:

Von Walter nr 1127

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Walter och WINBLAD von Walter nr 1127

Adlad 1688-01-24, introd. 1689.

Walterska ättegrenen.

Winblad von Walter A112700.png

TAB 1

Henrik Walter, adlad von Walter, född 1630 i Mecklenburg. Trumslagare vid Västerbottens regemente 1642. Korpral därst. 1645. Sergeant 1656. Fältväbel s. å. Fänrik 1657. Kaptenlöjtnant 1659-12-20. Regementskvartermästare 1665-08-25. Kapten 1677-06-03. Major s. å. Överstelöjtnant 1682-12-12. Adlad 1688-01-24 jämte sin måg Henrik Larsson Winblad (introd. 1689 under nr 1127). Avsked ur krigstjänsten 1689-05-21. Död 1696 utan söner och slöt således själv sin adl. ättegren. 'Han förhöll sig i slaget vid Warschau och belägringen av Krakow såsom en behjärtad soldat samt fick av konung Carl XI ett hedrande beröm för sitt manhaftiga uppförande i utfallet vid Kristianstad och bataljen vid Landskrona.’ Gift med Catharina Frijs. (Hans änka »Anna von Walter» anhöll 1697 om nådår efter honom.)

Barn:

 • Catharina, född 1661. Gift 1:o med häradshövdingen Henrik Larsson Winblad, adlad Winblad von Walter (se tab 2). Gift 2:o med överstelöjtnanten Jakob Grubbe, född 1664, död 1736.

Winbladska ättegrenen.


TAB 2

Laurentius Winblad Kyrkoherde inom Nyland1 i Finland. Gift med N. N. Jägerhorn

Barn:

 • Henrik Larsson Winblad, adlad Winblad von Walter. Notarie i Åbo rådstuvurätt. Handlingsskrivare i Åbo hovrätt 16641. Häradshövding i hela Västerbotten med dess lappmarker 1671-04-28. Överförd till häradshövding i Västerbottens norra kontrakt med Torneå och Kemi lappmarker 1680-12-04. Adlad 1688-01-24 jämte sin svärfader Henrik Walter (introd. 1689 under nr 1127). Död omkr. 1690.1 Gift 1680 med Catharina von Walter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Jakob Grubbe, född 1664, död 1736), född 1661, dotter av överstelöjtnanten Henrik Walter, adlad von Walter (se tab 1) och Catharina Frijs.

Barn:

 • Anders (möjligen i ett faderns föregående gifte). Student i Uppsala2 1690-06-09. Vice häradshövding. Förordnad 1707-03-06 som assessor i en kommission i Kalmar län 1707–1708 för att rannsaka över allmogens klagomål över kronobetjänte. Auditör vid livdragonregrt 1712-02-09. Avsked 1719-05-29. Död omkr. 1727. [3]. Gift med Ebba Nybom i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1729-03-28 i kaplansgården i Irsta socken, Vm., med befallningsmannen Nikolaus Saxin), levde änka 1756, dotter av regementsskrivaren vid Västerbottens regemente Johan Nybom.
 • Henrik, född 1681-06-05. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Anna, född 1682-08-01, död s. å. 9/10.
 • Christina, född 1684-02-02, död 1755. Gift 1:o med kaptenen vid Västerbottens regemente med majors karaktär Petter Marschell, död 1725 Berga och begraven s. å. 2/5. Gift 2:o 1726-05-03 i Stockholm med kaptenen vid Västerbottens regemente, livdrabanten Lars Widegren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1705 med Brita Christina Hane, död 1725, dotter av professorn i Åbo Peter Hahn och Margareta Lietzen)4, död 1735-09-05.
 • Casper, född 1685-12-25. Mönsterskrivare vid Västerbottens regemente 1701-10-02. Sergeant därst. 1704-03-00. Fältväbel 1705-12-30. Fänrik 1706-03-02. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Lorentz, född 1688-09-18. Stupade ogift 1709-06-26 vid Poltava.
 • Gustaf Henrik, född 1689. Fänrik. Död 1743. Se Tab. 3

TAB 3

Gustaf Henrik, (son av Henrik Larsson Winblad, adlad Winblad von Walter, tab 2), född 1689-12-23. Sergeant vid Västerbottens regemente. Fänriks karaktär 1723-04-30. Avsked 1741-10-13. Död 1743-03-14. Var med vid Fraustadt, Meskovitz och Poltava, fördes från Moskva till Ceroda, hemkom 1722. Gift 1728-10-04 på Berga i Kjula socken, Södermanlands län med sin systers styvdotter Catharina Margareta Widegren, född 1706, levde ännu 17894, dotter av kaptenen vid Västerbottens regemente livdrabanten Lars Widegren och hans 1:a hustru Brita Christina Hane.

Barn:

 • Anna Christina, född 1730-06-04. Gift med handelsmannen M. Löfqvist.
 • Henrik Gustaf, född 1732-09-14. Högbåtsman vid amiralitetet 1754-04-005. Begav sig utrikes och spordes ej mera, men en hans son befanns 1790 vid freden i Värälä vara major i ryska armén.
 • Catharina Charlotta, född 1734, död 1751-08-31 Ström
 • Jakob Ludvig, född 1735. Kaptenlöjtnant. Död 1794. Se Tab. 4.
 • Lars, född 1736. Löjtnant. Död 1820. Se Tab. 28
 • Casper, levde 1744.

TAB 4

Jakob Ludvig, (son av Gustaf Henrik, tab 3), född 1735-02-04 i Bygdeå socken, Västerbottens län. Volontär vid Hamiltonska regementet 1757-03-00. Furir därst. 1758-02-01. Sergeant 1759-06-00. Underofficer vid Hälsinge regemente 1760-07-09. Konstit. fänrik därst. 1762-01-26. Sekundfänrik 1763-09-21. Avsked med kaptenlöjtnants karaktär 1783-08-28. Död 1794-02-22 i Hedesunda socken i Gästrikland. Gift 1:o 1767-02-24 på Sätra i Hille socken, Gävleborgs län med Christina Ulrika Ahlbom, född 17456, död 1777-01-04 efter barnsäng i Årsunda socken6 Gävleborgs län, troligen dotter av bruksägaren och bergmästaren Daniel Ahlbom. Gift 2:o med Anna Jäderham.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1769. Kapten. Död 1809. Se Tab. 5
 • 1. Daniel Fredrik, född 1771-11-11. Volontär vid Hälsinge regemente 1785. Rustmästare därst. 1788-06-14. Fänrik 1791-04-24. Löjtnant 1796-04-20. Död ogift s. å. 3/5 i Alfta socken, Gävleborgs län. Bevistade finska kriget från 1788.
 • 1. Jakob Ulrik, född 1777-02-07, död s. å. 26/6.
 • 2. Catharina Margareta, född 1783-07-30 i Valbo socken, Gävleborgs län. Död 1855-09-12 i Hedesunda socken. Gift med kommissionslantmätaren i Gävleborgs län Petrus Strömmer, född 1771, död 1825 i Bångsta i Hedesunda socken. [7]
 • 2. Lars Vilhelm6, född 1785-12-14 i Hedesunda socken. Sergeant vid Hälsinge vargering 1808-07-00. Furir vid Hälsinge regemente 1809-03-16. Avsked 1813-11-15. Artillerist vid Göta artilleriregemente. Avsked på 1830-talet. Död. Gift 1832-10-19 i Göteborg med Amalia Catharina Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Lund).
 • 2. Jakob Ulrik, född 1788-12-10, död 1809-07-12.
 • 2. Carl Henrik, född 1792. Polisuppsyningsman. Död 1830. Se Tab. 27.
 • 2. Fredrika Catharina, född 1793-10-05 i Hedesunda socken.

TAB 5

Gustaf, (son av Jakob Ludvig, tab 4), född 1769-05-24. Volontär vid Hälsinge regemente 1782-03-20. Rustmästare därst 1785-05-09. Furir 1786-04-22. Fänrik 1788-07-24. Fänrik vid Göta livgarde 1792-02-22. Löjtnant därst. 1793-01-25. Kapten s. å. 23/10. Kapten vid Hälsinge regemente s. å. 28/10. Åter transp. till Göta livgarde 1799-02-11. Regementskvartermästare därst. 1801-05-22. Stabskapten vid livregementets värvade infanteri s. å. 25/11. Avsked från regementet s. å. 7/12 med tillstånd att kvarstå i armén. Död 1809-03-22. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, var med vid Kaipiais och Anjala 1789 samt vid Valkeala och Keltis baracker 1790. Gift 1793-08-16 i Stockholm med Anna Beata Österman, född 1779, död 1809-03-10.

Barn:

 • Henrik Vilhelm, född 1794. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 6.
 • Fredrik, född 1796-04-13, död s. å.
 • Johan Ludvig, född 1798. Kapten. Död 1843. Se Tab. 14
 • Uno Fabian, född 1800-03-02, död s. å.
 • Maria Christina, född 1801-07-24 i Stockholm, död ogift 1881-01-15 Fridhem

TAB 6

Henrik Vilhelm, (son av Gustaf, tab 5), född 1794-05-24 i Alfta socken, Gävleborgs län. Volontär vid Gävleborgs lantvärn 1808-07-20. Underofficer därst. 1809-06-13. Volontär vid Hälsinge regemente s. å. 20/11. Furir därst. 1810-07-10. Förare 1811-12-20. Fanjunkare 1815-11-01. Fänrik därst. 1823-07-30. Löjtnant 1829-03-21. Avsked 1839-07-27. Död 1862-03-11 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Gift 1818-10-23 med Carolina Fahlén, född 1797-09-10, död 1861-03-09 i Delsbo socken.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1819. Fanjunkare. Död 1874. Se Tab. 7.
 • Daniel Fredrik, född 1820. Hemmansägare. Död 1889. Se Tab. 9.
 • Gustaf Fredrik Oskar, född 1825. Sergeant. Död 1908. Se Tab. 10.
 • Fredrik Detlof Napoleon, född 1826-10-21 i Delsbo. Rättare. Död ogift. 1915-04-25 i Boda socken, Kopparbergs län.

TAB 7

Carl Fredrik, (son av Henrik Vilhelm, tab 6), född 1819-02-07 i Delsbo socken, Gävleborgs län. Furir vid Hälsinge regemente 1834-09-10. Sergeant därst. 1840-12-31. Fanjunkare 1843-12-11. Svärdsman 1860-05-05. Avsked 1869-04-17. Död 1874-04-16 i Forsa socken, Gävleborgs län. Gift 1850-11-29 i Delsbo socken med Anna Christina Bornell, född 1827-08-19 i Järvsö socken, Gävleborgs län ]], död 1885-09-10 i Forsa socken, dotter av klockaren och organisten Olof Bornell och Brita Cajsa Woxberg.

Barn:

 • Fredrik Teodor, död 1853-04-11 i Forsa socken.
 • Valborg Carolina, född 1854-12-01 i Forsa socken, liksom syskonen. Död 1943-07-06 (Forsa förs, Gävleb. db nr 32). Gift där 1885-04-19 med flottningsförmannen Jon Eriksson, född 1858-01-01 i Östmarks socken, Värmlands län, död 1894.
 • Henrik August Simon Fredrik, född 1857-01-05. Volontär vid Hälsinge regemente 1876-02-26. Korpral därst. 1879-09-24. Sergeant 1881-06-26. Fanjunkare 1903-05-04. Svärdsman 1906-01-20. Avsked 1907-04-22.
 • Christina Anna Vilhelmina, född 1859-02-06, död s. å. 30/7.
 • Anna Elin Christina, född 1860-06-07, död (Trol. död på Härnösands hospital). Gift 1886-04-26 i Forsa socken med före detta soldaten, sedan farmaren i Nordamerika Anders Björk, född 1859-05-21 i Värmlands län.
 • Carl Samuel Teodor, född 1862. Sergeant. Död 1922. Se Tab. 8.
 • Fanny Charlotta Gundborg, född 1864-06-07, död 1936-03-12 å Umedalens sjukhus (Forsa förs, Gävleb. db 14) .
 • Maria Adolfina, född 1866-10-14, Död 1946-03-28 (Gnarps förs, Gävleb. db nr 13). Gift 1890-12-14 på Forsån i Forsa socken med sadelmakaren Johan Fredrik de Meimermondth, från vilken hon blev skild, född 1859-06-25 i Stockholm.
 • Hulda Henrietta Catharina, född 1869-04-07 Hamre db nr 14). Gift 1919-05-04 i Rogsta prästgård Gävleborgs län med skräddarmästaren Jonas Elof Arvid Elander i hans 2:a gifte, född 1873-09-21, död ?.

TAB 8

Carl Samuel Teodor, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1862-04-13 i Forsa socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1880-09-01. Volontärvicekorpral 1884-06-14. Volontärkorpral 1885-01-23. Sergeant s. å. 18/6. Avsked 1910-08-17. Död 1922-07-05 i Forsa socken. Gift 1885-08-23 i nämnda socken med Charlotta Johansson (Lotten) Kind, född 1860-05-17 i Håssna socken, Gävleborgs län, död 1912-01-25 i Norrbo socken, Gävleborgs län ]], dotter av korpralen Johan Johansson Kind och Catharina Emerentia Johansdotter.

Barn:

 • Tora Hildegard RHD protokoll 1891-10-26, född 1885-07-22 Gammelsträng (db 55) . Gift 1906-11-14 (7/11?) i Norrbo förs, Gävleb. ]] med målaren Erik Sved, född 1884-08-22.
 • Hjalmar Teodor, född 1886-10-20. Distinktionskorpral vid Hälsinge regemente. Död ogift 1913-03-23 på lägerplatsen Kungsbäck (Gävleb. stads förs, db).
 • Helfrid Charlotta, född 1889-03-26 ]], död 1925-07-27 i Bollnäs förs, Gävleb. (db nr 134) och begraven i Arbrå . Gift 1921-10-30 i Hälsingtuna socken, Gävleborgs län med handlanden Gustaf Arvid Tingelöv, född 1884-08-06.
 • Carl Helge, född 1894-05-16. Affärsman. Sågverksfaktor. Död barnlös 1929-10-14 i Stockholm Johannes förs. Gift 1:o 1918-06-23 Västerås med Teresia Elisabet (Lissy) Johansson, från vilken han 1926-12-14 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o 1927-09-28 i Sthlm, Katarina med bildhuggaren Torbjörn Reinhold Sandell, född 1903-06-18), född 1892-07-03. Gift 2:o 1927-10-22 i Stockholm Storkyrko med Ida Sofia Purra i hennes 1:a gifte (Gifte 2:o 1932-06-22 i Stockholm Huddinge förs, Sthlm l. vb, med el. montören Johan Ludvig Linus Öström, i hans 2:a gifte. Gift 1:o ?, född 1893-04-15?), född 1898-10-24 i Nedertorneå socken, Norrbottens län, dotter av torparen Per Abram Purra och Catharina Gustava Soutujärvi.
 • Tore Hilding, född 1901-10-15. Korpral vid Svea ingenjörkår 1919. Genomgick furirskola. Avsked 1921-10-01. Droskchaufför. Gift 1:o 1926-01-13 i Stockholm med Nanny Elvira Lindqvist född 1897 i Malmö, död 1926-07-12 i Stockholm. Gift 2:o 1927-04-09 med Anna Elvira Brickman, från vilken han 1930-02-02 blev skild, född 1899-12-11 i Norberg. Gift 3:o 1931-06-20 med Anna Elisabet Forsman, född 1899-09-02 i Norberg, dotter av kommunalarbetaren J. J. Forsman. Se Tab. 8A.

TAB 8A

Tore Hilding, född 1901-10-15, Korpral vid Svea ingenjörkår 1919. Genomgick furirskola. Avsked 1921-10-01. Droskchaufför. Gift 1:o 1926-02-26 i Stockholm Brännkyrka förs (vb 27) med pälsmodisten Nanny Elvira Lindqvist, född 1897 i Malmö, död 1926-07-12 i Stockholm (Åsö sjukhus, db). Gift 2:o 1927-04-09 i Stockholm med Anna Elvira Brickman, från vilken han 1930-02-02 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o 1933-11-18 i Sthlm, Maria förs, ]] med glasmästarearbetaren Knut Ture Hilding Tjäder, född 1904-12-24), född 1899-12-11 i Norberg. Gift 3:o 1931-06-20 i Sthlm, Enskede förs (vb 56) med Anna Elisabet Forsman, född 1899-09-02 i Norberg, dotter av kommunalarbetaren J. J. Forsman.

Barn:

 • 1. Kaj Tore, född 1925-12-05</moderndata> i Sthlm, Brännkyrka förs. Lagst. faderskapserk. 1925-11-17 (RHD:s prot. 1969-03-26 § 20). Se Tab. 8A:I.

TAB 9

Daniel Fredrik, (son av Henrik Vilhelm, tab 6), född 1820-07-21 i Delsbo socken. Hemmansägare i Rättvik, sedan i Ovanmyra i Boda socken, Kopparbergs län. Död 1889-03-14 i sistnämnda socken. Gift 1850-05-18 med Dorotea Källman, född 1825-04-25 i Leksand, död i Nordamerika.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1850-07-21 i Boda socken, liksom bröderna. Arbetare. Död ogift 1902-06-24 i Solberga by i nämnda socken.
 • Gustaf Fredrik, född 1855-11-06. Hemmansägare i Ovanmyra. Död ogift 1918-05-27 i Boda socken.
 • Johan Ludvig, född 1858-08-10. Överflyttade till Nordamerika och blev tidningsredaktör i Minneapolis. Död där.

TAB 10

Gustaf Fredrik Oskar, (son av Henrik Vilhelm, tab 6), född 1825-01-18 i Myra i Delsbo socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1843-01-02. Furir s. å. 11/12. Sergeant 1848-06-08. Avsked 1870-07-18. Hemmansägare i Södra Sannäs i Delsbo socken, Gävleborgs län. Död 1908-05-06 i Södra Sannäs. Gift 1859-09-12 i Myra med (Carin) Katrina Jönsdotter Hådén, född 1829-02-19 i Kvisthån, Vemdalens förs Jämtlands län, död 1916 i Södra Sannäs, dotter av bonden Jöns Pehrsson och Sigrid Olofsdotter.

Barn:

 • Josefina Carolina, född 1859-12-17 i Myra, död där 1883-12-28.
 • Anna Christina, född 1862-05-03 i Myra, död 1937-08-14 i Forsa förs Gävleb. (db 49). Gift där 1891-11-15 med byggnadssnickaren Jonas Jonsson Källman, född 1866-08-11, död 1897-06-15.
 • Henrik Vilhelm, född 1866. Hemmansägare. Se Tab. 11
 • Clara Matilda, född 1870-06-19 i Myra. Gift 1895-05-06 i Sannäs n. Jordbrukaren Olof Källin, född 1869-12-28, död ?.

TAB 11

Henrik Vilhelm, (son av Gustaf Fredrik Oskar, tab 10), född 1866-08-14 i Myra i Delsbo socken, Gävleborgs län. Soldat vid Hälsinge regemente 1884-10-23. Korpral 1891-05-05. Hemmansägare i Södra Sannäs i Delsbo socken. Död 1941-12-04 (Delsbo förs, Gävleb. db nr 64). Gift där 1896-11-19 med Sigrid Olsdotter, född 1871-08-30 i Björsarv i Bjuråkers socken, död 1925-09-22 i Södra Sannäs.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Oskar, född 1901. Snickare. Se Tab. 13.
 • Bror Verner Mauritz, född 1909-02-02 i Delsbo socken ]], död där s. å. 19/2.

TAB 12

Carl Olof Eugen, (son av Henrik Vilhelm, tab 11), född 1897-11-05 i Södra Sannäs i Delsbo socken, Gävleborgs län. Skogsarbetare, sedan jordbrukare. Banarbetare. Äg o beb. Gulltorp, Delsbo. Gift 1924-09-20 i nämnda socken Gävleb. med Anna Margareta Andersson, född 1899-05-17 i Krusänga i Delsbo socken, Gävleb., dotter av lantbrukaren Edvard Andersson och Karin Johansson.

Barn:

 • Iris Ragnhild Teresia, född 1925-06-23</moderndata> i Delsbo förs, Gävleb. , död 1931-03-22 därst .
 • Iris Ragnhild Teresia, född 1932-03-31</moderndata> i Delsbo förs, Gävleb.

TAB 13

Gustaf Fredrik Oskar, (son av Henrik Vilhelm, tab 11), född 1901-12-25 i Södra Sannäs i Delsbo förs, Gävleb. Snickare i Delsbo. Hemmansägare. Gift 1926-12-11 i Södra Sannäs i Delsbo förs, Gävleb., (vb nr 27) med Marta Dahlström, född 1902-05-03 i Norrberg i Delsbo socken, Gävleb. (enl. pastor därst.), dotter av f. hemmansägaren Per Dahlström och Kerstin Sörell.

Barn:

 • Gösta Henrik Wilhelm, född tvilling 1924-11-25 i Delsbo förs, Gävleb. , liksom syskonen. Ang. faderskapserkännande. Se Biografica. Se Tab. 13A.
 • Bror Werner Mauritz, född tvilling 1924-11-25 i Delsbo förs, Gävleb.. Ang faderskapserkännande. Se Biografica. Se Tab. 13B.
 • Vera Margareta Ingegerd, född 1930-09-08</moderndata> i Hudiksvall (Delsbo förs, Gävleb., fb nr 75).

TAB 14

Johan Ludvig, (son av Gustaf, tab 5), född 1798-01-12 i Alfta socken, Gävleborgs län. Volontär vid Västerbottens fältjägarregemente 1812-08-17. Rustmästare därst. 1813-05-10. Förare s. å. 23/6. Fänrik 1821-06-19. 2. Löjtnant 1828-12-13. Kapten 1837-05-18. Död 1843-12-03 i Skellefteå. Gift där 1823-09-04 med Lovisa Ström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1818-01-29 i Skellefteå prästgård med fänriken vid Västerbottens regemente Adolf Fredrik Ridderståhle, av en 1698-08-29 adlad, men ej introd. ätt, född 1793 i Finland, omkommen 1821-07-00 under en resa sjöledes till Stockholm, då skeppet förliste), född 1794-02-01 i Härnösand, död 1877-02-04 i Skellefteå, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Skellefteå, teol. doktorn och filosofie magister Nils Ström och hans 1:a fru Hedvig Hesselgren.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1824. Furir. Död 1869. Se Tab. 15
 • Anna Hedvig (Hedda), född 1825-02-26 i Skellefteå. Gift där 1863-11-22 med vice klockaren och folkskolläraren Johan Svedberg, född 1835-08-24 i Skellefteå, död där 1870-10-29.
 • Carl Ludvig, född 1828. Landsfiskal. Död 1895. Se Tab. 19.
 • Matilda Lovisa, född 1830-04-05, död 1868-08-05 Skellefteå. Gift 1853 med hemmansägaren Johan August Lundström i Sunnanö, död.
 • Gustava, född 1831-07-11 i Skellefteå, död ogift 1913-10-27 i Piteå.
 • Nils August, född 1834. Ångfartygsbefälhavare. Död 1886. Se Tab. 25.

TAB 15

Johan Henrik, (son av Johan Ludvig, tab 14), född 1824-02-01 i Skellefteå. Gardist vid Svea livgarde 1847-10-10. Avsked 1850-10-10. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår s. å. 11/11. Furir därst. 1851-07-17. Död 1869-06-10 i Piteå landsförs Gift där 1854-07-09 med Sofia Magdalena Björkman, född 1828-12-12 i nämnda landsförs, död där 1868-05-26 dotter av bonden Olof Johansson Björkman och Anna Magdalena Jonsdotter.

Barn:

 • Frans Johan, född 1856. Före detta jordägare. Se Tab. 16.
 • Hilda Viktoria, född 1867-10-28 i Piteå landsförs Död där 1868-07-28.

TAB 16

Frans Johan, (son av Johan Henrik, tab 15), född 1856-09-02, död 1934-11-09. Jordägare i Hortlax i Piteå landsförs Har överflyttat till S:t Paul. Minn., U. S. A. Gift 1879-11-23 med Anna Fredrika Hedquist, född 1860-04-07, död 1913-03-19 i Piteå landsförs.

Barn:

 • Johan Verner, född 1880-08-17 i Hortlax by, liksom syskonen. Guldsmed och urmakare i S:t Paul. Gift 1909-06-24 med Vilhelmina Olsson. Se Tab. 16 1/2.
 • Hilma Paulina, född 1882-01-12, död 1910-05-27. Gift 1901-10-20 i Piteå landsförs med sjömannen Carl Herman Karlsson, född 1878-12-18.
 • Carl Leo, född 1884. Sjukvårdare. Död 1924. Se Tab. 17.
 • Frans Amadeus, född 1886-09-21. Arbetare i S:t Paul. Gift 1912-02-04 med Beda Fredrika Johansson. Se Tab. 17 1/4
 • Anna Tekla, född 1888-07-12, död. Gift 1934-09-08 med Wilhelm Larson, född 1880-07-26 i Sverige
 • Ellen Maria, född 1890-07-16. Har överflyttat till S:t Paul. Död.
 • Frida Regina, född 1892-09-07. Gift 1915-09-30 Piteå landsförs ]] med sjömannen Sten Olof Sterner född 1893-09-30.
 • Betty Sofia, född 1894-09-17, död 1935-02-14 i Piteå landsförs (db 23). Gift 1924-02-02 i Piteå ]] med eldaren vid Piteå hospital Carl Anders Hedström, född 1898-04-12, död 1926-12-16 i Piteå landsförs.
 • Knut Gunnar, född 1897-03-10. Har överflyttat till S:t Paul. Gift 1933-06-03 med Mary F Leibel, född 1902-07-04. (Sonen Thomas Gunnar är adopterad.)
 • Oskar Napoleon, född 1899-04-27. Har överflyttat till S:t Paul. Se Tab. 17 1/2.
 • Claes Arvid, född 1901-05-23, död 1903-01-03 i Piteå landsförs
 • Rut Frideborg, född 1904-01-12. Har överflyttat till S:t Paul. Gift 1924-05-10 med Oskar Reinhold Pearson.

TAB 16 1/2

Johan Verner, (son av Frans Johan, tab 16), född 1880-08-17 i Hortlax by, Piteå landsförs Guldsmed. Urmakare i S:t Paul, Minn., USA. Gift 1909-06-24 med Wilhelmina Ol(s)son.

Barn:

 • Ruby Tekla Wilhelmina, född 1914-12-07</moderndata>. Resident manager. Gift 1938-04-23 med Charles Edward Kostohryz, född 1912-03-28</moderndata>. Resident manager. (S:t Paul MN, USA).
 • Lillian Lenore, född 1922-05-22</moderndata>. Gift 1942-08-26 med Raymond Arthur Kube, född 1919-02-05</moderndata>. Direktör i Manufacturers Representative. (Whitefish, MT, USA).

TAB 17

Carl Leo, (son av Frans Johan, tab 16), född 1884-06-08 i Hortlax by i Piteå landsförs Sjukvårdare vid Piteå hospital. Död 1924-10-24 i nämnda stad, Piteå landsförs. Gift 1910-05-05 Piteå landsförs ]] med Anna Augusta Öberg, född 1884-01-28

Barn:

 • Carl Rudolf, född 1911-05-17</moderndata> i Piteå, liksom syskonen. Se Tab. 17A.
 • Inga Elisabet, född 1912-09-12</moderndata> i Piteå landsförs, Norrbottens län. Gift 1933-12-09 i Piteå landsförs (vb 59) med sågverksarbetaren Axel Halvar Adolfsson, född 1910-09-22</moderndata> i Piteå landsförs, Norrbottens län. <moderndatadöd>död 1983-09-27</moderndatadöd> i Piteå stadsförs Norrbottens län.
 • Anna-Lisa, född 1914-01-13</moderndata>. Död 1932-07-26 å centralsanatoriet i Sandträsk förs, Norrbottens län (db 36).
 • Elsy Maria, född 1917-01-14</moderndata> i Piteå landsförs, Norrbottens län. Gift 1938-09-24 i Piteå landsförs, Norrbottens län (vb 67) med David Valfrid Vidmark, född 1909-09-04 i Piteå landsförs, Norrbottens län.
 • Lilly Carolina, född 1919-07-03</moderndata> i Piteå landsförs, Norrbottens län. Gift 1943-02-14 i Hortlax förs, Norrbottens län (vb nr 4) med hemmansägaren Nils Martin Lundström, född 1917-07-27</moderndata> Piteå landsförs, Norrbottens län.

TAB 17 1/4

Frans Amandus, (son av Frans Johan, tab 16), född 1886-09-21. Arbetare i S:t Paul, Minn., U.S.A. Gift 1912-02-04 med Beda Fredrika Johanson

Barn:

 • Elsa Anna Fredrika (Elsie), född 1912-12-03</moderndata>.
 • John Oscar Henry, född 1913-12-17</moderndata>, död 1915-09-13.
 • Edna Betty Irene, född 1926-02-21</moderndata>. Gift 1945-12-27 med Frank Villelli, född 1925-04-28</moderndata>.
 • Frank, död 1942-05-13.

TAB 17 1/4A

Erik Gunnar Amandus (son av Frans Amandus, tab 17 1/4), född 1915-04-30</moderndata>. Gift med Ruth Lundby skilsm?.

Barn:

 • Diane
 • Judith

TAB 17 1/2

Oskar Napoleon, (son av Frans Johan, tab 16), född 1899-04-27. Har överflyttat till S:t Paul. Gift med Sally Helen Carlson född 1899-01-26.

Barn:

TAB 18

Carl Arvid, (son av Johan Henrik, tab 15), född 1860-06-28 i Piteå landsförs Sågverksarbetare vid Munksund vid Piteå. Jordägare. Reparatör vid Bergsviks ångsåg i Piteå landsförs. Gift 1886-04-20 i Piteå med Amanda Paulina Westerlund, född 1860-10-28 i Piteå landsförs, död 1905-12-22, dotter av fältjägaren Johan Eriksson Stridbar och Rebecka Westerlund.

Barn:

 • Carl Valdemar, född 1887-01-25 i Piteå. Överflyttade till Nordamerika 1905-02-17. Handelsbiträde i Tacoma, Wash., U. S. A. Gift 1911-09-24 med Mary Mabel Pearsin. Se Tab. 18A
 • Emma Monika, född 1889-01-24 i Piteå, död 1903-11-23 i Piteå landsförs
 • Bilia Sofia, född 1892-10-09 i Pitholm i Piteå landsförs. Gift 1916-05-28 i Luleå stads med poliskonstapeln därstädes Erik Svensk, född 1887-05-18 i Bjursåkers förs, Gävleb.
 • Alide Amanda, född 1894-09-20 i Pitholm. Har överflyttat till Tacoma. Gift med Jack Rogers.
 • Hanna Elvira, född 1896-04-23 i Pitholm, död 1905-07-09 i Piteå landsförs
 • En dödfödd dotter 1898-08-04 i Piteå landsförs
 • Rolf Brynolf, född 1900-07-24 i Piteå landsförs Har överflyttat till Seattle, Wash., U. S. A.

TAB 18A

Karl Waldemar , (son av Karl Arvid, tab 18), född 1887-01-25 i Piteå. Överflyttade till Nordamerika 1905-02-17. Handelsbiträde i Tacoma, Wash., U. S. A. Mäklare. Agent i Tacoma, Wach., U.S.A. Gift 1911-09-24 med Mary Mabel Pierson , född 1885-12-05 Tacoma, WA, USA.

Barn:

 • Karl Russel, född 1915-08-22</moderndata>, död 1916-02-00.
 • Grant Brynolf, född 1921-12-06</moderndata>. Mäklare. Agent för Travelers Insurace Co. i Hartford, Conn., U.S.A. Se Tab. 18A:II

TAB 19

Carl Ludvig, (son av Johan Luvdig, tab 14), född 1828-01-29 i Skellefteå. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1845-06-28. Bataljonsadjutant därst. 1847-02-26. Fanjunkare 1851-06-30. Avsked 1854-05-10. Kronolänsman i Piteå sockens södra distrikt s. å. 30/12. Landsfiskal i Norrbottens södra distrikt 1882. Avsked 1889-03-29. Död 1895-10-21 i Öjebyn i Piteå landsförs Gift 1849-09-16 med Johanna Maria Johansdotter Nordström, född 1825-11-30 i Piteå, död där 1902-08-23, dotter av en snickare Nordström.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1849. Före detta major. Se Tab. 20.
 • Maria Lovisa, född 1851-02-22, död 1910-07-23 i Piteå landsförs. Gift 1872-05-02 med fanjunkaren vid Norrbottens regemente, svärdsmannen Johan Botolf Lind, född 1845-06-17 i nämnda landsförs, död där 1900-05-24.
 • Anna Matilda, född 1852-11-16, död 1853-01-25 i Piteå.
 • Johanna Matilda, född 1853-11-08, död 1907-04-11 i Piteå. Gift 1874-11-13 med urmakaren i Piteå Axel Albin Sjöblom, född 1852-05-03.
 • Sofia Augusta, född 1856-02-01, död 1888-10-01. Gift 1887-12-03 i Piteå med bokhandlaren Jonas Edvin Sandman, född 1856-02-12, död 1898-03-00.
 • Carl August, född 1858. Handelsresande. Död 1932. Se Tab. 22.
 • Hilma Helena, född 1860-02-19, död 1937-12-17 i Luleå, Luleå domkyrkoförs, (db nr 155). Telegrafist i Byske socken, Västerbottens län 1892-12-06. Kommissarie därst. 1907-11-29. Avsked 1920-09-15.
 • Knut Ernst, född 1862. Före detta landsfiskal. Död 1938. Se Tab. 23.
 • Anna Gustava, född 1864-08-03 i Piteå
 • Brynolf, född 1866-10-21 i Piteå, död där 1868-01-13.
 • Axel Brynolf, född 1869-02-06 i Piteå. Bokhållare i Antnäs Norrbottens län. Död 1925-07-05 i Boden. Gift 1894-10-25 med Maria Elisabet Wikström, född 1858-07-08 Nederluleå förs, Nb., död 1948-10-04 i Boden (Överluleå förs, Nb. db nr 57).

TAB 20

Johan Ludvig, (son av Carl Ludvig, tab 19), född 1849-11-10. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1867-02-28. Furir därst. 1869-05-06. Kadett vid Karlberg 1870-03-01. Utexaminerad 1873-05-15. Underlöjtnant vid Norrbottens fältjägarkår (nu regemente) s. å. 28/5. Löjtnant 1877-10-26. Kapten 1887-07-04. RSO 1893-12-01. Major 1897-07-23. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-09-25. Avsked ur krigstjänsten 1914-12-13. Död 1937-03-02 i Strängnäs (db 18) och begraven å Stockholms Norra begravningsplats. Gift 1879-10-04 i Stockholm med Hanna Betty Matilda (Betty) Widéen, född 1859-10-05 i Skede förs, Jönk. ]], död 1933-03-01 i Strängnäs och begraven å Stockholms Norra begravningsplats ]], dotter av kommisionslantmätaren Vilhelm Widéen och Christina Hirschfeldt.

Barn:

 • Fanny Matilda, född 1880-09-05 i Piteå. Telegrafist 1902-12-19. Gift 1907-10-04 i Piteå Gammelstad med distriktskassören vid statens järnvägar Christian Fredrik Liljeqvist född 1873-05-21 i Stockholm,
 • Ludvig Vilhelm, född 1882-03-09 i Piteå, död där 1884-07-30.
 • Ingrid Maria, född 1883-06-14 i Piteå

TAB 21

Karl Einar, (son av Johan Ludvig, tab 20), född 1885-04-16 i Luleå. Mogenhetsexamen därst. 1904-06-13. Volontär vid Norrlands artilleriregemente s. å. 29/6. Officersexamen vid Karlberg 1906-11-30. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1910-12-23. Kapten 1919-12-12. Förste lärare vid Krigsskolan på Karlberg 1922-10-15–1926. RSO 1927-06-06. Kapten vid Karlsborgs artilleriregemente s. å. 27/6 fr.o.m. 1928-01-01. Återtransport till Norrlands artilleriregemente 1929-07-24. Major i armén s. å. 20/12. Major vid Vendes artilleriregemente 1931-09-08 . Överstelöjtnant i armén 1936-09-11. Avsked med förtidspension 1939-02-24 fr.o.m. s.å. apr. 1. Slussinspektor vid Göta kanalverk. Gift 1:o 1918-11-06 med Ellen (Ella) Lindberg, från vilken han 1925-11-24 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag, född 1894-12-16 Karlsborg förs, Skaraborgs län. "Ridsportens grand lady". Dotter av översten Bo Pontus Torvald Lindberg och Gerda Paulina Norrman. Gift 2:o 1929-10-09 i Eksjö med Birgitta (Britta) Schierbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1915-11-16 med regementsveterinären Sven Gustaf Ringberg, från vilken hon 1929-04-11 blev skild, född 1888-10-29 i Borgholm), född 1894-05-10 i Jönköping, Sofia förs, dotter av poliskonstapeln Sven Viktor Schierbeck och Amanda Josefina Söderström.

Barn:

 • 1. Britt, född 1920-01-11</moderndata> Sjötorp s socken, Skaraborgs län (Norrbottens regementes förs, fb), liksom brodern. Gift 1:o 1937-12-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, (vb nr 300) med ritaren Hans Bertil Sigmund Orning, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1940-02-12, född 1918-06-04</moderndata>.Gift 2:o 1940-03-30 i Malmö S:t Petri förs (vb nr 69) med assistenten Stig Arne Corneli Johannisson från vilken hon blev skild gm Solna tr 1973-06-20, lkd juni 27, född 1916-10-30</moderndata>.
 • 1. Rolf, född 1921-05-13</moderndata> Sjötorp s förs, Skarab. Se Tab. 21A.

TAB 22

Carl August, (son av Carl Ludvig, tab 19), född 1858-01-08 i Piteå. Bokhållare vid Altappens ångsåg i Nederluleå socken, Norrbottens län. Handlande i Gammelstad under firma Walter Forsberg. Död 1932-12-28 i Luleå. Gift där 1904-12-09 med Julia Augusta Lundström, född 1867-08-01 i Ersnäs i Nederluleå socken, Norrbottens län, död 1949-04-07 (Bromma förs, Sthlm, db nr 129). Dotter av grosshandlaren Nils Olof Lundström och Maria Margareta Wikström.

Barn:

 • Karl Folke, född 1906-02-13 i Luleå. Elev vid tekniska högskolan. Se Tab. 22A.
 • Nils Stig, född 1907-07-05 i Luleå
 • Karin Maria, född 1909-03-21 i Nederluleå förs, Norrbottens län (fb nr 75). Laboratoriebiträde. Gift 1936-11-07 i Saltsjöbaden (Skellefteå landsförs, Västerbotten, vb nr 129) med tandläkaren Eric Daniel Danielsson Degerbeck, född 1904-12-11 i Örkelljunga.

TAB 23

Knut Ernst, (son av Carl Ludvig, tab 19), född 1862-03-02 i Piteå. T. f. kronolänsman i Piteå södra distrikt av Norrbottens län 1893. Kronolänsman i Arjeplogs distrikt i nämnda län 1896-01-30. Efter 1917 års landsstatsorganisation landsfiskal i Älvsby distrikt 1917-12-11. Avsked 1927. Död 1938-01-25 i Älvsby förs, Nb. (db nr 2). Gift 1890-12-09 i Piteå med Anna Amalia Lindström, född 1871-09-21 i Böle i Piteå landsförs Nb., dotter av jordbrukaren Isak Anton Lindström och Margareta Johanna Berglund.

Barn:

 • Alma Sophia , född 1891-02-06 i Piteå, död 1949-10-16 i Åtorp (Nysunds förs, Ör. db nr 20). Gift 1917-03-25 i Nederluleå kyrka, Nb. (Älvsby förs, Nb, vb) med jägmästaren i Villingsbergs revir Urban Eugen Lindhé i hans 2:a gifte (gift 1:o 1910-03-27 med Gertrud Alma Carolina Mannberg, född 1885, död 1915, dotter av disponenten Gustaf Mannberg och Carolina Fogelström), född 1879-09-23 i Vadstena, död 1946.
 • Carl Hjalmar, född 1892-07-13 i Öjebyn i Piteå landsförs, Nb. Fjärdingsman. Se Tab. 24.
 • Axel Gideon, född 1894-06-18 i Öjebyn i Piteå landsförs, Nb. Kontorsskrivare. Död ogift 1921-03-09 i Piteå ]] och begraven i Älvsby förs, Nb.
 • Ernst Ludvig, född 1899-10-08 i Arjeplogs socken, Norrbottens län. Kontorsbiträde. Landsfiskalsexamen 1927-12-07. Bitr. och t. f. landsfiskal på olika platser under fyra år. Bitr. landsfiskal i Jokkmokks distrikt 1929-10-15. Gift 1929-08-19 i Älvsbyns kapellförsaml. Norrbottens län med Astrid Ragnhild Margareta Wilhzon, född 1901-02-28 i Luleå, dotter av kassören Hjalmar Vilhelm Wilhzon och Emma Helena Rosenkvist. Se Tab. 24 1/4.
 • Gustaf Lennart, född 1901-09-02 i Arjeplogs socken, Nb., död där 1903-04-30.
 • Siri Amalia, född 1904-11-24 i Arjeplogs socken, Nb. Gift 1:o 1932-05-11 i Älvsby förs Nb. (Luleå domk.förs, vb) med kontorschefen David Högström, född 1881-12-16
 • Ralf Georg, född 1906-04-18 i Arjeplogs socken, Nb.
 • Märtha Linnéa , född 1908-09-16 i Arjeplogs socken, Nb.. Inneh. damfrisering i Karlskoga sedan 1939-02-13. Gift 1941-01-12 i Karlskoga (vb nr 19) med guldsmeden Erik Bruno Vilhelm Lindstedt, född 1904-12-19,
 • Nils Gösta, född 1909-12-20 i Arjeplogs socken, Nb. (fb nr 92). Se Tab. 24 1/2.
 • Per Ragnar, född 1912-10-01</moderndata> i Älvsbyns kapellförsaml., Nb.. Död där s. å. 2/10.

TAB 25

Nils August, (son av Johan Ludvig, tab 14), född 1834-10-04 i Skellefteå. Styrman på ångfartyget Torshälla 1863. Ångbåtsbefälhavare. Död 1886-02-10 i Stockholm. Gift 1860-12-10 i nämnda stad Maria förs i Stockholm med Selma Matilda Söderlund, född 1839-05-13 i Tärna socken, Västmanlands län ]], död 1903-01-05 i Stockholm, dotter av mjölnaren i Forssbo Per Söderlund och Brita Ersdotter.

Barn:

 • Alma Eufrosyne Sofia RHD protokoll 1861-11-28, född 1859-12-20 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Guvernant Runsa. Död ogift 1923-06-17 i Stockholm Johannes förs.
 • Brynolf Carl August, född 1861-09-08 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Anställd i handelsflottan. Styrmans- och ångbåtsbefälhavarexamen 1879 samt sjökaptensexamen 1883. Styrman i handelsflottan. Död 1918-10-12 i Stockholm Storkyrko förs. Gift 1907-04-21 med Julia Catharina Strömgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Sthlm, Klara 1919-03-10 med expeditionsföreståndaren Carl Adolf Unnerus), född 1871-10-19.
 • Vollrath Nils Ludvig, född 1865-03-20 i Stockholm. Styrmans- och ångbåtsbefälhavarexamen 1883 och sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Stockholm 1889-05-03. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1909-10-10 i Stockholm Hedvig Eleonora förs,.
 • Gerhard Engelbrekt, född 1867. Sjökapten. Död 1922. Se Tab. 26.
 • Gerda Selma Augusta, född 1872-11-02 i Stockholm. Gift 1:o 1912-05-26 i Stockholm Klara förs i Stockholm ]] med lagerchefen Gustaf Alfred Thomasson, född 1880-11-01, död 1919-04-01 i Stockholm. Gift 2:o 1921-05-28 i Stockholm med direktören Ernst August Herman Persson, född 1880-07-08, död ?.
 • Hjalmar Axel Ferdinand, född 1874-05-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1894-05-19. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1895-04-20. Sergeant därst. 1896-08-05. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1902-01-04. Kapten 1913-12-31. RSO 1918-06-06. Död ogift 1921-04-01 i Visby och begraven i Solna socken, Stockholms län.

TAB 26

Gerhard Engelbrekt, (son av Nils August, tab 25), född 1867-02-13 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Utgick med skolskeppet Abraham Rydberg och seglade med svenska fartyg i tre år. Styrmans- och ångbåtsbefälhavarexamen i Visby 1887. 2. Styrman på ångfartyget Condoren 1887–1888. Förste styrman å segelfartyg 1889–1890. Sjökaptensexamen i Stockholm 1891. Styrman på ångfartyget Venus 1891–1899 och på ångfartyget Hudiksvall 1899. Befälhavare på sistnämnda fartyg 1900–1915, på ångf. J. L. Runeberg 1915 och sedan på ångf. Luleå. Död 1922-04-08 i Stockholm, Johannes förs. Gift där 1911-01-11 i Stockholm, Engelbrekts med Gunhild Astrid Emilia Friberg, född 1880-08-28 i Varola socken, Skaraborgs län, dotter av godsägaren och fabrikören Frans Friberg och Charlotta Eugenia Broberg.

Barn:

 • Märtha , född 1911-10-22</moderndata> i Stockholm, Johannes förs. Stiftsjungfru.
 • Sten Gerhard, född 1913-02-09</moderndata> i Stockholm, Johannes förs. Studentexamen i Stockholm 1932-05-09. Tandläkarekandidatexamen 1934-01-24–1934-01-27. Förklarad för tandläkarekandidat s.å. sept. 5. Amanuens å Tandläkareinstitutets kirurgiska avdelning 1935-07-01. Tandläkare.
 • Nils-Henrik Johan, född 1916-07-25</moderndata> i Djursholm (Johannes förs, Stockholm, fb) Stockholms län. Avgångsbetyg från Tekniska högskolans avdelning för arkitektur 1941-05-05. Arkitekt. Assistent i arkitektur vid Tekn högskolan 1946. Utnämnd till borgare (magistraten i Sthlm) 1964-07-02. SAR verkst direktör i N-H Winblad arkitektkontor KB. Kungl Patriotiska Sällskapets medalj. ProPstGM. Stockholms Borgargilles förtjänstmedalj. Gift 1942-05-02 i Katarina kyrka i Katarina förs, Stockholm (vb nr 211) med Anna Maria (Anne-Marie) Sofia Piehl, född 1920-09-18</moderndata> i Katarina förs, Stockholm (fb nr 715). Dotter av civilingenjören Carl Gustaf Fredrik Piehl och Anna Maria Ameln.

TAB 27

Carl Henrik, (son av Jakob Ludvig, tab 4), född 1792-01-15 i Hedesunda socken, Gävleborgs län. Polisuppsyningsman i Stockholm. Död där 1830-07-24. Gift med Anna Margareta Ellström, född 1790, död 1833-05-13 i Stockholm (Johannis).

Barn:

 • Carolina Matilda, född 1818-02-26.[9]
 • Henrik Vilhelm Leonard, född 1820-11-21.[9]
 • Carl Mauritz, född 1822-10-23.[9]
 • Johan Axel, född 1826-03-11, död 1830-11-05.
 • Edla Elisabet, född 1828-09-18. [9]

TAB 28

Lars, (son av Gustaf Henrik, tab 3), född 1736-08-06 i Bygdeå socken, Västerbottens län. Volontär vid Västerbottens regemente 1750. Mönsterskrivare därst. 1757-07-00. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Rustmästare 1758-10-01. Furir 1759-12-04. Förare 1760-03-29. Fången s. å. 3/10, men återkom 1761-01-15. Sergeant s. å. 4/5. Konstit. fänrik s. å. 4/11. Avsked med löjtnants karaktär 1779-07-22 såsom oförmögen till tjänstgöring av erhållna blessyrer i pommerska kriget. Död 1820-05-28. Gift 1764 med Eva Margareta Plantin, född 1744, död 1814, dotter av tit. Landssekreteraren Esaias Plantin och Brita Broander.

Barn:

 • Gustaf Esaias, född 1766. Kammarrättsråd. Död 1834. Se Tab. 29.
 • Gustava Sofia, född 1768-07-01 i Stockholm, där begraven s. å. 20/10.

TAB 29

Gustaf Esaias, (son av Lars, tab 28), född 1766-08-31. Auskultant vid generallantmäterikontoret i Stockholm 1785-03-30. Extra ordinarie lantmätare i Västerbottens län 1788-02-19. Regementsskrivare vid Västerbottens regemente 1791-10-06. Fältkamrerares n. h. o. v. 1796-04-13. Landskamrerare i Västerbottens län 1800-08-05. Kammarrättsråds n. h. o. v. 1812-09-10. RVO 1818-05-20. Avsked från landskamrerartjänsten 1831-12-17. Död 1834-12-01 på Grisbacka vid Umeå. Gift 1:o 1790-01-06 i Luleå landsförs med Catharina Elisabet Holmström, född 1771, död 1809-11-12, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Holmström och Anna Helena Bagge. Gift 2:o 1810-08-07 (7/9) med Catharina Charlotta Schönfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Per Forssell i hans 2:a gifte [gift 1:o med Anna Maria Hernell, född 1759, död 1799-11-23 i Umeå]), född 1779-12-31, död 1861-01-22 i Uppsala, dotter av fältväbeln Nils Schönfelt.

Barn:

 • 1. Fredrika Catharina, född 1790-10-02. Stiftsjungfru. Död 1796-08-15.
 • 1. Eva Helena, född 1791-09-13. Stiftsjungfru. Död 1860-05-18 i Stockholm. Gift 1820-10-26 i Umeå med majoren friherre Fredrik Adolf Fock, född 1792, död 1859.
 • 1. Fredrik Gustaf, född 1794-03-14. Furir vid Västerbottens regemente 1811-11-30. Förare därst. 1812-07-25. Fänrik 1815-02-28. Löjtnant 1826-09-21. Kapten 1832-02-11. Död ogift 1839-08-22 i Stettin. Han bevistade kampanjen i Norge 1814.
 • 1. Esaias Vilhelm, född 1799-08-02 i Sävars socken, Västerbottens län. Student i Uppsala 18178. Jur. kandidat 18228. Död ogift 1862-12-25 på Grisbacka vid Umeå.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1809-10-20, död 1839-10-25. Gift 1838-05-03 i Arboga med prosten och kyrkoherden i Björskogs pastorat av Västerås stift Johan Lundelius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1841 med Aqvilina Christina Elisabet Fock, född 1816, död 1850, fosterdotter till 1:a hustruns svåger, friherre Fredrik Adolf Fock och Eva Helena Winblad von Walter. Gift 3:o 1850 med Anna Christina Dylén, född 1808, dotter av hemmansägaren A. Dylén och Anna Lithén), född 1808-05-30 i Falun, död 1878-12-01 i Björskogs prästgård Västmanlands län.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1815-09-12 i Sävars socken, död 1880-06-19 i Uppsala. Gift 1839-06-12 i nämnda socken med professorn vid Uppsala universitet, RNO, med. doktorn och kirurg magister Olof Glas, född 1813-11-14 i Umeå, död 1880-03-05 i Uppsala.

Källor

1Wå. 2 Um. 3 At (L). 4 Öä. 5 At (P). 6 At (Sch) 7 El. 8 MS. 9 SRA.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: