:

De Frietzcky nr 1375

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Frietzcky nr 1375 †

Natural. 1699-12-12, introd. 1700. Natural. och adopt. 1720-01-28. Utdöd 1803-10-09.


1 Lb. 2 Nv. 3 Blr. 4 At (P).

TAB 1

Johan der Frietzcky, av en adl. släkt i Böhmen. Kammarherre hos konung Ferdinand av Böhmen (sedermera kejsar Ferdinand III). Övergav gods och hem i Böhmen för religionens skull och begav sig med sina söner till Sverige, där han blev överstelöjtnant. Dödad 1632 under stormningen av kejserl. lägret vid Nürnberg.

Barn:

 • Johan de Frietzcky, född 1615. Kaptenlöjtnant i svensk tjänst. Nedsatte sig i Livland. Död 1699-08-29. Gift med N. N. Güntersberg.

Barn:

 • Georg Fredrik de Frietzcky, natural. de Frietzcky, född i Livland. Kapten vid kursachsiska trupperna hos konungen i Polen. Natural. svensk adelsman 1699-12-12 jämte brodern Otto (introd. 1700 under nr 1375). Major vid Västmanlands regemente 1701-11-25. Överstelöjtnant därst. 1702-02-16. Överste för Upplands regemente 1706-10-22. Död ogift 1709-01-07 under stormningen av Veprik och slöt således själv sin ättegren.
 • Otto de Frietzcky, natural. de Frietzcky, född i Livland. Kom i tjänst vid livgardet 16921. Adjutant därst. 1699-01-16. Natural. svensk adelsman s. å. 12/12 jämte brodern Georg Fredrik (introd. 1700 under nr 1375). Fänrik vid nämnda garde1 1700-04-03. Löjtnant därst. 1700-12-11. Död ogift 1702-07-09 i slaget vid Klissov, och slöt således själv sin ättegren.

TAB 2

Johan de Frietzcky (son av Johan der Frietzcky, Tab. 1), kapten i svensk tjänst. Bosatt i Livland. Gift med Hedvig Reutz, dotter av landrichtern Reutz i Livland.

Barn:

 • Johan de Frietzcky, natural. och adopt. de Frietzcky, född 1685-07-05. Page hos hertigen av Holstein 1701-11-00. Musketerare vid holsteinska livregementet till fot 1702. Fänrik därst. 1703-03-00. Löjtnant 1705-02-00. Kapten 1710-11-00. Avsked 1711-06-00. Kapten vid pommerska infanteriregementet 1711-09-07. Konfirm.fullm.1 1715-02-08. Major vid Stettinska infanteriregementet 1715-09-23. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1717-04-08. 1. Major 1718-01-01. Överstelöjtnants titel 1719-09-02. Natural. 1720-01-28 och adopt. på sina farbröders adliga nr. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1727-08-15. Död 1735-12-25 och begraven i Bjurkärns kyrka Örebro län. Gift 1717-09-05 med Anna Elisabet Linroth, född 1697-03-21, död 1761-03-27 Sörby

Barn:

 • Johan, född 1718 i Värmland. Kom i tjänst 1735. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1737-04-04. Stabslöjtnant därst.2 1741-11-06. Sekundlöjtnant 1742-03-22. Premiärlöjtnant s. å. 9/6. Kapten 1749-03-13. RSO 1755-01-13. Regementskvartermästare2 1753-07-02. Major 1757-07-28. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1771-11-20. Död ogift 1772-03-11.
 • Sara Catharina, född 1719-11-13, död ogift 1741.
 • Carl Fredrik, född 1720. Antagen till krigstjänst 1739. Livdrabant 1741-08-05. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1747-07-22. Kapten därst. 1750. Major samt kommendant på Varbergs fästning 1761-02-10. Död ogift 1763-11-28 i nämnda fästning och begraven i Varbergs kyrka
 • Adam, född 1721, död s. å.
 • Gustaf Adolf, född 1722-07-10 Sörby. Volontär vid livgardet 1738. Sergeant därst. 1741. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1745. Kapten därst. 1747. Fänrik vid svenska livgardet 1749-03-21. Kapten vid Lantingshausens regemente 1751-04-06. Kapten vid Upplands regemente 1754-07-11. RSO 1757-04-28. Kaptens indelning därst. 1761-02-04. Major i armén 1766-08-06 och vid sistnämnda regemente 1767-08-11. Överstelöjtnants avsked 1770-07-11. Död ogift 1786-03-26 i Västerås och begraven 6/4 i Irsta socken, Västmanlands län.
 • Christian Ludvig, född 1723. Ryttare vid livregementet till häst 1743-02-00. Sekundkorpral därst. s. å. 30/5. Kornett 1747-09-08. Stabslöjtnant 1753-03-30. Löjtnant 1754-11-09. Stabsryttmästare 1761-06-22. Ryttmästare på stat3 1762-05-26. Död ogift 1765-04-10 i Stockholm.
 • Hedvig Margareta, född 1725-12-00, död 1788-12-20 i Örebro och ligger jämte sin man begraven på Kumla kyrkogård i Närke. Gift 1763-02-01 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län med kaptenen Ture Gyllenspetz, född 1720, död 1782.
 • Claes, till Säbylund i Kumla socken, Örebro län. Född 1727-01-25 på Alkvätterns bruk i Bjurkärns socken, Örebro län. Landskanslist i Örebro 17504. Direktör vid Storfors bruk 1754. Död ogift 1803-10-09 på Säbylund och utgick således med honom ätten, samt begraven i familjegraven på Kumla kyrkogård under en hög, vacker gravsten. 'Han var den bekante, frisinnade riksdagstalaren'.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: