Lagercreutz nr 1499

Från Adelsvapen-Wiki

1499.jpg


Adliga ätten Lagercreutz nr 1499 †

Adlad 1716-01-23, introducera 1719. Utdöd 1761-05-31.


TAB 1

Anders Lang. Bördig från Ungern. Handelsman i Gävle.

Barn:

  • Jakob Lang. Först handelsman, sedan rådman och tullnär i Uleå. Gift med Kerstin Henriksdotter.

Barn:

  • Jakob Lang, född 1648-06-01 i Gävle. Student i Uppsala 1664-10-19, i Åbo 1666, åter i Uppsala 1667 och i Oxford i England 1677. Sekreterare hos svenska envoyén Nils Lillieroot i Paris 1678 och hos extra ordinarie ambassadören, greve Nils Bielke 1680–1681. Prästvigd 1683. Prost och kyrkoherde i Nyen i Ingermanland 1683-05-04. Superintendent i Narva 1688. Teol. doktor i Åbo 1690. Generalsuperintendent i Livland 1700-07-16. Biskop i Reval 1701-07-04. Flyktade undan ryssarna till Stockholm 1710. Biskop i Linköping 1711-04-21. Död i Linköping 1716-02-17 och begraven 1716-02-28 i domkyrkan, där på en pelare en sten med latinsk inskrift förvarar hans minne och levnadsomständigheter. Hans barn blevo 1716-01-28 adlade med namnet Lagercreutz (äldste sonen introducera 1719 under nr 1499). Gift 1682-02-25 i Nikolai församling, Stockholm med Anna Bunge, född 1661-10-13, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och hans 1:a hustru Margareta Jernstedt samt syster till statssekreteraren Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge.

Barn:

  • Jakob Lang, adlad Lagercreutz. Generalauditör. Död 1756. Se Tab. 2
  • Anna Lang, adlad Lagercreutz, död 1751-07-00 i Stockholm. Gift 1713-02-05 i Linköping med kommendören Axel Grubbe, född 1675, död 1731.
  • Gustaf Lang, adlad Lagercreutz. Volontär vid Västgötadals regemente 1712. Förare vid Västgötadals regemente 1712-05-00. Premiärfänrik 1713-03-01. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1713-12-13. Premiärlöjtnant 1714-01-13. Kapten 1716-06-03 Död ogift 1718-12-13 under fälttåget i Norge.
  • Christina Margareta Lang, adlad Lagercreutz, född 1685-04-07, död 1759-09-03 och begraven 1759-09-11 i Lunds domkyrka. Gift 1708-10-20 med professorn vid universitetet i Dorpat, sedan i Lund, Arvid Moller, född 1674-02-19 på Vorhoff vid Dorpat, död 1758-04-06 i Lund.

TAB 2

Jakob Lang, adlad Lagercreutz (son av Jakob Lang, Tab. 1). Student i Dorpat (At (P.).) 1691-01-20 samt ånyo 1697-11-22 och i Uppsala 1701-01-14. Krigsfiskal. Adlad 1716-01-28 jämte sina syskon för faderns förtjänster (introducerad 1719 under nr 1499). Överauditör vid skånska fältstaten 1719-10-12. Generalauditörs titel 1722-08-23. Död 1756-04-07 Östarp och begraven i Everlövs kyrka. Han avfärdades 1712-12-10 till Stockholm av kungliga rådet och fältmarskalken Magn. Stenbock med berättelse om den dagen förut vunna segern vid Gadebusch. Gift 1:o 1725-12-03 Rosenlund med Maria Rosensparre, döpt 1699-07-18 i Malmö, dotter av landshövdingen Birger Baaz, adlad Rosensparre, och Anna Tigh. Gift 2:o 1731-08-12 med Inga Maria Hallenborg, född 1709-02-24 i Malmö, död 1740-06-12 på Östarp och begraven i Everlövs kyrka, dotter av häradshövdingen Sven Hallenborg, adlad Hallenborg, och Maria Pontin.

Barn:

  • 1. Jakob, död som barn.
  • 1. Maria Beata, född 1729-09-08, död 1760-04-15 i Lund, jordfäst i domkyrkan och sedan förd till moderns grav i Mörarp. Gift 1745-08-01 med kanslirådet Sven Bring, adlad Lagerbring, nr 2061, född 1707, död 1787.
  • 2. Carl, född 1732-09-17 på Östarp. Student i Lund 1739-10-20. Auskultant i Göta hovrätt 1753. Vice häradshövding 1757. Död ogift 1761-05-31 i Stockholm under riksdagen och begraven i faderns grav i Everlövs kyrka i Skåne samt slöt ätten. Han stiftade ett stipendium vid akademien i Lund.
  • 2. Anna Maria, född 1735, död 1753-09-29 i Lund och begraven i Everlövs kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.