Skunck nr 660

Från Adelsvapen-Wiki

0660.jpg


Adliga ätten Skunck nr 660 †

Adlad 1660-01-12, introd. s. å. Utdöd efter 1732.


1Srr. 2Um. 3Af.

TAB 1

Olaus Jonæ. Var kyrkoherde i Vassunda pastorat av Uppsala ärkestift 1572. Riksdagsman i Uppsala 1572. Underskrev arvsföreningen vid riksdagen i Stockholm 1590, Uppsala mötes beslut 1593 och prästerskapets trohetsförsäkran till konung Sigismund 1595. Bevistade riksdagen i Uppsala 1598. Levde liksom hustrun 1602. Gift 1:o med Malin Andersdotter född 1541-01-29 i Uppsala, † 1580-09-27. Dotter till kyrkoherden i Skellefteå Andreas Olai och Anna Andersdotter. Gift 2:o med Carin Nilsdotter Ekegren i hennes 2:a gifte. Dotter till biskopen i Växjö Nicolaus Stephani. Hennes 1:a gifte med kyrkoherden i Åkerby pastorat av ärkestiftet Georgius Petri.

Barn:

 • Petrus Olai. Kyrkoherde i Vassunda efter fadern (före 1610). Se Tab. 2

TAB 2

Petrus Olai. Kyrkoherde i Vassunda efter fadern (före 1610). Bedrev på sin höga ålderdom otukt med klockarhustrun. Avsatt 1638. Halshuggen 1639. Gift med Elin Jönsdotter Göding, dotter av kyrkoherden i Björklinge pastorat av ärkestiftet Jonas Johannis och h. h. Margareta.

Barn:

 • Samuel Petri Skunck född 1632-03-25, † 1685. Professor i Uppsala och kyrkoherde i Danmarks prebendeförsamling. Teologie Doktor. Gift 1668-08-06 med Margareta Lithman adlad Lithman.
 • Nikolaus Petri Skunck till Skunkenberg, † 1676-12-04 och begraven 1677-09-29. Se Tab. 3

TAB 3

Nikolaus Petri Skunck till Skunkenberg född 1614-04-14, † 1676-12-04 och begraven 1677-09-29 i Storkyrkan i Stockholm, där hans vapen uppsattes. [1] Skunkenbergs säteri, heter numera Johannishus, i Hjortsberga socken/K bildades av honom 1670. Länsö gods i Börstils socken/AB, vilket han före 1664 köpte av riksskattmästaren Sten Bielke och Järla i Brännkyrka socken,3 Stockholms län med flera gårdar. Student i Uppsala 1627-11-00. Utrikes resor, varunder han studerade i Leiden, där han utgav tvenne avhandlingar 1640 och 1641, Utrecht samt franska universitet. Hemkom till Sverige 1644. Stockholms stads sekreterare 1645-08-07. Han var vid 1650 års riksdag borgarståndets sekreterare och anklagades då, såsom den där vid en budskickning från ståndet varit ohövisk mot ridderskapet och adeln, vilken sak dock sedan avstannade. Blev 1651 invecklad i den bekanta Messeniska saken och bekände inför drottning Christina och rådet, att han hade skrivit protestationen, som året förut under riksdagen inlades, samt efter ständernas begäran sammanfattat, vad de för sig projekterat hade. Assessor i Åbo hovrätt 1652-02-10 och i Svea hovrätt 1655-07-02. Revisionssekreterare 1658-05-18. Tillika häradshövding i Långhundra, Ärlinghundra och Vaksala härader i Uppland 1659-03-26. Adlad 1660-01-12 och introducerad s. å. under nr 660. Fick vid adlandet det gamla Skunck-vapnet, ett [Beväpnat Mansben] på grund av sin förmodade härkomst från den gamla adliga Skunck-ätten, vilken genom lyckans och tidernas förändring var från sitt adliga stånd avsigkommen. Lagman i Blekinge 1666-07-17. Gift 1644-12-16 med Margareta Andersdotter, född 1614-09-27 i Bromma prästgård Stockholms län, † 1679 i Stockholm (själaringning s. å. 12/4 i Jakobs kyrka ) och begraven först 1682-06-29 i Storkyrkan, dotter av kyrkoherden i Bromma Andreas Johannis och Sara Jakobsdotter. [1]

Barn:

 • Axel, döpt 1648-02-24 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död som barn.
 • Anders, döpt 1649-05-05 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död som barn.
 • Nils, döpt 1650-07-27 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala2 1658-10-23. Sekreterare. Död före 1696. [1]
 • Christina, uppkallad efter drottningen och av henne buren till dopet.1

TAB 4

Carl (son av Nikolaus Skunck, adlad Skunck, Tab. 1), till Länsö och Järla. Född omkr. 1645. Student i Uppsala2 1658-11-23. Häradshövding i Långhundra, Erlinghundra och Vaksala härader 1671 efter fadern. Sedan löjtnant vid greve Lichtons regemente 1676-08-30. Ryttmästare därst. Död 1680. Han måste, sedan han 1673 förövat bråd skillnad vid tingsbordet samt ytterligare givit sin dräng vådligt banesår, 1680 fly ur riket. Gift 1673-10-05 i Stockholm med Ebba Christina de la Chapelle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1690-10-26 med översten Christoffer Adolf Grubbe, född 1663, död 1741), född 1655 Torsätra och av drottning Hedvig Eleonora, som då vistades på Rosersberg, buren till dopet, död 1728-11-07 Fågelsjö och begraven s. å. 17/4, dotter av överstelöjtnanten Julius Rikard de la Chapelle, natural. de la Chapelle, och hans 1:a fru Elin Ikorn. Ebba Christ. de la Chapelle ägde (till 1698) Torsätra, som hon till en del ärvt efter sina föräldrar, samt försålde Länsö. De hade fyra barn, av vilka en son och en dotter överlevde modern.

Barn:

 • Carl Skunck.
 • En dotter, född på 1670-talet. Gift med löjtnanten vid von Beckerns livländska infanteriregemente Eberhard Hieronymi.
 • Margareta. Gift 1704 före 11/8 med löjtnanten vid von Beckerns livländska infanteriregemente Baltasar von Geronen.
 • Nils, född omkr. 1678. Gick i fransk tjänst 1696 och i svensk tjänst 1713. Generaladjutant vid armén i Skåne 1714-08-08. Överadjutant därst. 1718-03-10. Avsked 1721-02-18. Majors exspektans vid garnisonsregementet i Malmö 1723. Levde 1732, död troligen ogift och den siste av ätten.
 • Gustaf, född 1681-03-30 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död före modern.

Utan känt samband

 • Carl Skunck, † 1718-04-11. Professor i Uppsala. Gift 1701-06-25 i Funbo med Agneta Leufstadius född i juni 1672, † 1737-10-21 i Hudiksvall. Dotter till kyrkoherden i Funbo Ivar Leufstadius och Brita Olsdotter Florenius.

Barn:

 • Carl Elieser Skunck född 1706-02-23 i Uppsala, † 1751-06-12 i Hudiksvall. Gift 1737-07-14 i Odensala med Catharina Nordstedt döpt 1711-10-03 i Jakob/A, † 1762-09-02 i Vendel. Dotter till kyrkoherden i Odensala och Husby-Ärlinghundra Gustaf Nordstedt och Anna Enander.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.