Von Ertman nr 1426

Från Adelsvapen-Wiki

1426.jpg


Adliga ätten von Ertman nr 1426

Adlad 1703-08-13, introducerad 1713-12-17.

Släkten, som troligen härstammar från Livland, immatrikulerades på estländska riddarhuset under nr 188. Den är såväl i Sverige som Östersjöprovinserna utdöd, men fortlever i Tyskland.


TAB 1

Lorentz Ertman. Rådman i Västerås. Gift med N. N. Bergman.

Barn:

 • Erdtvin Ertman, född 1624-09-06. Licent- och portorieförvaltare vid stora sjötullen i Reval. Begraven 1681-01-31 i Reval (Medd. av assessorn Georg Adelheim, Reval.). Gift 1:o med Margareta Elisabet Jernstedt, begraven 1673-09-30 i Reval (Medd. av assessorn Georg Adelheim, Reval.), dotter av slottsfogden i Västerås N. N. Jernstedt. Gift 2:o 1674-03-30 i Reval med Elisabet von Vegesack i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannrichtem Frans Jakob Hartman), dotter av obergerichtsvogt i Reval Benedict von Vegesack, och hans 1:a fru Catharina Dahl [(Medd. av assessorn Georg Adelheim, Reval.)].

Barn:

 • 1. Jakob Ertman, adlad von Ertman, född 1646-06-15 i Reval. Student i Uppsala 1666-03-00 (Um.). Licent- och portorieförvaltare vid stora sjötullen i Reval 1681-03-01. Adlad 1703-08-13 (äldre sonen introducerad 1713-12-17 under nr 1426). Överdirektör över licenterna i Livland 1708. Inspektor vid vågen i Falun 1713. Död i Falun 1717-03-24. 'Han gjorde en gång kronan en försträckning av 80,000 daler silvermynt.' Gift 1682-03-22 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.) med sin styvmoders dotter Margareta Hartman, dotter av mannrichtern Frans Jakob Hartman och Elisabet Vegesack, nr 679.

Barn:

 • Frans Benedix, född tvilling 1683, död 1686 och begraven 1686-06-18 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.).
 • Jakob, född 1683. Kammarråd. Död 1764. Se Tab. 2
 • Margareta Elisabet, född 168(5), levde ännu 1751. Gift (At (Sch).) 1:o 1704-02-22 med ränt- och proviantmästaren i Reval Hans Bijlfeldt, född 1678, död 1710. Gift 2:o med räntmästaren i Reval, sedermera avradsinspektoren i Falun Johan Wall.
 • Anna Catharina. Gift 1:o (Reval) 1704-02-25 med handelsmannen Henrik Kahl, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1685-02-03 i Reval med Christina Brunthan, dotter av Gustaf Brunthan och Gertrud Stangsehl) (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.), död barnlös 1706. Gift 2:o 1707-09-17 med handelsmannen och borgmästaren Peter Reimers. Gift 3:o (Reval) 1722-11-13 med generalsekreteraren Johan Mattias (Reval) Pauli.
 • Erdtvin, född 1687 (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.), död ogift 1710, då han hemkom från sina resor, och begraven 1710-05-04 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.).
 • Barbro Eleonora, född 1691-09-06, död 1765-11-20 i Falun. Gift 1718-06-07 med lanträntmästaren i St. Kopparbergs län Henrik Gahn, född 1688-01-14, död 1772-04-12, farfader till generalmajoren Carl Pontus Gahn, adlad Gahn af Colquhoun.
 • Agnes (Reval) Dorotea, döpt 1693-02-17 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.). Gift 1724-02-21 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.) med kyrkoherden i S:t. Petri församling i Reval Johannes Deutenius, död 1735-10-12 [(Reval)].
 • Jakobina, döpt 1695-01-28 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.). Gift (Reval) 1726-01-10 med räntmästaren i Reval Christoffer Sturm (Reval).
 • Axel Julius, döpt 1697-08-16 i Reval (Medd. av assesor Georg Adelheim, Reval.), död ung.

TAB 2

Jakob (son av Jakob Ertman, adlad von Ertman, Tab. 1), född tvilling 1683 i Reval. Kanslist i lagkommissionen 1699. Auskultant i Svea hovrätt 1702. Notarie i kammarrevisionen 1709. Kommissarie i kammarrevisionen 1712-04-11. Erhöll estländskt indigenat (Riga) 1745-02-08. Avsked 1747-05-15. Kammarråds titel 1747-05-16. Död 1764-09-29 i Stockholm utan söner. Gift 174(2) med Anna Maria Lenman, född 1714-12-20 död 1793-10-13, dotter av handelsmannen i Stockholm Hans Lenman och Märta Kohl.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1743 i Stockholm. Levde ännu 1816. Gift 1770-05-06 i Falun med löjtnanten Adolf Fredrik Strålenhielm, född 1745, död 1773.

TAB 3

Carl (son av Jakob Ertman, adlad von Ertman, Tab. 1), till Machters i Jördens socken i Estland, född 168(4). Kom i tjänst 1701. Fänrik vid Liewens livländska infanteriregemente 1703-05-29. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1705-06-08. Konfirmationsfullmakt 1705-06-23. Kapten 1706-10-18. Konfirmationsfullmakt 1707-08-23. Fången vid Wesenberg 1708-08-16. Hemkom till Estland 1722-02-00. Majors avsked 1722-05-28. Kvarstannade i Estland, där hans gren immatrikulerades. Han bodde under fångenskapen i Timbirski. Gift i Timbirski omkring 1720 med Margareta von Eck i hennes 3:e gifte (gift 1:o med löjtnanten vid garnisonsregementet i Narva Peter Jonsson, död 1713 i Kasan . Gift 2:o med löjtnanten vid öselska lantdragonregementet Mikael Ruvius, död 1719 i Timbirski ).

Barn:

 • Georg Henrik. Var kornett 1751, ryttmästare 1764 och major 1766, allt i rysk tjänst. Gift 1:o 1751-09-15 med Charlotte Helene von Tiesenhausen, född 1711, begraven 1764-10-22, dotter av Fredrik von Tiesenhausen till Pikfer. Gift 2:o 1766-02-07 med friherrinnan Augusta Eufrosyne Fredrika von Liebesberg, född 1746-07-21, dotter av friherre Georg Fredrik von Liebesberg till Sarnakorb och Helena von Maydel [(Ha.)].
 • Carl Georg, född 1724, död 1731 och begraven 1731-08-16 [(Ha.)].
 • Mikael, född tvilling 1726-04-04 [(Reval.)].
 • Margareta Catharina, född tvilling 1726-04-04 [Reval.].
 • Jakob, levde 1759 i Reval.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.