:

Rosenschütz nr 2138

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenschütz nr 2138 †

Adlad 1772-09-05, introducerad 1785. Utdöd 1828-09-07.

Ätten skall vara av samma stam som adliga ätten Fredenstierna, men sambandet är ej känt.


  • Jakob Schütz, född 1638. Burskap som sadelmakare i Göteborg 1673-11-10. Död i Göteborg 1690 och begraven 1690-06-22. Gift 1672-02-13 i Göteborg med Anna Iverberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sadelmakaren Samuel Wendt, död 1671-04-04), född 1642, död 1690 och begraven 1642-05-08 i Göteborg.

Barn:

  • Samuel Schütz, född 1676-01-31 i Göteborg. Burskap som skeppare 1707-07-20. Grosshandlare och konvojkommissarie i Göteborg. Död i Göteborg 1740 och begraven 1740-03-12. Gift 1706-12-27 i Göteborg med Anna Maria Prunck, döpt 1687-01-28 i Göteborg, dotter av skeppsbyggmästaren Jakob Jakobsson Prunck och Catharina van Egmont.

Barn:

  • Jakob Schütz, döpt 1709-02-21 i Göteborg. Burskap som handlande i Göteborg 1748-06-15. Borgmästare i Göteborg 1750. Direktör vid Ostindiska kompaniet 1752. Död 1772-07-12, lämnande efter sig en ansenlig rikedom, som han till större delen testamenterade sin son i andra giftet. Gift 1:o 1734 med Christina Beata Olbers, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Johan Anders Olbers och hans 1:a hustru Anna Thorsson samt halvsyster till majoren Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld. Gift 2:o 1756 med Anna Maria Schméer, född 1733, död 1784, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Henrik Schméer och Hedvig Dorotea Johansdotter Spalding, som var kusin till Jakob Spalding, adlad och adopterad Hjelmberg, och lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz.

Barn:

  • 2. Johan Henrik Schütz, adlad Rosenscchütz, född 1763-08-30. Adlad 1772-09-05 i anledning av Kungl Maj:ts nådiga resolution för fadern (introducerad 1785-11-30 under nr 2138). Kornett vid livdragonregementet 1782-04-02. Löjtnant vid livdragonregementet 1785-05-20. Hovjunkare 1787. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1787-11-21. Major vid adelsfaneregementet 1791-05-20. Död 1828-09-07 och slöt själv på svärdssidan sin adliga ätt. Han förordnades 1808 till ordförande i en krigsrätt. Gift 1:o 1787-12-22 med Elsa Maria Åhman, från vilken han 1797-06-16 blev skild, född 1761-03-01, död 1809-03-23 på Drottningholm, dotter av en handelsman i Göteborg. Gift 2:o 1798-07-24 i Borås kyrka med Johanna Charlotta Bethun, född 1775-01-29 i Göteborg, död 1844-03-29 i Stockholm, dotter av majoren Carl Isak Bethun, och Ingeborg Margareta Söderström.

Barn:

  • 1. En son, dödfödd 1788.
  • 2. Anna Maria Jakobina Charlotta, född 1807-05-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1843-09-20 i Stockholm. Gift 1829-05-23 med paraplyfabrikören Jakob Vilhelm Molin, född 1802, död 1862-04-24 i Stockholm.
  • 2. Johan Henrik, död 1815-06-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: