:

Barck nr 81

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Barck 81

Adlad 1705-08-25 (ej introd.). Friherrlig 1719-05-23 introd. 1720. Grevlig 1731-06-14, introd. 1743.

TAB 1

Per Larsson. Klockare i Västra Fernebo socken, Västmanlands län.

Barn:

 • Laurentius Petri Ferneboensis, född 1603-06-24, i Västra Fernebo. Student i Uppsala 1631 i Juni. Prästvigd 1632-09-05. Läroverkskollega i Västerås 1638. Konrektor och lektor vid gymnasiet därstädes 1642. Rektor 1645. Kyrkoherde i Söderbärke 1647. Kontraktsprost 1664. Kyrkoherde i Stora Tuna 1666. Efter någon tid kontraktsprost även där. Död 1673-07-20 och begraven i St. Tuna kyrka. Hans barn kallade sig efter Söderbärke socken, Barchius och Barckunglig. Gift 1643-06-24 med Anna Blackstadia, född 1626-04-03 i Falun, död 1698, dotter av prosten och kyrkoherden därstädes mag. Laurentius Blackstadius och hans 1:a hustru Anna Plantin [Hm].

Barn:

 • Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, född 1662-09-08 i Söderbärke prostgård. Student i Uppsala 1673-03-01. Företog vidsträckta utrikes resor 1685–1695. Auskultant i riksarkivet 1695-06-04. Registrator i utrikesexpeditionen 1699-12-29. Erhöll i uppdrag att redigera Posttidningen 1702-11-25. Kommissionssekreterare i kansliet 1703-06-25. T. f. hovråd hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1704. Adlad 1705-08-25 (ej introd.). T. f. chef för postväsendet 1713–1715. Statssekreterare vid 1. utrikesexpeditionen 1714-01-02 och vid inrikes civilexpeditionen 1719-02-25. Friherre 1719-05-23 (introd. 1720 under nr 162). Riksråd 1727-07-08. Greve 1731-06-14 (introd. 1743 under nr 81). Entledigad från rådsämbetet 1739-03-26. Död 1743-03-08 i Stockholm mycket hastigt, och begraven i Jakobs kyrka. 'Han lämnade doktor Nordberg flere värdefulla underrättelser till dennes historia om konung Carl XII.' Gift 1700 med Anna Elisabet Göthe, född 1675, begraven 1736-11-20 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av assessorn Samuel Eosander, adlad Göthe, och Anna Bertilsdotter [Bbl].

Barn:

 • Anna Maria, född 1701, död 1739. Gift 1722-04-15 Stockholm med översten Johan Carl Grubbe, nr 335, född 1673, Död 1734.
 • Eva Christina, född 1702, död 1758 före 1758-06-09. Gift 1718 med överstelöjtnanten Carl Modée, död 1736.
 • Ulrika, död barn.
 • En dotter, född 1705-02-09, död barn.
 • Carl, född 1707, död barn.
 • Carl Gustaf, född 1708-11-08. Student i Uppsala 1719-03-19. Hovjunkare 1726-03-26. Fänrik i hessen-kasselsk tjänst och vid brigadjär von Löwensteins regemente 1730. Kaptens avsked 1732-08-00. Livdrabant i svensk tjänst 1734-11-04. Korpral vid livdrabantkåren 1735-03-07. Kaptenlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1742-10-26. Ryttmästare därstädes 1744-09-08. Överadjutant vid armén 1749. RSO 1750-04-17. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1754-07-11. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1758. Överstes avsked 1768-08-08. Död 1791-06-09, barnlös Nybo s län. Han bevistade fälttaget i Finland 1741. Gift 1768-09-02 på Nybo med Barbara Fredrika Toll, född 1739-12-24 Tostarp svenska adelsmän och den sistnämnde även friherre och greve.
 • Samuel, född tvilling 1713, död barn.
 • Nils, född tvilling, 1713. Hovkansler. Död 1782. Se tab 2.
 • Fredrik, född 1717, död som ung.
 • Ulrik, till Jakobsberg i Uppland. Född 1718-05-19 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1734. Rustmästare därstädes 1734-12-30, och förare 1734-12-30. Sergeant 1735. Fänrik 1736-11-12. Löjtnant 1741-07-30. Regementskvartermästare 1747-09-03. Kapten 1749-02-28. RSO 1751-12-04. Död född guvernör för hertig Carl, sedermera konung Carl XIII, 1754. Kavaljer hos kronprinsen 1756-12-15. Överstelöjtnant vid Björneborgs regemente 1758-11-09. Överste i armén 1762-06-29. Riksråd 1769-09-04. KSO 1769-11-27. Entledigad från rådsämbetet av riksens ständer 1772-05-04. Därtill återkallad av konungen 1772-08-22. KSO:s st. kunglig 1772-09-12. Död barnlös 1772-12-02 i Stockholm. Gift 1762-08-14, Husby 'Friherrinnan Catharina Ebba Horn hade förut varit konung Fredrik I:s förklarade älskarinna och till följd därav blivit 1746 upphöjd till romersk kejserlig riksgrevinna.'

TAB 2

Nils (son av Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, tab 1), född tvilling 1713. Extra ordinarie kanslist vid utrikesexpeditionen 1731-02-27. Inträdde efter utrikes resor i tjänst 1733. Erhöll tillträde till riksarkivets samlingar 1735-11-15. Kammarherre (SAB.) 1736-08-24. Ledamot av protokollsdeputationen 1738–1739 och 1740–1741. Kanslijunkare 1741-09-08. Sekreterare i mindre sekreta deputationen 1742–1743. Envoyé i S:t Petersburg 1743-12-01. Rappellerad 1747-06-25. Envoyé i Wien 1747-07-22. RNO 1751-12-05. Hovkanslers titel 1763-03-13. Avsänd till romerska kungavalet i Frankfurt 1764-02-08. KNO 1769-11-27. Hemkallad 1781-09-21. Var utsedd till envoyé i S:t Petersburg, men avled, innan han tillträtt denna post. Död 1782-11-30 i Stockholm. Gift i Wien med Maria von Dietrichstein, född 1736, död 1802-04-25 i Wien [Bbl].

Barn:

 • Nils Anton Augustin, född 1760. President samt guvernör född Wismar. Död 1822. Se tab 3.
 • Catharina Ebba, född 1770-06-02. Gift, 1800 med romersk kejserl. chargé d'affaires Frans Z. Svietetsky.
 • Fredrika Barbara, född 1774-09-06. Gift 1798-07-02 med överstelöjtnanten, majoren i armén, RSO, Carl August Vilhelm Bauman, född 1775-04-10 Björskogs socken, Västmanlands län, levde 1816.

TAB 3

Nils Anton Augustin (son av Nils, tab 2), född 1760-08-27 i Wien. Student i Uppsala 1777-04-07. Avlade kansliexamen 1777-06-10. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1777-10-20. Hovjunkare 1778-01-12. 2. Sekreterare vid presidentkontoret 1782-11-19. Kammarjunkare 1783-09-26. Sekreterare i kunglig kansliet 1788-06-23 född sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1792-04-30. Utnämnd envoyé till Polen s. å., men tillträdde ej denna befattning. Statssekreterare vid utrikes expeditionen 1793-08-07. RNO 1794-11-24 president i Wismarska tribunalet och guvernör i Wismar 1799-10-07. Ledamot i pommerska beredningen 1799-11-27. KNO 1806-04-06. Avsked genom presidentsämbetets indragning 1810-09-24. Se Biografica ang Bergshamra. Död 1822-09-29 Bergshamra. Gift 1784 med Catharina Charlotta Trafvenfelt, född 1756-05-08 på Nedre Rundby i Eds socken, Stockholms län, död 1839-07-09 dotter av adjutanten Johan Ludvig Trafvenfelt nr 519, och Eva Christina Wallenberg [Bbl].

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1784-09-09 på Bergshamra, död före 1822.
 • Fredrika Charlotta, född 1785-09-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-02-24 i Stockholm.
 • Catharina Ebba, född 1787-03-08, död 1787-04-26.
 • Vilhelmina, född 1788-04-08 på Bergshamra, död barn.
 • Nils Anton, född 1789. Hovmarskalk. Död 1856. Se tab 4.
 • Vilhelmina, född 1790-04-03, död ogift 1872-07-24 på Fiholm i Jäders socken, Södermanlands län.
 • Ulrik August, född 1791-05-11, död 1791-03-15. Lovisa Albertina, född 1792-09-13, död 1860-07-10 i Stockholm. Gift 1823-04-22 med en av rikets herrar generalen Johan Henrik Tawast, friherre och greve Tawast nr 129, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1841.
 • Carl Vilhelm, född 1793-11-27, död 1817-03-21 i Marseille.
 • Eva Ulrika, född 1795-01-06 på Bergshamra, död 1839-02-04. Gift 1823-04-22 med sin broders svåger, kammarherren greve Corfitz Beck-Friis, född 1801, död 1870.
 • Henrietta Maria Fransisca Gustava, född 1796-05-08, död ogift 1847-03-22, på Fiholm.
 • Samuel David, född 1797-08-26 i Solna socken. Underlöjtnant vid Värmland fältjägarregemente 1816-03-19. Officersexamen 1816-07-23. Stabsunderlöjtnant vid nämnda regemente 1817-04-22. Stabs 2. löjtnant 1822-02-19. 2. löjtnant 1825-07-14. 1. löjtnant 1828-04-21. Kammarherre 1829-05-19. Avsked såsom löjtnant i armén, 1829-07-24. Död ogift 1830-01-25 i Stockholm [KrAB].

TAB 4

Nils Anton (son av Nils Anton Augustin, tab 3), född 1789-04-24 i Stockholm. Fanjunkare vid Mörnerska husarerna 1805-01-15. Kornett därstädes 1805-07-22. Löjtnant 1812-07-28. Kammarherre 1816-01-04. Ryttmästare i generalstaben 1817-06-10. RSO 1819-07-17. Ryttmästare vid Cederströmska husarerna (sedermera kronprinsens) 1823-04-22. Major i armén 1823-07-04. Hovmarskalk 1825: avsked ur. krigstjänsten 1826-09-21. CXIV Joh:s medalj. Död 1856-12-07 genom vådlig händelse på resa över Lagan i Halland. Gift 1816-09-24 på Börringe kloster i Gustavs socken, Malmöhus län med friherrinnan Maria Sofia Beck-Friis, född tvilling 1792-03-30 i Malmö, död 1865-03-08, på Villingsberg vid Hälsingborg, dotter av hovmarskalken friherre Corfitz Ludvig Beck-Friis, greve Beck-Friis nr 104, och friherrinnan Lovisa Thott nr 301.

Barn:

 • Ulrika Maria Charlotta Lovisa, född 1817-06-14, död ogift 1900-07-25 i Hälsingborg.
 • Nils Ludvig Ferdinand, född 1820-02-08 på Börringe kloster. Student i Lund 1836-12-17. Sergeant vid skånska dragonregementet 1836-12-24. Linjeofficersexamen 1838-02-26 och kavalleriexam. 1838-04-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1838-09-11. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1848-03-31. Avsked ur krigstjänsten 1849-03-27. StkSpICO. StOffSpCIII:sO. KPrKrO. Död i Paris 1887-05-07. Innehade efter faderns död såsom fideikommiss arrenderättigheten till Bergshamra. Gift 1857-01-11 i Paris med Claire-Marie-Napoline de Marc i hennes 2:a gifte (gift 1:o med markis de Cenival-Brisson), född omkring 1825. SpBenefO1kl. Död 1896 i Paris. Dotter av bankiren Ernest de Marc.
 • Sofia Fredrika Matilda, född 1822-02-21. Död ogift 1844-01-15 på Börringe kloster.
 • Nils Joakim Magnus, född 1823. Överstelöjtnant. Död 1875. Se Tab. 5.
 • Nils Gustaf Samuel, född 1824-11-27. Död 1829-05-12.

TAB 5

Nils Joakim Magnus (son av Nils Anton, tab 4), född 1823-05-03, i Malmö. Student i Lund 1840. Officersexamen i Kristianstad 1841-04-24. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1841-10-06. Fanjunkare 1843-02-11. Underlöjtnant 1843-05-29. Löjtnant 1849-04-18. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1859-12-20. RItS:tMLO. RSO 1866-05-03. Överstelöjtnant vid husarregementet Carl XV, nu kronprinsens husarregemente, 1867-05-03. RSpMfO2kl. Avsked 1874-06-12. Död 1875-04-05 i Auxerre i Frankrike. Gift 1862-09-20, i Stockholm med Ebba Maria Aminoff, född 1830-11-30 i Stockholm, död där 1903-05-20, dotter av översten Ivan Feodor Aminoff nr 456, och Emilia Charlotta de la Grange nr 1245.

Barn:

 • Nils Ivan Joakim, född 1863. Artist (målare). Se Tab. 6.
 • Ebba Maria Matilda, född 1865-03-16, i Malmö. Död 1925-03-06, i Uppsala. Gift 1907-04-30, i Stockholm med kammarherren greve Johan Claes Sparre af Söfdeborg, nr 66, i hans 2:a gifte, född 1856, död 1938-07-23.

TAB 6

Nils Ivan Joakim (son av Nils Joakim Magnus, tab 5), född 1863-12-30 i Malmö. Mogenhetsexamen i Nyköping 1885. Artist (målare och keramiker). Innehar Bergshamra fideikommisskapital samt, såsom fideikommiss, äganderätt under 50 är till Sofielund och Fridhem, mm under Ulriksdals kungsgård i Solna socken, Stockholms län. Greve. Konstnär. Biogr. i Väd. Död 1930-09-02 på S:t Amand i departementet (Stockholms, Jakobsförs., db) Nievre i Frankrike, och med honom utslocknade denna grevliga ätt på svärdsidan. Gift 1913-10-14 i Troyes med Juliette Eberlin, född 1887-09-17 i Troyes, dotter av godsägaren Jacques Eberlin och Emma Lieby, död 1974-11-03 i La Garenne-Colombes, Frankrike.

Barn:

 • Ebba Matilda Jacqueline, född 1914-01-25 i Paris. Innehar efter faderns död 1930 Bergshamra fideikommisskapital. Gift 1935-12-28 på Trolleholm, Torrläsa förs, Malmöhus län med greve Gustaf Bonde i hans 1:a gifte nr 41 från vilken hon blev skild gm Stockholms rr 1961-06-08, lkd 15/6, född 1911-10-08. Ambassadör.
 • Huguette Louise Christine, född 1915-12-11 i Paris. Gift 1936-07-02 i Paris med Robert Périn, född 1913-05-25. Kontorschefen. Affärsman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: