Lilliesvärd nr 1153

Från Adelsvapen-Wiki

1153.jpg


Adliga ätten Lilliesvärd nr 1153 †

Adlad 1689-02-09 introducerad 1689. Utdöd 1913-02-03. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Vult von Steijern.


Lilliesvärd A115300.jpg

TAB 1

Mattias Vult. Bördig från Steijermark. Borgare och körsnär i Zullichau i hertigdömet Crossen i Schlesien. Gift med Maria Josephs.

Barn:

 • Elias Vult, född 1608 . Inkom för religionsförföljelses skull från Speyer till Stockholm, där han blev körsnär samt ålderman för körsnärsämbetet. Hovpeltinerare. Död 1679-03-24 i Stockholm. 'Han blev en ganska förmögen man.' Gift 1638 med Juliana von Kothen, av en adlad släkt i Holstein, född 1618, död 1699-12-08 i Stockholm , dotter av hauptmannen von Kothen och hans hustru, född Krebs.

Barn:

 • Johannes Vultejus, född 1639. Överhovpredikant. Död 1700. Se Tab. 2.
 • Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd, född 1654, död 1695. Se Tab. 3.

TAB 2

Johannes Vultejus (son av Elias Vult, Tab. 1), född 1639-06-13 i Stockholm . Student i Uppsala 1656. Magister i Uppsala 1668. Hov- eller huspredikant hos rikskansleren, greve Magn. Gabr. De la Gardie 1669 (Hm.). Pastor primarius vid tyska församlingen i Göteborg 1668 (Hm.). Överhovpredikant hos änkedrottningen Ivig Eleonora, till år 1685. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1679. Död 1700-03-23 och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1:o 1666-05-29 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Margareta Barckman, döpt i Nikolai församling 1634-04-30, död 1693-05-23, dotter av råd- och handelsmannen i Stockholm Jakob Barckman och Brita Jönsdotter samt syster till Johan Barckman, adlad och friherre Leijonberg, Didrik Barckman, adlad Leijonberg, och Anders Barckman, adlad Leijonkloo. Gift 2:o 1693-12-17 med Anna Wallrave, född 1676, död 1753, dotter av krigsrådet Georg Wallrave, adlad Wallrave, och Catharina Sneckenberg.

Barn:

 • 2. Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, född 1695, död 1767. Se adliga och friherrliga ätterna Vult von Steijern, Tab. 1.

TAB 3

Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd (son av Elias Vult, Tab. 1), född 1654-01-21 i Stockholm (Blr.). Var först i svensk krigstjänst, så i påvlig, vid påvens livgarde i Rom, därefter i kejserlig och sist i fransk tjänst. Hemkom efter nio års vistelse utrikes 1678 (Blr.) och blev genast sekundlöjtnant vid livregementet till häst. Löjtnant vid livregementet till häst 1680-06-22. Reformerad 1681 (Blr.). Löjtnant vid Jämtlands kavallerikompani av livregementet 1687-04-06. Adlad 1689 )73 (introducerad 1689 under nr 1153). Död 1695-11-23 i Stockholm och begraven i Bromma kyrka i Uppland, varest hans vapen ses. Gift enligt kungligt tillstånd 1683-06-23 med Catharina (Christina?) Silfverström, död 1740?, levde änka 1735 över 70 år gammal, dotter av assessorn Johan Otto, adlad Silfverström, och hans 2:a fru Magdalena Johansdotter.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1683. Adjutant vid artilleriet. Kornett vid livregementet till häst 1704-08-17. Löjtnant vid Walloschregementet 1705. Stupade ogift 1705-05-16 på ett parti vid Mischovice.
 • Elias Julius, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1769. Se Tab. 4.
 • Carl Gustaf, född 1686. Kapten. Död 1752. Se Tab. 6
 • Magdalena Juliana, född 1689-01-23 Fröslunda, död 1774-03-27 i Karlskrona. Gift 1716-11-29 i Stockholm med kaptenen Jakob Georg Hupenfelt, född 1693, död 1770.
 • Jakob, född 1690. Korpral vid livgardet. Sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1707-07-11. Premiärfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1708-03-14. Stupade 1708-07-04 i slaget vid Holofzin.
 • Magnus Daniel, friherre Lilliesvärd, född 1693, död 1771. Se friherrliga ätten Lilliesvärd nr 247, Tab. 1.
 • Edvard Otto, född 1696, död ung.

TAB 4

Elias Julius (son av Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd, Tab. 3), född 1685-07-12 i Stockholm. Volontär vid Kronobergs regemente 1699. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1701-05-00. Förare 1702-12-01. Sergeant 1703-05-26. Fältväbel 1704-05-06. Fänrik 1704-12-29. Sekundkornett vid livregementet till häst 1705-07-27. Premiärkornett vid livregementet 1706-06-30. Löjtnant 1708-07-31. Ryttmästares karaktär 1722-11-09. Överstelöjtnants avsked 1741-08-06. RSO 1751-12-04. Död 1769-10-03 på sin gård Ärtebäck i Förlösa socken, Kalmar län och begraven 1769-11-07 i Kristvalla socken, Kalmar län. Han blev blesserad vid Holotzin samt fången vid Poltava och förd till Solikamsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722. Gift 1729-02-25 Figgetorp

Barn:

 • Otto Gabriel, född 1729-12-16, död 1730-02-11.
 • Anna Catharina, född 1731-04-23, död 1731-07-27.
 • Carl Julius, född 1732-07-02 på löjtnantsbostället Furuby i Giresta socken, Uppsala län. Hantlangare vid artilleriet i Kalmar 1747. Lärkonstapel vid artilleriet i Kalmar 1747. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1750. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1753. Livdrabant 1755-10-14. Vice korprals (ryttmästares) avsked 1763-06-25. Död barnlös 1801-05-04 på Malmö slott. Gift 1757-09-25 Valla med (friherrinnan) Dorotea Albertina Nieroth, född 1733-04-19, död 1793-08-07 i Barkåkra prästgård, Kristianstads län och begraven 1793-08-11, dotter av översten (friherre) Josua Conrad Nieroth, nr 564, och Sara Feif.
 • Elisabet Juliana, född 1734-01-05, död 1734-03-03.
 • Johan Fredrik, född 1735-04-04, död 1735-05-14.
 • Magdalena Catharina, född tvilling 1737-07-15, död 1773-01-31 i Kalmar. Gift 1:o 1757-02-13 på Ärtebäck med löjtnanten Johan Daniel Falkman, född 1720-08-15. Gift 2:o 1769-09-01 med livdrabanten Detlof Modén, född 1718, död 1778-02-15 på Ärtebäck.
 • Magnus Gabriel, född 1737. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 5
 • Anna Dorotea, född 1739-01-13 på Furuby, död 1797-03-22 på Stubbetorp vid Kalmar. Gift 1769-11-12 med löjtnanten i engelsk tjänst Gustaf Adolf Rydiger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1755-12-08 med Eva Billingberg, född 1719-04-30, död 1767-10-23 Ekhult, dotter av kaptenen Ragvald Billingberg, och Brita Christina Stråle af Ekna), född 1722-11-19, död 1802-03-31 på Stubbetorp.
 • Fredrik, född tvilling 1740-03-28 på Furuby, död 1741-02-16.
 • Gustaf Reinhold, född tvilling 1740-03-28 på Furuby. Antagen i krigstjänst 1756. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1759. Livdrabant 1762-05-26. Löjtnant i armén 1766-11-19. Död ogift 1767-08-12 på Ärtebäck.

TAB 5

Magnus Gabriel (son av Elias Julius, Tab. 4), född tvilling 1737-07-15 Furuby. Kom i tjänst 1755. Förare vid Hessensteinska regementet 1757-02-01 sergeant vid Hessensteinska regementet 1760-06-04. Avsked 1764-08-17. Löjtnants karaktär. Död 1809-01-15 Piggetorp. Gift 1:o 1762-07-16 med Anna Elisabet Kammecker, född 1739, död 1763-05-26 efter barnsäng, dotter av rådmannen i Stockholm David Kammecker och Brita Maria Zetterberg. Gift 2:o 1766-06-08 med Maria Catharina Tornerefelt, född 1735-04-15, död 1816-05-13 Räggekulla

Barn:

 • 1. Elias David, född 1763-05-01 död 1763-05-29.
 • 2. Otto Magnus, född 1767-06-20 i Göljhult Västregård i Åseda socken, Kronobergs län, död i Göljhult Västregård 1767
 • 2. Catharina Juliana, född 1769-05-05, i Göljhult Västregård, död 1830-01-06 på Räggekulla. Gift 1788-03-25 på Figgetorp med fänriken Johan Anders Wetter, född 1762-12-00, död 1828-09-08 på Räggekulla.
 • 2. Lona Petronella, född 1773-06-01 på Figgetorp.
 • 2. Eva Christina, född 1777-02-15 på Figgetorp, död på Figgetorp 1777-12-08.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Gabriel Vult eller Fult, adlad Lilliesvärd, Tab. 3), född 1686 (1688). Musketerare vid Nicroths livländska infanteriregemente 1701. Avsked på grund av blessyrer 1705. Gick 1707 med rekryter till Riga, återkom 1709 och blev sergeant vid livgardet. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-09-01. Transporterad till Kronobergs regemente 1714-05-11. Kaptens avsked 1719-09-30. Död 1752-12-14 i Gottröra socken, Stockholms län (64 år gammal). 'Han bevistade aktionen vid Retusaari 1705 och blev fången vid Stralsund 1715-12-23. Hade 1732 löjtnants expektanslön vid Skaraborgs regemente och bodde på ett litet rusthåll i Uppland'. Gift 1712-10-12, i Rasbo-Kils socken, Uppsala län med Gustaviana Maria Planting-Gyllenbåga, död 1758, dotter av majoren Gustaf Planting-Gyllenbåga och Maria Schildt.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1713-11-19 Edeby Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1731-07-31. Underlöjtnant vid artilleriet 1741-08-13. Död ogift 1743-03-31 på Dalarö.
 • Eleonora Sofia, född 1715, död 1715 åtta dagar gammal.
 • Maria Catharina, född 1717-03-17 på Edeby, död på Edeby 1717-12-12.
 • Gustaf Magnus, född 1720. Hovjägmästare. Död 1779. Se Tab. 7.
 • Göran Fredrik, född 1724. Ryttmästare. Död 1810. Se Tab. 8.
 • Eleonora Sofia, född 1731-07-18 i Rasbo-Kils socken, död 1802-08-12 i Stockholm. Gift 1762-04-00 i Gottröra socken med sin kusin, kaptenlöjtnanten Johan Gabriel Hupenfelt, född 1729, död 1794.

TAB 7

Gustaf Magnus (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1720-08-18 Edeby. Volontär vid artilleriet 1734. Konstapel vid artilleriet 1736. Furir 1740. Sergeant 1740. Styckjunkare 1741. Livdrabant 1747-06-04. Avsked från livdrabantkåren 1762-03-09 (04-17). Hovjägmästare 1762-03-09 (Sj.). Död 1779-08-02 i Stockholm. Gift 1:o 1747 med Magdalena Catharina Bongh, dotter av bryggaren i Stockholm (Öä X, s 430.) Olof Bongh och Catharina Jöransdotter. Gift 2:o 1767-10-11, på Edeby med Margareta Charlotta Sölfverberg, född 1735-04-04, död 1780-04-04 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Sölfverberg, och Anna Catharina von Gardemein.

Barn:

 • 1. Gustava Catharina, född 1745, död 1787-05-08 och begraven bredvid sin man i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Gift 1763-09-16 i Gottröra kyrka med underlöjtnanten, friherre Henrik Rudolf Rehbinder, född 1739, död 1780.
 • 2. Sven Gustaf, född 1768-07-01 Gavel, död 1768-07-00.
 • 2. Magnus Fredrik, född 1771-09-25 på Lilla Gottröra i Gottröra socken, Stockholms län, död före modern.

TAB 8

Göran Fredrik (son av Carl Gustaf, Tab. 6), till Lilla Väsby i Almunge socken, Stockholms län. Född 1724-06-09 i Rasbo-Kils socken, Uppsala län. Volontär vid livregementet till häst 1736-05-12. Korpral vid livregementet 1742-12-02. Livdrabant 1747-07-16. Avsked med ryttmästares karaktär 1766-06-30. Död 1810-03-19 på Lilla Väsby. Gift med Brita Christina Behm, död 1804-07-17 på Lilla Väsby, dotter av majoren Jonas Hansson Behm och friherrinnan Margareta Elisabet Örneklou, samt brorsons dotter till hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1750-01-13, död 1756-09-04.
 • Jonas Fredrik, född 1752. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 9
 • Johan Julius, född 1756-11-17, död 1757-03-14.
 • Margareta Elisabet, född 1758-01-29, död 1819-12-24 Kvalstad. Gift 1777-04-03 på Lilla Väsby med auditören Anders Jakob Tärnström, född 1754-12-27 Bodarne, död på Bodarne 1834-06-06.
 • Gabriel, född 1761. Komminister. Död 1840. Se Tab. 11

TAB 9

Jonas Fredrik (son av Göran Fredrik, Tab. 8), född 1752-01-29. Volontär vid Upplands regemente 1765-05-07. Förare vid Upplands regemente 1770-03-31. Sergeant 1774-12-24. Fänrik och sekundadjutant 1775-10-26. Premiäradjutant 1777-04-09. Löjtnants avsked 1786-04-12. Död 1829-02-02 på Lilla Väsby i Almunge socken, Stockholms län. Gift 1783-10-02 i Villberga prästgård, Uppsala län med Christina Fredrika Taube, född 1759-03-25 i Vårfrukyrka socken, Uppsala län, död 1837-03-26 i Ramsta socken, Uppsala län, dotter av löjtnanten Carl Jakob Taube, och Anna Catharina Lindroth.

Barn:

 • Christina Fredrika, född 1784-12-22 Storkumla, död 1789-05-06.
 • Carl Fredrik, född 1780. Kapten. Död 1871. Se Tab. 10
 • Louisa, född 1787, död 1791-08-22.
 • Anna Sofia, född 1788-04-30, död 1824-12-26 Sund. Gift 1816-01-07 på Lilla Väsby med fanjunkaren vid livregementets dragonkår Fredrik Palm, född 1790-10-21 i Faringe socken, Uppsala län, död före 1829.
 • Lovisa, född 1790-01-19, död före fadern.
 • Georg Gustaf, död 1797-04-07.
 • Jonas, född 1797-04-07, död ogift 1820-03-09 på Lilla Väsby.
 • Catharina Gustava, född 1799-05-27, död 1852-01-11. Gift 1825 med sergeanten vid Upplands regemente Anders Eriksson, född 1802-05-15 Gamla Uppsala.

TAB 10

Carl Fredrik (son av Jonas Fredrik, Tab. 9), född 1786-11-24 Storkumla. Furir vid Svea artilleriregemente 1803-09-30. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1804-08-24. Rustmästare vid upplands regemente 1806-11-01. Livdrabant 1813-03-16. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1821-05-08. Löjtnant vid dalregementet 1822-05-17. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1823-05-22. Innehade tapperhetsmedalj. Död 1871-04-24 på sin egendom Lilla Väsby i Almunge socken, Stockholms län. Bevistade finska kriget. Gift 1826-01-20 med Christina Juliana Hallström, född 1789-05-05, död 1879-11-11 på Lilla Väsby, dotter av häradsbokhållaren Johan Hallström och Brita Elisabet Ernström.

Barn:

 • Julia Christina, född 1827-09-25 Uddnäs
 • Carl Johan, född 1830-04-28 på Uddnäs. Handelsbokhållare. Grosshandlare i Kristinehamn. Död 1913-02-03 i Kristinehamn och utgick ätten med honom.

TAB 11

Gabriel (son av Göran Fredrik, Tab. 8), född 1761-02-15. Student i Uppsala 1775. Prästvigd 1783. Extra ordinarie bataljonspredikant vid artilleriet 1784-01-15. Komminister i Alsike och Knivsta församlingar av Uppsala ärkestift 1795-05-01. Död 1840-09-25. Gift 1:o 1795-03-12 på Lilla Väsby med Helena Margareta Runström, född 1759, död 1809-09-03 i Knivsta prästgård Stockholms län, dotter av handelsmannen i Karlshamn Hans Georg Runström och Brita Catharina Silfverskiöld. Gift 2:o 1810-07-20 Kvalstad med Sofia Petronella Bergman, änka efter en kryddkramhandlare Säfbom.

Barn:

 • 2. Christina Sofia Augusta, född 1811-11-06, död ogift 1895-10-06 Karlsby
 • 2. Margareta Gustava Carolina, född 1813, död 1814-02-08 i Knivsta prästgård.
 • 2. Hedvig Amalia Charlotta, född 1814-10-01, död ogift 1893-06-08 i Uppsala.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.