:

Von Yhlen nr 1787

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Yhlen nr 1787 †

Adlad 1719-12-17, introd. 1727. Utdöd 1909-07-07.


1Um. 2SAB. 3At (Sch). 4Sgn. 5As. Del I, sid. 133.

TAB 1

Mikael Yhle. Jur. utr. licentiat. Advokat i Nürnberg. Gift med Maria Susanna Georgsdotter Gumpelshaimer.

Barn:

 • Justinus Johannes von Yhlen, född 1648 i Nürnberg. Inkom till Sverige och blev guldsmedsmästare i Stockholm 1676-04-22. Död där 1705-04-11. Gift med Christina Voigt från Lübeck.

Barn:

 • Justinus von Yhlen, adlad von Yhlen, född 1692-06-22 i Stockholm. Student i Uppsala1 1706-06-15. Korpral vid Östgöta regemente till häst 1709. Kvartermästare därst. s. å. 20/10. Kornett 1710. Löjtnant vid dalregementet s. å. 14/9. Sekundkapten vid Bohusläns dragonregemente 1711-11-20. Premiärkapten därst. 1713-07-03. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1717-10-25. Avsked 1719. Adlad s. å. 17/12 (introd. 1727 under nr 1787). RSO 1755-01-13. Död 1759-01-03 på sin egendom Tåby i Östra Ryds socken Östergötlands län. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 och ådagalade därunder mycken tapperhet. Var även med i Norge 1718. Gift 1712-02-27 med Hedvig Sofia Scheibe, född 1689-11-06, död 1767-09-16 på Tåby, dotter av kronobefallningsmannen i Björkekinds och Lysings härader i Östergötland Henrik Wendelsson Scheibe och Birgitta Nilsdotter Cedermarck samt kusin till kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg.

Barn:

 • Christina Carolina, född 1714-03-03 Hallestad
 • Johan Henrik, född 1716-07-20, död 1734.
 • Brita Sofia, född 1719-03-28, död 1731-08-02.
 • Hedvig Justina, född 1721-05-18, död ogift 1740.
 • Carl Fredrik, född 1722. Kornett. Död 1786. Se Tab. 5
 • Anna Maria, född 1723-10-27, död 1724-03-04 på Hallestad.
 • Gustaf Adolf, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1805. Se Tab. 8.
 • Gabriel, född 1727-03-04, död s. å. 26/12 på Hallestad.
 • Anna Maria, född 1729-11-15.

TAB 2

Justin (son av Justinus von Yhlen, adlad von Yhlen, Tab. 1), till Ållonö i Östra Stenby socken Östergötlands län, som han köpte 1762. Född 1717-10-14 på Hallestad. Page vid hovet 2 1733-11-23. Kornett2 1740-03-20. Major. Död 1769-11-26 på Ållonö. Gift 1749 med Maria Ulrika Willemoth, född 1729-04-04 i Nyköping, död 1805-05-20 på Ållonö, dotter av borgmästaren i Nyköping Gerhard Willemoth och Ulrika Schméer.

Barn:

 • Gerhard Justin, född 1750. Ryttmästare. Död 1814. Se Tab. 3.
 • Carl Adolf, född 1752, död s. å.
 • Hedvig Maria Ulrika, född 1755-05-04 i Nyköping, död 1759-03-14 på Ållonö.
 • Sofia Amalia, född 1757-03-13 på Ållonö. Stiftsjungfru. Död 1769-10-06 i Stockholm.

TAB 3

Gerhard Justin (son av Justin, Tab. 2), till Ållonö. Född 1750-04-29. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1763-07-16. Korpral därst. 1766-12-20. Kvartermästare 1767-12-09. Livdrabant 1768-02-11. RSO 1772-09-12. Löjtnant i armén s. å. 25/9. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1774-02-09. Ryttmästare därst. 1777-06-06. Transp. till adelsfaneregementet 1781-12-19. Avsked s. d. Död 1814-02-28 i Norrköping. Gift 1779-08-19 Mauritzberg med Christina Sofia Klingspor, född 1754-11-09 på Mauritzberg, död 1802-03-07 Åggeby

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1781-08-15 Rist. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-10-02.
 • Justina Eva Sofia, född 1782-09-23 på Rist. Stiftsjungfru. Död ogift 1820-02-17 i Norrköping.
 • Christian Justin, född 1785-01-10 Krusenhov. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1795-12-20. Löjtnant därst. 1810-06-26. Kapten vid andra livgrenadjärregementet 1812-06-23. RSO 1823-07-04. Majors avsked s. å. 7/10. Död barnlös 1827-09-22 i Linköping. Gift 1821-09-23 Ås med friherrinnan Vilhelmina Charlotta Gustava von Ungern-Sternberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1832-12-22 på Äs med majoren Carl Vilhelm Nisbeth. I hans 2:a gifte, född 1790, död 1860), född 1796-03-27 på nämnda egendom, död 1871-09-28 i Uppsala, dotter av löjtnanten friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Elisabet Eva Beata Jacqueline De Geer af Finspång.
 • Henrika Amalia Lovisa, född 1786-12-02 på Krusenhov. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-10-25.
 • Bror Justin, född 1787-11-20 på Krusenhov. Kadett vid Karlberg 1800-09-29. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1804-09-22. Löjtnant vid första livgrenadjärregementet 1811-06-04. Kapten därst. 1812-12-04. Erhöll 1813 GMtf. Major i armén 1827-04-25. RSO 1829-08-31. 3. Major vid regementet 1833-08-17. 2. Major därst. 1836-09-28. Överstelöjtnant i armén 1838-01-28. Avsked 1848-05-30. Död ogift 1850-02-17 Eneby
 • Hedvig Charlotta, född 1788-12-31 på Krusenhov, död barn.
 • Gerhard Adolf, född 1790. Kammarjunkare. Död 1872. Se Tab. 4.
 • En dödfödd dotter 1793-09-13 Flishult
 • Catharina Maria, född 1799-12-26 Äggeby Stiftsjungfru. Död 1860-05-31 i Linköping. Gift 1825-09-13 Kåreholm Östergötlands län med sin morfars sysslings sonson, översten David Magnus Klingspor, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1851.

TAB 4

Gerhard Adolf (son av Gerhard Justin, Tab. 3), till Ållonö. Född 1790-03-17 Krusenhov. Löjtnant vid lantvärnet 3 1809-10-13. Kammarjunkare 1812 3. Död 1872-01-07 i Stockholm. Gift 1817-06-01 Ekhult med Christina Henrietta Rosenstierna, född 1793-10-13 Sörby, död 1855-03-20, på Ållonö, dotter av överstelöjtnanten Olof Rosenstierna, och friherrinnan Catharina Elisabet Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Gerhard Olof Justin, född 1819 13/, på Ållonö, vilken egendom han köpte av fadern 1846, men försålde 1864. Student i Uppsala 1837. Jur. filosofie kandidat därst. 1846. Tillsyningsman vid Göteborgs och Bohusläns havsfiske 1865. Deltog i A. E. Nordenskiölds expedition till Ishavet 1868. RVO 1874-12-02. RDDO 1875-10-20. RNS:tOO 1883-09-14. Karantänsmästare vid karantänsinrättningen på Känsö Göteborgs och Bohus län 1885–1900-01-26. RPrRÖO4kl. Död ogift 1909-07-07 i Lysekil och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl Gustaf, född 1823-02-22. Student i Uppsala 1840. Död där 1843-01-10.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Justinus von Yhlen, adlad von Yhlen, Tab. 1), född 1722-07-13 Hällestad. Kom i tjänst 1740. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1746-09-12. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1749-12-29. Avsked 1758-12-00. Död 1786-05-27 på Blomsholm i Skee socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1752-11-30 i Grevbäcks socken Skaraborgs län med Greta Lundstedt i hennes 2:a gifte. Gift 2:o 1764-04-24 Mjölkeröd med Maria Elisabet von Stahlen, född 1721, död 1787-01-04, dotter av generalmajoren Otto Herman von Stahlen, och friherrinnan Maria Elisabet von Köhler.

Barn:

 • 1. Justin Adolf, född 1754. Kapten. Död 1828. Se Tab. 6
 • 1. Anders Fredrik, född 1756. Gick 1774 till sjöss utan att sedan låta höra av sig.
 • 1. Carl Johan, född 1756, död s. å.

TAB 6

Justin Adolf (son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1754-05-22 på bostället Hällungstad i Hede socken Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Blixenska regementet i Stralsund 1771. Korpral därst. s. å. Förare 1772. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1774-03-02. Överminör därst. 1777-12-11. Underlöjtnant 1778-04-29. Löjtnant vid artilleriet. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1788-05-20. Död 1828-01-09 Anderstorp. Gift 1778-02-03 med sin styvmoders systerdotter Ottiliana Christina Virgin, född 1750-09-11, död 1834-09-24, dotter av assessorn Arvid Bernhard Virgin, och Ulrika Eleonora von Stahlen.

Barn:

 • Margareta Maria, född 1778-04-12 Klätta å. 11/8.
 • Margareta Ulrika, född 1779-08-02, död 1861. Gift 1796 med provinsialläkaren i Uddevalla, professorn, med. doktorn Fredrik Marin, född 1772-02-27 i Kärreberg i Alvshögs socken Hallands län, död 1834-10-13 i Uddevalla.4
 • Carolina Fredrika, född 1781-08-27 på Varbergs fästning, död 1829-01-26 i Kristinehamn. Gift 1797-03-23 på Blomsholm i Skee socken Göteborgs och Bohus län med borgmästaren i Strömstad, lagmannen i Värmland Anders Hjorth. Född 1764-10-11 i Uddevalla 4, död 1823-11-14 i Stockholm.4
 • Anders Fredrik, född 1783. Kapten. Död 1814. Se Tab. 7
 • Justina Ottiliana, född 1786-12-24, död 1863-11-20 i Uddevalla. Gift 1805 med översten Carl Johan Diederichs, adlad von Diederichs, i hans 2:a gifte, född 1754, död 1829.

TAB 7

Anders Fredrik (son av Justin Adolf, Tab. 6), född 1783-07-03 på Varbergs fästning. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1788-06-27. Transp. till arméns flotta 1791-10-01. Fänrik därst. 1792-04-18. Transp. till Bohusläns regemente 1798-03-27. Premiäradjutant därst. 1799-06-03. Kadett vid Karlberg s. å. 24/9. Avgången 1800-10-01. Avsked med tillstånd att kvarstå som fänrik i armén 1804-02-07. Konstit. kapten vid lantvärnet 1808-06-13. Död 1814.5. Gift med 5 Margareta Helena Andersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1818-01-06 med kofferdikaptenen Carl Fredrik Cavallius, född 1794-11-22, död 1841-08-11 i Strömstad), född 1784-10-04 i nämnda stad, död där 1861-05-04, dotter av provinsialläkaren i nämnda stad Johan Henrik Andersson och Maria Elisabet Tengman.

Barn:

 • Mauritz Fredrik, född 1808, död 1822-12-23 i Strömstad.

TAB 8

Gustaf Adolf (son av Justinus von Yhlen, adlad von Yhlen, Tab. 1), född 1725-10-22 Hallestad. Volontär vid Hamiltonska regementet 1740-05-01. Furir därst. 1743-05-21. Sergeant 1745-05-14. Adjutant vid Spens'ska regementet 1749-03-21. Löjtnant 1750-06-26. Kapten vid Blixenska regemente 1761-08-02. RSO 1772-05-28. Major i armén 1777-06-06. Major vid regementet 1784-12-07. Överstelöjtnants avsked 1787-05-30. Död 1805-06-01 på Keso vid Tavastehus. Gift med Dorotea Emerentia Nonneman, född 1745, död 1806-07-05 på Sommarnäs vid Borgå.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1769-03-08 i Stralsund. Volontär vid Blixenska regementet 1773-05-01. Förare därst. 1778-06-14. Sergeant vid Psilanderhielmska regementet 1779-04-05. Fänrik därst. s. å. 19/10. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet furst Ahrenberg i Strassburg 1785-05-05. Löjtnant vid Psilanderhielmska regementet 1786-09-21. Hemkom ur franska tjänsten 1788. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1791-02-13. Kapten vid Psilanderhielmska regementet 1796-10-26. Kommendant i Greifswald 1800-07-08. Överadjutant hos konungen och major i armén 1805-08-14. RSO 1808-05-28. Kom 1815-10-23 med regementet i preussisk tjänst. Kommendant i Greifswald s. å. Avsked ur svensk tjänst s. å. 20/12. Död ogift 1817-12-07 i Stralsund. Bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Fredrika Charlotta, född 1770-12-31, död 1841-03-01 i Helsingfors. Gift 1795 24/, i Norrköping med sin kusin, landshövdingen Gustaf Fredrik Stiernvall, nr 1810, född 1767, död 1815.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: