren 1789. Död 1802-12-31 I Stockholm sonlös och slöt således såväl yngsta grenen som hela ätten på svärdssidan. Gift 1778-08-06 i Stockholm med Anna Christina Ekendal. 'En Cajsa Greta Molitor utgav sig orätt såsom hans änka.'

Barn:

 • Carl Gustaf, död 1781-06-06 i Stockholm (livgardets församling).
 • Christina Charlotta, född 1780-12-01 i Stockholm (livgardets församling), död i Stockholm 1781-02-07.
 • Laurentius Mattias, född 1782-09-28 i Stockholm (livgardets församling) liksom yngre systern, död före fadern.
 • Carolina Charlotta, född 1784 i Stockholm. Hon var sannolikt den dotter, som, enligt riddarhusgenealogien, var gift med en porslinsarbetare. Utan kant samband med ättefadern. Föraren Anders Lilliemarck, bosatt Ekelunda hade barnen Johannes, född 1719-09-16 och Margareta, döpt 1721-12-21, död ogift 1747-11-07 [RHG]. Sannolikt är han identisk med föraren vid Upplands femmänningsinfanteriregemente Andreas L., Tab. 2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.