:

Wärnschöld nr 354

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wärnschöld nr 354 †

Adlad 1646-04-15, introd. 1646. Utdöd 1819-10-02.


1 Mf. 2 Um. 3 Lk. 4 Öä, del 14, sid. 284. 5 Hm. 6 Tavastehus kyrkoarkiv.

TAB 1

Andreas Mattiæ. Kyrkoherde Lena pastorat av Skara stift. Gift med Kerstin Torstensdotter.

Barn:

 • Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, till Lämshaga i Värmdö socken, Sundsta i Husby-Lyhundra socken och Bägersta i Brännkyrka socken (alla i Stockholm), vilka han erhöll genom sitt gifte. Född omkr. 1610 i Lena prästgård Älvsborgs län. Student i Uppsala 1626 el. 1627. Lantmätare 1628–1630. Ingenjör vid svenska armén 1630-05-01. Följde armén till Tyskland s. å. Deltog i ledningen av befästningsarbetena vid Stettin s. å. och vid Schwedt 1631. Biträdde generalkvartermästaren Olof Hansson (Örnehufvud) med anordnande av de befästade lägren vid Werben 1631 och vid Nürnberg 1632 samt var sedan i fält till 1635-07-01, då han företog en studieresa till Holland. Hemkom i slutet av år 1639. Fullm, som ingenjör s. å. 17/12. Ledde befästningsarbetena i Jönköping 1640. Inspektionsresa till fästningarna i Livland 1640 okt.–1641 juni. Studieresa till Holland 1641–1643. Kommenderad till arméns fortifikationsfältstat 1644. Generalkvartermästare 1645-03-12. Adlad 1646-04-15 (introd. 1646 under nr 332, vilket nummer sedan ändrats ull 354). Tillika ledamot av krigskollegium 1653-06-16 (utan säte och stämma). Erhöll säte och stämma i krigskollegium (krigsråd) 1666-03-24. Död 1674-02-08 och begraven s. å. 2/7 i Storkyrkan i Stockholm. [1]. Gift 1648-10-17 med Maria Bure, född 1622, död 1682-11-13, dotter av vice presidenten Olof Engelbertsson Bure, adlad Bure, och Elisabet Bagge af Boo.

Barn:

 • Elisabet Christina, född 1650-01-11, död 1692 och bisatt s. å. 1/3 i Åbo domkyrka, men ej där begraven. Gift 1672-02-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk i hans 1:a gifte, född 1642, död 1710, kusin till friherrarna (grevarna) Vellingk.
 • Anna Maria, född 1652-02-13, död ogift.
 • Christina, född 1653-11-22, död 1672-06-27. Gift 1671 med k. rådet och kanslipresidenten Nils Gyldenstolpe, friherre och greve Gyldenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1709.
 • Maria, född 1655-01-14, död 1711. Gift 1680-10-26 med majoren friherre Gustaf Rehbinder, född 1647, död 1696.
 • Johan, född 1657-08-06. Student i Uppsala2 1668-01-20. Hovjunkare. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1681-01-28. Löjtnant därst. 1684-02-06. Avsked 1695-08-30. Löjtnant vid livgardet 1700-05-03. Död ogift 1707-04-00 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1665-12-05, död 1717. Gift med ryttmästaren Claes Johan Taube (af Issen), nr 734, i hans 2:a gifte, död före 1697.

TAB 2

Jakob (son av Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, Tab. 1), till Börrum i Mogat- socken, Östergötlands län och Bägersta i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1664-01-17. Student i Uppsala2 1676-02-19. Korpral vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1691. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1692. Kornett därst. 1694. Avsked 1697-12-16. Död 1731-01-17. Gift 1:o 1692-07-12 med sin kusins dotter, friherrinnan Elisabet von der Osten, genannt Säcken, född 1671-01-21 Fullersta, död 1706-05-24 i barnsäng Tomtaholm, och begraven i Osten-Sackenska graven i Västra Husby kyrka Östergötlands län, dotter av landshövdingen Gustaf Adolf von der Osten, genannt Säcken, friherre von der Osten, genannt Säcken, nr 104, och Maria Svart. Gift 2:o 1712-12-05 på Börrum med Vendela Catharina Rosenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-03-10 gift st. (dom. Oculi), på Börrum med assessorn och bruksägaren Gustaf Adolf Fors, född 1691, död 1754-07-21 på Börrum), döpt 1680-09-27 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1757-06-05 på Börrum och begraven i Rosenhielmska graven i Mogata kyrka, till vilken kyrka hon givit ett hemman, en tornklocka samt altarsilver m. m., dotter av assessorn Per Rosenhielm, och Vendela Canterstierna.

Barn:

 • 1. Mariana Gustaviana, född 1693-06-24. Död ogift 1760 Viksberg och begraven s. å. 23/8.
 • 1. Anna Christina, född 1696-02-01, död 1771-05-16 Björsäter Gift 1723-12-15 Olstorp med inspektoren Bengt Gustaf Fabrin, född 1685, död 1752-07-01 på Björsäter.
 • 1. Elisabet Catharina, född 1697-07-21, död ogift 1759-06-00.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1698. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 3.
 • 1. Margareta, född 1700-02-07 på Tomtaholm, död ogift 1753-12-10 i Drothems socken.
 • 1. Barbro, född 1702-06-30 på Tomtaholm. Gift med kommendören i Holland Cramer.
 • 1. Johan Jakob, född 1706-05-31. Fänrik vid polska livgardet.
 • 2. Peter, född 1713. Hovrättsauskultant. Död 1740. Se Tab. 4

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Jakob, Tab. 2), född 1698-12-20. Förare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1716-01-10. Avsked 1724. Volontär vid artilleriet s. å. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1726. Styckjunkare vid artilleriet i Finland 1740. Löjtnant. Död 1760-01-06. Gift 1729-05-26 g. st. (annandag pingst) med Sofia Elisabet Schalien, född 1703-10-00, död 1785-06-21 i Värmdö prästgård, Stockholms län, dotter av kaptenen vid ingermanländska dragonregementet Sven Schalien och Ingrid Joung.3

Barn:

 • Jakob, född 1730, död 1731.
 • Sofia Charlotta, född 1732-06-12, död 1795-11-18 Norrhova. Gift 1:o 1757 med kyrkoherden i Skepptuna och Lunda församlingars pastorat av Uppsala ärkestift Erik Alm i hans 2:a gifte (gift 1:o med Barbro Rham)5, född 1713, död 1765-02-25. Gift 2:o 1772-02-13 Hamra med kyrkoherden i Värmdö pastorat, hovpredikanten Jakob Erik Hilleström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Beata Catharina Montelius, dotter av kyrkoherden i Edebo pastorat av Uppsala ärkestift Johan Montelius och Margareta Beata Hörner), född 1720-04-24, död 1783-09-15. Var slutligen 1792 förlovad med arkiatern Christian Henrik Hjärne, men oaktat det var utlyst, gick giftermålet om intet.
 • Johan, begraven 1736-02-05 i Tavastehus.6
 • Elisabet Catharina, död ung.
 • Anna Christina, född4 1736-11-27, död 1812-12-28 i Björsäters socken, Östergötlands län. Gift 1760-11-19 med likvidationskommissarien i Göta hovrätt Fredrik Wallberg, född 1737-10-23. Död 1796-11-07 på Bocksäter i Mogata socken, Östergötlands län.
 • Ett barn, född 1739 och begraven s. å. 9/2 i Tavastehus.6
 • Gustaf Adolf, född, 1741-12-28. Lärkonstapel vid artilleriet 1755. Konstapel därst. Avsked 1763-03-29. Reste utrikes till sjöss s. å.

TAB 4

Peter (son av Jakob, Tab. 2), född 1713-09-21. Student i Uppsala2 1734-10-16. Auskultant i Svea hovrätt. Död 1740-02-21. Trolovad med Christina Lind, dotter av en borgare i Uppsala och hade med henne nedanstående barn. Hon blev sedan genom k. m:ts dom av den 14 mars 1764 förklarad för hans äkta hustru.

Barn:

 • Brita Christina, född 1734 i Uppsala, död ogift 1762.
 • Peter, född 1736-12-28 i Uppsala. Volontär vid Spensska regementet i Stralsund 1758-01-08. Rustmästare därst. 1759-05-05. Konstit. fänrik 1761-05-26. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1763-09-21. Löjtnant därst. 1773-06-14. Kapten 1783-04-30. Avsked 1785-04-20. Död barnlös 1819-10-02 Granared s socken, Älvsborgs län och slöt ätten. Bevistade pommerska kriget. Han blev genom k. m:ts dom av den 14 mars 1764 förklarad för äkta och tillagd kvarlåtenskapen efter farmodern Vendela Catharina Rosenhielm, varom hovrättsrådet Carl Dubbenhielm och hans syskon med honom tvistade. Gift 1765-12-22 med friherrinnan Anna Charlotta Meijendorff von Yxkull, född 1741-09-03, död 1829-04-09 Påarp och begraven s. å. 26/4, dotter av ryttmästaren friherre Abraham Christer Meijendorff von Yxkull, och friherrinnan Fredrika Eleonora Rosenstierna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: