:

Von Utfall nr 1502

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Utfall nr 1502

Adlad 1716-06-15 introd. 1719.

TAB 1

Christian Jakobsson Rektor i Kungälvs skola. Kyrkoherde i Hjärtums pastorat av Göteborgs stift 1661. Död 1673-05-15. Gift 1:o med Anna N. N. Gift 2:o med N. N., som levde änka 1692.

Barn:

 • Jakob Utfall, född 1649. Handlande i Göteborg. Rådman därst. 1693-01-01. Bankkommissarie vid bankkontoret därst. 1693-03-29. Död 1709-08-28 och begraven s. å. 5/9 i tyska kyrkan i nämnda stad. Han och David Amya voro deputerade från Göteborg för att anhålla om nämnda lånekontors inrättande. Gift 1675-08-08 i Göteborg med Maria Kuyl, född 1657, död 1707-11-00 i Göteborg och begraven 1707-12-01. Dotter av amiralitetskaptenen Vilhelm Jansson Kuyl och Maria te Letter samt syster till amiralitetskaptenen Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna.

Barn:

 • Vilhelm Utfall, adlad von Utfall, född 1677. Kommersepresident. Död 1753. Se adliga ätten von Utfall nr 1509, tab 1.
 • Christian Utfall, adlad von Utfall, född 1680. Major. Död 1752. Se adliga ätten von Utfall nr 1509, tab 2.
 • Johan Utfall, adlad von Utfall, född 1681. Amiral. Död 1749. Se adliga ätten von Utfall nr 1502 A, tab 1.
 • Jakob Utfall, adlad von Utfall, född 1684. Amiralitetskapten. Död 1769. Se Tab. 2.
 • Peter Utfall, adlad von Utfall, född 1686. Kommendör. Död 1754. Se Tab. 3.
 • Carl Utfall, adlad von Utfall, född 1692. Livdrabant. Död 1769. Se Tab. 4.

TAB 2

Jakob Utfall, adlad von Utfall, (son av Jakob Utfall, tab 1), född 1684-12-05 i Göteborg. Volontär vid amiralitetet 1703. Underlöjtnant därst. 1709. Kapten 1710-05-02. I underlöjtnantsbeställningen konfirm. 1714-05-05. I kaptensbeställningen konfirm. 1716-05-02. Adlad 1716-06-15 jämte sin äldre broder Johan och sina yngre bröder Peter och Carl (introd. 1719 under nr 1502). Död 1769-07-17 i Göteborg och begraven s. å. 21/7 samt slöt själv sin adl. ättegren. Han gick 1705 i fransk tjänst och for sedan på köpmansskepp i Medelhavet. Gift 1713-11-25 i Göteborg med Catharina Charlotta von Gerdes, döpt 1690-01-18 i Göteborg, död 1720 i barnsäng och begraven s. å. 17/8 i Göteborg, dotter av burggreven Hans Gerdes, adlad von Gerdes, och Catharina Spalding.

Barn:

 • Hans Vilhelm, född 1715-01-01, död 1717-08-17.
 • Jakob, född 1717-05-28, död 1718-06-23.
 • Jakob Vilhelm, född 1720-04-19, död 1721-12-28.

TAB 3

Peter Utfall, adlad von Utfall, (son av Jakob Utfall, tab 1), till Borgvik i likanämnda kapellförsaml. av Grums socken, Värmlands län. Född 1686-02-24 i Göteborg. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1710-01-07. Avsked 1711-10-30. Underlöjtnant vid amiralitetet s. å. Överlöjtnant vid göteborgseskadern 1714-03-01. Adlad 1716-06-15 jämte sina äldre bröder Johan och Jakob samt sin yngre bror Carl (introd. 1719 under nr 1502). Skeppskapten 1716-07-19. Amiralitetskapten 1718-06-27. (Uppgiften att Peter Utfall, nr 1502A (tab 2), född 1711-04-28, skulle vara kapten på ostindiska kompaniets skepp Ulrica Eleonora 1733-02-00–1735-02-00, kan eventuellt gälla denne Peter Utfall. Se Börjesson). Kommendörs avsked 1741-04-29. RSO 1751-12-04. Död 1754-12-10. Gift 1:o 1711-05-16 med Agneta Juliana Åkesson, död 1728-11-24, dotter av bokhållaren vid göteborgska fortifikationen Åke Åkesson. Gift 2:o 1729-12-04 med Lukretia Dittmer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724-09-29, Risberga Gift 3:o 1731-06-01 med Maria Rambeau, död 1737-05-04, dotter av politipresidenten i Göteborg Johan Rambeau och Anna von Eich. Gift 4:o 1738-09-05 med Anna Maria Linde i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Carl Gustaf Funcke), född 1706, död barnlös 1756-05-23 Adolfsfors, dotter av kommissarien i Stockholm Erik Linde och Anna Gering.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1712-04-29, död 1717-11-03.
 • 1. Johan, född 1714-08-10, död s. å. 22/9.
 • 1. Anna Charlotta, född 1717-05-03, död s. å. 28/12.
 • 1. Anna Christina, född 1719-06-06, död 1780-05-00 i Göteborg. Gift 1738-11-07 med kaptenen och riddaren Carl Christian Köhler, född 1692.
 • 1. Jakobina, född 1720-06-12, död ogift 1741-11-03.
 • 1. Agneta Juliana, född 1722-03-03, död 1759-12-08. Gift 1755-02-16 på Borgvik med sin kusin, vice häradshövdingen Nils Collin, född 1714, död 1783.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1724-12-19, död 1725-03-13.
 • 3. Jakob, född 1732-03-21. Brukspatron på Borgvik. Död ogift 1769-07-17 och slöt denna ättegren på svärdssidan.
 • 3. Maria Dorotea, född 1733-03-19. Gift 1755-11-25 på Borgvik med kaptenen Frans Henrik von Wachenfeldt, född 1729, död 1784.
 • 3. Herman Mattias, född 1734-09-28 i Göteborg, död 1754 i London.
 • 3. Anna Lukretia, född 1735-11-09, död 1771-04-16 Skinnaregården och begraven s. å. 25/4. Gift 1755-11-25 på Borgvik med majoren Mattias Gyllenspetz, född 1725, död 1805.

TAB 4

Carl Utfall, adlad von Utfall, (son av Jakob Utfall, tab 1), född 1692-03-02 i Göteborg. Volontär vid Älvsborgs regemente 1709-09-12. Rustmästare därst. s. å. 18/12. Sergeant 1710-03-26. Fänrik 1711-07-20. Sekundlöjtnant vid Västmanlands regemente 1712-05-20. Adlad 1716-06-15 jämte sina äldre bröder Johan, Jakob och Peter (introd. 1719 under nr 1502). Kaptens karaktär 1719-09-30. Livdrabant 1722-09-20. Fänriks indelning vid sistnämnda regemente 1726-06-20. Löjtnants indelning därst. 1728-03-22. Avsked 1739-10-25. Död 1769-07-18. 'Han var med vid Hälsingborg, Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, men befriade sig själv. Tillfångatogs för andra gången av danskarna den 13 april 1716 vid Moss i Norge.' Gift 1716-02-12 med Helena von Essen, född 1699-01-13, död 1777-09-28 på Dalviksberg i Torsångs socken, Kopparbergs län, dotter av kaptenen vid dalregementet Benjamin von Essen och Helena Brovallia samt syster till översten Gustaf Johan von Essen, natural. von Essen.

Barn:

 • Helena Maria, född 1720-10-02, död 1745-10-09. Gift 1738-02-25 med hovrättsadvokaten Bengt Lossberg, död 1749-05-00.
 • Christina Charlotta, född 1723-09-16, död ogift 1763-09-18.
 • Jakob Benjamin, född 1724. Amiralitetskapten. Död 1800. Se Tab. 5.
 • Gustaf Vilhelm, född 1727-08-04. Gjorde sjöresor på Ostindien.
 • Ulrika Eleonora, född 1729-12-02, död 1780-04-18. Gift 1760-03-25 med handlanden i Borås Reinhold Norling.

TAB 5

Jakob Benjamin, (son av Carl Utfall, adlad von Utfall, tab 4), född 1724-10-13. Sjökapten i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Sist amiralitetskapten. Död 1800-12-26 Dalviksberg. Gift 1761-11-12 med Maria Christina Söderberg, född 1729, död 1785-04-10 på Dalviksberg.

Barn:

 • Carl Johan, född 1764-08-20, död 1765-03-05.
 • Jakob Gustaf, född 1766. Major. Död 1812. Se Tab. 6

TAB 6

Jakob Gustaf, (son av Jakob Benjamin, tab 5), född 1766-12-11. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1779-12-21. Sekundadjutant (fänrik) vid Bohusläns regemente 1780-04-12. Student i Uppsala 1781-02-16. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1785-12-14. Kapten därst. 1792-05-11. Majors avsked 1812-01-07. Död s. å. 21/4 på sin gård Nygården i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län. Han bevistade bl. a. fälttågen i Finland 1789 och 1790. Gift med Sofia Lovisa Virgin, född 1774-03-16, död 1849-10-20 i Säve socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av kaptenen Henrik Bernhard Virgin, och Elsa Lovisa Adlerstierna.

Barn:

 • Jakob Benjamin, född 1800-02-21 Bräcke. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1819-09-22. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1830-04-07. Avsked s. å. 11/6. Drunknade ogift s. å. 31/11 på kusten av Norge, då skeppet Neptunus förolyckades.
 • Maria Lovisa, född 1802-10-26 på Nygården, död 1889-07-26 i Göteborg. Gift 1841-01-03 med handlanden i nämnda stad Carl Teodor Jakobsson, född 1814-09-14 i Fors socken, Göteborgs och Bohus län, död 1904-10-29 i Göteborg.
 • Carl Gustaf, född 1804. Underlöjtnant. Död 1888. Se Tab. 7.
 • Gustaf Vilhelm, född 1806-08-17, död 1807-03-04 på kaptensbostället Kleva.
 • Augusta Vilhelmina, född tvilling 1808-06-08 på Nygården, död ogift 1886-09-01 i Göteborg.
 • Anna Charlotta, född tvilling 1808-06-08, död 1814-10-00
 • Christina Sofia, född 1810-04-15 Fedja. Gift 1833-10-30 på Fedja med kommissionslantmätaren i Göteborgs och Bohus län Sven Mauritz Ahlenius, född 1808, död efter 1874.
 • Gustava Dorotea, född Posthuma 1812-11-30, död ogift 1850-07-23 i Göteborg.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Jakob Gustaf, tab 6), född 1804-12-03 Nygården. Underofficerskorpral vid andra livgardet 1824-03-30. Sergeant därst. 1826-12-12. Fältväbel 1829-07-09. Bataljonsadjutant 1832-01-14. Fanjunkare 1836-04-23. Svärdsman 1853-04-28. GM för 50 års tjänst 1874-03-30. Avsked 1884-05-31. Underlöjtnant i armén s. å. 10/7. Död 1888-11-17 i Stockholm. Gift 1:o 1832-09-30 i Stockholm med Maria Sofia Hagström, född 1797-01-03, död 1852-08-10 i nämnda stad. Gift 2:o 1853-09-24 i Stockholm med Carolina Vilhelmina Grubbe, född 1812-05-21 i nämnda stad, död där 1901-02-14, dotter av kanslisten Adolf Grubbe, och Margareta Christina Lindqvist.

Barn:

 • 1. Jakob Gustaf Emil, född 1836. Direktör. Död 1910. Se Tab. 8.
 • 1. Claes Robert Carl, född 1838-05-20 i Stockholm. Sågverksbokhållare. Död ogift 1882-03-21 i Sundsvall.

TAB 8

Jakob Gustaf Emil, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1836-10-22 i Stockholm. Elev vid I. F. Georgiis praktiska handelsinstitut i Stockholm 1854–1855. Anställd hos handelshuset J. H. Glosemeijer 1856. Tjänsteman hos försäkringsaktiebolaget Skandia 1862. Medarbetare i svenska telegrambyrån från dess stiftelse 1867-01-16 och med korta mellanrum föreståndare (direktör) för nämnda byrå. Utgivare av Correspondance de Stockholm 1869–1875. Utgivare av Stockholmen Correspondenz 1872–1873. Redaktör och utgivare av Järnvägs- och ångbåtstidningen 1872-12-00–1876-05-00. Utgivare av Schwedisch-Norwegische Correspondenz 1876–1882. Avsked med pension från svenska telegrambyrån 1895. Död 1910-07-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1863-12-05 i Stockholm med Hilda Josefina Söderholtz, född 1832-04-02 i nämnda stad, död Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] 1910-10-09, dotter av regementskommissarien Vilhelm Severin Söderholtz och Anna Ulrika Wadström.

Barn:

 • Jakob Viktor, född 1864-09-26 i Stockholm, död där 1882-11-06.
 • Carl Vilhelm, född 1866. Hovkamrerare. Död 1937. Se Tab. 9.
 • Claes Hjalmar, född 1867-11-05 i Stockholm. Var anställd hos svenska telegrambyrån. Död ogift 1891-11-03 i Stockholm.
 • Marianne, född 1869-11-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1893-06-03 i nämnda stad med direktören, f. d. chefen för svenska telegrambyråns annonsavdelning, KVO2kl, RNO m. m., Frans Gustaf Teodor Eklund, född 1868-11-15 i ovann. stad.
 • Axel Conrad, född 1872-11-23 i Stockholm, död där s. å. 25/11.

TAB 9

Carl Vilhelm, (son av Jakob Gustaf Emil, tab 8), född 1866-03-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Elev vid Smedmans handelsskola i nämnda stad 1882-05-20–1883-12-20. Bokhållare hos firman I. P. Althoff & Son 1884-01-10. Medarbetare i svenska telegrambyrån sedan 1887-01-19. Grundade jämte Valdemar Hansen svenska telegrambyråns annonsavdelning 1891-07-00. RRS:tStO3kl 1909-06-28. GV:sOlM 1912. OffFrd'Acad. RRS:tAO3kl. Hovkamrerare 1914-12-31. RNSstOO 1917. RFinlVRO1kl 1919. RVO 1921-12-15. RNedONO 1922. OffBLeopII:sO 1927. GV:sJmt 1928-06-16. OffLettSO 1929. RSpCfO s. å. GM. Död 1937-02-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 38). Gift 1:o 1894-10-25 i Stockholm med Anna Brita Carolina Leth, från vilken han 1898-09-22 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med arkitekten Erik Strindberg, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte [gift 2:o 1907-06-23 i New York med Tilly Maria Anna Sofia Skjöldebrand, född 1881-06-23 Nor, död 1937 i USA, dotter av handlanden Carl Gustaf Leth och Clara Lindberg. Gift 2:o 1903-10-17 i Jakobs kyrka, Stockholm med Irma Regina Ulrika Haeger, född 1874-11-24 på Vaxholms fort, dotter av majoren vid fortifikationen Knut Viktor Hæger och Louise Ulrika Möller.

Barn:

 • 1. Carl-Gustaf, född 1895-11-27 i Stockholm, död där 1896-05-02.
 • 1. Anna Margareta, född 1897-06-02 i Stockholm. Gift i Hedvig Eleonora 1919-12-06 med tjänstemannen Gösta Scheike, född 1898-08-03 i Stockholm.
 • 2. Irma Maria Lovisa, född 1907-04-28 i Stockholm.
 • 2. Johan Carl Jakob, född 1908-08-27 i Stockholm.

Adliga ätten von Utfall nr 1502 A

Adlad 1716-06-15, introd. 1719. Uppflyttad i dåv. riddarklassen 1778. Utdöd 1874-10-06.

TAB 1A

Johan Utfall, adlad von Utfall (son av Jakob Utfall, tab 1), född 1681-04-08 i Göteborg. Reste 1696 till sjöss. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 1697. Sekundkanoniär på ett italienskt skepp 1698. Avsked från italienska tjänsten 1702. Gick s. å. i engelsk sjötjänst. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1706-12-29. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Kapten vid Skaraborgs regemente 1709-12-00 och vid amiralitetet i Göteborg 1712-02-00. Konfirm.fullm. 1714-05-15. Kommendör 1715-08-06. Adlad 1716-06-15 jämte sina yngre bröder Jakob, Peter och Carl (introd. 1719 under nr 1502). Schoutbynacht 1722-08-31. Sändebud till Algier 1727-10-23. Chef för Göteborgs amiralitet 1729. Vice amiral 1736-11-22. Amiral och amiralitetsråd 1742-04-13. Chef för amiralitetsvolontärregementet 1743-11-09. RSO 1748-04-16. KmstkSO s. å. 17/4 till följd varav hans gren av ätten 1778 blev uppflyttad i forna riddarklassen under nr 1502, A. Död 1749-03-11 i Karlskrona. 'Han bevistade under sin tjänst i Italien vid storhertigens av Toscana sjöstat bland annat en skarp sjödrabbning den 6 aug. 1701 vid ön Elba emot fem turkiska skepp, vilken drabbning varade under en beständig eld från middagen till kl. 11 på aftonen. Deltog 1715 på örlogsskeppet Enigheten i sjöslaget med danska flottan vid Rügen, varvid han förhöll sig så väl, att, oansett den svenske amiralen Mikael Henck, som kommenderade nämnda skepp, strax i början av striden blev dödsskjuten, han icke allenast fortsatte fäktandet utan även kunde dölja amiralens död. Blev 1717, då han på ett köpmansskepp skulle resa till Göteborg strax utanför staden tagen till fånga av danska amiralen Tordenskjold och bortförd till Norge, varifrån han först 1719 kunde återkomma men hämnades i så måtto på danskarna, att han s. å., natten till den 1 september, med fyra små galärer och några slupar i bemälte danska amirals åsyn bemästrade sig nio fartyg, dem han alla såsom priser införde till Göteborg.’ Gift 1709-06-29 med Maria Helena Göthenstierna, döpt 1689-09-14 i Kungsbacka, död 1765-03-06 Högsboholm, dotter av assessorn Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, och Catharina Christina Paulin.

Barn:

 • Maria, född 1710, död 1711 i Göteborg och där begraven s. å. 28/8.
 • Peter, född 1711. Kaptenlöjtnant. Död 1743. Se Tab. A2
 • Catharina, född 1712-07-21, begraven s. å. 6/11 i Göteborg.
 • Jakob, född 1714-07-12, död s. å. 16/12.
 • Jakob, född 1715. Direktör. Död 1791. Se Tab. A3
 • Maria, född 1716, död 1717 och begraven s. å. 27/7 i Göteborg.
 • Anna Helena, född 1720-02-06, död 1723-09-19.

TAB A2

Peter (son av Johan Utfall, adlad von Utfall, tab A1), född 1711-04-28. Löjtnant vid amiralitetet i Göteborg 1730-04-14. Kaptenlöjtnant därst. Kapten på ostindiska kompaniets skepp Ulrica Eleonora 1733-02-00–1735-02-00 (gäller eventuellt i stället farbrodern Peter Utfall, nr 1502B (tab 3 Ö5), född 1686-02-24. Se Börjesson). Död 1743-08-09 i Ostindien. Gift 1735-11-14 i Göteborg med Anna Catharina Swart i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750-08-07 med riksrådet Johan von Wallvijk, [friherre och greve von Wallvijk], nr 1551, född 1710, död 1776), född 1715-12-08, död 1785-02-04 i Stockholm, dotter av amiralitetskammarrådet Börje Swart och Maria Christina Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, samt syster till landshövdingen Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam.

Barn:

 • Maria Christina, född 1736-08-23, död 1738-09-15.
 • Johan, född 1739-01-27, död 1753-11-04 i Stockholm och begraven s. å. 8/11 i nämnda stad, Kungsholms förs i Stockholm.
 • Fredrik, född 1741-04-28 i Göteborg, död s. å. 11/7.
 • Maria Helena, född 1742-05-02, död 1767-10-12 efter barnsäng. Gift 1766-12-16 i Stockholm med sin styvfaders kusin, majoren Jakob Herman Danckwardt-Lillieström, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1825.

TAB A3

Jakob (son av Johan Utfall, adlad von Utfall, tab A1), till Näs och Högsboholm, båda i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Född 1715-12-04. Superkargör på ostindiska kompaniets skepp Riddarhuset mars 1740– okt. 1742. Kapten på dess skepp Friedericus Rex jan. 1744–aug. 1745. Direktör därst. KVO 1772-06-04. LVA 1779-02-06. Död 1791-06-10 på Näs. 'Han samlade en ansenlig förmögenhet. Bebyggde med stenhus Näs och förskönade i övrigt stället samt hade därstädes en vald boksamling.’ Gift 1746-03-06 med Anna Elisabet Pike, av engelsk adlig ätt, född 1725-05-15 i Lissabon, död 1804-09-30 på Näs, dotter av superkargören vid svenska ostindiska kompaniet John Pike samt syster till assessorn John Pike, som 1753-12-05 blev adlad i Sverige, men ej introducerad.

Barn:

 • Ett barn, född 1747, död s. å.
 • Johan, född 1758. Generalmajor. Död 1828. Se Tab. A4
 • Jakob Peter, född 1762. Brukspatron. Död 1826. Se Tab. A5
 • Anna Charlotta, född 1765-04-17, död 1782-05-01 på Näs.

TAB A4

Johan (son av Jakob, tab A3), till Näs. Född 1758-05-31 i Göteborg. Student i Uppsala 1773-11-24. Fältväbel vid von Saltzas regemente 1777-11-00. Fänrik vid livgardet s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1783-04-17. Stabskapten vid Älvsborgs regemente s. å. 30/4. Kompanichef därst. 1785-12-14. Major 1788-12-30. RSO 1790-05-06. Överstelöjtnant 1792-04-18. Överste i armén 1805-03-13 och i regementet 1810-10-11 samt chef för detsamma 1817-03-26. Avsked med generalmajors n. h. o. v. 1819-06-03. Död 1828-04-28 Segloraberg. Han bevistade finska kriget 1788 samt fälttåget mot Norge 1808. Gift 1783-09-16 i Linköping med Brita Catharina Iggeström, född 1766-07-29 i Linköping, död 1823-01-31, dotter av landskamreraren och kommerserådet Anders Fredrik Iggeström och Anna Dorotea Stapelmohr.

Barn:

 • Johan Jakob, döpt 1790-01-24 på Näs och begraven s. å. 16/5.
 • Johan Adam, född 1800-07-26, död 1820-04-12.

TAB A5

Jakob Peter (son av Jakob, tab A3), till Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län. Född 1762-03-30. Student i Uppsala 1773-11-24. Kom först på Alströmerska handelskontoret i Göteborg. Blev sedan lanthushållare och kallas även brukspatron. Död 1826-01-20 i Borås. Gift 1787-03-13 med sin kusins dotter Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, född 1767-09-30, död 1811-07-07 på Påtorp, dotter av majoren Jakob Herman Danckwardt-Lillieström, och hans 1:a fru Maria Helena von Utfall.

Barn:

 • Anna Maria, född 1788-07-09, död 1790-12-07.
 • Jakob, född 1791-02-12 Högsboholm. Student i Uppsala 1808-10-04. Hovrättsexamen 1810-12-18. Auskultant i Göta hovrätt 1811-02-14. Extra kanslist därst. 1812-02-00. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1812-08-27. Fänrik därst. s. å. 15/9. Löjtnant 1817-06-09. Avsked 1823-03-04. Död barnlös 1832-09-27 i Ulricehamn. Gift 1823-06-24 med Johanna Lovisa von Döbeln, född 1778-06-10 Björkholm, död där 1871-01-03, dotter av hovjunkaren Johan Vilhelm von Döbeln, och Christina Elisabet Söderström.
 • Anna Charlotta, född 1792-07-01, död 1797-06-29 på Påtorp.
 • Johan Herman, född 1793. Vice häradshövding. Död 1868. Se Tab. A6.
 • Claes, född 1795-05-11 på Högsboholm, död 1798-08-05 på Påtorp.
 • Claes Peter, född 1799. Major. Död 1874. Se Tab. A7
 • Hedvig Maria Charlotta, född 1804-02-04, död 1827-07-11 i Stockholm. Gift 1826-11-29 på Påtorp med sin broders svåger, med. professorn Johan Vilhelm von Döbeln, i hans 1:a gifte, född 1785, död 1846.

TAB A6

Johan Herman (son av Jakob Peter, tab A5), född 1793-12-23 Påtorp s socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist vid justitiefördelningen av konungens kansli. Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding. T. f. lasarettssyssloman i Mariestad. Död där 1868-07-10. Gift 1829-07-12 Sparresäter med Maria Schönherr, född 1811-06-19 i Stockholm, död 1833-01-29 på Lerdala i likanämnd socken, dotter av kommerserådet Carl Johan Schönherr och hans 2:a hustru Maria Benedikta Charlotta Billberg.

Barn:

 • Hedvig Benedikta (Hedda), född 1830-12-06 på Nya Lerdala i Lerdala socken, Skaraborgs län, död 1901-08-22 i Lidköping. Gift 1856-06-26 på Liden med bruksägaren Bernhard Christer Richert, född 1830-04-27 på Säckestad i Trästena socken, Skaraborgs län, död 1904-03-01 i Lidköping.
 • Maria, född 1833-01-29 på Nya Lerdala, död 1886-07-11 i Stockholm. Gift 1849-10-23 i Hova prästgård i Bergs socken, Skaraborgs län med godsägaren Viktor Renström, född 1824-08-11 i Falun, död 1905-03-22 i Stockholm.

TAB A7

Claes Peter (son av Jakob Peter, tab A5), född 1799-04-15 på Påtorp. Kadett vid Karlberg 1812-05-02. Vice korpral 1814. Utexaminerad 1815-09-25. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 3/10. Löjtnant därst. 1822-06-11. Kaptens n. h. o. v. 1824-08-24. Kapten i generalstaben 1827-07-04 och vid regementet 1836-12-16. Major i armén 1837-06-02. 3. major vid regementet 1839-10-19. RSO 1841-07-04. 2. major vid regementet 1847-12-03. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-04. Död 1874-10-06 i Borås och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1827-09-20 i Göteborg med Anna Maria Charlotta Iggeström, född 1802-04-29, död 1837-07-25, dotter av kamreraren C. A. Iggeström och Brita Maria Malm. Gift 2:o 1843-08-11 i Örby kyrka, Älvsborgs län med Carolina Matilda (Lina) Dalström, född 1817-04-25, död 1891-04-22 i Borås, dotter av landshövdingen Gustaf Jakob Dalström, adlad af Dalström, och Anna Christina Hållander.

Barn:

 • 1. Hedvig Maria Emma Charlotta (Hedda), född 1828-12-02, död 1891-05-02 i Borås. Gift 1853-10-11 Segloraberg med majoren vid Älvsborgs regemente, RSO, Gustaf Vilhelm Bæckström, född 1812-03-24 i Döderhultsviks socken, Kalmar län, död 1882-04-24 i Borås.
 • 1. Hildegard Jakobina Charlotta, född 1834-01-10, död 1849-07-30 på Segloraberg.
 • 1. Anna Charlotta, född 1837-07-26 på Segloraberg, död där 1840-02-04.
 • 2. Anna Carolina Charlotta, född 1844-03-03, död s. d.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: