:

Hillebrand nr 581

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hillebrand nr 581 †

Adlad 1653-01-15, introd. 1654. Utdöd eller kan icke legitimera sig.

TAB 1

Hillebrand Hansson. Hade tjänat kronan i 30 år och var major, då han i slaget vid Wittstock 1636-09-24 blev dödligt sårad.

Barn:

 • Hans Hillebrandsson, adlad Hillebrand. Fänrik vid Kronobergs regemente 1640. Löjtnant därst. 1641. Adlad 1653-01-15 (introd. 1654 under nr 581). Kapten 1657. Var vid sin död major. Död 1684-05-05 på Norra Sanden (Stjärnsand) i Malexanders socken, Östergötlands län och begraven s. å. 1/11 (enl. annan uppgift1 död redan 1662-05). Gift med Magdalena Christi­na Stierna, som levde 1693 4/5, dotter till översten Anders Stierna och Elsa Henriksdotter Meijer.

Barn:

 • Peter. var korpral vid överstelöjtnant Flints komp. vid Södra skånska kav-reg. 1679. (möjl. Per Sporman Tab 2 alt se Utan känt samband). levde 1693 4/5.
 • Maria Sofia, född 1646, död Fagerhult och begraven 1697-02-26 i Bälaryds socken, Jönköpings län. Hon fick 1692-09-27 förläning på ett kronohemman. Gift med löjtnanten vid Kronobergs regemente Johan Larsson Bohm, stupade 1676.
 • Maria Magdalena. Gift 1675-08-27 i Linderås socken, Jönköpings län med löjtnanten Augustas von Rechenberg, av en adlad men ej introd. ätt2, död 1684.
 • Maria Elisabet, född 16(48), död 1728 och begraven s. å. 8/10 i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1687-10-04 i Linderås socken, med kaptenlöjtnanten Gustaf Grubbe, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1697.
 • Helena, född 1657, död 1716-11-04 i Linderås socken.
 • Catharina, född 1662, död 1718-01-20 Sågen. 1695 9/10 sedan 14 år varit trolovad med Paul Rosenbohm. Gift med fänriken Frans Adolf Bruce, död 1706.

[EÄrätt; EÄKrA]

TAB 2

Göran (son av Hans Hillebrandsson, adlad Hillebrand, Tab. 1). Kom först i tjänst vid överste Håkan Skyttes regemente 1653, sedan vid överste Lybeckers regemente. Kornett vid överste Ramsvärds regemente. Blev fången vid Kristianstad 1678. Kallas löjtnant 1680. Död 1709 Notåsa och begraven s. å. 3/11. 'Han anhöll 1685 att hans styvbarn Per, Margareta och Märta, vilka hans senare fru Anna Kåse hade med sin förra man regementskvartermästaren Anders Persson Sporman, måtte under hans adelskap få adopteras, vartill hans syskon och sonen s. å. 10/1 givit sitt samtycke på Rosendal (i Linderås socken), i anseende till fru Anna Kåses stora ärbarhet och barnens beskedlighet, men denna adoption synes icke hava gått i verkställighet.' Gift 1:o med N. N., 'som blev av fienden så illa hanterad att hon, jämte tvenne barn, tillsatte livet'. Gift 2:o 1680-12-21 i Marbäcks socken, med Anna Kåse i hennes 2:a gifte (gift 1:o efter k. tillstånd 1668-04-08 med regementskvartermästaren Anders Persson Sporman, död 1673 och begraven i Marbäcks kyrka ), död 1710 på Notåsa och begraven s. å. 24/5, dotter av Herman Trulsson Kåse, och Gunilla Ulf af Horsnäs.

Barn:

 • 1. Helena, född 1668, död 1697 på Notåsa och begraven s. å. 28/10 i Marbäcks kyrka. Gift 1695-08-04 på Notåsa med Jakob Pistol.
 • 1. Maria Christina, döpt 1674-09-28 på Nödjehult i Hults socken, Jönköpings län, liksom syskonen.
 • 1. Brita, döpt 1676-11-13, död 1678 och begraven s. å. 14/4.
 • 1. Anders, döpt 1678-04-14. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-15. Fänrik därst. s. å. 7/12. Sekundlöjtnant 1701-02-08. Premiärlöjtnant 1702-03-01 regementskvartermästare 1703-10-31. Kapten 1704-08-05. Stupade 1708-08-31 vid Meskowitz. Han förlovade sig 1689 med sin styvsyster Margareta Sporman, inlät sig sedan under äktenskapslöfte med Elsa Bohm 1692, vilken senare genom Göta hovrätts dom 1694 blev förklarad för hans lagliga fästmö, vilket av hovrätten åter stadfästes 1700-06-14. Hade barn med Elsa Bohm. Margareta Sporman anhöll 1702 hos k. maj:t att hennes förlovning med Anders, som då var i kriget, skulle förklaras vara den gällande.3

Utan känt samband:

1. Peder Hillebrand i Föllingsö i Kisa socken, Östergötlands län, antages vara identisk med Peter (Tab. 1), men kan även vara Per Sporman (Tab. 2) som, oaktat den av styvfadern begärda adoptionen icke ledde till resultat, dock upptagit namnet Hillebrand. Avled 1722 i Björksnäs, Kisa sn. Gift 1697 eller 1698 med Barbro Campbell, döpt 1675-03-11 i Gammalkils sn5 Östergötlands län, begraven 1747-09-06 i Kisa socken5, dotter av5 fänriken David Campbell och Catharina Grubbe.

Barn:

 • Benedikta Catharina, född 1698-09-08 i Kisa socken, liksom syskonen, begraven 1699-01-06.
 • Hans Velam, se nedan.
 • Beata Christina, född 1700-11-25.
 • Catharina Maria, född 1704-11-05, begraven s. å. 23/11.
 • Bengt, född 1706-02-02.
 • Catharina Margareta, född 1709-02-23.
 • Johan Gustaf, född 1712-03-21.
 • David Jurgen, se nedan.

Hans Velam Hillebrand (se ovan), född 1699-10-13 i Kisa socken. Sergeant, lanttullbesökare. Gift 1721-02-04 i Kvillinge socken, Östergötlands län med Sara de Cordes i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1708-03-22 i Norrköping med bagaren därst. Henrik Reincke, döpt där 1678-01-16, begraven 1711-12-07), döpt 1687-09-27 i Norrköping, levde änka 1764-03-26 i Västervik, dotter av nålmakaren i Norrköping Tobias de Cordes från Lübeck och hans 2:a hustru Catharina Gabrielsdotter Melchior.

Barn:

 • Hans Peter, född 1722-07-22 i Norrköping.
 • Sara Catharina, född där 1724-05-21.
 • Tobias, var 1764 konstsvarvare.4


David Jurgen Hillebrand (se ovan), född 1715-09-22 i Kisa socken. Ryttare. Gift 1740-10-28 i nämnda socken, med Elisabet Jonsdotter Forsberg.

Barn:

 • Per, f. 1741 18/9 i Hyddan, Kisa sn.
 • Jonas, född 1745-07-28 i Västra Eneby socken, Östergötlands län, liksom syskonen.
 • Brita, född 1748-05-01.
 • Hans Georg, född 1752-09-05.6


2. Maria Hillebrand, förekommer som vittne i Västbo härads dombok 1724.

3. Anders Hillebrand, var underfyrverkare vid artil­ leriet i Halmstad 1690.

[EÄKrA; EÄrätt; SoH:1991 slOlf; RKrA]

Källor

1 Hyltén Cavallins, Kronobergs regementes officerare. 2 SK. 3 R.A.B. 4 Öä. 13: 89. 5 Pt 10: 118. 6 RHG.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: