:

Graan nr 336

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Graan nr 336 †

Adlad 1645-11-01, introd. 1647. Utdöd 1700.


1Um. 2Wu. 3At (P.). 4Hm.

  • Gerhardus Jonae, född i Lappland av fattiga lappföräldrar, blev upptagen av en kyrkoherde i Piteå samt uppfostrad med hans söner. Först konung Johan III:s hovpredikant. Sedan 1584 kyrkoherde i Skellefteå i Västerbotten. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Bodde på hemmanet Gran nedom Bergsholmen i Västerbotten, därav sonen Johan tog sitt namn. Död 1623 och begraven i Skellefteå kyrka, där hans gravvård med svensk påskrift uppsattes. 'Då han 1584 blev kyrkoherde, levde ännu hans moder, vilken han med mycken vördnad vårdade i sitt hus. Lärer under ett tillfälligt vistande i Södermanland, råkat, genom någon förseelse, i hertig Carls onåd, varom skulle 1593 rannsakas i Uppsala konsistorium.' Gift 1:o med Elsa, med vilken han ej hade barn. Gift 2:o med Brita Andersdotter Grubb i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Torneå König Persson), dotter av4 kyrkoherden i Luleå Andreas Petri Grubb och Christina Samuelsdotter.

Barn:

  • 2. Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan, till Ånsta i Turinge socken och Stora Väsby i Almunge socken (båda i Sth.). Född i Skellefteå prästgård. Student i Uppsala 1626-11-001. Filosofie magister därst. 1635. Student i Leiden3 1637-09-30. Jur. utr. doktor. Assessor i Svea hovrätt 1642-06-07. Adlad 1645-11-01 (introd. 1647 under nr 336). Landshövding i Västerbottens län 1653-02-04 och tillika i Österbotten 1654-01-14. Landshövding i ensamt Österbotten 1660-12-12. Åter landshövding i Västerbotten 1665-02-15. Avskedad 1668-06-15 'för sitt ämbetes efterlåtenhet'. Juridisk upprättelse; hans entledigande från landshövdingeämbetet var utan grund (Svenska Män och Kvinnor, s 79). Död 1679 (själaringning för honom ägde rum s. å. 19/9 i Jakobs församl. i Stockholm) och ligger jämte sin 2:a fru begraven i Anrepska familjegraven i Kils kyrka Örebro län. 'Hans och hans 2:a frus samt dottern Britas porträtt i olja funnos ännu 1851 i behåll på Lekeberga.' Gift 1:o 1641-06-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Christina Jakobina Robertsson von Struan, dotter av arkiatern Jakob Robertsson, natural. Robertsson, och hans 1:a fru Margareta Blomen. Gift 2:o sannolikt 1644-45 med sin kusins dotter Elisabet Bure, född 1624, död 1705 och begraven 1706-01-14 i Stavnäs socken Värmlands län, dotter av k. sekreteraren Jonas Bureus, adlad Bure, och Anna Bagge af Boo.

Barn:

  • 1. Axel, döpt 1642-04-14 i Stockholm.
  • 1. Jakob, född 1643-04-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1649-08-001 och var sedan i Skottland ett år. Livdrabant. Död 1662-04-18 Molnby och begraven i Klingsporska graven i Vallentuna kyrka
  • 2. Ett barn, döpt 1646-02-13 i Stockholm.
  • 2. Brigitta, levde 1715. Gift 1668-10-27 på Ånsta med majoren Reinhold Anrep, död 1686.
  • 2. Anna, död 1720. Gift 1:o med assessorn Georg Otto Stiernhielm, född 1638, död 1673. Gift 2:o 1678 med vice presidenten Johan Stiernhöök, i hans 2:a gifte, född 1636, död 1730.
  • 2. Johan. Student i Uppsala1 1673-03-15. Levde utan tjänst 1683. Begraven ogift 1700-02-28 i Almunge kyrka. Han slöt ätten på svärdssidan.
  • 2. Christina, död 1703. Gift 1679-07-00 i Stockholm med assessorn Staffan Fredrik Klingspor, död 1695.
  • 2. Elisabet, död 1703-10-28 i Västra Tunhems socken Älvsborgs län. Gift med majoren Olof Silfverlood, i hans 1:a gifte, död 1716.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: