Af Acrel nr 2130

Från Adelsvapen-Wiki

2130.jpg

Adliga ätten af Acrel nr 2130 utdöd

Adlad 1780-11-01, introducerad 1781. Utdöd 1806-05-28.

Å riddarhusstamtavlan uppgives denna ätt hava haft gemensamt ursprung med adliga ätten Akrell, nr 2283, vilket dock är föga troligt. Släktskapen mellan de båda ätterna, ifall sådan funnits, kan i alla händelser omöjligt vara sådan, som den därstädes framställes, eller att kyrkoherden Israel Olai Acrelius, född 1629, död 1688, vilken gifte sig första gången 1658 (Jakobs församlingars i Stockholms kyrkoarkiv), skulle vara farfader till den 1665 födde komministern Andreas Petri Akrelius. Se adliga ätten Akrell nr 2283.

Ericus Olai Helsingius, född 1507 i Hälsingland. Kyrkoherde i Österåkers pastorat av Uppsala ärkestift 1560, efter vilket pastorat barnen antogo namnet Acrelius. Död 1591.

Barn:

  • Israel Erici Acrelius, född 1540. Kyrkoherde i Ununge pastorat av Uppsala ärkestift 1575 och i Österåker 1590, medan fadern ännu levde. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1627.
    Olaus Israelis Acrelius, född 1569. Kyrkoherde i Österåker efter fadern. Död (Uff IV s. 74–75.) 1646-09-16. Gift med Margareta Johansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare såsom, kyrkoherde i Österåker Laurentius Andreæ Bylonius, född 1602, död 1674-02-26), född 1597, död 1657 [Hm].

Barn:

  • Johannes Olai Acrelius, född 1634-01-26 i Österåkers prästgård. Kyrkoherde i Ladugårdslandet och tillika vid amiralitetet i Stockholm 1660. Kyrkoherde i Österåker efter sin styvfader Bylonius 1676. Död 1711-01-01 och begraven 1711-01-15. Gift med Cecilia Ulriksdotter von Bremen. (Uff IV s. 74–75.)

Barn:

  • Johannes Johannis Acrelius, född 1676-01-19. Student i Uppsala 1689. Komminister i Österåker 1698. Kyrkoherde i Österåker 1711. Död 1718-05-09 och begraven 1718-06-24. Gift 1712-02-06 i Österåker med Sara Gahm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare såsom kyrkoherde i Österåker Anders Chytræus, född 1681, död 1734-01-29), född 1681-02-13, död 1741-11-03, dotter av handelsbokhållaren i Stockholm Israel Gahm och Sara Jüterbock. (Öä XI s. 269.)

Barn:

  • Olof Acrel, adlad af Acrel, född 1717-11-26 i Österåkers prästgård. Student i Uppsala 1727. Lärling hos fältskårsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735. Biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schützer 1738. Företog under åren 1740–15 en utrikes studieresa till Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike och England. Ledamot av kirurgiska societeten 1744-10-12. LVA 1746 (preses 1750, 1767, 1793). Regementsfältskär vid adelsfanan 1751-02-28. Kirurg vid Serafimerlasarettet 1752-10-30. Professors titel 1755-09-01. direktör vid frimurarebarnhuset 1755. Med. doktor 1760-06-16. Ledamot av sundhetskommissionen 1760-09-24. Generaldirektör över samtliga lasarett i riket 1776-05-13. RVO 1776-05-15. Adlad 1780-11-01 (introducerad 1781 under nr 2130). RNO 1795-04-28. KVO 1799-11-16. Avsked från generaldirektörsbeställningen 1800-02-25 [Bbl]. Död 1806-05-28 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven 1806-11-20 i Österåkers kyrka, varvid vapnet krossades av kanslirådet Gudm. Gör. Adlerbeth. 'Acrel, som blivit kallad »den svenska kirurgiens fader», var på sin tid en av de kunnigaste, förfarnaste och lyckligaste läkare i Europa. Anförtroddes 1746 konung Fredriks hälsovård ävensom prins Gustafs, sedermera konung Gustaf III:s hälsa i dess spädaste år, och 1780 kronprinsen Gustaf Adolfs, vilket grannlaga förtroende han till kungliga husets belåtenhet så utförde, att han därför icke allenast av konungen och drottningen benådades med dyrbara skänker, utan ock blev adlad, varvid konungen erlade de för skuldebrevet och introduktionen utgående kostnader gick 1792, jämte flera andra läkare, konung. Gustaf III tillhanda under dennes sista sjukdom.' Över honom präglades en medalj 1781 av vetenskapsakademien. Gift 1747-01-22 med Anna Robert, född 1718 i Stockholm, död där 1771-02-01, dotter av handelsmannen i Stockholm Elias Robert och Elisabet Susanna Morgange.

Barn:

  • Johan Elias, född 1749-08-11, död 1750-08-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.