:

Gyllengranat nr 714

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllengranat nr 714 †

Adlad 1662-11-24, introd. 1664. Siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1747-12-16.


TAB 1

Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, till Hov i likanämnda socken Östergötlands län. Född 1610 i Småland. Musketerare vid tyska regementet 1627. Sergeant därst. Sergeant vid artilleriet 1633. Fänrik därst. 1638. Löjtnant 1640. Kaptenlöjtnant 1644. Kapten 1645-02-21. Major 1657. Adlad 1662-11-24 (introd. 1664 under nr 714). Major vid artilleriet i Pommern 1663-10-08. Överstelöjtnant vid artilleriet i Skåne, Halland och Blekinge 1673-04-09. Död 1676-12-24. 'Han hade under sin tjänstetid blivit illa kväst och sårad.'. Gift med Hermica Gerstendorff i hennes 2:a gifte, död 1683, dotter av en sachsisk överste Gerstendorff samt änka efter en von Bastian.

Barn:

  • Anna. Död 1711. Gift 1665-05-30 i Vadstena med majoren Anders Gyllenållon, i hans 1:a gifte, född 1644, död 1713.
  • Hans, född 1650. Styckjunkare vid artilleriet 1669–1672. Fänrik vid artilleristaten i Stockholm 1673-07-15. Löjtnant vid artilleristaten i Pommern 1674-06-11. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stade 1689-04-06, död ogift 1696.
  • Christina, född 1654-05-15 i Vadstena. Gift med överstelöjtnanten Lorentz Douglies, född 1640, i tjänst ännu 1700.

TAB 2

Anders (son av Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, Tab. 1). Var löjtnant vid artilleriet 1660. Kaptenlöjtnant vid artilleristaten i Stockholm 1665-08-16 och i Kristianstad s. å. 28/11. Kapten vid artilleriet i Hälsingborg 1666–1671. Död 1672-02-07. – Han efterlämnade änka, för vilken svärfadern bad om nådår.

Barn:

  • Anna Regina, döpt 1665-07-05 i Vadstena, död ung.

TAB 3

Gustaf (son av Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, Tab. 1), till Hov i likanämnda socken Östergötlands län. Född 1645-04-11. Styckjunkare vid artilleristaten i Stockholm. Fänrik vid artilleriet på Jönköpings slott 1668-02-14. Löjtnant vid artilleriet i Hälsingborg 1672-03-07. Kapten vid artilleriet 1676-02-23. Major därst. 1678-02-18. Död 1684-06-17 i Halmstad och begraven därst. s. å. 25/7. Gift med Elsa Juliana Påfvenfelt, död 1705-06-20 i Hovs socken, dotter av överstelöjtnanten Nils Påfve, adlad Påfvenfelt, och Margareta von der Huth.

Barn:

  • Gustaf, friherre Gyllengranat, född 1677. Generalmajor. Död 1749. Se friherrliga ätten Gyllengranat, Tab. 1.
  • Nils, död ogift.
  • Margareta, född 1679, död 1759,. Gift med majoren vid drottningens livregemente, RSO Carl Magnus Bildstein, född 1691 i Nylands län i Finland, död 1766, broder till generalmajoren Carl Bildstein, friherre Bildstein.
  • Hermica Juliana, född 1681, död 1765. Gift 1:o med fänriken Peter Segersten, adlad Stenflycht, född 1685, död 1722. Gift 2:o 1723-06-30 i Hovs socken med livdrabanten Bengt Hökeflycht, född 1704, död 1732. Gift 3:o 1733-12-05 i Hovs socken med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente, livdrabanten Magnus Joakim Bock, född 1696-01-29 i Sade, död 1777-03-23 i Bjälbo socken Östergötlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: