Adlersparre nr 130

Från Adelsvapen-Wiki

G 130.jpg

Grevliga ätten Adlersparre nr 130 †

TAB 1

Georg, friherre och greve Adlersparre (översiktstab 3 A, son av Christoffer Christoffersson, adlad Adlersparre nr 1988, tab 2), född 1760-03-28 på militiebostället Hovermo i Myssjö socken, Jämtlands län. Student i Uppsala 1774. Volontär vid livregementet till häst 1775-12-01. Kvartermästare vid livregementet till häst 1776-09-20. Kornett 1777-09-10. Stabslöjtnant 1782-10-25. Löjtnant 1783-05-28. Ryttmästare i regementet 1786-01-23. Stabsryttmästare 1789-11-21. RSO 1790-05-05. Brigadadjutant 1791. Avsked från ryttmästarbeställningen 1792-09-17. Brigadadjutant 1792-10-04. Ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår 1793-08-29. Avsked från regementet 1794-03-12. LVA 1802-04-14. Ledamot av direktionen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1807–1810. Major i armén 1808-04-23. Överstelöjtnant och överadjutant 1808-07-30. Befälhavare för värmländska fördelningen 1809-03-07. Efter statsvälvningen medlem av regeringskonseljen 1809-03-26 och statsråd 1809-06-09. Friherre 1809-06-29 enligt 37 § regeringsformen (introducerad 1811-06-21 under nr 337). Generaladjutant och överste i armén 1809-06-29. KSO 1809-07-03 med valspråk: Värmländska fördelningen 1809. Avsked från statsrådsämbetet 1810-05-14. Landshövding i Skaraborgs län 1810-05-14. HedLKrVA 1811-08-17. KmstkSO 1811-11-25. Generalmajor 1812-01-14. Greve 1816-10-07 enligt förutnämnd lagparagraf (introducerad 1818-10-03 under nr 130). En av rikets herrar 1817-07-04. RoKavKMO 1818-05-11. Avsked från landshövdingämbetet 1824-02-24 och från generalmajorsbeställningen 1824-03-02. Ordförande i statsrevisionen 1827. Död 1835-09-23 Gustafsvik [Bbl]. 'Han marscherade 1809-03-00 med västra armén till Stockholm för att tillvägabringa en regementsförändring, vilken dock före hans ankomst lyckligen blivit utförd. Fick 1809 av konung Carl XIII uppdrag att underhandla med ståthållaren i Norge, prins Christian August, sedermera kronprinsen Carl August, om tronföljden, och förde militärbefälet vid prinsens resa till Stockholm. Har av trycket utgivit åtskilliga skrifter, varibland må nämnas: Namnkunnige statsmäns levnadsmärkvärdigheter samt Läsning i blandade ämnen.' Gift 1809-09-10 på Gustafsvik med Lovisa Magdalena Linroth, född 1784-04-20, död 1866-11-08 i Kristinehamn, dotter av kaptenen Carl Axel Linroth nr 1222, och Lovisa Regina Geijer.

Barn:

  • Carl August, greve vid faderns död 1835. Född 1810. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 2.
  • Lovisa Maria, född 1814-12-13. Död ogift 1837-01-28.
  • Georg Axel, greve vid äldre broderns död 1862, född 1816-07-10 i Kristinehamn. Sergeant 1832-03-22. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1832-06-30. Löjtnant 1840-02-15. Kapten 1853-07-22. RSO 1861-01-28. Major i artilleriet 1863-01-23. Ledamot i direktionen för gymnastiska centralinstitutet 1864-01-08. Överstelöjtnant i armén 1879-01-17. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1879-01-17. Död ogift 1889-10-04 i Stockholm.
  • Rudolf, greve vid äldre broderns död 1889. Född 1819-08-21 på Gustafsvik. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1838-05-18. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1839-07-12. Löjtnant 1845-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1847-04-13. RNO 1876-12-01. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1874 och 1878–1885. Död 1908-10-21 i Arvika och utgick med honom grevliga ätten Adlersparre. Gift 1846-10-06 i Örebro med Ida Amalia Broms, född i Örebro 1827-02-26, död 1908-10-06 i Arvika, dotter av brukspatronen Johan Conrad Broms och Brita Lovisa Kihlstedt.

TAB 2

Carl August (son av Georg, tab 1), greve vid faderns död 1835. Född 1810-06-07 i Kristinehamn. Kadett vid Karlberg 1823-02-17. Avgången från krigsakademien (Hc) 1829-02-11. Fänrik vid Svea livgarde 1828-12-13. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente utan lön 1833-03-30 och med lön 1834-01-18. Kammarherre 1838-12-01. 2. Löjtnant vid regementet 1841-06-22. Avsked ur krigstjänsten 1845-11-28. Bekant skriftställare, känd under pseudonymen Albano. Död 1862-05-05 i Stockholm. Gift 1848-09-28 med Charlotte Aurore Jeanette von Platen, född 1821-12-27 i Ängelholm, död 1853-03-19 Venersvik, dotter av generaladjutanten Achates Carl von Platen nr 1922, och friherrinnan Henrietta Charlotta Munck nr 309.

Barn:

  • Louise Henrietta, född 1850-03-24 på Gustafsvik. Död 1875-02-27 Hedentorp s län. Gift 1874-05-27 i Kristianstad med kammarjunkaren Rudolf Hodder Stjernsvärd, född 1846, död 1901.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.