:

Adlerstam nr 2057

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerstam nr 2057 †

Adlad 1767-08-13, introducerad 1776. Ätten utgick 1960-03-12 på svärdssidan i Sverige. Ätten utslocknade 1966-11-06 i Sverige.

Adlerstam A205700.png.

TAB 1

Valtin Lulle. Uppgives härstamma från en adlig ätt i Skottland och var grosshandlare och rådsherre i Leipzig.

Barn:

 • Valtin Valtinsson, lärde sig först pärlstickarkonsten i Nürnberg, men blev sedan handelsman i i Nürnberg. Kom, fången, till Sverige och bosatte sig i Vänersborg. Död i Vänersborg 1649-08-02. Gift i Tyskland med Margareta Benedictidotter, död 1677-06-27.

Barn:

 • Bengt Valtinsson, född 1644-05-03 i Lidköping. Borgmästare i Vänersborg. Död i Vänersborg 1728-02-09. Gift 1:o med Elisabet Barck, död 1687-07-21, dotter av handelsmannen Anders Barck. Gift 2:o i Frändefors prästgård Älvsborgs län med Margareta Nordberg, född 165(9), död 1741-02-05 Björnö (A. Noreen, Släckten Noreen,), dotter av prosten och kyrkoherden i Gillberga pastorat av Karlstads stift Gudmundus Erlandi Norænius och Elisabet Flygge samt syster till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm.

Barn:

 • 1. Adrian Valtinsson, född 1681-08-20 i Vänersborg. Student i Uppsala (Um.) 1700-10-18. Auskultant vid Stockholms stads domstolar 1702. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1705. Fältsekreterare och fältauditör vid generalen greve Mörners armé 1710-01-12. Sekreterare i fortifikationskontoret 1713. Fältsekreterare vid generalen greve Rehnskiölds armé 1718-10-11. Krigssekreterare vid skånska och värmländska arméerna 1719-05-19. Häradshövding död Uppland 1721-10-04. Assessor i Svea hovrätt 1740-05-23. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1747-02-17. Avsked 1747-08-14,. Död 1750-08-07. Han blev strax efter avskedstagandet från hovrätten av konung Fredrik I upphöjd i adligt stånd, men dog innan introduktion hann försiggå, varför hans trenne söner, Magnus, Carl Gustaf och Ulrik Martin, blevo ånyo adlade 1767 med namnet Adlerstam. Gift 1714-01-17 i Stockholm med Anna Helena Bunge, född 1696-07-18 död 1758-06-18, dotter av justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Mårtensson Bunge och Anna Margareta Engelcrona samt syster till kungliga sekreteraren Mårten Bunge och kommerserådet Carl Gustaf Bunge, båda adlade Bungencrona.

Barn:

 • Magnus Valtinsson, adlad Adlerstam, född 1717. Kommerseråd. Död 1803. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf Valtinsson, adlad Adlerstam, född 1720. Assessor. Död 1785. Se Tab. 3
 • Ulrik Martin Valtinsson, adlad Adlerstam, född 1731. Superkargör. Död 1783. Se Tab. 4.

TAB 2

Magnus Valtinsson, adlad Adlerstam, (son av Adrian Valtinsson, tab, 1), född 1717-07-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1729-10-13. Auskultant i kommerskollegium 1737-03-02 och i Svea hovrätt 1737-12-22. Vice notarie 1740. Promotorial till landssekreteraretjänst i Gävleborgs och Västernorrlands län 1744-06-07. Notarie över stat i kommerskollegium 1749-11-21 och med lön 1750-12-29. 2. advokatfiskal 1755-08-09. Assessor över stat 1762-08-12. Adlad jämte sina bröder 1767-08-13 (sköldebrevet utfärdat 1773-02-08. Introducerad 1776 under nr 2057). Assessor på ordinarie staten 1769. Kommerseråd över stat 1780-01-05 och med lön från 1787-04-01. Avsked 1792-06-05. LMA och Patriotiska sällskapet. Död 1803-05-14 i Stockholm, barnlös, och slöt själv sin adliga ättegren [Ak]. Gift 1750-05-01 med Elisabet Tystenberg, döpt 1724-08-30 i Jakobs församling, Stockholm, död 1810-06-17 i Stockholm, dotter av kamreraren Samuel Tystenberg och Catharina Dylander.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1751-08-18, död 1751.

TAB 3

Carl Gustaf Valtinsson, adlad Adlerstam, (son av Adrian Valtinsson, Tab. 1), född 1720-12-13. Auskultant vid Stockholms stads domstolar 1739-06-02. Extra ordinarie tjänsteman i riksens ständers bank 1741-03-08. Extra notarie vid Stockholms stads kämnersrätt 1742-04-23. Vice auditör vid Upplands infanteriregemente 1744-09-11. Hovsekreterares fullmakt 1747-06-26. Ombudsman vid Ostindiska kompaniet 1748-06-16. Advokatfiskal i kammarrevisionen 1762-05-26. Avsked med assessors karaktär 1763-03-15,. Adlad jämte sina bröder 1767-08-13 (introducerad 1776 under nr 2057). Död 1785-01-16 i Göteborg. Gift 1748-06-14 med Anna Sofia Christoffersson, född 1729-02-10, död 1795-01-14 på Källebacka, dotter av grosshandlaren i Göteborg Erik Christoffersson och Anna Théel.

Barn:

 • Carl, född 1749-03-14, död 1750-08-06.
 • Magnus Adolf, född 1750-02-16 (1751-06-24 enligt universitetsalbum). Student i Lund (Sgn.) 1775. Vice auditör vid von Saltzas, sedan Wachtmeisterska regementet 1777-02-07. Regementsauditör 1783-04-03. Avsked 1787-05-30 med direktörs namn och heder: salpetersjuderiinspektor. Död 1800-04-17 i Ulricehamn, barnlös, och utgick med honom denna ättegren. Gift 1788-11-30 i Ulricehamn med Magdalena Charlotta Bagge af Söderby, född 1754, död 1812-06-13 i Ulricehamn, dotter av majoren Jean Georg Bagge af Söderby, och hans 2:a fru Sofia Juliana Friedenreich.

TAB 4

Ulrik Martin Valtinsson, adlad Adlerstam, (son av Adrian Valtinsson, Tab. 1), född 1731-06-29 i Stockholm. Kanslist vid Ostindiska kompaniet. Superkargör vid Ostindiska kompaniet. Adlad, jämte sina bröder, 1767-08-13 (introducerad 1776 under nr 2057). Handelssocié 1768-09-15 och borgare 1768-09-21 i Göteborg. Tillika inspektor vid kronobränneriet i Göteborg 1776-02-18. Död 1783-02-10 i Göteborg. Han gjorde i Ostindiska kompaniets tjänst resor till Suratkusten, Malabar, Siam och Kina. Gift 1:o med Anna Catharina Petersson, född 1734-06-16 i Göteborg, död 1765-09-18 i barnsäng, dotter av postdirektören Christian Petersson och Anna Elisabet Lander. Gift 2:o 1768-11-01 med Anna Maria Schütz, född 1748-09-22, död 1808-03-02, dotter av brukspatronen och grosshandlaren i Göteborg Johan Schutz och Ulrika Olbers.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1765-09-09. Död 1768-05-10.
 • 2. Anna Johanna, född 1771-03-03. Gift 1794-09-23 i Gustavi domkyrka i Göteborg med brukspatronen Johan Henrik Grawe.
 • 2. Ulrika Maria, född 1772-02-28, död 1772-03-20.
 • 2. Gustaf Ulrik, född 1773. Överstelöjtnant och postmästare. Död 1845. Se Tab. 5
 • 2. Ulrika Maria, född 1774-10-15. Död ogift 1837-10-20 i Stockholm.
 • 2. Charlotta, född 1776-06-15. Död 1824-07-24. Gift 1799-06-30 Åbylund, nr 17), född 1751-04-20, död 1824-03-25.
 • 2. Johan Patrik, född 1777-06-26. Student i Lund (Sgn.) 1793. Auskultant i Göta hovrätt 1794-06-26. Extra ordinarie kanslist i riksgäldskontoret 1794. Extra domare 1798. Auskultant i Svea hovrätt 1801-03-10. Extra notarie i Svea hovrätt 1802-02-09. Ordinarie kanslist i statskontoret 1802 och extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1802. Kyrkoherde i Gällareds pastorat av Göteborgs stift 1818-07-25. Erhöll på begäran avsked från prästämbetet 1826 1511. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt. Död 1855-04-11 i Varberg. Enligt till riddarhusdirektionen ingiven skrift har han år 1844 avsagt sig adelskapet. Gift med Jeanna J. Le Bell, död 1838-06-09, dotter av överstelöjtnanten Johan Jacob Le Bell och Maria Ulrika Muhl.
 • 2. Carl Magnus, född 1779-04-12 i Göteborg. Sergeant 1797-03-15. Fänrik vid Stedingkska regementet 1800-07-09. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1801-06-16. Löjtnant vid Göta artilleriregemente. Död 1803-08-21 i Örslösa prästgård Skaraborgs län.
 • 2. Brita Lovisa, född 1782, död 1783.

TAB 5

Gustaf Ulrik, (son av Ulrik Martin Valtinsson, adlad Adlerstam, Tab. 4) född 1773-09-20. Fänrik vid Stedingkska regementet 1785-12-14. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–90. Löjtnant 1793-03-14. Stabskapten 1798-11-21. Stadsmajor i Göteborg 1800-06-12. Avsked ur krigstjänsten 1803. Sjukhusintendent vid västra armén 1808. Överstelöjtnant 1813-03-15. Postmästare i Hedemora 1831-09-06. Avskedad (Kp.) 1840-06-19. Död 1845-02-03 på Östhamra i Munktorps socken, Västmanlands län. Gift 1801-11-26 med Ottiliana Norberg, född 1780-11-21 i Strömstad, död 1856-12-14 vid Strömsholm, dotter av grosshandlaren i Strömstad Christoffer Norberg och Ebba Christina Skogh.

Barn:

 • Nanna Christina, född 1802-10-29, död ogift 1881-04-08 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län.
 • Johan Magnus (Jan), född 1803-11-21 i Strömstad. Förare vid Älvsborgs regemente 1822-04-11. Extra ordinarie postexpeditör ((Kp.) 1843-10-31. Postexpeditör 1855-08-23. Postmästare i Gamleby 1858-04-13. Avsked (Kp.) 1874-08-14. Död ogift 1895-05-13 i Gamleby.
 • Martina Ulrika, född 1805-02-24 i Strömstad, död ogift 1867-11-01 vid Strömsholm.
 • Gustaf Ulrik, född 1806, död 1806.
 • Christoffer, född 1807-07-30. Kamrer vid Strömsholms kungliga lustslott. Död ogift 1860-01-01.
 • Ebba, född 1809, död 1812-02-24.
 • Linus, född 1810. Kapten och postmästare. Död 1891. Se Tab. 6.
 • Carl Georg Sebastian, född 1812-07-05. Aktuarie och registrator i generalpoststyrelsen 1847. Hovjunkare. Kammarjunkare 1855. Död ogift 1873-01-29 i Stockholm.
 • Ebba Aurora, född 1814-01-10. Död 1832-02-07 i Hedemora.
 • Gustaf Mauritz, född 1815-07-12. Postexpeditör (postmästare) i Ljungby (Kp.) 1838-08-03. Avsked 1875-07-22. Död ogift 1880-07-28 i Strömstad.
 • Betty, född 1819-04-05, död ogift 1904-07-16 vid Strömsholm.
 • Maria Josefina, född 1821-12-27 i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län. Förestod någon tid poststationen i Sund i Sunds socken, Östergötlands län. Död ogift 1883-11-23 i Sund.

TAB 6

Linus, (son av Gustaf Ulrik. Tab. 5), född 1810-08-18 i Tanums socken, Göteborg och Bohus län. Sergeant vid Jönköpings regemente 1828-03-27. Fänrik vid Jönköpings regemente 1830-03-27. Underlöjtnant och 2. Adjutant (KrAB.) 1835. Löjtnant i regementet 1837-12-15. 2. Löjtnant (KrAB.) 1838-08-24. 1. Löjtnant (KrAB.) 1847-04-07. Kapten 1851-06-25. Vice kommissionslantmätare i Jönköpings län 1855-05-11. RSO 1861-01-28. Postmästare i Arvika 1863-07-03. Avsked 1877-03-02. Död 1891-11-16 i Arvika. Gift Stavshult med Anna Louise Svensson, född 1826-04-10 i Jönköping, död 1899-04-03 i Trollhättan, dotter av handlanden Håkan Svensson och Maria Eriksson.

Barn:

 • Hugo, född 1845. Vågmästare. Död 1909. Se Tab. 7.
 • Anna Ottilia, född 1847-07-31 i Gränna. Död 1926-06-06 i Kristinehamn i Arvika förs, Värmland (db 30).
 • Carl Gustaf Maximilian, född 1849. Bankdirektör. Död 1910. Se Tab. 9.
 • Pontus Ulrik Christoffer, född 1852. Postkontrollör. Död 1894. Se Tab. 10.
 • Ebba Stefana Elisabet, född 1854-09-15 i Gränna. Död 1934-12-26 i Karlstad (db 287). Gift 1881-05-01 i Arvika med postmästaren i Marstrand, RVO, Adolf Reinhold Blomberg, född 1850-09-18 i Linköping. Död 1923-01-06 i Arvika förs, Värmland.

TAB 7

Hugo, (son av Linus, Tab. 6), född 1845-08-18 i Gränna. Vågmästare. Överflyttade till Nordamerika. Död 1909. Gift 1873-06-09 i Bridgewater, Massachusetts, USA, med Flora Westgate, född 1848-12-04. Död 1929-06-30.

Barn:

 • Ernst Linus, född 1874. Fabriksidkare. Död 1901. Se Tab. 8.
 • Amy Louise, född 1884-09-13. Gift 1908-10-07 med telegraftjänstemannen i Clifton, Massachusetts, USA, Louis Fred Wood, född 1878-12-17.

TAB 8

Ernst Linus, (son av Hugo, Tab. 7), född 1874-06-05 i Warchau, Massachusetts, USA. Fabriksidkare. Död 1901. Gift 1895 med Ethel May Smidt, i hennes 1:a gifte, född 1877-09-29.

Barn:

 • Raymond Elliot, född 1896-06-30, död 1936.
 • Harald Hugo, född 1897-12-08. Antagit styvfaderns namn

TAB 9

Carl Gustaf Maximilian (Max), (son av Linus, Tab. 6), född 1849-11-24 i Gränna förs, Jönköpings län. Bokhållare i Västerbottens enskilda bank 1886-01-00. Kamrer vid Västerbottens enskilda bank avdelningskontor i Skellefteå 1888-07-01. Syssloman vid Västerbottens läns norra lasarett och kurhus i Skellefteå 1893-02-00. Direktör i bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrlands avdelningskontor i Skellefteå. Död 1910-12-18 i Skellefteå, Västerbottens län. Gift 1886-09-26 på Håksnäs sågverk i Nordmalings socken, Västerbottens län ]] med Hedvig Lovisa Löfroth, född 1861-03-08 (enligt fb, 1861-04-08 enligt vb och db) Agnas. Död 1929-08-04 å Stockholms sjukhem, Matteus förs, Stockholm (db nr 386). Dotter av inspektoren och förvaltaren Nils Johan Löfroth och Maria Lovisa Säfström.

Barn:

 • Nils Gustaf Linus, född 1887-09-28 i Umeå. Utexaminerad från Härnösands tekniska elementarskola 1905. Anställd i bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrlands kontor i Skellefteå 1905. Förflyttad till huvudkontoret 1907. Anställd i aktiebolag Norrlandsbänken 1911–1917. Med honom utgick på svärdssidan i Sverige adliga ätten Adlerstam. Gift 1918-10-17 i Stockholm med Brita Teresia (Thea-Britta) Söderholm, född 1902-09-12 i Holms socken, Västranorrlands län. Dotter av målaren och lantbrukaren Per Erik Söderholm och Beda Erika Forsberg.
 • Sven Gustaf Hugo, född 1889-07-22 i Skellefteå. Kontorist i Malmö 1906 och sedan i Duisburg am Rhein. Död 1909-06-26 i Malmös S:t Petri förs .
 • Per Gustaf Georg, född 1890-07-17 i Skellefteå. Anställd vid aktiebolag Båtskärsnäs 1907–1908 och vid statens järnvägsbyggnader 1909–1913. Inspektör i livförsäkringsbolaget Balder 1914. Anställd vid banbyggnaden Rönninge-Ström 1916. Kontorsskrivare i vattenfallsstyrelsen 1917. Död ogift 1917-10-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Elsa Lovisa, född 1891-10-10 i Skellefteå. Gift 1911-08-07 i Skellefteå med köpmannen i Stockholm Nils Arwid Wahlin, född 1876-03-19 i Malmö.

TAB 10

Pontus Ulrik Christoffer, (son av Linus, Tab. 6), född 1852-05-17 i Gränna. Extra ordinarie postexpeditör 1873-08-07. Postexpeditör 1877-08-07. Kontrollör vid Malmö postkontor 1885-08-26. Död 1894-12-11 i Malmö. Gift 1886-08-30 i Kristianstad ]] med Ragnhild Erosine Edeline Dahl, född 1865-04-16 i Kristianstad ]], död 1893-01-31 i Malmö ]], dotter av handlanden Frans August Dahl och Charlotta Catharina Ekberg.

Barn:

 • Anna Gieska, född 1887-06-01 i Malmös Caroli förs. Gift 1909-06-28 i S:t Petri förs Malmö ]] med läroverksadjunkten, fil kand Charles Johan Eliot Rosenberg, född 1872-09-23 i Burlövs socken, Malmöhus län. Död 1934-02-18 i Helsingborgs Maria förs.
 • Ebba, född 1889-01-16 i Malmö. Död 1894-06-17 i Kristianstad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: