:

Forbes af Lund nr 174

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Forbes af Lund nr 174 †

Naturaliserad 1631, introducerad 1631. Utdöd sannolikt 1831-07-19.

Om ättens ursprung se adliga ätten Forbes, nr 240. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-27 under nr 11 bland adelsmän.

Forbes af Lund A17400.jpg

TAB 1

Johannes Forbes. Commarchus av Forbes. Förde i vapnet tre vita björnhuvuden med röda grimmor i blått fält. Gift med Margareta Kennedy, dotter av greven av Cassel.

Barn:

 • Johannes, tredje sonen, till Tolqhoun. Riddare. Gift med Margareta Preston, arvinge till Tolqhoun.

Barn:

 • Henrik, andre sonen, till Thainston i Aberdeenshire i Skottland. Förökade sitt fädernevapen med sitt möderne- eller tre svarta enhörningshuvuden i vitt fält. Gift med Catharina Degottena, arvinge till Thainston.

Barn:

 • Wilhelm, till Thainston. Tillade sitt mödernevapen eller tre kors på en vit tvärbjälke. Gift med Helena Gordon, dotter av lord Achindor, grevens av Hunthie fjärde son.

Barn:

 • Alexander, till Thainston. Gift med Elisabet Chalmer, dotter till herren av Balnacraig.
 • Barn.
 • Henrik, till Thainston. Gift med Maria Bisset, dotter av Bisset, baron av Lissindrum, och Jonetha Forbes, af Tollie.

Barn:

 • Alexander, till Thainston. Gift med Jonetha Leslie, dotter av Jakob Leslie, baron av Wardes, och Jonetha Crigthoun.

Barn:

 • Henrik, av Thainston. Inkom till Sverige och var kapten vid skotska krigsfolket i svensk sold. Död 1605-09-00 i slaget vid Kirkholm i Livland. Gift med sin fränka Margareta Forbes, äldsta dotter av Vilhelm Forbes, till Corse, och Susanna Strauchan.

Barn:

 • Peter, naturaliserad Forbes. Se adliga ätten Forbes, Tab. 1.

TAB 2

Jakob, naturaliserad Forbes af Lund (son av Henrik, Tab. 1), till Lund (nu Marielund) i Funbo socken, Uppsala län. Född 1580 i Aberdeen (Uff. I h. 3, s. 37.) i Skottland. Var först konung Gustaf II Adolfs köpman och blev borgare i Stockholm (SRA.) 1624-08-30. Var fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1626. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1627. Var 1628 och 1629 kapten för ett kompani värmlänningar. Kapten vid Södermanlands regemente. Naturaliserad svensk adelsman 1631 (introducerad under nr 145, vilket nummer sedan ändrades till nr 174). Överste för ett värvat skotskt regemente i svensk tjänst 1647 (Lsr.). Död 1656-06-17 på Lund (Uff. I h. 3, s. 37.) och begraven i Funbo kyrka, där hans vapen uppsattes (Uff. I h. 3, s. 37.). Gift 1628-11-27 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm med Maria (Chesnecophera) Lillieram i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1620-01-30 med kamreraren i räkningekammaren Bo Vernersson i hans 2:a gifte, död 1621. Gift 2:o 1622-10-06 med borgmästaren i Stockholm Olof Andersson i hans 3:e gifte, född 1576 i Gävle, död 1627), död före 1660, dotter av hovkansleren doktor Nils Chesnecopherus, till Långbro, Agnhammar och Lund, och hans 1:a fru Agneta Henriksdotter Lonicera.

Barn:

 • Jakob, född tvillingar 1631, döpt 1631-10-07 i Nikolai församling, Stockholm, död ung
 • Henrik, född tvillingar 1631, döpt 1631-10-07 i Nikolai församling, Stockholm, död ung.
 • Johan, till Lund. Döpt 1632-07-18 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1645-05-01. Var fänrik vid överste William Forbes' regemente 1650. Kapten vid överste William Forbes' regemente 1651–1655. Levde 1676. Död barnlös före 1684-11-00 (Redukt.koll. akt 202.) Gift 1670 med Beata Bille i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten Axel Stensson Böllja, i hans 2:a gifte, född 1596, död 1664), dotter av kapellmästaren Ludvig Bille, naturaliserad Bille, och Helena Carin Kjörning, nr 67.
 • Nils. Student i Uppsala 1645-05-01. Var 1657 fänrik vid Upplands regemente (Wä.). Var död ogift före 1684 (Redukt.koll. akt 202.).
 • Margareta. Gift med kaptenen Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, i hans 2:a gifte, född 1619, död före 1676 (Redukt.koll. akt 202.).
 • Maria, död ogift före 1684 [17].
 • Elisabet, levde änka 1690-11-23. Gift 1662 med kapnen Peter Grubbe, född 1636, död 1689.
 • Beata, död 1707-12-27 i Stockholm (S:t Olof) och begraven 1708-01-09 i Funbo kyrka. Gift med majoren Claes Anckarfjell, nr 221, död 1676.

TAB 3

Peter (son av Jakob, naturaliserad Forbes af Lund, Tab. 2), till Eda i Lagga socken, Stockholms län. Född 16(29). Student i Uppsala 1645-05-01. Kapten vid Upplands regemente 1657. Avsked (Redukt.koll. akt 202.) 1675-03-30. Major (Redukt.koll. akt 202.) och kommendant på Nås skans. Död 1712-02-19 på Eda och begraven 1712-03-04 i Funbo kyrka. Gift med sin svågers brorsdotter Margareta Svinhufvud af Qvalstad, död änka, dotter av översten Björn Svinhufvud af Qvalstad, och Catharina Geete.

Barn:

 • Jakob, född 1662-02-26. Fänrik vid Upplands regemente. Drunknade ogift 1682-10-20 och begraven 1683-03-06 i Lagga kyrka
 • Maria Catharina, levde änka 1721-07-29. Gift med kaptenen vid Upplands tremänningsinfanteriregemente Otto Adam Richter, död 1714-01-21 i staden Zoliwitzojda.
 • Anna Christina, bodde 1739 Drottninghuset Gift med sin kusin, ryttmästaren Claes Anckarfjell, nr 221, enligt kungligt tillstånd och emot det att han erlade 200 rdr till krigsmanshuset, död 1714.
 • Gustaf. Underofficer vid Upplands regemente . Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703 . Död ogift 1705.

TAB 4

Arvid (son av Peter, Tab. 3). Fänrik vid Upplands regemente (Arméns rulla 1684) 1682-11-08. Avsked 1697-10-04. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-04. Död 1700. Gift med Märta Philp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Albrekt Duwall, död 1682. Gift 3:o 1705-07-31 Ekeby, med Johan Mattsson Kassman), dotter av kaptenen Carl Philp, och Catharina Bergsköld.

Barn:

 • Margareta Elisabet. Gift 1:o med Anders Jernberg, död 1722 och begraven i Knutby kyrka Stockholms län. Gift 2:o efter lysning 1723-12-15 i Stockholm med löjtnanten, friherre Ernst Johan Mellin.
 • Peter Vilhelm. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente. Död 1708-09-29 i slaget vid Liesna.
 • Jakob Henrik. Fänrik vid ett finskt regemente. Död ogift 1721.
 • Helena Catharina, född 1690, död 1743-07-10 i Stockholm. Gift med fänriken Johan Gottfrid (von) Streitberg, nr 527(?), död 1747-03-26 i Stockholm.
 • Anders, född 1692. Löjtnant. Död 1753. Se Tab. 5
 • Sofia Christina, född 1695-04-05 på Berga (At (Sch).) i Österåkers socken, Stockholms län, död 1749 och begraven 1749-01-15 i Almunge socken. Gift enligt kungligt tillstånd 1719-10-29 med bokhållaren vid Hesselby i Tuna socken, Uppsala län, Petter Nordqvist.

TAB 5

Anders (son av Arvid, Tab. 4), född 1692-01-19 Ekeby. Underofficer vid Upplands tremänningsinfanteriregemente. Fången vid Poltava 1700-06-28. Hemkom efter fredsslutet. Löjtnants avsked. Död 1753-08-01 Sidö. Gift med Anna Elisabet Mentzer, begraven 1748-02-00, dotter av hovrättskommissarien Magnus Mentzer.

Barn:

 • Arvid Magnus, född 1718. Kornett. Död 1762. Se Tab. 6
 • Anders, född 1720-05-14, död ung.
 • Alexander Vilhelm, född 1722. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 7
 • Anna Catharina, född 1723-10-12 Gavel
 • Eva Brita, född 1725-07-29 på Gavel, död ung.
 • Carl Gustaf, född 1727-07-20 Korsången
 • Adam, född 1728. I tjänst vid livgardet 1749. Tog avsked såsom rustmästare och begav sig utrikes, gifte sig med en Streitberg och hade en son Anders Fredrik, blott känd till namnet.
 • Engelbrekt, född 1731. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår. Placerad vid amiralitetet 1756-12-01. Löjtnant vid amiralitetet.
 • Carl Fredrik, döpt 1734-03-07 i Stockholm (Hedv. El.), död ung.
 • Axel Reinhold, död ung.
 • Peter Ulrik, död ung.
 • Johan Gabriel, död ung.

TAB 6

Arvid Magnus (son av Anders, Tab. 5), född 1718-02-08 i Husby socken, Stockholms län. Anställd vid sjöartilleriet i Stockholm 1734. Arklimästare vid sjöartilleriet i Stockholm 1735. Volontär vid D. H. Taubes regemente. Avsked från D. H. Taubes regemente 1740-06-28. Förare vid Jämtlands dragonregemente. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente. Avsked 1742-12-02. Kornett vid Östgöta kavalleriregementet, som dock snart reducerades. Anhöll att få kornetts karaktär 1746, men ansökningen lades 1751-03-13 ???ad acta. Död 1762-07-30 i Stockholm. Gift 1744-04-22 med Ebba Margareta Danckwardt-Lillieström, född 1725-08-10, död 1807-12-05 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Christina Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1745-03-15 Gälsebo, död 1821-06-08 i Sala. Gift 1766-09-26 Erstavik, med kanslisten Johan Abraham Petersen, adlad af Petersens, född 1742, död 1795.
 • Carl Magnus, född 1746-02-09 och död 1747-02-19 på Gälsebo.
 • Axel Gabriel, född 1747-10-01 och död 1748-04-25 på Gälsebo.

TAB 7

Alexander Vilhelm (son av Anders, Tab. 5), född 1722-11-06. Kornett vid adelsfanan. Löjtnant vid adelsfanan. Död 1773-04-05 i Nacka socken, Stockholms län. 'Hade mycken fallenhet för mekaniska arbeten och fick därför 1756 belöning av riksens ständer'. Gift 1763-09-18 med Elisabet Margareta Bagge af Söderby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1774-10-11 i Hellestads socken, Älvsborgs län, med löjtnanten Johan Göran Hård af Torestorp, nr 60, född 1752, död 1838), född 1742-03-12 död 1822-06-14, dotter av kaptenen Carl Gustaf Bagge af Söderby, och hans 3:e fru Emerentia Friedenreich.

Barn:

 • Emerentia Vilhelmina, född 1765-06-17 Krökeslund, död ogift 1818-05-23.
 • Gustaf Adolf, född 1767-12-31, död 1768-01-15.
 • Eva Lovisa, född 1769-04-16.
 • Gustaf Adolf, född 1772-01-02.

TAB 8

Alexander Magnus (son av Peter, Tab. 3). Musketerare vid livgardet (At (P).) 1688-11-28. Underofficer vid Upplands regemente (At (P).) 1690-12-14. Var fältväbel vid dalregementet 1699. Var fänrik vid dalregementet 1701. Kapten och chef för Orsa kompani 1709-10-21. Död 1712-07-25 i Kalmar . Gift 1698-08-04 i Knutby socken, Stockholms län med sin syssling Johanna Elisabet Svinhufvud af Qvalstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713-09-17 Söderby, med jägmästaren Johan Gartman, född 1671 i Uppsala, död 1745-08-27 i Vreta i Markims socken, Stockholms län) (Sj.), död 1726-02-00, dotter av kaptenen Björn Svinhufvud af Qvalstad, och Christina Helena Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Maria Cecilia, född 1699-11-26 Näs, död ogift 1737-05-11.
 • Erik, född 1701-08-11 Söderby
 • Carl Magnus, född 1703. Ryttmästare. Död 1763. Se Tab. 9
 • Anna Magdalena, född 1704-11-02 på Söderby, död och begraven 1705-03-26 i Knutby kyrka
 • Christina Helena, född 1707 22/??, död 1789-09-10 på kaptensbostället Västerby i Tumbo socken, Södermanlands län. Gift 173004-08, i Knutby socken med löjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1739.
 • Johanna Elisabet, född 1709-11-21 på Söderby, död 1790-07-16. Gift 1729-09-16 i Stockholm med löjtnanten Carl Gustaf Hjulhammar, född 1704, död 1766.

TAB 9

Carl Magnus (son av Alexander Magnus, Tab. 8), född 1703. Volontär vid livgardet 1720. Rustmästare vid livgardet 1720. Sergeant 1724. Kvartermästare vid livregementet till häst 1726. Livdrabant 1727-02-12. Konfirmations fullmakt 1741-08-15. Vice korpral vid drabanterna 1756-08-05. Löjtnant vid livregementet till häst (Blr.) 1759-06-11. Avsked (Blr.) 1760-01-31. Kallas vid sin död ryttmästare. Död 1763-02-23 Sund. Gift 1728 med Catharina Elisabet Hörner, född 1706, död 1769-01-14 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Edebo pastorat av Uppsala ärkestift Per Hörner och Elisabet Tibelius.(Hm.)

Barn:

 • Peter, född 1729. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 10
 • Johanna Elisabet, döpt 1730-10-21 Söderby, död ogift 1756-02-07 på Sund.
 • Alexander Magnus, född 1731. Överstelöjtnant. Död 1804. Se Tab. 11.
 • Johan Didrik, född 1732-11-25 på Söderby. Volontär vid livregementet till häst 1751-10-08. Korpral vid livregementet 1759-05-12. Död ogift 1775-01-20.
 • Carl, född 1734-09-06 på Sund. Sergeant. Död ogift 1803-12-07 Gärknäs 'Var mindre vetande'.
 • Arvid, född 1735-12-00 på Sund, död ung.
 • Fredrik, född 1736. Kornett. Död 1812. Se Tab. 12
 • Erik Gustaf, född 1738-02-11 på Sund. Kadett vid artilleriet 1758-01-16. Konstapel vid artilleriet 1759-05-09. Rustmästare vid Upplands regemente 1760-03-11. Furir vid Upplands regemente 1761-04-20. Sergeant 1764-07-07. Död ogift 1771-09-30 Järinge
 • Jakob, född 1739-07-05 på Sund. Volontär vid livgardet 1758. Rustmästare vid livgardet 1760. Sergeant 1763. Död ogift 1771-09-02 i Tumbo socken, Södermanlands län.
 • Christina Catharina, död ung.
 • Isak, död ung.

TAB 10

Peter (son av Carl Magnus, Tab. 9), född 1729-09-13 på Söderby i Knutby socken, Stockholms län. Löjtnant vid Bentheimska tyska infanteriregemetntet i Frankrike. Död 1811-06-29 (06-23) på Vämlinge i Estuna socken, Stockholms län. Gift 1755-10-20 med Carolina Hippolite Josephe Drumez, född 1726-05-28, död 1810-02-19 i Stockholm.

Barn:

 • Carolus Franciscus, född 1756-07-18, död två dagar gammal.
 • Alexander Jakob, född 1758-10-27 på Sund. Volontär vid Upplands infanteriregemente 1775-04-16. Rustmästare vid Upplands infanteriregemente 1775-05-16. Sergeant 1776-09-02. Fänrik vid Savolaks regemente 1778-06-29. Livdrabant 1785-01-26. Löjtnant i armén 1796-03-07. Ryttmästare i armén 1797-01-16. Vice korpral vid drabanterna 1797-12-29. Korpral vid drabanterna 1806-12-23. Död barnlös 1826-05-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1803-09-02 med Florentina von Brinkman, född 1762-12-15, död 1832-03-30 i Stockholm, dotter av sekreteraren Hans Gustaf von Brinkman och grevinnan Beata Christina Leijonstedt, samt syster till ministern Carl Gustaf von Brinkman, adlad och friherre von Brinkman.

TAB 11

Alexander Magnus (son av Carl Magnus, Tab. 9), född 1731-10-31 Söderby. Volontär vid livregementet till häst 1748-04-18. Korpral vid livregementet 1758-12-24. Kornett vid blå husarregementet 1760-10-07 med tur från 1759-08-12. Löjtnant vid blå husarregementet 1762-06-28. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1767-02-04. Kapten vid Nylands dragonregemente 1769-11-29. Sekundmajor (Blr.) 1777-04-23. Överstelöjtnants avsked (Blr.) 1778-05-06. RSO 1779-01-24. Död 1804-06-01 Gärknäs. Gift 1775-03-19 med Eva Gustava Boije af Gennäs, född 1752-02-21, död 1827-05-20 i Borgå, dotter av landshövdingen Otto Ernst Boije af Gennäs, och Jacquette Margareta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1776-01-13 i Lojo socken, död 1830-02-19 i Stockholm. Gift 1807-12-01 på Hillersjö gård å Svartsjölandet med bokhållaren vid stora järnvågen i Stockholm Lars Adolf Landberg.
 • Catharina Margareta, född 1777-02-04, död 1777-02-07.
 • Otto Magnus, född 1778-01-03. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1794-07-15. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1794-08-30. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1804-02-07. Kapten i armén 1809-02-09. Majors avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-27 under nr 11 bland adelsmän. Död ogift 1831-07-19 Gåsarv
 • Axel Didrik, född 1778-12-18. Sergeant 1794-09-15. Vargeringsfänrik vid Nylands jägarkår 1796-05-07. Premiärlöjtnant vid Nylands jägarkår 1802-05-06. Kapten i armén 1809-02-09. Majors avsked ur svenska krigstjänsten 1810-05-28. Kapten vid 3. finska jägarregementet 1812-10-10. Majors avsked. Död 1828-08-27 i Ummeljoki by i Elimä socken. Gift 1822-03-14 med Maria Lilliebjörn, död 1874-09-26 i Esbo socken, Finland.
 • Jakobina Magdalena, född 1780-05-18, död 1815-07-10 i Lojo socken. Gift 1804-08-12 på Gärknäs med auditören vid änkedrottningens livregemente Nils Fredrik Brander, född 1771-05-04 i Björneborg

TAB 12

Fredrik (son av Carl Magnus, Tab. 9), född 1736-12-11 på Sund i Edebo socken, Stockholms län. Volontär vid livregementet till häst 1757. Sekundkorpral vid livregementet 1758. Konstituerad kornett 1762-03-04. Stabskornett 1766-12-19. Avsked 1767-09-23. Död 1812-12-12 på Barbäcken Stockholms län [Blr]. Gift 1766-06-08 på Järinge i Edebo socken med Charlotta Johanna Hagtorn, född 1741, död 1822-07-10 på Barbäcken, dotter av bruksägaren Lars Hagtorn och Margareta Almgren.

Barn:

 • En dotter, född 1767-10-04 i Edebo socken, död i Edebo socken 1770-03-22.
 • Johanna Eleonora, född 1768-10-14 på Järinge. Gift före 1813 med läkaren vid Sehebo bruk i Ununge socken, Stockholms län Johan Peter Palmborg, född 1755, död 1822 vid Sehebo bruk.
 • Carl Fredrik, född 1770-05-29 på Järinge, död på Järinge 1770-09-23.
 • Alexander Magnus, född 1771-06-16 och död 1771-12-28 på Järinge, begraven 1772-01-01.
 • Gustaf Fredrik Reinhold, född 1772-12-19 och död 1773-04-30 på Järinge.
 • Charlotta Albertina, född 1774-02-05 på Järinge. Kallas vid bouppteckningen efter fadern 1813 änkefru Palmberg.
 • Adolf Vilhelm, född 1775-05-05 Hov
 • Lars Fredrik, född 1777-06-24 och död 1778-01-05 på Hof.
 • Per Knut, född 1779-01-09 och död 1780-06-17 på Hof.
 • Sofia Ulrika, född 1781-01-15 på Hof, död 1795-01-25 Kragstad
 • Fredrika Vilhelmina, född 1782-04-03 Ytternäs Gift 1808-11-13 på Sehebo bruk med kofferdikaptenen Sam Carlström, i hans 2:a gifte.
 • Carl Jakob Ludvig, född 1783-11-19 i Ununge socken, död 1784-01-08 på Kragstad.
 • Gustaf, född 1785-02-16 på Kragstad, död på Kragstad 1794-12-12.

TAB 13

Olof (son av Jakob, naturaliserad Forbes af Lund, Tab. 2), till Östunaberg i östuna socken, Stockholms län. Född l6(30). Student i Uppsala 1645-05-01. Kapten vid Upplands regemente 1660 (Bu.). Synes året därpå ej ha va varit kvar vid regementet. Levde 1684-11-00. (Redukt.koll. akt 202.) Gift 1:o med Magdalena Stake, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake, och Elsa Magdalena Silfversparre. Gift 2:o med sin broders svägerska och sin svågers brorsdotter Christina Svinhufvud af Qvalstad, dotter av översten Björn Svinhufvud af Qvalstad, och Catharina Geete.

Barn:

 • 2. Catharina, död ung.
 • 2. Erik, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: