:

Göthe nr 1363

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Göthe nr 1363 †

Adlad 1698-08-15, introd. 1699. Utdöd 1712-03-02.

Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten Lillieroot, nr 108.

Assessor Samuel Eosanders, adlad Göthe, kusins son Johan Fredrik Eosander, arkitekt, först preussisk, sedan svensk generalkvartermästare och generalmajor, samt sist generallöjtnant i polsk och sachsisk tjänst samt chef för fortifikationen, död 1729 i Dresden, barnlös, erhöll 1712-12-12 öppet brev att inbegripas i assessor Samuel Göthes adelskap och upphöjdes i friherrligt stånd 1713-06-08 men tog icke för någondera värdigheten introduktion på svenska riddarhuset [SK].


1Hm. 2Um. 3Ash. 4Srr. 5Lk

TAB 1

Magnus. Kyrkoherde i Åsbo pastorat av Linköpings stift 1532–1560 [SK].

Barn:

  • Nicolaus Magni Eosander, vilket namn han upptog under sin studietid. Studerade utrikes och blev magister, okänt var. Kyrkoherde i Skällviks pastorat av Linköpings stift 1560. Underskrev Uppsala mötes beslut 15931. Död hastigt 1606. Han stod vid sin död på förslag till biskop i Linköpings stift. Gift 1:o (med vilken är ej känt). Gift 2:o 1599 med Christina N. N.1

Barn:

  • 2. Johannes Nicolai Eosander, född 1600. Fältpredikant vid Östgöta kavalleriregemente 1623. Kyrkoherde i Åsbo pastorat 16381. Prost i Vifolka och Göstrings härader 1650. Död 1661. Gift 1634 med Elisabet Trana, som levde änka1 1662-07-27, dotter av kyrkoherden i Halla och Vrena församl:s pastorat av Strängnäs stift Laurentius Canuti Trana.

Barn:

  • Nils Eosander (adlad), friherre (och greve) Lillieroth, född 1635, död 1705. Se frih. ätten Lillierooth.
  • Samuel Eosander, adlad Göthe, född 1637, död 1712. Se Tab. 2.

TAB 2

Samuel Eosander, adlad Göthe (son av Johannes Nicolai Eosander, Tab. 1), född 1637 i Åsbo prästgård. Student i Uppsala 1659-06-002. Med ett k. stipendium utsänd till Ryssland för att studera ryska språket 16643. Handskrivare hos residenten von Lilienthal i Moskva 1665. Tillhörde de svenska legaternas svit vid gränsmötet vid Pliusaströmmen 16663. Var de följande åren sekreterare hos de svenska ministrarna i Moskva. Translator i ryska språket 1669. Translator på 1673 års stora beskickning till nämnda stad. Referendariesekreterare för ryska ärendena i k. kansliet 1677-11-10. Envoyé extraordinaire till Moskva 1680-04-07. Fullm. Som rådman i Stockholm 1681-10-05 och intog sin plats i magistraten i jan. 16824. Ord. rådman 1683. Assessor i Svea hovrätt 1693-09-22. Adlad 1698-08-15 (introd. 1699 under nr 1363). 3:e ambassadör på den stora beskickningen till Ryssland 1699. Död 1712-03-02 i Stockholm och slöt själv sin ätt på svärdssidan samt begraven s. å. i Jakobs kyrka. Gift 1671-08-01 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm med Anna Bertilsdotter, död 1716 (själaringning efter henne s. å. 12/4 och begraven s. å. 14/4 i Jakobs kyrka 4, änka efter riksbanksbokhållaren Erik Torbjörnsson.

Barn:

  • Johan Gabriel, döpt 1672-12-15 Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Död ung.
  • Anna Elisabet, född 1675, begraven 1736-11-20 i Jakobs kyrka. Gift 1700 med riksrådet Samuel Larsson. Barck, adlad, friherre och greve Barck, född 1662, död 1743.
  • Christina, döpt 1676-08-22 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, liksom de följande syskonen, död 1741-03-06 på Österby i Ålands socken, Uppsala län. Begraven s. å. 24/3 och därefter förd till familjegraven i Jakobs kyrka. Gift med hovrättsrådet Henrik Petersson Gangius, adlad Rosenstedt. Född 1666, död 1729.
  • Catharina, döpt 1678-04-14 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1713. Gift 1709 med överstekammarherren, friherre Axel Lindhielm, född 1683 (?), död 1758.
  • Nils, döpt 1681-06-21, död Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm. Var hovjunkare 1703. (?Förare vid dalregementet. Sekundfänrik därst. 1707-02-27. Sekundfänrik vid livgardet s. å. 23/10. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01)5. Död före fadern.
  • Eva Sofia, döpt 1684-05-22 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1729-04-17. Gift 1708-09-13 med landshövdingen Johan Didrik Grönhagen, friherre Grönhagen, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1738.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: