:

Von Törne nr 1797

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Törne nr 1797 †

Adlad 1726-09-24, introd. s. å. Troligen utdöd på 1790-talet.


 • Om ättens ursprung och äldre släktled se adliga ätten Törnflycht.

1Um. 2Ak. 3At (RA). 4SK.

TAB 1

Olof Törne, adlad von Törne (son av Mikael Hansson Törne, se adliga ätten Törnflycht. Tab. 2), född 1686-07-04. Student i Uppsala1 1700-06-08. T. f. kommissionssekreterare i London 1715–1716. Nytt uppdrag till England 1717-10-01. Extra ordinarie assessor i kommerskollegium 1719-09-24. Kommissionssekreterare hos envoyén Sparre under dennes vistelse i Hannover 1720 och 1722. Hemreste 1723. Adlad 1726-09-24 (introd. s. å. under nr 1797). Kommissarie i nämnda kollegium 1728-01-05. Ord. assessor därst. 1729-10-24. Kommerseråd 1732-10-11. Ledamot av kommissionen till överseende av tull- och accistaxorna 1738-07-21. Tillika adelns fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor 1744-08-02. Död 1745-06-23 i Stockholm och begraven i Linrothska graven i Bjurtjärns kyrka, Värmlands län.[2]. Gift 1724-11-26 med Maria Linroth, född 1700-02-22, död 1755-04-27, dotter av majoren Claes Linroth, och Sara Ehrenpreus.

Barn:

 • Margareta, född 1725-12-11, död s. d.
 • Fredrik, född 1726-11-03, död 1729-07-00.
 • Claes, född 1728-03-18. Student i Uppsala1 1744-10-16. Volontär vid fortifikationen 1745-08-00. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1746-05-00. Styckjunkare vid artilleriet på Gotland 1747-06-00. Underlöjtnant vid artilleriet i Kalmar s. å. 8/10. Löjtnant vid Göteborgs artilleri 1757-05-06. Transp. till artilleriet i Stockholm s. å. Övergav landet efter 1762, var någon tid i preussisk och holländsk tjänst. Levde i armod i staden Saizwedel ännu 1794.3 Med honom utgick ätten på svärdssidan. Bevistade hela kriget i Pommern 1757–1762.
 • Sara Charlotta, född 1729-04-12, död 1730.
 • Fredrik, född 1730. Underlöjtnant. Död 1762. Se Tab. 2
 • Hedvig Augusta, född 1733-09-00, död 1791-12-24 på Karlslund vid Örebro. Gift 1755-05-20 i Toresunds socken, Södermanlands län med sin kusin, ryttmästaren Gustaf Ernst Günther, född 1726, död 1796.
 • Sara Maria, född 1734-11-00, död 1753-07-01 och begraven s. å. 8/7 i Toresunds socken. Gift 1752-02-16, enl. k. tillstånd s. å. 30/1, i Toresund med assessorn John Pike, av engelsk adel, natural. svensk adelsman4 1753-12-05 men ej introd., född 1727-09-27 i Lissabon4, död efter 1770 och begraven i Bjurtjärns kyrka, Värmlands län.
 • Catharina Johanna, född 1739-03-00, död 1814-02-26. Gift 1766-03-21, enl. k. tillstånd s. å. 13/2, med sin kusin, fänriken Claes Fredrik Linroth, född 1742, död 1820.

TAB 2

Fredrik (son av Olof Törne, adlad von Törne, Tab. 1), född 1730-03-08. Student i Uppsala1 1744-10-16. Kom i tjänst 1747. Underlöjtnant vid artilleriet 1749-04-05. Avsked 1757-09-19. Död 1762-02-11 på Räfsnäs kungsgård i Toresunds socken, Södermanlands län, vilken han arrenderade. Gift 1756-06-20 i Stockholm med Elisabet Cecilia Schaeij, född 1723-05-17 i Karlshamn, död 1794-01-20 Rödebyholm, dotter av handelsmannen, först i Karlshamn, sedan i Karlskrona, Per Petersson Schaeij och Agneta Catharina Christoffers samt kusins dotter till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1757-04-30 på Räfsnäs. Stiftsjungfru. Död 1828-03-29 i Örebro, troligen den sista av ätten. Gift 1774-07-12 i Stockholm med överstelöjtnanten Axel Ridderstam, född 1738, död 1798.
 • Fredrik, född 1759-04-10 på Räfsnäs, död 1764.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: