Kinnemond nr 505

Från Adelsvapen-Wiki

0505.jpg


Adliga ätten Kinnemond nr 505 †

Natural. och introd. 1650. Utdöd 1677.


1KrAB. 2RR.

'Denna gamla ätt, som härstammade från Tise i Skottland, var känd redan 1172 genom Archedean av S:t Andrew, Mathew Kinninmond, som då blev biskop i Aberdeen.'


TAB 1

William Kinninmond. Levde på 1500-talet och bodde i Skottland.

Barn:

TAB 2

Patrik Kinninmond, natural. Kinnemond (son av William Kinninmond, Tab. 1), född i Calensk i Skottland. Kom till Sverige. Gemen vid svenska armén 1624. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1625–1626. Gående fort och berömligen alla grader igenom till år 1635, då han blev överste. Kommendant i Anklam 1638. Natural. svensk adelsman jämte sin broder och efter sin död introd. 1650 under nr 505. Stupade 1645 vid belägringen av Brünn. Gift med Margareta Becker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1647 med generalmajoren William Barclaij, natural. Barcklaij nr 562, född 1603, död 1676), som levde ännu 1686, dotter av köpmannen Johan Becker i Stockholm (fader till generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfelt) och Christina de Wijk.

Barn:

  • Maria Christina, död 1682 i Stockholm (själaringning s. å. 27/4 i Jakobs kyrka ). Gift 1:o före 1671 med ryttmästaren och hovjägmästaren Hans Militz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1658 med Elisabet Silfvergren, i hennes 2:a gifte, dotter till Nils Pedersson, adlad Silfvergren, och Ingel Påvelsdotter), död 1680 före 13/1. Gift 2:o 1681 (lyst s. å. 8/1 i Stockholm, Hedv. El,) med stadsmajoren i Kalmar Henrik Sölfverbagge i hans 1:a gifte (gift 2:o med Vendela Furumarck, som efterlevde mannen, dotter av krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, och Margareta Ulfvenklou), död 21/9 i Kalmar.

TAB 3

Tomas Kinninmond, natural. Kinnemond (son av William Kinninmond, Tab. 1), till Enneberg (även kallad Zögenhof) i Kremons socken i Livland, som han ärvde efter sin farbroder, överste Johan Kinnemond (död 1638), vilken erhållit det i donation 1621-11-16. Född i Calensk i Skottland. Inkom till Sverige. Var fänrik vid Östgöta infanteriregemente 16281. Löjtnant därst. 16291. Stadsmajor i Augsburg 16321. Överstelöjtnant. Slottshauptman på Koporie 1637-09-22. Överstelöjtnant vid en skvadron finska knektar. Kommendant och hauptman på Nyenmünde skans 1640-04-10. Natural. svensk adelsman jämte brodern (introd. 1650 under nr 505). Överstes karaktär 1651-11-05. Kommendant på Dünamunde skans, den han först uppbyggde, varför den efter honom blev en tid kallad Kinnemunde skans. Död 1657. Han mistade 1631 den 7 sept. i slaget vid Leipzig ena benet. Gift med Christina Scott, dotter av översten Jakob Scott, till Peitz m. m., och Margareta Gibson samt syster till översten Jakob Scott, natural. Scott.

Barn:

  • Christina, död 1693 Fennern Gift med majoren Jakob Bennet, natural. Bennet, död 1690.
  • Patrik. Överstelöjtnant. Död barnlös 1677 i Stettinska belägringen och slöt ätten. Gift med N. N. Lewolde.
  • Ytterligare fem barn, vilka voro avlidna och obegravda 1661.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.