:

Olivecrantz nr 647

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Olivecrantz †

Adlad 1654-05-10, introd 1655, † 1707-01-10

TAB A

Per

Barn:

 • Laurentius Petri Gothus, född omkr 1530; ärkebiskop; † 1579. se Tab B.
 • Påvel Persson, guldsmed. se Tab 1.

TAB B

Laurentius Petri Gothus (son av Per Tab. A), född 1529 eller 1530 i Söderköping, Östergötland (därav tillnamnet), † 1579-02-12 i Uppsala. Professor vid Uppsala Universitet och senare rektor där. Ärkebiskop mellan 1575-1579, psalmdiktare. Gift med Margareta Larsdotter (Phase), dotter av ärkebiskopen Laurentius Petri Nericus och Elisabet Didriksdotter.

Barn:

 • Elisabet Larsdotter, † 1616-12-19. Gift med ståthållaren Axel Drake af Intorp.
 • Ytterligare en dotter.

TAB 1

Påvel Persson, son av Per Tab. A guldsmed i Söderköping; rådman och till sist borgmästare där. Hans bror var den bekante ärkebiskopen Laurentius Petri Gothus. Gift med Carin Pedersdotter, dotter av guldsmeden Peder i Söderköping.

Barn:

 • Laurentius Paulinus Gothus född 1565, † 1646. se Tab 2.

TAB 2

Laurentius Paulinus Gothus, (son av Påvel Persson Tab 1), född 1565-11-10 i Söderköping; lärjunge vid Stockholms kollegium 1585; adjunkt i grammatik och retorik där 1587; student 1588, först i Rostock, sedan i Helmstädt; fil mag där 1592-04-27; återkom till Sverige s å i aug; professor logik vid Uppsala universitet 1594; professor i astronomi och matematik där 1596; prästvigd 1598-08-07; teol professor och universitetets förste rector magnificus 1599; kyrkoherde i Näs i Uppland 1606; vald till biskop i Skara 1608-02-21, som han vigdes till i Uppsala s å 6/1; biskop i Strängnäs 1609-02-14, och köpte samma år hela Finninge by för att skapa sig ett säteri (sonen Johan Olivecrantz tog sedan över gården och gav den namnet Olivehäll); teol doktor 1617-10-24 vid kung Gustaf II Adolfs kröning; ärkebiskop i Uppsala 1637-07-05; † 1646-11-29 i Uppsala och begr 1647-01-06 i en honom tillredd grav i Strängnäs domkyrka, där hans epitafium ses. Gift 1:o 1594 med Catharina Olofsdotter, i hennes 2:a gifte, † 1623-05-22 i Strängnäs, dotter av föreståndaren i Stockholm Olof Persson samt änka efter fogden i Rasbo Isak Nilsson, med vilken hon hade åtminstone två barn (Rikard Isaksson, adlad Rosencrantz af Granhammar, och Helena Isaksdotter, gift 1:o med Bertil Börjesson Canthersten); 2:o 1624-06-23 med Brita Eriksdotter, † 1652, dotter av kyrkoherden i Kjula och Sundby församlingars pastorat i Strängnäs stift Ericus Petri Gestricius och Hanna Danielsdotter Fromme.

Barn i 2:o äktenskapet med Brita Eriksdotter:

 • Laurentius Paulinus, född 1625; fil mag; † ung.
 • Anna Paulina, adlad Olivecrantz, † 1670. Gift 1641-12-28 i Uppsala med sekreteraren Lars Bertilsson Canthersten, adlad Cantersten, † 1658.
 • Catharina Paulina, adlad Olivecrantz, född 1628-02-13 i Strängnäs; kammarfröken hos drottning Kristina; † i barnsäng 1659-12-11 i Stockholm och begr 1660-01-06. Gift 1655-05-08 med hovrådet och envoyén Johan Barckman, adlad och friherre Leijonberg, i hans 1:a gifte, född 1625, † 1691.
 • Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, född 1633; kansliråd; † 1707. se Tab 3.
 • Elisabet Paulina, gift med biskopen i Strängnäs Ericus Gabrielis Emporagrius.

TAB 3

Vapensköld för adliga ätten Olivecrantz nr 647
Vapensköld för adliga ätten Olivecrantz nr 647

Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, (son av Laurentius Paulinus Gothus Tab 3), till Ulvhäll (Olivehäll) i Strängnäs landsförsaml och Hovmantorp i Hovmantorps sn; född 1633-08-01 i Strängnäs; gymnasist i Strängnäs och student i Uppsala; adlad jämte sina båda äldsta systrar Anna och Catharina 1654-05-10 för sin faders förtjänster; aktuarie i kungliga kansliet 1654; legationssekreterare med svenska legaterna, greve Nils Brahe och Mattias Björnklou till kejsarvalet i Frankfurt am Main 1658-05-11; legationssekreterare hos Björnklou, då denne 1659 gick som ambassadör till Frankrike; legat till Gottorp 1661-06-20; revisionssekreterare 1662-07-19; statssekreterare 1665-09-26; häradshövding i N och S Vedbo härader i Småland 1673-05-29; kansliråd och vice hovkansler 1674-09-22; jämte riksrådet, greve Bengt Oxenstierna ambassadör till fredsverket i Nijmegen 1676; ståthållare i Reval 1680-07-01; drottning Kristinas guvernör över hennes underhållsländer 1681-10-25; hennes lagman på Gotland 1682-01-24; hennes råd och generalguvernör s å 7/8; † 1707-01-10 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begr s å 2/4 i Riddarholmskyrkan, varpå hans lik nedsattes i Olivecrantzska gravkoret i Strängnäs domkyrka, där hans vapen ses samt ett präktigt epitafium av marmor. Gift 1659-07-21 i Frankfurt am Main med Brita Björnklou, , född 1642-01-14 på Lundby i Vansö sn, † 1675-05-02 i Stockholm och begr s å 1/8, dotter av riksrådet Mattias Björnklou och Margareta Wallenstedt. Av parets barn fick endast döttrarna leva, och efter ytterligare en generation hade hela denna släktgren dött ut.

Barn:

 • Margareta Olivecrantz, född 1662-10, † barn.
 • Anna Brita Olivecrantz, född 1664-03-14 i Stockholm, † i barnsäng 1689-05-14 i Zeeren i Bremen och blev begr i klosterkyrkan där s å 26/9. Gift 1681 med sin kusin, överintendenten Carl Cantersten, född 1651.
 • Margareta Catharina Olivecrantz, född tvilling 1666-03-14, † 1717-04 på Olivehäll "ej rätt klok på slutet", samt begravd i familjegraven i Strängnäs domkyrka. Gift med landshövdingen Jakob Bure, † 1709.
 • Maria Olivecrantz, född tvilling 1666-03-14, † ogift 1718-04-02.
 • Judit Johanna Olivecrantz, född 1667-10-01 i Stockholm, † barnlös 1725-04-01 på Olivehäll och begr s å 29/9 i familjegraven i Strängnäs domkyrka. Gift 1722-03-16 i Strängnäs med majoren vid Västmanlands reg Adolf Magnus von Stauden, natural svensk adelsman 1733-05-04, men inte introd, född 1686, † 1739-01-14 i Finland.
 • Mattias Olivecrantz, född 1669-03-13 i Stockholm, † s å 24/5 och begravd i Strängnäs domkyrka.
 • Eva Sofia Olivecrantz, född 1670-04, † 1733-04-15 i Stockholm och begr i Strängnäs, den sista med namnet. Gift 1692-09-05 med kungliga rådet Nils Eosander, adlad friherre och greve Lillieroot, född 1636, † 1705.
 • Lorentz Olivecrantz, född 1671-10 i Stockholm, † 1672-02.

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: